Cena vody Kdo je kdo? Politici Pravda o vodě

Pravda a fakta: Jak je to skutečně s vodu, kdo ji brání a kdo ne?

Pravda a fakta: Jak je to skutečně s vodu, kdo ji brání a kdo ne?

Je třeba, aby lidé toto věděli, jinak se nepohneme směrem k nápravě. Řada lidí netuší, proč je voda tak drahá, proč pořád zdražuje, proč přesto nejsou peníze na řešení stavu trubek, problémů se suchem, čištěním vody atd.

Důvod je v tom, že za vodu platí v ČR nakonec vždy vše 10 mil. obyvatel, ale politici mezi lidi a vodu během 20 let v řadě regionů nainstalovali soukromé penězovody, překupníky, koncerny – kteří jen „podnikají“ a stav trubek je nezajímá.

Z 12 státních podniků, které zásobovaly občany vodou, vodu čistily a obnovovaly infrastrukturu, máme dnes v ČR cca 2500 vlastníků trubek a k tomu 3500 prodejců vody – většina z nich vodu „jen“ prodává a nemusí z inkasovaných peněz od lidí infrastrukturu obnovovat.

Je to absurdní? Jasně, že je a takto to funguje ve více než 60% republiky. Jde o oddělení neoddělitelného – nákladů od zisků. Náklady zůstaly obcím, či jejich vodárnám a právo inkasovat zisky mají koncerny a ty končí mimo odvětví v soukromých rukou a v zahraničí. Říká se tomu provozní model – já tomu říkám TUNEL.

Toto realizovali a udržují politici (samozřejmě zadarmo) a dělají to i tehdy, když soudy potvrdí to, co léta říkáme, že jde o nemravné, protiprávní jednání.

Pro nápravu je zcela zásadní, aby lidé nebrali vodu jako samozřejmost a věděli, co politici říkají a co skutečně dělají. Toto mapuje a dokládá Nadační fond PRAVDA O VODĚ .

Zlín je ukázkový příklad neskutečného darebáctví politiků. Politik, který léta dělá vše proto, aby voda a zisky z ní zůstaly v rukou koncernu, před volbami  manipuluje s občany a spoléhá na to, že neznají FAKTA A PRAVDU. Jeho UBOHOST dokresluje obsah videa na konci článku a obsah rozsudků, kterým se snažil zabránit.

Pan Adámek, si na FB, i na svých stránkách a na stánkách STAN – Zlín stěžuje, že je neoprávněně označován za člověka, který nechce, aby Zlín získal zpět vodárny, že lže a krade, že se paktuje s Veolií.

Před volbami do zastupitelstva města Zlín 6.-7. 10.2018 zveřejnil stránku s názvem JAK JE TO SKUTEČNĚ S VODU, která prý dokládá, že tato tvrzení nejsou pravdivá. Údaje jim zde uvedené prý prokázují, že není darebák, ba naopak, že je bojovník za vodu, za zájmy lidí ve Zlíně a proto by ho lidí měli volit.

Známe důkazy o komplotu ve Zlíně i o léta páchané protiprávní činnosti politiků a organizované skupiny. Předložili jsme je soudcům a nabídli jsme je i p. Adámkovi, který se odmítl setkat. Proto jsme VE VEŘEJNÉM ZÁJMU obsah jeho přehledu doplnili o fakta a rozsudky. Vše jsme zasadili do časové řady a zveřejnili.

Kdo je, co dělá a pro koho léta pracuje?

oddělovačadámek 2oddělovač

FAKTA, která STAN Zlín, v čele s Adámkem občanům NEŘÍKÁ!

 • Za 16 let město Zlín,  STAN Zlín, ani Vak Zlín nikdy nepodali žádnou žalobu na obranu vody, Vaku, občanů a měst či obcí proti ODS, KDU, ČSSD naopak natahováním soudů umožnili promlčení odpovědnosti a škod, které ČSSD, KDU A ODS lide, městu a Vaku způsobili.

Nemravný a protiprávní komplot, který je stále ve Vaku Zlín páchán přitom potvrdli soudci poprvé v roce 2010 a to na základě žalob, které na obranu lidí a Vak Zlín podal již v roce 2002 spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, Ing. Radek Novotný a s ním i město Fryšták a město Otrokovice. P. Adámek se dostal na radnici koncem roku 2010 a nepodal žaloby ani nezabránil odvolávání se Vak Zlín vůči rozsudkům – lidmi které tam dosadil.

Věděl, že Zlín, resp. konkrétní politici ve vedení města, jsou spolupachatelé a nesou odpovědnost za stamiliónové škody způsobené Vak Zlín a občanům a přesto se snažil, aby neexistovaly pravomocné rozsudky, aby vše bylo promlčeno a udržuje v chodu nemravný komplot bez ohledu na to, že soudci již od roku 2010 potvrdili, že Novotný a města říkají pravdu:

Soudce KS v Brně Weinštuk 10.2.2010

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé…. Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné

oddělovač

adámek 3oddělovač

FAKTA, která STAN Zlín, v čele s Adámkem občanům NEŘÍKÁ!

 • Pan Adámek správně přiznal, že vodu od příchodu na radnici podzimu 2010 „řeší“ STAN ZLÍN. STAN je schopen ovlivnit např. to, zda vedení Vak Zlín podá nebo nepodá žaloby či odvolání proti rozsudkům.  Město Zlín má ve Vak Zlín rozhodující podíl 46% akcií, kterým vzhledem k rozdrobené akcionářské struktuře, cca 30% akcionářů na VH nechodí, si STAN (město Zlín) rozhoduje o všem. I o tom, kdo bude nebo nebude ve vedení Vak Zlín.
 • Pana Březíka do vedení Vak Zlín přivedl Adámek (STAN). Schválil mu odměnu 108 tis. měsíčně, sám bere „jen“ cca 80 tis. Kč!
 • V únoru 2010 rozhodl Krajský soud v Brně o tom, že valná hromada, kterou se Veolie dostala do pozice osoby ovládající monopol vody na Zlínsku, proběhla protiprávně, šlo o komplot, na kterém se podílelo i město Zlín.
 • Vedení Vaku Zlín v čele s p. Šebíkem (jeden z pachatelů komplotu v roce 2004) podalo proti rozsudku odvolání, současně podalo i neúspěšnou ústavní stížnost na soudce a tím na 3 roky přerušilo jednání soudů v kauze tunelovaného Vak Zlín.
 • STAN ZLÍN nastoupil na radnici na podzim 2010 a NECHAL BĚŽET ODVOLÁNÍ PROTI ROZSUDKU, který otevíral cestu k vrácení vody zpět do rukou měst, k náhradě stamiliónových škod, k zamezení promlčení trestné činnosti atd..
 • STAN ZLÍN ponechal běžet i ústavní stížnost a pokus odvolat soudce Weinštuka z posuzovaní protiprávní kolaborace vedení města Zlín a Vaku Zlín od roku 2002 (ČSSD, KDU, ODS). ÚSTAVNÍ SOUD ČR ji ZAMÍTL a soud se rozjel znovu až v roce 2014.
 • V polovině roku 2011 radnice pod vedením Adámka (STAN) a Dufka (KDU) zadala zpracovat Analýzu Vaku Zlín, kterou dostalo 28.10.2011. Město Zlín za ni zaplatilo 540 tis. Kč Adámek s p. Dufkem, resp. Rada města, tuto analýzu před opozicí měsíce tajili. Obsahuje mimo jiné tuto informaci:

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín je v podstatě formální subjekt. Veškerá a zejména ekonomická agenda této společnosti je zajišťována společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (VEOLIA). Dva zcela samostatné a nezávislé subjekty jsou fakticky spojeny v jeden. Ekonomická struktura vlastníka majetku tj. pronajímatel Vak Zlín je zcela určována nájemcem Moravskou vodárenskou(Veolií)… Tímto způsobem je vytvořen prostor pro faktické ovládání společnosti  Vak Zlín jejím v podstatě jediným odběratelem, společnosti Moravská vodárenská (Veolia).

Odprodej provozní části podniku a uzavření nájemní smlouvy fatálním způsobem ovlivňuje další existenci společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a to v negativním smyslu nastolení nejhorších podmínek v porovnání s obdobnými subjekty – ztráta nároku na dotace, fixace nájemného na účetní odpisy z historických cen, neomezení růstu cen vodného a stočného atd.

 • Dne  21.9. 2012 rozhodl pravomocně  Vrchní soud v Olomouci o komplotu kolem Vak Zlín organizované místní ODS, ČSSD, KDU od roku 2001. Rozhodl o neplatnosti valných hromad Vak Zlín  z roku 2002,2003  a  2005, 2008. Bylo tak jasné, že  soudní rozhodnutí k valné hromadě z roku 2004, kterým se „schválil tunel“, bude stejné
 • STAN ZLÍN, resp. vedení Vak Zlín okamžitě, ještě v roce 2012  uzavřelo s Veolií nové smlouvy (dodatky), kterými rozvázalo vázanost Smlouvy o provozování a Smlouvy o prodeji části podniku (vázanost znamená = neplatí-li jedna, pak neplatí i druhá). STAN, resp. vedení Vak Zlín, tím zajistil Veolii výhodu poté, co soud rozhodlo v roce 2017, že VH 30.4.2004 je neplatná. Smlouva o provozování tímto rozhodnutím nebyla dotčena, musí se podat další žaloby a peníze z vody dál tečou přes účty koncernu.
 • STAN ZLÍN přes lidi ve vedení Vaku Zlín – místo žalob a trestních oznámení na tuneláře a vymáhání škod – podal proti rozsudkům Vrchního soudu dovolání. Tímto posunuli rozhodnutí soudu za hranici promlčení a možnosti se domáhat náhrady škody.
 • Dne 14.3.2014 Krajský soud v Brně podruhé potvrdil neplatnost usnesení valné hromady 30.4.2004, kde byl protiprávně schválen tunel Vak Zlín. STAN ZLÍN se přes vedení vak Zlín proti tomuto rozsudku znovu odvolal.
 • Ve volbách 2014 STAN uzavřelo na radnici novou koalici s ANO . To volební kampaň postavilo na VODĚ, kdy občanům ukázalo, co je to provozní tunel a nakreslilo, jak funguje a také vyčíslilo negativní dopady pro občany a Vak Zlín na 577.000.000 mil. Kč penezovodz vody-jak-ho-pochopilo-ano* PROSTĚ TO HLÍDAJÍ A VŠE JEDE DÁL!

FAKTA, která STAN Zlín, v čele s Adámkem občanům NEŘÍKÁ!

 • Den před jednáním odvolacího Vrchního soud v Olomouci k neplatnosti VH 30.4.2004, zaslal STAN, resp. vedení Vak Zlín soudu žádost o odložení projednávání žaloby a navrhlo, aby se účastníkem sporu stal koncern. Soud musel jednání odložit a rozhodnout o návrhu Vak Zlín, který zamítl.
 • 22.3.2015  odvysílala ČT pořad o Vak Zlín s názvem MEGAPODVOD S VODOU
 • 23.3.2015 STAN – Adámek – svolal mimořádné zastupitelstvo a v materiálech uvedl, že provozní model je nevýhodný, město je odpovědné za škody, upravme smlouvy:

Se soudním zneplatněním valných hromad společnosti Vak Zlín jsou spojena rizika pro SMZ – zjm. pak riziko náhrady škody vůči společnosti i strategickému partnerovi v řádech stovek miliónů korun

Nynější situace je pro všechny dlouhodobě neudržitelná. Zřejmě optimální řešení je uzavření dohody stran všech sporů a dosažení smíru. … musí dojít ke změně podmínek smluvních dokumentů uzavřených t.č. mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a společností Moravská vodárenská (Veolia) tak, aby došlo k narovnání podmínek provozního modelu, který je v současné podobě pro Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. nevýhodný.

 • Na valné hromadě  Vak Zlín, kde byl přítomný i Adámek, se provalilo, že Březík předložil starostům k schválení dokumentaci o odměnách členů představenstva, kterou mu připravila anebo kterou převzal od Veolie. Navrhoval, aby odměny členům orgánů Vak Zlín platila Veolie. Bod byl po odhalení „kooperace“ Březíka s koncernem,  stažen z programu. Adámek ani nepípl.
 • 7.4.2015  STAN ovládající Radu města zasílá vedení Vak Zlín Výzvu, kde vedení vyzývá ke krokům, jejichž naplněním by se:

a) Zabránilo, aby soudy pravomocně rozhodly o tom, že město Zlín je spolupachatel celého komplotu

b) Rozkryl celý nemravný komplot a kdo ho páchal 

b) Zabránilo ukončení smluv s Veolií tím, že se modifikují původní smlouvy, aby nebyla nemravnost tolik na očích

 • Na valné hromadě v roce 2015 se provalilo, že Březíka úkoluje Adámek. Dufek a později Adámek se na valných hromadách Vak Zlín od roku 2011 do roku 2018 se nikdy k ničemu nevyjadřovali, nikdy neprotestovali. Ani když vedení Vaku Zlín odmítalo akcionářům podat vysvětlení nebo lhalo.
 • V listopadu 2016 rozhodl Vrchní soud v Olomouci PRAVOMOCNĚ o tom, že valné hromady Vak Zlín od roku 2002 do roku 2005  jsou neplatné a proběhly protiprávně.  

VS v Olomouci 16.11.2016 – ZDE

Z důkazů provedených v soudních řízeních za 15 let vyplynul jednoznačný záměr největšího akcionáře společnosti Vak Zlín, tedy Statutárního města Zlín (SMZ), umožnit soukromé společnosti Jižní vodárenská, a.s. (JIV) vstup do společnosti Vak Zlín v podstatě za jakoukoliv cenu.… Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)

 • STAN ZLÍN, řekl, že nebude nic dělat, dokud nebude mít Analýzu a Právní rozbory – Analýzu měl přitom zpracovanou již od roku 2011 :-(
 • STAN ZLÍN ani vedení Vak Zlín NIKDY nepodal žaloby a trestní oznámení na tuneláře ani po nabytí právním mocí rozsudků. NEPOŽADUJE  náhradu škod, ani náhradu 50 mil.Kč, za právníky, kteří 15 let zkoušeli zabránit odhalení komplotu vedení města Zlín a vodárny Zlín.
 • Naopak , Březík a jeho parta vyhrožovali trestním oznámením Radkovi Novotnému a dalším akcionářům.
 • Cena neklesla díky STAN ZLÍN. Cena klesá díky vyhraným ROZSUDKŮM.
 • STAN a Veolii dostali do VOLEBNĚ nevýhodného postavení a tak upravili SMLOUVY, ale do stamiliónové minulosti, kterou zaplatili občané Zlínska – STAN „nevrtá“. Proto před volbami v r. 2018 cena vody populisticky o korunu klesla.
 • Ve srovnání s ostatními vodárnami ve Zlínském  kraji, které jsou v rukou obcí, je stejně léta nejdražší.

srovnání cen Zlín 18

FAKTA, která STAN Zlín, v čele s Adámkem občanům NEŘÍKÁ!

 • STAN Zlín nepodal žalobu na určení, že smlouva o prodeji části podniku je NEPLATNÁ. Veolie s již rovázanýma smlouvama podala žalobu, že smlouva o prodeji části podniku je PLATNÁ – HRAJE s tím, co spáchala STAN ZLÍN, resp. vedení Vak Zlín v roce 2012, které  uzavřelo s Veolií nové smlouvy – opět bez výběrového řízení (dodatků). S rozvázanou vázanotí smluv. V soudním jednání „zapomněl“ STAN Zlín (vedení vak) rozhodcům doložit, že VAK ZLÍN díky protiprávnímu jednání města Zlín, ještě před valnou hromadou v roce 2004, ovládal přímo její konkurent – koncern VEOLIE. Důkaz měl STAN i Vak Zlín k dispozici. Vytvořila je sama Veolie.

Obchodní a rozvojová strategie Veolia Water v CR vak Zlín

 • VaK Zlín ovládají města a obce. Zlín je největším akcionářem. Vak Zlín nikdy městům nevyplatil ani korunu dividend. MOVO díky protiprávnímu jednání vlastní ziskovou část podnikání Vak Zlín ze 100%. Je úplně jedno, jak, o čem a kolik akcionářů Vak Zlín hlasuje na VH Vak Zlín, MOVO si díky komplotu ve Zlíně vyplácí každoročně dividendy, v součtu jde o stamilióny.
 • Tady máte důkaz

ziskyoddělovač

adámek 4oddělovač

 • STAN ZLÍN, přes vedení Vak Zlín, podal žalobu na určení, že Smlouva o nájmu a provozování s Veolií je

PLATNÁ 

Vzhledem k výše UVEDENÝM FAKTŮM, dokládající skutečné jednání a cíle STAN ZLÍN a p. Adámka za poslední 8 let,  je rozbor jeho slov snadný. Každý si posoudí, zda jde o pravdu nebo o manipulaci, falešné volební hesla a snaha zastřít, co a pro koho STAN ZLÍN  ve Zlíně léta páchá.

Spojení kauzy voda a STAN je logické, protože o tom, co se páchá, rozhoduje ve Zlíně ten, kdo vládne na radnici města Zlín a tím je 8 let STAN Zlín.

Jde o vodu, o peníze občanů Zlínska, které díky protiprávnímu jednání darebáků tečou léta do zahraničí, místo do obnovy trubek. Vak Zlín díky tomu navíc přichází o stamiliónové dotace z EU a lidé díky tomu od roku 2008  platí nejdražší cenu vody ve Zlínském kraji.

STAN ZLÍN udržuje v chodu systém, který znamená toto:

 

POZOR!!

Ne celý STAN na Zlínsku je prohnilý. 

video - co se stalo s Vak

Praktiky, jednání a cíle STAN Zlín a Adámka, popisuje také starosta malého města na Zlínsku za STAN, kterého toto jednání, stejně jako další malé obce poškozuje.

Pokud se někdo pokouší utopit zlínského starostu Miroslava Adámka, pak je to jen a jen sám pan Adámek svým jednání.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

koho volit-j 600

Primát(or) maže příspěvky, kt. odhalují, že léta manipuluje s lidmi?

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Upřednostňujeme menší pravidelné příspěvky (100-300 Kč), před větším jednorázovým, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

Každá částka pomáhá :-)

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Bráníme vodu a vracíme do správy vody zájmy lidí. Dává vám to smysl?

Pak to co děláme podpořte!

Transparentní účet u ČSOB

966665/0300

Podpořit obranu vody můžete i přímo zde:

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE