BŘEZÍK, PŘES MĚSTSKOU VODÁRNU "ŽALUJE" AKCIONÁŘE, KTERÝ DOKLÁDÁ, ŽE BŘEZÍK LŽE A MANIPULUJE SE STAROSTY A OBČANY ZLÍNSKA

Březík soudu tvrdí, že neexistují žádné podklady ani informace, na jejichž základě by mohl být označen za podvodníka, lháře a manipulátora, ale  to se mýlí, existují jeho INFOKAPAVKY, záznamy z jednání valných hromad a i reportáže ČT 1 a ČT 2

BERE 108 tis. Kč MĚSÍČNĚ, ALE "ŽALOBU" NA OCHRANU OSOBNOSTI SÁM NEPODAL, PODAL JI PŘES VAK ZLÍN, ABY NEMUSEL HRADIT NÁKLADY

Kdo je a co Březík činí a nečiní? Pro koho pracuje?

Pro pochopení, co je Březík zač, zda je lhář, manipulátor a podvodník stačí, když víte, že poté, co spoluzakladatel Nadačného fondu PRAVDA O VODĚ dosáhl pravomocný rozsudek, že proces uzavření smluv s Veolií proběhl nemravně a protiprávě, tak Březík v čele Vak Zlín

podal žalobu a žádá soud, aby určil, že smlouva s Veolií o provozování, díky které va přiše o zisky i o dotace z EU, JE PLATNÁ

Tím všem odpovídá na to, zda je kolabornat hájící zájmy koncernu nebo zachránce Vaku, který brání zájmy občanů.

Březíka je ve funkci předsedy představenstva Vak Zlín od 15.2.2015. Do pozice ho navolil  primátor města Zlín, Adámek (STAN). "Politici" města Zlín, jsou prokazatelně hlavní pachatelé protiprávního komplotu, kterým byla správy vody a stamiliónové zisky z vody, vyvedeny na 30 let do rukou koncernu Veolie.  

Vak Zlín pod vedením Bernarda, Soldána, Šebíka a nyní Březíka, nikdy nepodal žaloby na obranu Vaku Zlín, měst a občanů. Nebránil Vak Zlín proti vytunelování ani poté, co Vrchní soudu v Olomouci pravomocně potvrdil nemravnost a protiprávnost komplotu vedoucímu k uzavření smluv s Veolií.

Březík a jeho předchůdci, se vždy odvolával proti rozsudkům, které vrácí vodu do rukou měst a tím oddaloval prokázání nemravnosti jednání vedení města Zlín a Vaku Zlín. Dokonce obcházel starosty a nabízel výhody za to, že stáhnou žaloby.

Březík v "žalobě" soudu podsouval, že ti, které žaluje údajně:

 1. Opakovaně a veřejně uráží jeho osobnostní práva související s jeho činností ve představenstvu Vaku Zlín.
 2. Zasahují do jeho cti, vážnosti, důstojnosti.
 3. Ho zneucťují a hanobí.

Je NOMINANT "politiků" Zlína ve vedení městské vodárny Zlín, kterou politici a vedení Vak Zlín protiprávně vytunelovali. Březík toto jednání a stav kryje.

Zde je "žaloba" Březíka všem k dispozici

 • icon
  "Žaloba" Březíka - na akcionáře Vaku Zlín, který veřejnosti dokládá co Březík skutečně dělá a pro koho


  Březík nikdy nečinil a nečiní kroky:
  1) K prokázání protiprávního jednání darebáků ve vedení Vaku Zlín a ukončení protiprávně realizovaného stavu
  2) K převzetí správy vody zpět do společnosti Vak Zlín
  3) K vydání neoprávněného obohacení na úkor Vaku Zlín a občanů
  4) K náhradě vzniklých škod a vyvození odpovědnosti kolaborantů

  Březík naopka léta činí kroky, aby:
  1) Vak Zlín zůstal v pozici, kdy nemůže čerpat miliardové dotace z EU na obnovu infrastruktury
  2) Byly promlčeny stamiliónové škody způsobené jednáním "politiků" a vedení Vaku Zlín
  3) Protiprávní stav byl zakonzervován a stamilióny od lidí skončily v zahraničí
  4) Správa vody i zisky z vody zůstaly v rukou Veolie

Jak si myslíte, že tato "žaloba" dopadne? Hájí Březík zájmy občanů nebo potentátů a koncernu?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor osobností na to, co se děje

 • Jan Tesař Jan Tesař Historik a signatář charty 77
  Přišla opravdu totální a globální moc finančního kapitálu, jehož metodou je zatlačování, až naprosté znehodnocení státu. Dnes jsou zprivatizované nejen průmyslové giganty, banky a pojišťovny, ale i infrastruktura, doprava, voda, lázně, nemocnice, školy ba dokonce privatizovány budou i věznice, fakticky dávno jsou zprivatizovány tajné služby a čeká to i armádu. Vrací se temný středověk, ale s tím rozdílem, že všechno je podrobeno zákonu hmotného zisku. To je ten nejdokonalejší totalitarismus.
 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme