Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Historie a výroční zprávy
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici Zlína

Cena vody Zlín 2024

Kdo o ceně rozhoduje? Jak se vyvíjí cena vody od roku 2002? Sliby inflačního růstu ceny vody, po předání prodeje vody Veolii, byly podvod? Kde končí peníze, které platíte za vodu?

Zdroj: Výroční zprávy Vak Zlín a kalkulace nákladů vodného a stočného zasílané Ministerstvu zemědělství. Na webu Vak Zlín je nenajdete.

Podvedení zastupitelé souhlasili s uzavřením pochybných smluv s Veolií, na základě podovodných slibů o garanci pouze inflačního růstu ceny vody po dobu 30 let. Toto není dodržováno. Naopak. Cena vody ve Zlíně je léta nejdražší.

Starostové malých obcí mají na prodej vody přes koncern a překupníky, zcela jiný názor než "politici" Zlína

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Cena vody se zneužívá k lovu voličů. Před volbami se cena sníží. Politici se bijí v prsa. Po volbách cena vody vyletí nahoru a koncernu se kompenzuje předchozí snížení a politici mlčí a lidé platí.

Snížení ceny vody v roce 2018 o 1 Kč/m3

V roce 2018 probíhaly volby do městských zastupitelstev měst a ve Zlíně také doplňkové do Senátu ČR, kde se snažil protlačit p. Adámek (STAN), tehdejší primátor Zlína, kde  byl ve funkci 8 let.

Miroslav Adámek

Adámek (STAN) od roku 2010 neděla nic a tím kryl a udržoval v chodu protiprávní stav ve Vaku Zlín. Dokonce se snažil, aby nebyly dosaženy rozsudky prokazující dlouholeté protiprávní jednání politiků města Zlín na úkor lidí a ve prospěch koncernu Veolia, které vyvrcholilo nemravným a protiprávním uzavřením provozní smlouvy s Moravskou vodárenskou na 30 let.

Věděl, že Vrchní soud v Olomouci v roce 2017 potvrdil pravomocně protiprávnost valné hromady Vak Zlín 30.4.2004 i to, že šlo o nemravný komplot nájezdníků, politiků Zlína a vedení vodárny Zlín, v čele s lidmi z Veolie (Svoboda, Šverma) a Bernardem.

Adámek (STAN) se v roce 2018 pokoušel protlačit do Senátu ČR a STAN se snažil udržet posty v městském zastupitelstvu Zlína. Potřebovali "ohlupovák" k lovu voličů, aby je zmanipulovaní lidé volili.

K tomu je v roce voleb snížení ceny vody ideální prostředek, který se dá mediálně okamžitě výborně prodat, protože všichni voliči za vodu platí a ne všichni vodě věnují pozornost.

Proto se léta kooperující zástupci vedení města, Vaku Zlín a Veolie domluvili a v roce 2018 cenu vody lidem s velkou mediální slávou dokonce o 1 korunu snížili.

Nebyl problém se domluvit.

Březík ve vedení Vak Zlín (dosazený do pozice ve Vaku Zlín právě Adámkem) má prokazatelně léta hezké vztahy s Veolií. Provalilo se to hned po jeho nástupu do vedení Vaku, kdy předložil starostům na valné hromadě Vak Zlín k schválení návrh svých odměn.

Svatopluk Březík

Návrh byl materiál Veolie a pan Březík si ho ani pořádně nepřečetl. Z obsahu vyplynulo, že navrhuje, aby starostové odhlasovali, že vedení Vaku Zlín bude odměny platit Veolia. (pozn. Díky tomu, co léta vedení Vaku Zlín dělá, by to tak mělo být a já bych proto ruku zvedl.)

Když se tato nehoráznost na valné hromadě provalila, tak Březík tento bod z programu jednání valné hromady okamžitě stáhl. Tím samozřejmě nic nezachránil, to, že je to figura, která plní příkazy někoho jiného a pro koho pracuje hned na začátku sám odhalil.

Adámek s Březíkem a Bernardem chodí dokonce vypouštět "kapříky"

adámek - bernard - březík

Pánové kryjí protiprávní stav o kterém ví, min. od roku 2010

Co následovalo? 

No přece nezbytá kompenzace nebo máte jiný názor?

Pozor: Snížení ceny vody v květnu 2020 přišlo, protože stát snížil u vodného a stočného u DPH sazbu z 15% na 10%

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys cizinců. Přidejte se. Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Cenu vody navrhuje fr. Veolia a "schvaluje" ji vedení Vak Zlín. Se starosty jednají tako.

Soldán a jeho parta ve vedení Vaku Zlín

Březík a jeho parta ve vedení Vaku Zlín

Kdo navrhuje ceny vody ve Zlíně za Veolii? Bývalý ředitel Vaku Zlín M. Bernard, který se spolupodílel se na uzavření pochybných smluv s Veolií a pak se stal ředitel Veolie a Moravské vodárenské?

Martin Bernard

Pravomocný názor soudu na protiprávní jednání vedení Vak Zlín, v četně p. Bernarda, města Zlín a nájezdníků

Celé usnesení soudu

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

Dejte vědět známým, jaké je aktuálně cena vody, jak se vyvíjí a kde končí peníze, které ve vodném a stočném platí.

O vodě s námi přes facebook a e-maily informuje občany již cca 59.000 lidí. 🙂 Děkujeme za sdílení.

CHCI SE PŘIDAT

DÁVÁ VÁM SMYSL VRACET PENÍZE OD LIDÍ ZA VODU DO VODÁRENSTVÍ A NEPOSÍLAT JE DO CIZINY NA UČTY KORPORACÍ? PAK INFORMACE SDÍLEJTE A OSVĚTU PODPOŘTE.

 Darujte na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬