NAVZDORY NAŠIM VAROVÁNÍM, 18 POSLANCŮ PŘEDLOŽILO K SCHVÁLENÍ NEVÝHODNÝ ÚSTAVNÍ ZÁKON K VODĚ, KTERÝ VŮBEC NEŘEŠÍ TATO KLÍČOVÁ FAKTA:

NEDOPORUČUJEME SCHVÁLIT JAKÝKOLIV ZÁKON, POKUD...

...nerespektuje rovnováhu mezi právy a povinnostmi občanů. Financování vodárenské infrastruktury a vše spojené s vodou by mělo být prováděno s ohledem na právo občanů spravovat a kontrolovat prodej vody, peněžní toky a zisky. Bez tohoto se zákon stává pastí pro občany, která vede k privatizaci zisků a zestátnění nákladů. Občané financují investice, ze kterých pak těží soukromé společnosti!

FAKTA VS. NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA

Na konci května 2020 jsme získali informace, že lobbisté obchází poslance a tvrdí, že návrh ústavního zákona o vodě, údajně vypracovaný Ministerstvem zemědělství, zajišťuje státní kontrolu nad vodou, vrací do správy vody zájmy občanů a řeší stávající problémy.

SKUTEČNOST JE ZCELA OPAČNÁ

Návrh zákona doslova "zabetonuje" v pro stát strategickém odvětví vodárenství současný, pro občany nevýhodný, systém DOBÝVÁNÍ RENTY. To znamená, na občanech zůstane povinnost vše zaplatit a peněžní toky z vody a zisk generovaný z investic, které občané zaplatí, jsou nadále v rukou soukromých společností.

ROZBOR A REAKCE NADACE

Zakladatel Nadace PRAVDA O VODĚ (NFPOV) na požádání zástupců dvou politických stran vypracoval detailní ROZBOR navrhovaného ústavního zákona o vodě v květnu 2020. Odhalil, že návrh vytváří nerovnováhu mezi veřejným a soukromým sektorem a vyvolává podezření z koncernového lobbingu.

NFPOV 17. června 2020 doručil tento ROZBOR každému poslanci a senátorovi prostřednictvím podatelny Parlamentu ČR. Výjimkou jsou tři "politici" - Faltýnek (ANO), Tureček (ANO) a Vosecký (STAN). U nich, na základě jejich předchozího jednání, nelze očekávat, že budou prosazovat zájmy měst a ne zisky z vody korporacím.

NAVZDORY VAROVÁNÍ NÁVRH DO SNĚMOVNY PŘEDLOŽILI

Bez jediné úpravy a přes varování na nevýhodnost, dne 17.9.2020 osmnáct poslanců (mezi nimi pan Faltýnek a Tureček) rozeslalo poslancům ve sněmovně návrh kontroverzního ústavního zákona z dílny lobbistů, resp. Ministerstva zemědělství. Důkaz ZDE

VAROVNÁNÍ VŠECH POLITIKŮ PŘESTO MĚLO SMYSL

11.11.2020 přišel od jednoho poslance PS ČR e-mail s tímto komentářem:

Dobrý den pane inženýre,

pro Vaši informaci: MZe vypustilo ten ústavní zákon jako poslanecký návrh. Pro schválení potřebují 3/5 všech poslanců. Budeme podávat pozměňovací návrh.

Děkuji a jsem s pozdravem...

NAVZDORY VAROVÁNÍ NÁVRH ZÁKONA VE SNĚMOVNĚ PROJEDNALI

V listopadu 2020 byl tento nevýhodný návrh zákona projednán v prvním čtení v poslanecké sněmovně.  NEBYL SCHÁLEN, ale s připomínkami prošel do druhého čtení, kdy bude znovu projednáván.

REAKCE NFPOV

Proto se nadace a její zakladatel dne 30.12.2020 znovu veřejně obrátili na poslance, kteří návrh předložili. Ještě jednou jsme jim doložili závažné chyby v navrženém zákoně a jeho nevýhodnost pro občany a stát.

Současně jsme je požádali o odpovědi na zásadní otázky. Podrobnosti ZDE.

NEODPOVĚDĚL NIKDO!

Informace jsme zaslali na vědomí všem politikům v Parlamentu ČR. Vzhledem k negativním zkušenostem s jednáním politiků jsme se rozhodl informovat rovněž širokou veřejnost, zástupce médií a protikorupční organizace. Podrobnosti ZDE

CO DÁL? INFORMOVAT A UKONČIT VOLBY NASLEPO!

Naše organizace pokračuje v úsilí o ochranu zájmů občanů a státu ve vodárenství. Spustili jsme projekt "Kdo je kdo ve vodárenství", kde sledujeme postoje jednotlivých politiků k této problematice. Vše dokumentujeme a zveřejňujeme formou datové žurnalistiky.

Poté, co se po volbách politici vymění, budeme nové opět informovat. Již vytváříme vodárenské profily jednotlivých politiků a ty zveřejňujeme na webu www.pravdaovode.cz . Dokládáme, co politik o problému dostal za informace, jak reagoval a zda pro nápravu něco dělá nebo ne anebo dokonce jedná v zájmu koncernů.


JAK OBRANA VODY DOPADNE MŮŽEME OVLIVNIT JEN SPOLEČNĚ

Podpořit nápravu můžete následujícími způsoby:

 • Sdílením našeho obsahu.
 • Požadováním stanoviska k vodě od poslanců a senátorů z vašeho regionu.
 • Diskuzí o tomto problému se svými přáteli a známými.
arrow
Podpořte zveřejňování jednání politiků

PRO OBČANY NEVÝHODNÝ NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA PŘEDLOŽILO 18 POSLANCŮ

Proč předložili pro stát a občany nevýhodný zákon? Kolika z nich prodává vodu koncern, který ovládá zisky z vody? Komu z nich nevadí, že desítky let končí zisky z vody v zahraničí, místo v investicích do vodárenství ?

 • Jméno člověka?
 • Z kterého města je?
 • Z které strany je?
 • Kdo tam prodává vodu?
 • Kdo se tam pokusil dostat k vodě cizince?

 

PTEJTE SE POSLANCŮ, PROČ POCHYBNÝ NÁVRH ZÁKONA PŘEDLOŽILI?

Ing. Jaroslav Faltýnek (ČSSD-ANO)

Státní zástupce na tunel Vak Prostějov

Ing. Josef Kott

kontakt

Ing. Karel Tureček

kontakt

Ing. Roman Kubíček, Ph.D.

kontakt

Robert Králíček

kontakt

Ing. Václav Votava

kontakt

votavav@psp.cz

https://josefkott.cz/kontakt

MUDr. Jiří Běhounek

kontakt

Mgr. Roman Sklenák

kontakt

Mgr. Kateřina Valachová

kontakt

PaedDr. Alena Gajdůšková

kontakt

JUDr. Jan Chvojka

kontakt

Ing. et Ing. Leo Luzar

kontakt

Ing. Pavel Kováčik

kontakt

Ing. Marie Pěnčíková

kontakt

Radim Fiala (ODS-SPD)

kontakt

"POZOR! Nedoporučuji pro podobný návrh hlasovat! Pokud proto bude někdo hlasovat, žádejte po něm doložen výhodnosti pro stát a NEVOLTE HO! Je to past, která ve vodárenství již nastavené dobývání renty, povyšuje na systém zajetí státu. 21.5. a 26. 5. 2020 se na mě obrátili dva politici s žádostí, zda bych pro jejich poslance udělal rozbor návrhu ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů." - Radek Novotný

 

arrow
Získejte ZDARMA kompletní ROZBOR ZDE

Pokud dojdete k závěru, že je obrana vody užitečná, pak ji podpořte.

ZDE

NÁVRH PŘEDLOŽENÝ POSLANCI JE STEJNÝ JAKO TEN, KTERÝ VYPRACOVAL MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ - TOMAN Z ČSSD!

Návrh ponechává cca 70% peněžních toků z vody a zisk z vody v rukou koncernů. Do jejich rukou se v řadě případů – Olomouc, Prostějov, Praha, SmVak, H. Králové - dostaly díky protiprávnímu jednání politiků, což potvrzují rozsudky a důkazy, které léta zveřejňujeme.

KAŽDÉHO KDO PŘEDLOŽÍ NEVÝHODNÝ NÁVRH SE PTÁME. PROČ?

Všem osmnácti poslancům, kteří nevýhodný návrh předložili, jsme 30.12.2020 požádali, aby odpověděli na zásadní otázku. Proč nevýhodný zákon předložili?

 • Proč v návrhu zákona není zapracováno právo na vodu, poskytované jako veřejná služba a že investice realizované státem/samosprávami, nebudou nadále zneužívány jako „skrytá“ veřejná podpora soukromých společností?
 • Proč v něm není začleněna zásada, že vlastnictví infrastruktury (náklady), stejně tak i správa a provozování infrastruktury (výnosy) bude trvale v rukou státu/samospráv, které díky tom o všem zcela autonomně rozhodují?
 • Proč neprosazujete garanci, že celý systém hospodaření s vodou, musí  být nezcizitelný a trvale v rukou státu a samospráv?

NIKDO Z NICH NEODPOVĚDĚL!

Otázky položené poslancůmCelý dopis i s otázkami pro poslance

Dopis byl zaslán všem poslancům, senátorům a také zástupcům protikorupčních organizací a zástupcům médií. Více ZDE

Poslance jsme požádali o odpovědi dopisem přes podatelnu sněmovny a přes jejich osobní FB profily.

ŘEKNE-LI NĚKDO, ŽE MĚSTA NEUMÍ VODU PRODÁVAT, PAK MU PUSŤTE TOTO

Chcete pomoct prosadit nápravu? Tzn. informovat politiky, zveřejňovat jejich jednání a pak zvolit ty, co hájí zájmy občanů? Pak naši práci podpořte.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬