Zisky z vody na sev. Moravy
Historie a Výroční zprávy SmVaK
Cena vody na sev. Moravy
Obří dluh SmVaKu a peníze v cizině
KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA TO, ŽE NA SEV. MORAVY PRODÁVÁ VODU JIŽ 5. KONCERN A MILIARDY Z TOHO, CO PLATÍME V CENĚ VODY MIZÍ V CIZINĚ?

Vodárenskou infrastrukturu, prodej vody, peněžní toky z vody a právo inkasovat stamiliónové zisky z vody ovládají na sev. Moravy od roku 99 koncerny. Toto nastalo díky pochybnému jednání starostů, lidem na Ministerstvu zemědělství a ve Vládách ČR od 93-99 . Města dostala 90% akcií SmVaKu od státu bezúplatně, aby si vodu spravovala. V letech 98-99 starostové akcie SmVaKu rozprodali pod cenou koncernům. Prodali je bez ohledu na ztrátu vlivu na správu strategické suroviny. Prodeje provází zrada a s velkou pravděpodobností korupce. Starostové se domluvili, že akcie neprodají. Za 14 dnů poté někteří na další jednání měst nepřišli, protože akcie za babku prodali. Nadace pravda o vodě proto toto rozkrývá. Odpovídá na zásadní otázky. Jaké má toto dopady? Kdo je za to odpovědný? Kolik díky tomu stojí voda? Co není ve výročních zprávách Severomoravských vodovodů a kanalizací - SmVaKu? Jak to napravit?

Projekt: Zdokumentování  procesu, jak koncern ovládl prodej vody v našem městě otevírá veřejnou diskusi o odkupu vodáren zpět do rukou měst, podobně jako v Plzni.

Cíle projektu: Výsledek poslouží jako know-how k „základnímu projektu“, kde chceme zmapovat kauzu jedné vodárny na Moravě a ukázat všem cestu k nápravě. Její realizaci prosadíme s občany cestou petice nebo referenda, příp. vyšetřování policie.

  • Finacování projektu proběhlo přes darcovskou výzvy - občanů
  • délku projektu: 15.5. 2021 - 30.6.2022
  • člověk odpovědný za projekt: Ing. Radek Novotný MBA
  • „Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“
  • The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”

Města přišla o monopol prodeje vody a občané o peníze. Prodeji vody ovládli cizinci, které nazajímá nic než zisk. Dopady za to nesou občané v ceně vody.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

*„Před cca 10 lety jsem vyprovodil ze své kanceláře coby tehdejší starosta města Vsetín několik zájemců i z jejich "zajímavými" nabídkami na odkup akcií Vak Vsetín a.s. Jako zástupce největšího akcionáře jsem poté prosadil změnu stanov tak, aby prodej akcií municipalit mohl být realizován až po povinné nabídce ostatním akcionářům-municipalitám. Dnes vidím, že jsem vývoj odhadl dobře...“ Jiří Čunek (KDU)

Koncerny chytře nemění název Severomoravských vodovodů a kanalizací.  Občané si myslí, že za vodu platí městské vodárně. Netuší, že platí  koncernu. Netuší, že z každé jejich zaplacené 100 koruny cca 40 Kč skončí v cizině.

OPAVA, NOVÝ JIČÍN, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ, HAVÍŘOV

1) Akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32.

Šlo o největší smíšenou vodohospodářskou společnost na Moravě a její základní kapitál ČINIL 3 534 057 000 Kč. Zajišťovala dodávky vody, její odvádění a čištění pro okresy Frýdek-Místek, Opava, Karviná, město Ostrava, Havířov, Studénku a Hlučín a také příhraniční oblasti Polska.

2) Společnost SmVaK od roku 1992 do roku 1999 byla logickou a ucelenou obchodní společností vlastnící a provozující vodárenskou infrastrukturu téměř po celém Moravskoslezském kraji. Města a obce měly ve společnosti SmVaK dominantní postavení s cca 90% vlastnickým podílem.

SmVaK proto byl způsobilým žadatelem o státní dotace. Pokud by si společnost zachovala danou vlastnickou strukturu, mohla žádat o dotace z předvstupních fondů (ISPA) a dnes ze strukturálních fondů EU.

Vlastnická struktura má zásadní vliv na obchodní politiku společnosti. Města a občané mají zceka jiné priority než zahraniční koncerny.

3) Do roku 1999 městy kontrolovaná společnost nevyplácela dividendy, zdroje získané provozováním vodovodů především reinvestovala do provozované infrastruktury, případně je kumulovala v podobě nerozděleného zisku. Obecní samosprávy prosadily tuto obchodní strategii přes své zástupce v orgánech SmVaK.

Uvedeným principům správy SmVaK města věřila, proto do společnosti několikrát vkládala svou nově vybudovanou (a občany přes daně zaplacenou) infrastrukturu a jako protiplnění nabývala akcie SmVaku. Město za 1 akcii o nominální hodnotě 1 000 Kč  platilo SmVaKu majetkem v hodnotě 2 100 Kč.

4) Emisní kurz akcií SmVaK v roce 1999 obsahoval emisní ážio 1 100 Kč na akcii. Jednoduše řečeno, za infrastrukturní majetek v hodnotě 40.000.000 Kč dostalo město 20.000 ks akcií SmVaku. Tímto města financovala rozvoj a obnovu infrastruktury v regionu. Současně svěřovala správu a provozování vodovodů a kanalizací na vodárenské odborníky ve společnosti SmVaK, ve které zároveň posilovala svůj majetkový podíly.

5) V rozmezí let 1998-1999 začaly města a obce většinou bez výběrových řízení a bez ocenění hodnoty akcií znaleckými posudky, prodávat akcie vodárny SmVAK překupníků a koncernům Anglian Water a ONDEO (fr). Města tak přišly nejdříve o 90% podíl, poté zásadní rozhodovací podíly 75%, 66%  následně o majoritní podíl v SmVaku, který ovládly koncerny. Během krátké doby poté přišla města i o blokační podíl 34% a následně koncerny ovládly 90% akcií a poté 100 %.

Akcie SmVaK začali politici prodávat z majetku měst a obcí bez znaleckého ocenění hodnoty akcií překupníkům a koncernům Anglian Water a ONDEO. Za nemravných 200—400 Kč za akcii, později za 600—800 Kč za akcii.

Akcie prodávala i města, která předtím tytéž akcie upisovala za 2100 Kč za akcii. To znamená, že město, které za vložený infrastrukturní majetek v hodnotě 44 100 000 Kč dostalo 21 000 ks akcií SmVaK, a následně je prodalo např. za 500 Kč na akcii, dostalo z prodeje svých akcií 10 500 000 Kč.

Škody v řádu stovek miliónů korun policie neřeší. Všichni se tváří, že se nic  nestalo a to včetně médií a Vlád ČR.

6) Tržní cenu za akcie SmVaK dostala pouze min. měst, které s prodejem akcií počkala až na dobu, kdy se rozhodovalo, zda majoritu v SmVaK získá společnost ONDEO nebo Anglian Water. V tu dobu dostávala města cca 2 200 Kč za akcii.

V roce 1999 ovládly výše uvedené koncenry SmVaK zcela. V roce 2001 byli rozhodujícími akcionáři Anglian water s podílem 54,30% akcii a ONDEO Services s podílem 43,57%.

7) Poté, co SmVak ovládly koncerny, zásadně změnili obchodní politiku týkající se infrastruktury, emisí akcií a výplaty dividend místo investování. Do zahraničí začaly téct stamilióny, místo aby tekly do investic nebo na účty obcí.

Zdroj: výroční zprávy a účetní závěrky SmVaku

Od roku 2000 již žádné město ani obec nemůže svůj infrastrukturní majetek do SmVaK vložit a nemůže za to získat akcie SmVaku - tím se zbavit povinnosti starat o infrastrukturní majetek a místo toho inkasovat podíl na zisku SmVaku.

Takto politici Havířova prodali 14.4. 1999 281.840 akcií SmVaKu koncernu ANGLIAN WATER za 680 Kč/akcii. Prodávali bez znaleckých posudků akcie druhé největší vodárny v ČR.

Anglian water, prý strategický investor, byla v Anglii téměř krachující firma! Z ekonomických důvodů se musela z ČR stáhnout. Místo státu nebo měst odkoupil akcie SmVaK do Anglian water překupník se sídlem v daňovém ráji?

Společnost Anglia water, i další společnosti presetnované v ČR politiky jako strategický investor, (HYDER, VIVENDI  atd.), žádní strategičtí investoři nejsou. Naopak. Své vážné ekomické problémy, které sanují z příjmů z prodeje vody v ČR.

v roce 2004 musela Anglian Water prodat své podíly ve vodárnách v ČR a stáhnout se do Anglie.

Na severu Moravy prodala majoritu v SmVaku společnosti se sídlem v daňovém ráji Waterfall Holding B. V., 100% dceřiné společnosti skupiny Penta Investments. Známe z kauzy Gorila na Slovensku.

Penta v roce 2004 získala i minoritní podíl SmVaku od firmy Suez Environnement (bývalé ONDEO) a stala se držitelem 98,45 % akcií SmVaK Ostrava a. s., což nevěstilo pro SmVak a občany sev. Moravy nic dobrého.

Takto politici města Frýdek Místek projednávali v roce 1999 prodej 254 043 Ks akcií SmVaKu překupníkům. Prodávali  bez znaleckých posudků akcie druhé největší vodárny v ČR!

Takto politici Frýdku-Místku schválili prodej 2.474 Ks akcií SmVaKu v září 1999 překupníkům. Prodávali bez znaleckých posudků oceňujících hodnotu akcií druhé největší vodárny v ČR.

Reálná hodnota akcií SmVaku v době prodeje

Politici na sev. Moravy mají jiný názor na vodu a její správu než např. místostarostka Paříže?

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky

OPAVA, NOVÝ JIČÍN, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ, HAVÍŘOV

Výroční zpráva obsahuje informace, které musí vodárna za zákona zveřejnit každý rok o prodeji vody a stavu vodovodů a kanalizací. Porovnání výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje odhalit priority a jednání kolem vody v regionu, i porovnat okolní vodovody a kanalizace.

Informace o vodě a výroční zprávy vodáren v rukou cizinců

Zásadní je i složení orgánů vodáren a koncernů. Najdete v nich i  "politiky". Často dlouhodobě skrytě pracují pro koncern a ne pro města a pro vás. Funguje to jako "legální trafika", za předání monopolu a zisků z vody zahraničnímu koncernu nebo tomu nezbránili.

SmVAK - Výroční zprávy 3

Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Vlastník společnosti
Zahraniční koncerny
Zahraniční koncerny
Zahraniční koncerny
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
VLASTNÍK VODÁRNY
2014
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%
2013
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%
2012
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%
2011
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2010
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2009
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2008
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2007
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2006
VZ . . .
UZ . . .
daňový ráj PENTA 98,45%
2005
VZ . . .
UZ . . .
daňový ráj PENTA 98,45%
2004
VZ . . .
UZ . . .
daňový ráj PENTA 98,45%
2003
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
2002
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
2001
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
2000
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
1999
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
1998
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1997
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1996
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1995
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1994
VZ . . .
města a obce

Další roky najdete zde

Stát nekoná ani města nekonají. Občané a vlastně i města přitom léta doplácí na pochybné a nejspíš i protiprávní jednání politiků a pár chytráků neskutečně bohatene.

Penta si z SmVaKu vyplatila miliardy, které tam předtím nastřádala města za peníze lidí.

Penta poté co ovládla SmVaK provedla tzv. “restrukturalizaci”. Požádala banky o úvěr ve výši 1,750 miliardy Kč, který byl čerpán v červenci 2004. Splácet se začal v roce 2005 a měl být splácen 7 let.

Úvěr byl použit na výplatu kapitálového fondu (jenž vznikl nepeněžitými vklady měst a obcí do roku 1999) a nerozděleného zisku.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Penta si v roce 2003 ze SmVaK vyplatila 2,223 miliardy Kč a poté každý rok dividendy až do roku 2006, kdy prodala 100 % svého podílu španělskému koncernu Aqualia.

Stát, který měl možnost koupit 98% podíl akcií SmVaku v roce 2002 od Angliena water a ONDEA ani nyní v roce 2006 nenabídl koupení akcií SmVaku PENTĚ.

Pro politiky zákony ČR neplatí?

Za pokoutný prodej akcií SmVaKu z majetku měst a obcí pod cenou a škody velkého rozsahu. Nikdo není hnán k odpovědnosti? Policie nekoná?

Miliardy od lidí končí v daňovém ráji místo v obnově trubek. Odpovídají za to politici. Dopustili to a nezjednali nápravu, ani když mohli koupit akcie SmVaKu zpět.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Každý rok, odtéká z plateb lidí za vodné a stočné do zaharaničí  cca 300-350 mil. Kč. V odvětví přitom schází miliardy na investice do obnovy infrastruktury a řešení sucha i čistoty vody.

Španělský SmVak novou infrastrukturu nefinancuje, staví a financují ji města z veřejných rozpočtů (peníze lidí z daní). Od měst si ji pronajímá koncern a často platí jen symbolické nájemné.

Stát to ví, politici ve vedení státu to ví, politici na severní Moravě to ví a nikdo nic nedělá pro nápravu. Na toto doplácí občané.

Budoucí generace politikům nepoděkují. A vzhledem k růstu ceny vody, jim nemají za co děkovat ani občané již nyní.

  • Ztráta možnosti čerpat dotace - miliardy
  • Ztráta vlastního zdroje financování - miliardy
  • Ztráta kontroly nad správou strategické suroviny

Důsledek pochybného jednání z roku 1999 přišla společnost SmVaK o možnost financovat rozvoj infrastruktury prostřednictvím dotací. Objem investic, které je nutné realizovat pro splnění směrnic EU v oblasti životního prostředí, se na Severní Moravě odhaduje na 12—15 miliard Kč.

Za tohoto stavu se z SmVaku vyplácí miliardy, které končí v cizině.

Pochybný prodej akcií SmVaK vedl k systému, který z vodárenského odvětví odčerpává zisky z prodeje vody, i zdroje již dříve vytvořené městy při vkládání infrastruktury do SmVaku.

Soukromé společnosti žádné své zdroje do vodárenského odvětví nepřinášejí - naopak SmVak zadlužují a miliardy si pak vyplácí mimo ČR.

Nájem za infrastrukturu placený společností SmVaK často nepokrývá ani odpisy a města tak v budoucnu nebudou mít zdroje na obnovu infrastruktury. Navíc ztratily přístup k dotacím.

Jsme za půlkou.👏 Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, protože jako jediní vše kolem vody platí.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI O TOM, CO SE DĚJE A PROSAZOVAT NÁPRAVU? TAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬