Cena vody 2021 ve Zlíně, vývoj ceny kubíku vody na Zlínsku od roku 2001 a srovnání cen s vodárnami ve Zlínském kraji

Kolik stojí kubík vody? Vodné stočné? Kde končí peníze, které platíte za vodu? Kubík vody cena?

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Historie a výroční zprávy
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici

Díky protiprávnímu jednání politiků města Zlín a vedení Vak Zlín, prodává vodu na Zlínsku fr. koncern Veolia. A to i díky lživým slibům o růstu cen vody pouze o inflaci.

Veolia Zlín, Zlínská vodárenská, a.s., Středomoravská vodárenská, a.s., Moravská vodárenská a.s. a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Vak Zlín

Starostové malých obcí mají na prodej vody přes koncern a překupníky, zcela jiný názor než "politici" Zlína

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Vývoj ceny kubíku vody dokazuje, že slib inflačního růstu vodného a stočného zmanipuloval zastupitele, aby dali souhlas uzavřít smlouvy s Veolií, která ovládla na 20-30 let zisk z vody.

Zdroj: Výroční zprávy Vak Zlín a kalkulace nákladů vodného a stočného zasílané Ministerstvu zemědělství Vakem, o které jsme požádali přes zákon o svobodném přístupu k informacím, protože vedení Vodárny Zlín je nechce zveřejňovat a na webu Vak Zlín ani Moravské vodárenské (Veolie) je samozřejmě nenajdete.

Toto se děje protiprávně min. od roku 2004

Cena vody ve Zlíně se zneužívá k lovu neinformovaných voličů. Před volbami se cena sníží, politici se mediálně bijí v prsa a po volbách cena vody vyletí do výšin, ve kterých se koncernu kompenzuje předchozí snížení.

Snížení ceny vody v roce 2018 o 1 Kč/m3

V roce 2018 probíhaly volby do městských zastupitelstev měst a ve Zlíně také doplňkové do Senátu ČR, kde se snažil protlačit p. Adámek (STAN), tehdejší primátor Zlína, kde  byl ve funkci 8 let.

Miroslav Adámek

Adámek (STAN) od roku 2010 neděla nic a tím kryl a udržoval v chodu protiprávní stav ve Vaku Zlín. Dokonce se snažil, aby nebyly dosaženy rozsudky prokazující dlouholeté protiprávní jednání politiků města Zlín na úkor lidí a ve prospěch koncernu Veolia, které vyvrcholilo nemravným a protiprávním uzavřením provozní smlouvy s Moravskou vodárenskou na 30 let.

Věděl, že:

  1. Došlo k protiprávním vyvedením prodeje vody a zisků z vody do rukou koncernu.
  2. Vedení Vak Zlín nemělo a nemá od akcionářů zákonem požadovaný mandát k uzavření smluv s Veolií
  3. Představenstvo Vak Zlín v čele s Bernardem (dnešní GŘ Veolie!) a dvěma lidmi z Veolie ve vedení vaku Zlín za Vak Zlín přesto smlouvy s Veolií podepsali.
  4. Vedení Vaku Zlín nemělo a nemá od měst a obcí zákonem požadovaný mandát uzavřít smlouvy s Veolií, potvrdil již  v roce 2010 Krajský soud v BrněAdámek i Březík to dobře věděli.
  5. Věděli, že Vrchní soud v Olomouci v roce 2017 potvrdil pravomocně protiprávnost valné hromady Vak Zlín 30.4.2004 i to, že šlo o nemravný komplot nájezdníků, politiků Zlína a vedení vodárny Zlín, v čele s lidmi z Veolie (Svoboda, Šverma) a Bernardem.

Adámek (STAN) se v roce 2018 pokoušel protlačit do Senátu ČR a STAN se snažil udržet posty v městském zastupitelstvu Zlína. Potřebovali "ohlupovák" k lovu voličů, aby je zmanipulovaní lidé volili.

K tomu je v roce voleb snížení ceny vody ideální prostředek, který se dá mediálně okamžitě výborně prodat, protože všichni voliči za vodu platí a ne všichni vodě věnují pozornost.

Proto se léta kooperující zástupci vedení města, Vaku Zlín a Veolie domluvili a v roce 2018 cenu vody lidem s velkou mediální slávou dokonce o 1 korunu snížili.

Nebyl problém se domluvit.

Březík ve vedení Vak Zlín (dosazený do pozice ve Vaku Zlín právě Adámkem) má prokazatelně léta hezké vztahy s Veolií. Provalilo se to hned po jeho nástupu do vedení Vaku, kdy předložil starostům na valné hromadě Vak Zlín k schválení návrh svých odměn.

Svatopluk Březík

Návrh byl materiál Veolie a pan Březík si ho ani pořádně nepřečetl. Z obsahu vyplynulo, že navrhuje, aby starostové odhlasovali, že vedení Vaku Zlín bude odměny platit Veolia. (pozn. Díky tomu, co léta vedení Vaku Zlín dělá, by to tak mělo být a já bych proto ruku zvedl.)

Když se tato nehoráznost na valné hromadě provalila, tak Březík tento bod z programu jednání valné hromady okamžitě stáhl. Tím samozřejmě nic nezachránil, to, že je to figura, která plní příkazy někoho jiného a pro koho pracuje hned na začátku sám odhalil.

Adámek s Březíkem a Bernardem chodí dokonce vypouštět "kapříky"

adámek - bernard - březík

Pánové kryjí protiprávní stav o kterém ví, min. od roku 2010

Co následovalo? 

No přece nezbytá kompenzace nebo máte jiný názor?

Pozor: Snížení ceny vody v květnu 2020 přišlo, protože stát snížil u vodného a stočného u DPH sazbu z 15% na 10%

Vodárnu Zlín se díky protiprávní zradě vedení vodárny a politikům Zlín nepodařilo v letech 2002-2004 ubránit proti nájezdu překupníků

Těm se podařilo v roce 2004 vyvést zisky z vody z rukou městského Vak Zlín do rukou konkurenčního koncernu. Ve Zlíně vedení vodárny i politici hájili a hájí zájmy soukromých firem a své, nikoliv zájmy občanů a měst.

Lidé na Zlínsku díky tomu platí od roku 2008 nejdražší cenu vody ze všech vodáren ve Zlínském kraji a to platí pro nový rok 2021.

Cenu vody navrhuje fr. koncern Veolia a vedení Vak Zlín ji "schvaluje" takto:

Takto "odpovídá" vedení vodárny Zlín starostům na valné hromadě Vak Zlín ohledně zisků, které schvalují v ceně vody Veolii

Poté, co voda přešla do rukou koncernu, mají lidé na Zlínsku léta nejdražší cenu vody v kraji. 

Lidé platí drahou vodu a představenstvo Vaku Zlín v ceně vody schvaluje stamiliónové zisky fr. koncernu. Samotný Vak Zlín přitom tvoří zisky minimální.

Ptáme se: PROČ a pro koho Soldán, Šebík, Březík a vedení města Zlín pracují?

Zisky z vody Zlín

Lživé sliby, že voda bude zdražovat pouze o inflaci, když ji bude prodávat koncern

Cenu vody navrhuje fr. Veolia a "schvaluje" ji vedení Vak Zlín, které takto "informuje" starosty o tom, jaký zisk kalkulovaný do ceny vody schválilo Veolii a jaký Vaku Zlín

Soldán a jeho parta ve vedení Vaku Zlín

Březík a jeho parta ve vedení Vaku Zlín

Kdo navrhuje ceny vody ve Zlíně za Veolii? Bývalý ředitel Vaku Zlín M. Bernard? Spolupodílel se na uzavření smluv s Veolií? Stal se pak ředite Veolie a Moravské vodárenské?

Bývalý ředitel Vak Zlín se poté, co se účastnil vytunelování Vaku Zlín, stal generální ředitel Veolie?

Martin Bernard
Tak dělí zisky z vody

Pravomocný názor soudu na protiprávní jednání vedení Vak Zlín, v četně p. Bernarda, města Zlín a nájezdníků

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

Celé usnesení soudu

Je třeba sebe a vodu bránit. Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací.

Souhlasíte? Přidejte se.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

DÁVÁ VÁM SMYSL UKONČIT KŠEFTOVÁNÍ S VODOU? PAK SE PŘIDEJTE...

Chceme vodu i pro nás a naše děti

Stále více lidí chápe, že samo se nic nenapraví a proto nám pomáhají sebe i vodu bránit

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme 

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.