Je Adámek (STAN) darebák, který se paktuje s Veolií, kryje protiprávní stav nebo není a brání lidi a vodu?

Řada lidí netuší, proč je voda tak drahá, proč pořád zdražuje, proč přesto nejsou peníze na řešení stavu trubek, problémů se suchem, čištěním vody atd. Důvod je v tom, že za vodu platí v ČR nakonec vždy vše 10 mil. obyvatel, ale politici mezi lidi a vodu během 20 let v řadě regionů nainstalovali soukromé penězovody, překupníky, koncerny – kteří jen „podnikají“ a stav trubek je nezajímá.

adáemk 1 - Ý

Co říká je nepodstatné, podstatné je, co dělá.

 

Zlín je ukázkový příklad zvrácenosti politiků, kteří mají „plnou hubu keců o vodě“, ale léta kryjí protiprávní stav a dělají vše, aby voda a zisky z ní zůstaly v rukou koncernu. Manipulují s občany, přes téma vody loví neinformované voliče a spoléhají na to, že lidí neznají FAKTA A PRAVDU. Jejich ubohost dokresluje obsah videa na konci článku a obsah rozsudků, které jsme dosáhli a kterým se léta snažili zabránit nabýt právní moci.

Konkrétní příklad – Miroslav Adámek (STAN)

Pan Adámek, si na FB, na svých stránkách a na stránkách STAN – Zlín stěžuje, že je neoprávněně označen za člověka, který nechce, aby Zlín získal zpět vodárny, že lže a krade, že se paktuje s Veolií.

Před volbami do zastupitelstva města Zlín 6.-7. 10.2018 zveřejnil stránku s názvem JAK JE TO SKUTEČNĚ S VODU, kde uvádí polopravdy a zatajuje fakta a  vytváří  o sobě falešný obraz a snaží se tvrdit, že není darebák a proto by ho lidé měli volit.

Znám důkazy o Zlíně i o léta páchané protiprávní činnosti politiků. Předložil jsem je soudcům. Nabídl jsem mu veřejně schůzku, kde mu předám důkazy. Pan Adámek se odmítl setkat. Místo toho šel léta na ruku koncernu a nemravný stav udržoval chodu přes svého nominanta Březíka ve vedení Vak Zlín. Proto ve veřejném zájmu obsah článku Adámka doplňuji o fakta, důkazy, rozsudky a vše zasazuji do časové řady. Dle mého názoru Adámek a jemu podobní,  u správy veřejného majetku nemají co dělat.

Kdo je p. Adámek, co dělá a pro koho léta pracuje?

oddělovačadámek 2oddělovačFAKTA, která STAN, s Adámkem a Gazdíkem v čele ve Zlíně občanům NEŘÍKÁ!

 • Pánové rádi tvrdí, že oni za nic nemůžou. Vždyť ten nevýhodný (a protiprávní) systém zavedli ti před nimi. Tunel byl spuštěn v letech 2001-2004.
 • Zpomněli lidme říct, že za 17 let město Zlín, STAN Zlín, ani Vak Zlín nikdy nepodali žalobu na darebáky a k ukončení protiprávního stavu, na obranu vody, Vaku, občanů a měst či obcí. Nikdy nehnali k odpovědnosti ty, kteří nemravný protiprávní systém zavedli.
 • STAN Zlín dělal a dělá léta vše proto, aby tunel zůstal v chodu, aby nenabyly právní moci rozsudky, které rozkrývají, co se ve Zlíně kolem vody páchá. STAN byl ten, kdo držel ve vedení jednoho z hlavních pachatelů Šebíka a pak ho nahradil manipulátorem Březíkem. STAN je odpovědný za natahování soudů, jeho jednání umožnilo promlčení odpovědnosti a škod, které lidé z ČSSD, KDU A ODS lidem, městům a Vaku způsobili.

Kontinuita podlého jednání „politiků“ Zlína mě nutila se obracet na soudy od roku 2002, Ing. Radek Novotný. Se mnou bránili a brání lidi pouze město Fryšták a město Otrokovice a pár slušných politiků i z města Zlín, kteří jsou ovšem zatím v menšině – bývalá náměstkyně primátora p. E. Štauderová a předseda dozorčí rady M. Rafaja nebo p. Sekula.

Adámek se dostal na radnici Zlína koncem roku 2010 a nikdy nepodal žádné žaloby na obranu vody. Věděl, že Vak Zlín v čele se Šebíkem a později Březíkem se odvolávají proti rozsudkům, které vrací vodu do rukou měst. Věděl, že odhaluji lumpárnu a činím kroky, které umožňují se vypořádat s darebáky z radnice a vedení Vaku, kteří tunele protiprávně zavedli. STAN ve Zlíně včele s Adámkem celou lumpárnu léta kryjí. Přitom ví, že konkrétní lidé z vedení města,  nesou odpovědnost za stamiliónové škody způsobené Vak Zlín a občanům. Přes Březíka dělal vše proto, aby neexistovaly pravomocné rozsudky, aby vše bylo promlčeno a udržel se v chodu nemravný systém bez ohledu na to, že soudci již od roku 2010 potvrdili, že říkáme a máme pravdu:

Soudce KS v Brně Weinštuk 10.2.2010

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé….

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné

 

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomíháte s nápravou.

 

Adámek (STAN) vyzval svou prodlouženou levou rukou, ve Vaku Zlín,  manipulátora p. Březíka, ať dělá kroky, aby byly žaloby staženy.

oddělovač

adámek 3oddělovač

Údajný bojovník za vodu Adámek a Březík málem v objetí s GŘ Veolie Bernardem na „rybách“

(spoluodpovědným za protiprávní dění kolem Vak Zlín)

 

FAKTA: STAN Zlín v čele s Adámkem neříká občanům provadu!

 • Pan Adámek přiznal, že vodu od příchodu na radnici podzimu 2010 „řeší“ STAN ZLÍN. STAN je schopen ovlivnit např. to, zda vedení Vak Zlín nebo  město Zlín podá/nepodá žaloby či odvolání proti rozsudkům. Město Zlín má ve Vak Zlín rozhodující podíl 46% akcií. Vzhledem k rozdrobené akcionářské struktuře, kdy cca 30% akcionářů na valné hromady nechodí, STAN (město Zlín) rozhoduje o všem. I o tom, kdo bude/nebude ve vedení Vak.
 • Pana Březíka do vedení Vak Zlín přivedl Adámek (STAN). Schválil mu odměnu 108 tis. měsíčně, sám bere „jen“ cca 80 tis. Kč!
 • V únoru 2010 rozhodl Krajský soud v Brně o tom, že valná hromada, kterou se Veolie dostala do pozice osoby ovládající monopol vody na Zlínsku, proběhla protiprávně, šlo o komplot, na kterém se podílelo i město Zlín.
 • Vedení Vaku Zlín v čele s p. Šebíkem (jeden z pachatelů komplotu v roce 2004) podalo proti rozsudku odvolání, současně podalo i neúspěšnou ústavní stížnost na soudce a tím na 3 roky přerušilo jednání soudů v kauze tunelovaného Vak Zlín.
 • STAN ZLÍN nastoupil na radnici na podzim 2010 a NECHAL BĚŽET ODVOLÁNÍ PROTI ROZSUDKU, který otevíral cestu k vrácení vody zpět do rukou měst, k náhradě stamiliónových škod, k zamezení promlčení trestné činnosti atd..
 • STAN ZLÍN ponechal běžet i ústavní stížnost a pokus odvolat soudce Weinštuka z posuzovaní protiprávní kolaborace vedení města Zlín a Vaku Zlín od roku 2002 (ČSSD, KDU, ODS). ÚSTAVNÍ SOUD ČR ji ZAMÍTL a soud se rozjel znovu až v roce 2014.
 • V polovině roku 2011 radnice pod vedením Adámka (STAN) a Dufka (KDU) zadala zpracovat Analýzu Vaku Zlín, kterou dostalo 28.10.2011. Město Zlín za ni zaplatilo 540 tis. Kč Adámek s p. Dufkem, resp. Rada města, tuto analýzu tajili.

Obsahuje mimo jiné tuto informaci:

Odprodej provozní části podniku a uzavření nájemní smlouvy fatálním způsobem ovlivňuje další existenci společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a to v negativním smyslu nastolení nejhorších podmínek v porovnání s obdobnými subjekty – ztráta nároku na dotace, fixace nájemného na účetní odpisy z historických cen, neomezení růstu cen vodného a stočného atd.

 

Není údajný bojovník za vodu v rukou města spíše darebák a člověk pracující pro koncern?

 • Dne  21.9. 2012 rozhodl pravomocně  Vrchní soud v Olomouci o komplotu kolem Vak Zlín organizovaném ODS, ČSSD, KDU a nájezdníky již od roku 2001. Rozhodl o neplatnosti valných hromad Vak Zlín  z roku 2002, 2003  a  2005, 2008. Bylo tak jasné, že soudní rozhodnutí k valné hromadě z roku 2004, kterým se „schválil tunel“, bude – bylo to protiprávní.
 • Adámek(STAN), resp. vedení Vak Zlín okamžitě po vydání rozsudků v roce 2012  uzavřelo s Veolií nové smlouvy (dodatky), kterými rozvázalo vázanost původní Smlouvy o provozování a Smlouvy o prodeji části podniku (vázanost znamená = neplatí-li jedna, pak neplatí i druhá). Tím zajistil Veolii výhodu poté, co soud v roce 2017 pravomocně potvrdil, že valná hromada 30.4.2004 je neplatná. Smlouva o provozování s Veolií tím nebyla dotčena rozsudkem. Musí se podat další žaloby a mezi tím peníze z vody dál potečou na účty koncernu.
 • STAN ZLÍN, přes lidi ve vedení Vaku Zlín, místo žalob a trestních oznámení na tuneláře a vymáhání škod, podával proti rozsudkům dovolání. Tímto posunuli rozhodnutí soudů za hranici promlčení a možnosti se domáhat náhrad škod.
 • Dne 14.3.2014 Krajský soud v Brně podruhé potvrdil neplatnost usnesení valné hromady 30.4.2004, kde byl protiprávně schválen tunel Vak Zlín. STAN ZLÍN se přes vedení vak Zlín proti tomuto rozsudku znovu odvolal.
 • Ve volbách 2014 STAN uzavřelo na radnici novou koalici s hnutí ANO, které volební kampaň postavilo jako obvykle „na VODĚ“. Občanům nakreslilo, jak tunel funguje a vyčíslilo negativní dopady pro občany a Vak Zlín na 577.000.000 mil. Kč

 

penezovodz vody-jak-ho-pochopilo-ano

STAN A ANO TO PROSTĚ KONCERNU HLÍDAJÍ A VŠE JEDE DÁL!

 

FAKTA, která STAN Zlín, v čele s Adámkem občanům NEŘÍKÁ!

 • Den před jednáním odvolacího Vrchního soud v Olomouci k neplatnosti VH 30.4.2004, zaslal STAN, resp. vedení Vak Zlín soudu žádost o odložení projednávání žaloby a navrhlo, aby se účastníkem sporu stal koncern. Soud musel jednání odložit a rozhodnout o návrhu Vak Zlín, který zamítl.
 • 22.3.2015  odvysílala ČT pořad o Vak Zlín s názvem MEGAPODVOD S VODOU
 • 23.3.2015 STAN – Adámek svolal mimořádné zastupitelstvo a v materiálech uvedl, že provozní model je nevýhodný, město je odpovědné za škody a nenavrhl převzít odpovědnost, navrh, jak s tím vším „vydrbat“ – upravme smlouvy s Veolií.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

 

 • Na valné hromadě  Vak Zlín, kde byi Adámek, se provalilo, že Březík předložil starostům k schválení Smlouvy o odměnách členů představenstva Vak Zlín, které mu „připravila“ Veolie. Březík, se odhalil jako loutka, když předložil návrh, aby odměny členům orgánů Vak Zlín platila Veolie. (šlo nejspíš o interní materiál Veolie, který převzal, nečetl a jen v něm přepsal hlavičku.)
 • Trapnost dokazující již v roce 2015, co je Březík zač, nominat Adámka dosazený do vedení Vak Zlín, byla z programu valné hromady okamžitě s ostudou stažena.
 • Od roku 2015 tak bylo jasné pro koho vedení Vaku pracuje a loutky samy odhalily „kooperaci“ Březíka s koncernem. Adámek na valné hromadě ani nepípl a zastupitele města Zlín o pokoutném jednání Březíka neinformoval.
 • 7.4.2015  STAN ovládající Radu města zasílá vedení Vak Zlín Výzvu, kde vedení vyzývá ke krokům, jejichž naplněním by se:

a) Zabránilo, aby soudy pravomocně rozhodly o tom, že město Zlín je spolupachatel celého komplotu

b) Rozkryl celý nemravný komplot a kdo ho páchal 

b) Zabránilo ukončení smluv s Veolií tím, že se modifikují původní smlouvy, aby nebyla nemravnost tolik na očích

 

 • Na valné hromadě v roce 2015 se provalilo, že Březíka úkoluje Adámek. Dufek a později Adámek se na valných hromadách Vak Zlín od roku 2011 do roku 2018 se nikdy k ničemu nevyjadřovali. Nikdy nic nenavrhovali a neprotestovali ani proti obstrukcím Březíka, který odmítá léta podávat konkrétní a úplná vysvětlení. A bylo často evidentní, že vedení Vaku Zlín starostům lže nebo řadu věcí záměrně zatajuje.
 • V listopadu 2016 rozhodl Vrchní soud v Olomouci PRAVOMOCNĚ o tom, že valné hromady Vak Zlín od roku 2002 do roku 2005  jsou neplatné a proběhly protiprávně.  

VS v Olomouci 16.11.2016 – ZDE

Z důkazů provedených v soudních řízeních za 15 let vyplynul jednoznačný záměr největšího akcionáře společnosti Vak Zlín, tedy Statutárního města Zlín (SMZ), umožnit soukromé společnosti Jižní vodárenská, a.s. (JIV) vstup do společnosti Vak Zlín v podstatě za jakoukoliv cenu.… Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)

 • STAN ZLÍN řekl, že nebude nic dělat, dokud nebude mít Analýzu a Právní rozbory – Analýzu měl přitom zpracovanou již od roku 2011 🙁 K stažní ZDE
 • STAN ZLÍN ani vedení Vak Zlín NEPOŽADUJE  náhradu škod, ani náhradu cca 50 mil. Kč za právníky, kteří 15 let zkoušeli zabránit odhalení komplotu vedení města Zlín a vodárny Zlín.
 • Naopak , Březík a jeho parta vyhrožovali trestním oznámením Radkovi Novotnému a dalším akcionářům.
 • Cena vody na Zlínaku neklesla díky Adámkovi. Cena klesá díky námi a městy vyhraným ROZSUDKŮM.
 • STAN a Veolia se dostali do VOLEBNĚ nevýhodného postavení. Proto před volbami v r. 2018 cena vody populisticky o korunu klesla.
 • Účelově upravili SMLOUVY, aby mohl Adámek vykřivat volebí hesla, stamiliónové škody a protiprávní minulost, na kterou doplácí občané Zlínska – neřeší, resp. ji kryjí.
 • Ve srovnání s ostatními vodárnami ve Zlínském  kraji, které jsou v rukou obcí, je dál léta nejdražší.

 

srovnání cen Zlín 18

Prosazujeme toto ukončit a odpovědnost darebáků za podobné lumpárny – přidat se může každý

 

FAKTA, která STAN v čele s Adámkem občanům NEŘÍKÁ!

 • STAN Zlín nepodal žalobu na určení, že smlouva o prodeji části podniku je NEPLATNÁ. Veolie s již rozvázanými smlouvami podala žalobu, že smlouva o prodeji části podniku je PLATNÁ – HRAJE s tím, co spáchala STAN ZLÍN, resp. vedení Vak Zlín v roce 2012, které  uzavřelo s Veolií nové smlouvy – opět bez výběrového řízení (dodatků). S rozvázanou vázaností smluv. V soudním jednání „zapomněl“ STAN Zlín (vedení vak) rozhodcům doložit, že VAK ZLÍN díky protiprávnímu jednání města Zlín, ještě před valnou hromadou v roce 2004, ovládal přímo její konkurent – koncern VEOLIE. Důkaz měl STAN i Vak Zlín k dispozici.

Vytvořila je sama Veolie.

Obchodní a rozvojová strategie Veolia Water v CR vak Zlín

 • VaK Zlín ovládají města a obce. Zlín je největším akcionářem. Vak Zlín nikdy městům nevyplatil ani korunu dividend. MOVO díky protiprávnímu jednání vlastní ziskovou část podnikání Vak Zlín ze 100%. Je úplně jedno, jak, o čem a kolik akcionářů Vak Zlín hlasuje na VH Vak Zlín, MOVO si díky komplotu ve Zlíně vyplácí každoročně dividendy, v součtu jde o stamilióny.
 • Tady máte důkaz

ziskyoddělovač

adámek 4oddělovačPrimát(or) maže příspěvky, kt. odhalují, že léta manipuluje s lidmi?

 

STAN ZLÍN, přes vedení Vak Zlín, podal žalobu NE URČENÍ, že Smlouva o nájmu a provozování s Veolií je

PLATNÁ !!

 

FAKTA dokládají skutečné jednání a cíle STAN ZLÍN a p. Adámka za poslední 8 let. Rozbor je snadný.

Každý si posoudí, zda jde o pravdu nebo lež. O politika nebo poblitika. O ochotu něco pro lidi dělat nebo o faleš.

Jde o vodu, o peníze občanů Zlínska, které díky protiprávnímu jednání darebáků tečou léta do zahraničí, místo do obnovy trubek. Vak Zlín díky tomu navíc přichází o stamiliónové dotace z EU a lidé díky tomu od roku 2008  platí nejdražší cenu vody ve Zlínském kraji.

STAN ZLÍN udržuje v chodu systém, který znamená toto:

Praktiky, jednání a cíle STAN Zlín a Adámka, popisuje také starosta malého města na Zlínsku za STAN, kterého toto jednání, stejně jako další malé obce poškozuje. Pokud se někdo pokouší utopit zlínského starostu Miroslava Adámka, pak je to jen a jen sám pan Adámek svým jednání.

Ne celý STAN na Zlínsku je prohnilý

video - co se stalo s VakInformujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

 

 

podpořte nás

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Jedna odpověď

Podobné články