18 POSLANCŮ PŘEDLOŽILO V ROCE 2020 K SCHVÁLENÍ PRO OBČANY A STÁT VÝHODNÝ NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA. VŠICHNI OD NÁS PŘEDEM DOSTALI ROZBOR, ŽE TENTO "ZÁKON" JE ŠPATNÝ.

Nedoporučujeme schválit jakýkoliv zákon, dokud v něm s POVINNOSTÍ STÁTU (občanů) financovat vodárenskou infrastrukturu, nebude zakotveno i PRÁVO STÁTU ovládat prodej vody a peněžní toky a zisky z vodného a stočného. Bez toho jde past, znamenající další "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů.

Od několika poslanců jsme již v na přelomu května 2020 dostali informace, že lobbisti poslancům tvrdí, že Ministerstvem zemědělství vypracovaný návrh ústavního zákona k vodě, vrací vše kolem vody do rukou měst a státu. Ubezpečovali poslance, že zabraňuje dalším pokoutným privatizacím vodáren a zajišťuje vrácení vlivu státu na strategické vodárenské odvětví.

Byla a je to lež.

Zakladatel NFPOV R. Novotný zpracoval v červnu 2020 rozbor návrhu ústavního zákona a ten 12.6.2020 předal ho fyzicky každému poslanci a senátorovi na podatelně sněmovny a senátu.

Nedostali ho jen tři "politici", u kterých jejich předchozí jednání kolem vodáren prokázalo, že je to zbytečné – p. Faltýnek, p. Tureček a p. Vosecký.

Dne 17.9.2020 přesto dokonce osmnáct poslanců (mezi nimi pan Faltýnek a Tureček) rozeslalo poslancům ve sněmovně návrh ústavního zákona, který předtím připravilo ministerstvo zemědělství. ZDE

11.11.2020 přišel od jednoho politika e-mail s odkazem - PS ČR a tímto komentářem:

Dobrý den pane inženýre,

pro Vaši informaci: MZe vypustilo ten ústavní zákon jako poslanecký návrh. Pro schválení potřebují 3/5 všech poslanců. Budeme podávat pozměňovací návrh.

Děkuji a jsem s pozdravem...

V listopadu 2020 byl tento nevýhodný návrh zákona projednán v prvním čtení v poslanecké sněmovně.

Proto se zakladatel NFPOV 30.12.2020 znovu veřejně obrátil na poslance, kteří návrh předložili. Ještě jednou jim doložil chyby v navrženém zákoně a jeho nevýhodnost pro občany a stát. Současně je požádal o odpovědi na zásadní otázky. Více ZDE. Informace zaslal na vědomí i všem dalším členům Parlamentu ČR.

Vzhledem k zkušenostem s jednání politiků se rozhodl informovat rovněž širokou veřejnost, zástupce médií a protikorupční organizace. Více ZDE


Návrh ústavního zákona předložilo těchto 18 poslanců

U většiny poslanců, kteří pochybný návrh zákona předložili nevíme, co je k tomu vede a vědět to chceme. Proto se na ně obracím s dotazy a žádám o odpovědi.

Ptejete se s námi. Pod fotkou poslance máte na ně kontakt.

Ing. Jaroslav Faltýnek (ČSSD-ANO)

kontakt

Názor státního zástupcena kauzu politiky vytunelované vodárny Prostějov

Ing. Josef Kott

kontakt

Ing. Karel Tureček

kontakt

Ing. Roman Kubíček, Ph.D.

kontakt

Robert Králíček

kontakt

Ing. Václav Votava

kontakt

votavav@psp.cz

https://josefkott.cz/kontakt

MUDr. Jiří Běhounek

kontakt

Mgr. Roman Sklenák

kontakt

Mgr. Kateřina Valachová

kontakt

PaedDr. Alena Gajdůšková

kontakt

JUDr. Jan Chvojka

kontakt

Ing. et Ing. Leo Luzar

kontakt

Ing. Pavel Kováčik

kontakt

Ing. Marie Pěnčíková

kontakt

Radim Fiala (ODS-SPD)

kontakt

Rozbor návrhu ústavního zákona, který zpracoval zakladatel NFPOV dokládá, že návrh zákona není výhodný pro občany a stát

"21. května 2020 a 26. května se na mě obrátili dva politici s žádostí, zda bych pro jejich poslance udělal rozbor návrhu ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů. Jeden z pohledu makroekonomického a druhý z pohledu legislativního a životního prostředí. Souhlasil jsem s tím, že:

 • uděláme jeden komplexní
 • poskytnu ho všem poslancům a senátorům, protože ústavní zákon k vodě je zásadní a k jeho přijetí je třeba 2/3 většina poslanců i senátorů
 • za rozbor nestanovuji cenu, ať ten pro koho bude mít cenu, dle toho, jak si ho vyhodnotí, podpoří Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Rozbor dokládá, proč je návrh ústavního zákona past na stát, která systém dobývání renty, povyšuje na systém zajetí státu.

Nedoporučuji pro podobný návrh hlasovat, dokud nebude návrh upraven tak, že v zákoně bude zakotvena povinnost státu financovat investice na začátku vodárenského odvětví, a současně právo státu svébytně disponovat s peněžními toky a zisky z vody na konci vodárenského odvětví.

Zde si může stáhnout celý ROZBOR ZDARMA

Pokud po přečtení ROZBORU dojdete k závěru, že je užitečný a jste rád(a), že občany i politiky informujeme o tom, co se děje, pak obranu vody svou kapkou podpořte.

MÁ TO PRO MNE HODNOTUproto kroky k nápravě podpořím

Návrh zákona předložený 18 poslanci ve sněmovně je původní návrh ministerstva a to včetně obsahu důvodové zprávy

Návrh zákona nadále ponechává cca 70% peněžních toků z vody a zisk z prodeje vody v rukou koncernů.

Do jejich rukou se přitom v řadě případů – Olomouc, Prostějov, Praha, SmVak, H. Králové - dostaly díky protiprávnímu nebo pochybnému jednání politiků, což potvrzují rozsudky soudů a důkazy, které léta zveřejňujeme a předkládáme veřejnosti i politikům.

Co v návrhu ústavního zákona schází a proč?

Zákon neřeší reálný stav ve vodárenství

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Návrh ministerstvavčetně důvodové zprávy
Návrh poslanců včetně důvodové zprávy

Kdo jsou lidé, kteří návrh zákona předložili? Kdo jim prodává vodu a kdo u nich ovládá peněněžní toky a zisky z vody?

 • Jméno člověka?
 • Z kterého města je?
 • Z které strany je?
 • Kdo tam prodává vodu?
 • Kdo se tam pokusil dostat k vodě cizince?

Bude-li přijat špatný ústavní zákon, pak v této podobě zůstane i desítky let. Proto je potřeba zákon opravit a schválit v podobě, kdy bude hájit zájmy občanů a státu.

Osmnácti poslancům, kteří návrh zákona předložili, bylo dne 30.12.2020 zasláno opětovné upozornění, že návrh zákona je pro občany a stát nevýhodný. Současně byl každý z nich požádán, aby sám za sebe odpověděl na zásadní otázky. Jejich odpovědi zveřejníme.

Ukázka otázek položených poslancům

Otázky položené poslancůmCelý dopis i s otázkami pro poslance
 • Proč v návrhu zákona není zapracováno právo na vodu, poskytované jako veřejná služba a že investice realizované státem/samosprávami, nebudou nadále zneužívány jako „skrytá“ veřejná podpora soukromých společností?
 • Proč v něm není začleněna zásada, že vlastnictví infrastruktury (náklady), stejně tak i správa a provozování infrastruktury (výnosy) bude trvale v rukou státu/samospráv, které díky tom o všem zcela autonomně rozhodují?
 • Proč neprosazujete garanci, že celý systém hospodaření s vodou, musí  být nezcizitelný a trvale v rukou státu a samospráv?
 • a další ...

Dopis byl zaslán na vědomi všem poslancům, senátorům a také zástupcům protikorupčních organizací a zástupcům médií. Více ZDE

Poslanci byli informováni a požádáni o odpovědi na otázky kolem vody přes podatelnu sněmovny a pokud jsme je našli na FB, tak také přes jejich osobní FB profily.

Bude-li vám někdo říkat, že nelze zajistit, aby dodávku vody zajišťovaly městské vodárny, pak lže. Zde sami politici vysvětlují, proč má být voda, infrastruktura a prodej vody v rukou městských vodáren a ne koncernů.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Názory lidí, kteří podporují obranu vody a cíl práce Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

Dává vám obrana vody smysl? Jste rozhněvaní a odhodlaní sebe a vodu bránit? Pak se přidejte k těm, kteří již sebe a vodu aktivně brání.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.