18 POSLANCŮ PŘEDLOŽILO V ROCE 2020 K SCHVÁLENÍ PRO OBČANY A STÁT VÝHODNÝ NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA. VŠICHNI PŘEDTÍM OD NÁS DOSTALI ROZBOR, ŽE TENTO "ZÁKON" JE ŠPATNÝ.

Nedoporučujeme schválit jakýkoliv zákon, dokud v něm s POVINNOSTÍ STÁTU (občanů) financovat vodárenskou infrastrukturu, nebude zakotveno i PRÁVO STÁTU ovládat prodej vody a peněžní toky a zisky z vodného a stočného. Bez toho jde past, znamenající další "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů.

Od několika poslanců jsme již v na přelomu května 2020 dostali informace, že lobbisti poslancům tvrdí, že Ministerstvem zemědělství vypracovaný návrh ústavního zákona k vodě, vrací vše kolem vody do rukou měst a státu. Ubezpečovali poslance, že zabraňuje dalším pokoutným privatizacím vodáren a zajišťuje vrácení vlivu státu na strategické vodárenské odvětví.

Byla a je to lež.

Zakladatel NFPOV R. Novotný zpracoval v červnu 2020 rozbor návrhu ústavního zákona a ten 12.6.2020 předal ho fyzicky každému poslanci a senátorovi na podatelně sněmovny a senátu.

Nedostali ho jen tři "politici", u kterých jejich předchozí jednání kolem vodáren prokázalo, že je to zbytečné – p. Faltýnek, p. Tureček a p. Vosecký.

Dne 17.9.2020 přesto dokonce osmnáct poslanců (mezi nimi pan Faltýnek a Tureček) rozeslalo poslancům ve sněmovně návrh ústavního zákona, který předtím připravilo ministerstvo zemědělství. ZDE

11.11.2020 přišel od jednoho politika e-mail s odkazem - PS ČR a tímto komentářem:

Dobrý den pane inženýre,

pro Vaši informaci: MZe vypustilo ten ústavní zákon jako poslanecký návrh. Pro schválení potřebují 3/5 všech poslanců. Budeme podávat pozměňovací návrh.

Děkuji a jsem s pozdravem...

V listopadu 2020 byl tento nevýhodný návrh zákona projednán v prvním čtení v poslanecké sněmovně.

Proto se zakladatel NFPOV 30.12.2020 znovu veřejně obrátil na poslance, kteří návrh předložili. Ještě jednou jim doložil chyby v navrženém zákoně a jeho nevýhodnost pro občany a stát. Současně je požádal o odpovědi na zásadní otázky. Více ZDE. Informace zaslal na vědomí i všem dalším členům Parlamentu ČR.

Vzhledem k zkušenostem s jednání politiků se rozhodl informovat rovněž širokou veřejnost, zástupce médií a protikorupční organizace. Více ZDE


Návrh ústavního zákona předložilo těchto 18 poslanců

U většiny poslanců, kteří pochybný návrh zákona předložili nevíme, co je k tomu vede a vědět to chceme. Proto se na ně obracím s dotazy a žádám o odpovědi.

Ptejete se s námi. Pod fotkou poslance máte na ně kontakt.

Ing. Jaroslav Faltýnek (ČSSD-ANO)

kontakt

Názor státního zástupcena kauzu politiky vytunelované vodárny Prostějov

Ing. Josef Kott

kontakt

Ing. Karel Tureček

kontakt

Ing. Roman Kubíček, Ph.D.

kontakt

Robert Králíček

kontakt

Ing. Václav Votava

kontakt

votavav@psp.cz

https://josefkott.cz/kontakt

MUDr. Jiří Běhounek

kontakt

Mgr. Roman Sklenák

kontakt

Mgr. Kateřina Valachová

kontakt

PaedDr. Alena Gajdůšková

kontakt

JUDr. Jan Chvojka

kontakt

Ing. et Ing. Leo Luzar

kontakt

Ing. Pavel Kováčik

kontakt

Ing. Marie Pěnčíková

kontakt

Radim Fiala (ODS-SPD)

kontakt

Rozbor návrhu ústavního zákona, který zpracoval zakladatel NFPOV dokládá, že návrh zákona není výhodný pro občany a stát

"21. května 2020 a 26. května se na mě obrátili dva politici s žádostí, zda bych pro jejich poslance udělal rozbor návrhu ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů. Jeden z pohledu makroekonomického a druhý z pohledu legislativního a životního prostředí. Souhlasil jsem s tím, že:

 • uděláme jeden komplexní
 • poskytnu ho všem poslancům a senátorům, protože ústavní zákon k vodě je zásadní a k jeho přijetí je třeba 2/3 většina poslanců i senátorů
 • za rozbor nestanovuji cenu, ať ten pro koho bude mít cenu, dle toho, jak si ho vyhodnotí, podpoří Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Rozbor dokládá, proč je návrh ústavního zákona past na stát, která systém dobývání renty, povyšuje na systém zajetí státu.

Nedoporučuji pro podobný návrh hlasovat, dokud nebude návrh upraven tak, že v zákoně bude zakotvena povinnost státu financovat investice na začátku vodárenského odvětví, a současně právo státu svébytně disponovat s peněžními toky a zisky z vody na konci vodárenského odvětví.

Zde si může stáhnout celý ROZBOR ZDARMA

Pokud po přečtení ROZBORU dojdete k závěru, že je užitečný a jste rád(a), že občany i politiky informujeme o tom, co se děje, pak obranu vody svou kapkou podpořte.

MÁ TO PRO MNE HODNOTUproto kroky k nápravě podpořím

Návrh předložený poslanci je stejný, jako původní návrh ministra. Ten jsme jim ROZEBRALI a doložili jsme, že je pro stát nevýhodný.

Návrh zákona nadále ponechává cca 70% peněžních toků z vody a zisk z prodeje vody v rukou koncernů.

Do jejich rukou se přitom v řadě případů – Olomouc, Prostějov, Praha, SmVak, H. Králové - dostaly díky protiprávnímu nebo pochybnému jednání politiků, což potvrzují rozsudky soudů a důkazy, které léta zveřejňujeme a předkládáme veřejnosti i politikům.

Co schází v návrhu předloženého ústavního zákona a proč?

Zákon neřeší reálný stav ve vodárenství

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Návrh ministerstvavčetně důvodové zprávy
Návrh poslanců včetně důvodové zprávy

Kdo předložil pro stát nevýhodný zákon? Kdo těmto lidem prodává vodu a kdo u nich ovládá peněněžní toky a zisky z vody?

 • Jméno člověka?
 • Z kterého města je?
 • Z které strany je?
 • Kdo tam prodává vodu?
 • Kdo se tam pokusil dostat k vodě cizince?

Přijetí špatného ústavního zákona, poškodí stát a občany na desítky let. Proto je třeba toto zastavit a schválit rovnou zákon, který je v zájmu občanů a státu.

Osmnácti poslancům, kteří návrh zákona předložili, bylo dne 30.12.2020 zasláno opětovné upozornění, že návrh zákona je pro občany a stát nevýhodný. Současně byl každý z nich požádán, aby sám za sebe odpověděl na zásadní otázky. Jejich odpovědi zveřejníme.

Ukázka otázek položených poslancům

Otázky položené poslancůmCelý dopis i s otázkami pro poslance
 • Proč v návrhu zákona není zapracováno právo na vodu, poskytované jako veřejná služba a že investice realizované státem/samosprávami, nebudou nadále zneužívány jako „skrytá“ veřejná podpora soukromých společností?
 • Proč v něm není začleněna zásada, že vlastnictví infrastruktury (náklady), stejně tak i správa a provozování infrastruktury (výnosy) bude trvale v rukou státu/samospráv, které díky tom o všem zcela autonomně rozhodují?
 • Proč neprosazujete garanci, že celý systém hospodaření s vodou, musí  být nezcizitelný a trvale v rukou státu a samospráv?
 • a další ...

Dopis byl zaslán na vědomi všem poslancům, senátorům a také zástupcům protikorupčních organizací a zástupcům médií. Více ZDE

Poslanci byli informováni a požádáni o odpovědi na otázky kolem vody přes podatelnu sněmovny a pokud jsme je našli na FB, tak také přes jejich osobní FB profily.

Bude-li vám někdo říkat, že nelze zajistit, aby dodávku vody zajišťovaly městské vodárny, pak lže. Zde politici vysvětlují, proč má být voda, infrastruktura a prodej vody v rukou městských vodáren a ne koncernů.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Dává vám mysl konfrontovat činy politiků a zveřejňovat, jak jednají? Pak informace o tom sdílejte a tuto práci podpořte. Děkujeme.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬