Kdo je odpovědný za to, že nám na sev. Moravy prodává vodu již 5. koncern a miliardy z toho, co lidé platí, mizí v cizině?

 Jak proběhl pochybný prodeje akcií SmVaKu z majetku obcí? Jaké to má důsledky pro lidi a obce? Kolik stojí kubík vody na severu Moravy? Výroční zprávy Severomoravské vodovody a kanalizace - SmVAK.

Logický názor na to, jak se k prodeji naší vody dostali cizinci

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

*„Před cca 10 lety jsem vyprovodil ze své kanceláře coby tehdejší starosta města Vsetín několik zájemců i z jejich "zajímavými" nabídkami na odkup akcií Vak Vsetín a.s. Jako zástupce největšího akcionáře jsem poté prosadil změnu stanov tak, aby prodej akcií municipalit mohl být realizován až po povinné nabídce ostatním akcionářům-municipalitám. Dnes vidím, že jsem vývoj odhadl dobře...“ Jiří Čunek (KDU)

Prodej vody, peněžní toky z vodného a stočného a miliónové zisky z vody na severní Moravě ovládají díky pochybnému jednání "politiků" od roku 1999 koncerny

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Žádný koncern, záměrně nezměnil název SmVaku. Lidé si myslí, že platí městské vodárně a netuší, že platí koncernu a cca 40 Kč z každé jejich 100 Kč skončí v cizině.

OPAVA, NOVÝ JIČÍN, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ, HAVÍŘOV

1) Akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32.

Šlo o největší smíšenou vodohospodářskou společnost na Moravě a její základní kapitál činil 3 534 057 000 Kč. Zajišťovala dodávky vody, její odvádění a čištění pro okresy Frýdek-Místek, Opava, Karviná, město Ostrava, Havířov, Studénku a Hlučín a také příhraniční oblasti Polska.

2) Společnost SmVaK od roku 1992 do roku 1999 byla logickou a ucelenou obchodní společností vlastnící a provozující vodárenskou infrastrukturu téměř po celém Moravskoslezském kraji. Města a obce měly ve společnosti SmVaK dominantní postavení s cca 90% vlastnickým podílem.

SmVaK proto byl způsobilým žadatelem o státní dotace. Pokud by si společnost zachovala danou vlastnickou strukturu, mohla žádat o dotace z předvstupních fondů (ISPA) a dnes ze strukturálních fondů EU. Vlastnická struktura měla zásadní vliv na obchodní politiku společnosti.

3) Do roku 1999 městy kontrolovaná společnost nevyplácela dividendy, protože zdroje získané provozováním především reinvestovala do rozvoje provozované infrastruktury, případně je kumulovala v podobě nerozděleného zisku. Obecní samosprávy prosadily tuto obchodní strategii přes své zástupce v orgánech SmVaK.

Uvedeným principům správy SmVaK města věřila až do roku 1999, proto do společnosti několikrát vkládala nově vybudovanou (a městy zaplacenou) infrastrukturu a jako protiplnění nabývala akciové podíly. Město za 1 akcii o nominální hodnotě 1 000 Kč vkládalo do SmVaK majetek v hodnotě 2 100 Kč.

4) Emisní kurz akcií SmVaK v roce 1999 obsahoval emisní ážio 1 100 Kč na akcii. Jednoduše řečeno, za infrastrukturní majetek v hodnotě 44 100 000 Kč dostalo město 21 000 ks akcií. Tímto postupem města přímo financovala rozvoj a obnovu infrastruktury v regionu a současně do budoucna svěřovala správu a provozování těchto svých investic společnosti SmVaK. Zároveň posilovala své majetkové podíly ve společnosti.

5) V rozmezí let 1998-1999 začaly města a obce většinou bez výběrových řízení a bez ocenění hodnoty akcií znaleckými posudky, prodávat akcie vodárny SmVAK soukromým společnostem Anglian Water a ONDEO. Města a obce tak postupně přišly o blokační a následně o majoritní podíl v SmVaku.

Akcie SmVaK začali politici prodávaly z majetku měst a obcí bez výběrových řízení a bez znaleckého ocenění hodnoty akcií překupníkům a koncernům Anglian Water a ONDEO. Za doslova nemravných 200—400 Kč za akcii, později za 600—800 Kč za akcii.

Akcie prodávala i města, která předtím tytéž akcie upisovala za 2100 Kč za akcii. To znamená, že město, které za vložený infrastrukturní majetek v hodnotě 44 100 000 Kč dostalo 21 000 ks akcií SmVaK, a následně je prodalo např. za 500 Kč na akcii, dostalo z prodeje svých akcií 10 500 000 Kč.

Škody v řádU stovek miliónů korun policie neřeší. Všichni se tváří, že se nic  nestalo - a to včetně médií a Vlád ČR.

6) Tržní cenu za akcie SmVaK dostala pouze min. měst, které s prodejem akcií počkaly až na dobu, kdy se rozhodovalo, zda majoritu v SmVaK získá společnost ONDEO nebo Anglian Water. V tu dobu dostávala města cca 2 200 Kč za akcii.

V roce 1999 ovládly výše uvedené koncenry SmVaK zcela. V roce 2001 byli rozhodujícími akcionáři Anglian water s podílem 54,30% akcii a ONDEO Services s podílem 43,57%.

7) Poté co SmVak ovládyl koncern, během dvou let zásadně změníli obchodní politiku týkající se infrastruktury, emisí akcií a výplaty dividend místo investování. Do zahraničí začaly téct stamilióny, místo aby tekly do investic nebo na účty obcí.

Zdroj: výroční zprávy a účetní závěrky SmVaku

Od roku 2000 již žádné město ani obec nemůže svůj infrastrukturní majetek do SmVaK vložit a nemůže za to získat akcie SmVaku - tím se zbavit povinnosti starat o infrastrukturní majetek a místo toho inkasovat podíl na zisku SmVaku.

Zajímavý názor. Politici na sev. Moravy mají jiný názor na vodu než např. místostarostka Paříže. Podivné, že?

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Anglian water, údajný strategický investor není strategický investor, ale téměř krachující firma. Místo státu odkupuje SmVaK překupníky se sídlem v daňovém ráji. Známý z kauzy Gorila - PENTA.

V roce 2003 se ukázalo, že společnost Anglia water, další společnosti presetnované v ČR politiky jako strategický investor , (HYDER, VIVENDI  atd.), žádní strategičtí investoři nejsou. Naopak jde o společnost s vážnými ekomickými problémy, které chtěla sanovat z příjmu z vody v ČR.

v roce 2004 musela Anglian Water prodat své podíly ve vodárnách v ČR a stáhnout se do Anglie.

Na severu Moravy prodala majoritu v SmVaku společnosti se sídlem v daňovém ráji Waterfall Holding B. V., 100% dceřiné společnosti skupiny Penta Investments. Známe z kauzy Gorila na Slovensku.

Penta ještě v roce 2004 získala i minoritní podíl SmVaku patřící firmě Suez Environnement (bývalé ONDEO) a stala se držitelem 98,45 % akcií SmVaK Ostrava a. s., což nevěstilo pro SmVak a občany sev. Moravy nic dobrého.

Penta a legální "tunel". Lidé a města doplácí na pochybné a protiprávní jednání politiků. Pár chytráků neskutečně vydělává.

Penta si z SmVaKu vyplatila miliardy, které tam předtím nastřádala města za peníze lidí.

Penta poté co ovládla SmVaK provedla tzv. “restrukturalizaci pasiv”. Požádala banky o úvěr ve výši 1,750 miliardy Kč, který byl čerpán v červenci 2004. Splácet se začal v roce 2005 a měl být splácen 7 let.

Úvěr byl použit na výplatu kapitálového fondu (jenž vznikl nepeněžitými vklady měst a obcí do roku 1999) a nerozděleného zisku.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Penta si v roce 2003 ze SmVaK vyplatila 2,223 miliardy Kč a poté každý rok dividendy až do roku 2006, kdy prodala 100 % svého podílu španělskému koncernu Aqualia.

Stát, který měl možnost koupit 98% podíl akcií SmVaku v roce 2002 od Angliena water a ONDEA ani nyní v roce 2006 nenabídl koupení akcií SmVaku PENTĚ.

Pro politiky zákony ČR neplatí?

Policie nekoná? Nikdo není hnán k odpovědnosti za pokoutný prodej akcií SmVaKu z majetku měst a obcí pod cenou a škody velkého rozsahu.

Miliardy od lidí končí v daňovém ráji místo v obnově trubek. Odpovídají za to politici. Dopustili to a nemají se k nápravě, ani když mohli koupit akcie SmVaKu zpět.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Každý rok, odtéká z SmVaku (z plateb lidí za vodné a stočné) cca 300-350 mil. Kč do zahraničí, ale v odvětví přitom schází miliardy na investice do obnovy infrastruktury a řešení sucha či čistoty vody.

Za této situace, si dnes španělský SmVak infrastruktury, kterou staví a financují města z veřejných rozpočtů (peníze lidí vybrané z daní) od měst pronajímá k provozování a často jim platí jen symbolické nájemné, které negeneruje obcím zdroje na budoucí obnovu.

Stát to ví, politici ve vedení státu to ví, politici na severní Moravě to ví a nikdo nic nedělá pro nápravu.

A jediný, kdo to všechno platí a na toto pochybné jednání politiků doplácí jsou lidé.

Dopady jsou jasné. Budoucí generace politikům rozhodně nepoděkují. A vzhledem k růstu ceny vody, jim nemají za co děkovat ani občané již nyní.

 • Ztráta možnosti čerpat dotace - miliardy
 • Ztráta vlastního zdroje financování - miliardy
 • Ztráta kontroly nad správou strategické suroviny

Důsledek pochybného jednání z roku 1999 přišla společnost SmVaK o možnost financovat rozvoj infrastruktury prostřednictvím dotací. Objem investic, které je nutné realizovat pro splnění směrnic EU v oblasti životního prostředí, se na Severní Moravě odhaduje na 12—15 miliard Kč.

Za tohoto stavu se z SmVaku vyplácí miliardy, které končí v cizině.

V tomto kontextu je třeba vnímat i finanční politiku SmVaK a množství vyplacených prostředků z SmVaku do dnešního roku.

Pochybný prodej akcií SmVaK vedl k nastavení systému, který z vodárenského odvětví odčerpává zisky z prodeje vody tvořené platbami spotřebitelů, i zdroje dříve vytvořené městy a obcemi při vkládání infrastruktury.

Ukazuje se, že soukromé společnosti žádné své zdroje do vodárenského odvětví nepřinášejí - naopak SmVak zadlužují a miliardy si vyplácí mimo ČR.

Zcela zásadní je proto otázka, jak je situace nastavena do budoucna. Nájem za infrastrukturu placený společností SmVaK již dnes nepokrývá ani odpisy a města a obce tak v budoucnu nebudou mít zdroje na obnovu infrastruktury. Navíc ztratily přístup k dotacím.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky

OPAVA, NOVÝ JIČÍN, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ, HAVÍŘOV

Konkrétní informace

Informace a data o hospodaření s vodou, fungování a prioritách vodárny, o investicích, provozování vodovodů a kanalizací. Ale také o lidech na radnicích a ve vedení vodárny a koncernu a dopadech stavu, kdy byla voda a její správa vyvedena do rukou cizinců.

Konkrétně španělského koncernu AQULIA, resp. společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s..

 • O vodárně z pohledu vlastnického a akcionářského
 • O vodárně a koncernu a o prioritách, které prosazují
 • O tom, zda vodárna čerpá nebo nečerpá dotace z EU
 • O vodárně a koncernu - ekonomika a investice
 • O vodárně a koncernu a o infrastruktuře a jejím provozování

Dokumenty, kde najdete informace o ceně vody, investicích, ziscích, nemožnosti čerpat dotace, vlastnictví a vodárně

Výroční zpráva obsahuje informace, které musí vodárna za zákona zveřejnit každý rok o prodeji vody a stavu vodovodů a kanalizací. Porovnání výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje odhalit priority a jednání kolem vody v regionu, i porovnat okolní vodovody a kanalizace.

Informace o vodě a výroční zprávy vodáren v rukou cizinců

Výročné zprávy umožňují porovnat, jaké dopady na ceny, na lidi a na investice má instalace cizinců do pozic prodejců vody a jak "vyvážené" jsou vztahy mezi městy a koncerny z pohledu dělení zisku z vody a objemu investovaných financí.

Mnohdy zjistíte, že lidé a města financují zahraničním firmám investice, ale ty zisky, které od lidí z vody inkasují, zpět do obnovy vodárenství nevrací.

Zásadní je i složení orgánů vodáren a koncernů. Najdete v nich i  "politiky". Často dlouhodobě skrytě pracují pro koncern a ne pro města a pro vás. Funguje to jako "legální trafika", za předání monopolu a zisků z vody zahraničnímu koncernu nebo tomu nezbránili.

SmVAK - Výroční zprávy 3

Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Vlastník společnosti
Zahraniční koncerny
Zahraniční koncerny
Zahraniční koncerny
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
VLASTNÍK VODÁRNY
2014
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%
2013
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%
2012
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%
2011
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2010
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2009
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2008
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2007
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2006
VZ . . .
UZ . . .
daňový ráj PENTA 98,45%
2005
VZ . . .
UZ . . .
daňový ráj PENTA 98,45%
2004
VZ . . .
UZ . . .
daňový ráj PENTA 98,45%
2003
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
2002
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
2001
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
2000
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
1999
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
1998
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1997
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1996
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1995
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1994
VZ . . .
města a obce

Další roky najdete zde

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI O TOM, CO SE DĚJE A PROSAZOVAT NÁPRAVU? TAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podpořili

 • Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...
  Jana Lorencová Jana Lorencová Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍
  Radek Sluka Radek Sluka