Kdo je odpovědný za to, že nám na sev. Moravy prodává vodu již 5. koncern a miliardy z toho, co lidé platí, mizí v cizině?

 Jak proběhl pochybný prodeje akcií SmVaKu z majetku obcí? Jaké to má důsledky pro lidi a obce? Kolik stojí kubík vody na severu Moravy? Výroční zprávy Severomoravské vodovody a kanalizace - SmVAK.

Logický názor na to, jak se k prodeji naší vody dostali cizinci

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

*„Před cca 10 lety jsem vyprovodil ze své kanceláře coby tehdejší starosta města Vsetín několik zájemců i z jejich "zajímavými" nabídkami na odkup akcií Vak Vsetín a.s. Jako zástupce největšího akcionáře jsem poté prosadil změnu stanov tak, aby prodej akcií municipalit mohl být realizován až po povinné nabídce ostatním akcionářům-municipalitám. Dnes vidím, že jsem vývoj odhadl dobře...“ Jiří Čunek (KDU)

Prodej vody, peněžní toky z vodného a stočného a miliónové zisky z vody na severní Moravě ovládají díky pochybnému jednání "politiků" od roku 1999 koncerny

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Žádný koncern, záměrně nezměnil název SmVaku. Lidé si myslí, že platí městské vodárně a netuší, že platí koncernu a cca 40 Kč z každé jejich 100 Kč skončí v cizině.

INFORMACE O VODÁRNĚ, KTERÁ DODÁVÁ VODU NA SEVERNÍ MORAVĚ

OPAVA, NOVÝ JIČÍN, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ, HAVÍŘOV

1) Akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. Základní kapitál zapsaný v roce 1992 činil 3.534.057.000,- Kč. Šlo o největší smíšenou vodohospodářskou společnost na Moravě a její základní kapitál činil 3 534 057 000 Kč. Zajišťovala dodávky vody, její odvádění a čištění pro okresy Frýdek-Místek, Opava, Karviná, město Ostrava, Havířov, Studénku a Hlučín a také příhraniční oblasti Polska.

2) Společnost SmVaK od roku 1992 do roku 1999 byla logickou a ucelenou obchodní společností vlastnící a provozující vodárenskou infrastrukturu téměř po celém Moravskoslezském kraji. Města a obce měly ve společnosti SmVaK dominantní postavení s cca 90% vlastnickým podílem. SmVaK proto byl způsobilým žadatelem o státní dotace. Pokud by si společnost zachovala danou vlastnickou strukturu, mohla žádat o dotace z předvstupních fondů (ISPA) a dnes ze strukturálních fondů EU. Vlastnická struktura měla zásadní vliv na obchodní politiku společnosti.

3) Do roku 1999 městy kontrolovaná společnost nevyplácela dividendy, protože zdroje získané provozováním především reinvestovala do rozvoje provozované infrastruktury, případně je kumulovala v podobě nerozděleného zisku. Obecní samosprávy prosadily tuto obchodní strategii přes své zástupce v orgánech SmVaK. Uvedeným principům správy SmVaK města věřila až do roku 1999, přičemž do společnosti několikrát vkládala nově vybudovanou (a městy zaplacenou) infrastrukturu a jako protiplnění nabývala akciové podíly. Město za 1 akcii o nominální hodnotě 1 000 Kč vkládalo do SmVaK majetek v hodnotě 2 100 Kč.

4) Emisní kurz akcií SmVaK v roce 1999 obsahoval emisní ážio 1 100 Kč na akcii. Jednoduše řečeno, za infrastrukturní majetek v hodnotě 44 100 000 Kč dostalo město 21 000 ks akcií. Tímto postupem města přímo financovala rozvoj a obnovu infrastruktury v regionu a současně do budoucna svěřovala správu a provozování těchto svých investic společnosti SmVaK. Zároveň posilovala své majetkové podíly ve společnosti.

5) V rozmezí let 1998-1999 začaly města a obce většinou bez výběrových řízení a bez ocenění hodnoty akcií znaleckými posudky, prodávat akcie vodárny SmVAK soukromým společnostem Anglian Water a ONDEO. Města a obce tak postupně přišly o blokační a následně o majoritní podíl v SmVaku.

6) V roce 1999 ovládly výše uvedené soukromé subjekty Sm Vak zcela. V roce 2001 byli rozhodujícími akcionáři Anglian water s podílem 54,30% akcii a ONDEO Services s podílem 43,57%.

Zajímavý názor. Politici na sev. Moravy mají jiný názor na vodu než např. místostarostka Paříže. Podivné, že?

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky

OPAVA, NOVÝ JIČÍN, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ, HAVÍŘOV

Konkrétní informace

Informace a data o hospodaření s vodou, fungování a prioritách vodárny, o investicích, provozování vodovodů a kanalizací. Ale také o lidech na radnicích a ve vedení vodárny a koncernu a dopadech stavu, kdy byla voda a její správa vyvedena do rukou cizinců.

Konkrétně španělského koncernu AQULIA, resp. společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s..

 • O vodárně z pohledu vlastnického a akcionářského
 • O vodárně a koncernu a o prioritách, které prosazují
 • O tom, zda vodárna čerpá nebo nečerpá dotace z EU
 • O vodárně a koncernu - ekonomika a investice
 • O vodárně a koncernu a o infrastruktuře a jejím provozování

Dokumenty, kde najdete informace o ceně vody, investicích, ziscích, nemožnosti čerpat dotace, vlastnictví a vodárně

Výroční zpráva obsahuje informace, které musí vodárna za zákona zveřejnit každý rok o prodeji vody a stavu vodovodů a kanalizací. Porovnání výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje odhalit priority a jednání kolem vody v regionu, i porovnat okolní vodovody a kanalizace.

Informace o vodě a výroční zprávy vodáren v rukou cizinců

Výročné zprávy umožňují porovnat, jaké dopady na ceny, na lidi a na investice má instalace cizinců do pozic prodejců vody a jak "vyvážené" jsou vztahy mezi městy a koncerny z pohledu dělení zisku z vody a objemu investovaných financí.

Mnohdy zjistíte, že lidé a města financují zahraničním firmám investice, ale ty zisky, které od lidí z vody inkasují, zpět do obnovy vodárenství nevrací.

Zásadní je i složení orgánů vodáren a koncernů. Najdete v nich i  "politiky". Často dlouhodobě skrytě pracují pro koncern a ne pro města a pro vás. Funguje to jako "legální trafika", za předání monopolu a zisků z vody zahraničnímu koncernu nebo tomu nezbránili.

SmVAK - Výroční zprávy 3

Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Vlastník společnosti
Zahraniční koncerny
Zahraniční koncerny
Zahraniční koncerny
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
VLASTNÍK VODÁRNY
2014
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%
2013
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%
2012
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,68%
2011
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2010
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2009
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2008
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2007
VZ . . .
UZ . . .
šp.AQUALIA 98,45%
2006
VZ . . .
UZ . . .
daňový ráj PENTA 98,45%
2005
VZ . . .
UZ . . .
daňový ráj PENTA 98,45%
2004
VZ . . .
UZ . . .
daňový ráj PENTA 98,45%
2003
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
2002
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
2001
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
2000
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
1999
VZ . . .
UZ . . .
ang. Anglian Water 54,3% a fr.ONDEO 43,57%
1998
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1997
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1996
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1995
VZ . . .
UZ . . .
města a obce
1994
VZ . . .
města a obce

Další roky najdete zde

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI O TOM, CO SE DĚJE A PROSAZOVAT NÁPRAVU? TAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podpořili

 • Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...
  Jana Lorencová Jana Lorencová Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍
  Radek Sluka Radek Sluka