18 POSLANCŮ PŘEDLOŽILO V LISTOPADU K SCHVÁLENÍ NEVÝHODNÝ NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA. LIDÉ MAJÍ BÝT POVINNI VŠE FINANCOVAT A ZISK Z VODY MŮŽE DÁL TÉCT DO CIZINY

Nedoporučujeme schválit jakýkoliv zákon, dokud v něm s POVINNOSTÍ STÁTU (občanů) financovat vodárenskou infrastrukturu, nebude zakotveno i PRÁVO STÁTU ovládat prodej vody a peněžní toky a zisky z vodného a stočného. Bez toho jde past, znamenající další "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů.

Od několika poslanců jsme již v na přelomu května 2020 dostali podivné informace. Lobbisti lživě poslancům tvrdili, že návrh ústavního zákona k vodě vypracovaný Ministerstvem zemědělství, vrací vše kolem vody do rukou měst a státu. Ubezpečovali je, že zabraňuje dalším pokoutným privatizacím vodáren a zajišťuje vrácení vlivu státu na strategické vodárenské odvětví.

Je to lež.

Proto zakladatel NFPOV R. Novotný zpracoval v červnu 2020 rozbor návrhu ústavního zákona a ten 12.6.2020 předal fyzicky každému poslanci a senátorovi na podatelně sněmovny a senátu. Nedostali ho jen tři politici, u kterých k jejich předchozí jednání kolem vodáren prokázalo, že je to zbytečné – p. Faltýnek, p. Tureček a p. Vosecký.

Dne 17.9.2020 osmnáct poslanců přesto rozeslalo poslancům ve sněmovně návrh ústavního zákona, který připravilo ministerstvo zemědělství. ZDE

11.11.2020 přišel od jednoho politika e-mail s odkazem - PS ČR a tímto komentářem:

Dobrý den pane inženýre,

pro Vaši informaci: MZe vypustilo ten ústavní zákon jako poslanecký návrh. Pro schválení potřebují 3/5 všech poslanců. Budeme podávat pozměňovací návrh.

Děkuji a jsem s pozdravem...

V listopadu 2020 byl tento nevýhodný návrh projednán v prvním čtení v poslanecké sněmovně.

Proto se zakladatel NFPOV 30.12.2020 znovu veřejně obrátil na poslance, kteří návrh předložili. Ještě jednou jim doložil chyby v navrženém zákoně a jeho nevýhodnost pro občany a stát. Současně je požádal o odpovědi na zásadní otázky. Více ZDE. Informace zaslal na vědomí i všem dalším členům Parlamentu ČR.

Rozhodl se informovat také širokou veřejnost, zástupce médií a protikorupční organizace. Více ZDE


Návrh ústavního zákona předložilo těchto 18 poslanců

U většiny z nich nevíme, co je k tomu vedlo a chceme to vědět. Proto se na ně obracím s dotazy a žádám je o odpovědi.

Ptejete se s námi. Pod fotkou poslance máte na ně kontakt.

Ing. Jaroslav Faltýnek (ČSSD-ANO)

kontakt

Názor státního zástupcena kauzu politiky vytunelované vodárny Prostějov

Ing. Josef Kott

kontakt

Ing. Karel Tureček

kontakt

Ing. Roman Kubíček, Ph.D.

kontakt

Robert Králíček

kontakt

Ing. Václav Votava

kontakt

votavav@psp.cz

https://josefkott.cz/kontakt

MUDr. Jiří Běhounek

kontakt

Mgr. Roman Sklenák

kontakt

Mgr. Kateřina Valachová

kontakt

PaedDr. Alena Gajdůšková

kontakt

JUDr. Jan Chvojka

kontakt

Ing. et Ing. Leo Luzar

kontakt

Ing. Pavel Kováčik

kontakt

Ing. Marie Pěnčíková

kontakt

Radim Fiala (ODS-SPD)

kontakt

Rozbor návrhu ústavního zákona, který zpracoval zakladatel NFPOV dokládá, že návrh zákona není výhodný pro občany a stát

"21. května 2020 a 26. května se na mě obrátili dva politici s žádostí, zda bych pro jejich poslance udělal rozbor návrhu ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů. Jeden z pohledu makroekonomického a druhý z pohledu legislativního a životního prostředí. Souhlasil jsem s tím, že:

 • uděláme jeden komplexní
 • poskytnu ho všem poslancům a senátorům, protože ústavní zákon k vodě je zásadní a k jeho přijetí je třeba 2/3 většina poslanců i senátorů
 • za rozbor nestanovuji cenu, ať ten pro koho bude mít cenu, dle toho, jak si ho vyhodnotí, podpoří Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Rozbor dokládá, proč je návrh ústavního zákona past na stát, která systém dobývání renty, povyšuje na systém zajetí státu.

Nedoporučuji pro podobný návrh hlasovat, dokud nebude návrh upraven tak, že v zákoně bude zakotvena povinnost státu financovat investice na začátku vodárenského odvětví, a současně právo státu svébytně disponovat s peněžními toky a zisky z vody na konci vodárenského odvětví.

ROZBOR NÁVRHU ZÁKONAcelý k stažení ZDARMA

Návrh zákona předložený 18 poslanci ve sněmovně je původní návrh ministerstva a to včetně obsahu důvodové zprávy

Návrh zákona nadále ponechává cca 70% peněžních toků z vody a zisk z prodeje vody v rukou koncernů. Do jejich rukou se přitom v řadě případů – Olomouc, Prostějov, Praha, SmVak, H. Králové - dostaly díky protiprávnímu nebo pochybnému jednání politiků, což potvrzují rozsudky soudů a důkazy, které léta zveřejňujeme a předkládáme veřejnosti i politikům.

Co v návrhu ústavního zákona schází a proč?

Zákon neřeší reálný stav ve vodárenství

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Návrh ministerstvavčetně důvodové zprávy
Návrh poslanců včetně důvodové zprávy

Kdo jsou lidé, kteří návrh zákona předložili? Kdo jim prodává vodu a kdo u nich ovládá peněněžní toky a zisky z vody?

 • Jméno člověka?
 • Z kterého města je?
 • Z které strany je?
 • Kdo tam prodává vodu?
 • Kdo se tam pokusil dostat k vodě cizince?

Bude-li přijat špatný ústavní zákon, pak v této podobě zůstane i desítky let. Proto je potřeba zákon opravit a schválit v podobě, kdy bude hájit zájmy občanů a státu.

Osmnácti poslancům, kteří návrh zákona předložili, bylo dne 30.12.2020 zasláno opětovné upozornění, že návrh zákona je pro občany a stát nevýhodný. Současně byl každý z nich požádán, aby sám za sebe odpověděl na zásadní otázky. Jejich odpovědi zveřejníme.

Ukázka otázek položených poslancům

 • Proč v návrhu zákona není zapracováno právo na vodu, poskytované jako veřejná služba a že investice realizované státem/samosprávami, nebudou nadále zneužívány jako „skrytá“ veřejná podpora soukromých společností?
 • Proč v něm není začleněna zásada, že vlastnictví infrastruktury (náklady), stejně tak i správa a provozování infrastruktury (výnosy) bude trvale v rukou státu/samospráv, které díky tom o všem zcela autonomně rozhodují?
 • Proč neprosazujete garanci, že celý systém hospodaření s vodou, musí  být nezcizitelný a trvale v rukou státu a samospráv?
 • a další ...
Všechny otázky položené poslancůmCelý dopis i s otázkami pro poslance

Dopis byl zaslán na vědomi všem poslancům, senátorům a také zástupcům protikorupčních organizací a zástupcům médií. Více ZDE

Poslanci byli informováni a požádáni o odpovědi na otázky kolem vody přes podatelnu sněmovny a pokud jsme je našli na FB, tak také přes jejich osobní FB profily.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a přijmout dalších devět principů, aby voda byla spravována jako služba, ne za účelem dolování zisků

Bude-li vám někdo říkat, že nelze zajistit, aby dodávku vody zajišťovaly městské vodárny, pak lže. Zde sami politici vysvětlují, proč má být voda, infrastruktura a prodej vody v rukou městských vodáren a ne koncernů.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Názory lidí, kteří podporují obranu vody a cíl práce Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_size="20" font_size="20" style="4" animation_type="slide" animation_loop="n" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#022A51" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Ludmila Kotěšovcová" company="Inženýrka vodních staveb a vodního hospodářství" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Proti privatizaci Pražských vodáren a PKVT v Praze na akciové společnosti a ještě se "strategickým partnerem" jsem se bila (verbálně) do posledního dne. Jen málo lidí mne slyšelo a rozumělo. Lidé nechápali pozadí, kdy takové rozhodnutí o privatizaci předurčilo, že bude městský rozpočet dojen po stamilionech Kč a finance budou odtékat k parazitujícím nic nedělačům.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Václav Kanta 150 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou![/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Zdeňka Mandlová 500 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Bohdan Klapka 100 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jan Dědík 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Bronislava Růžičková 300 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Falc 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Moře se skládá z kapek, jednu posílám.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Kočí" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Josef Kňazovčík" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Martin Ermis - 50 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1200860" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Roman Cach - 3000 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1200860" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Daniel Suk 300 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jiří Zíka" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Radek Sluka" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Dává vám obrana vody smysl? Jste rozhněvaní a odhodlaní sebe a vodu bránit? Pak se přidejte k těm, kteří již sebe a vodu aktivně brání.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬