ANALÝZA: HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ VODÁRNY VAK ZLÍN PO UZAVŘENÍ SMLUV S KONCERNEM

Analýza odpovídá na řadu otázek

"Odprodej provozní části podniku a uzavření nájemní smlouvy fatálním způsobem ovlivňuje další existenci společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a to v negativním smyslu nastolení nejhorších podmínek v porovnání s obdobnými subjekty – ztráta nároku na dotace, fixace nájemného na účetní odpisy z historických cen, neomezení růstu cen vodného a stočného atd."

Tuto analýzu si již v roce 2011 nechali zpracovat sami pachatelé tunelizace Vaku Zlín. Analýzu za 540 tis. Kč objednalo vedení města Zlín, ale zaplatili ji daňoví poplatníci. Vedení města Zlín ji cca rok před zastupiteli tajilo. Nikdy neudělalo jediný krok k ukončení tunelu a vymáhání stamiliónových škod.

ZDARMA