ZAKLADATEL NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ
RADEK NOVOTNÝ
VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ

Radek Novotný se obranou vody a městských vodáren začal věnovat poté, co jeho firma organizovala veřejnou soutěž na vstup investora do Vak Prostějov a zjistil, že do ČR žádní investoři nepřichází.

Firmy, které "politici" vydávají za strategické investory, kteří vstoupí do městských vodáren, žádní investoři nejsou a do vodáren nikdy nevstoupily. Jejich cíl byl ovládnout zisk z vody a náklady nechat na městských vodárnách, resp. občanech.

Soutěž v Prostějov skončila s tím, že nabídky koncernů byly odmítnuty. Vak Prostějov zůstal v rukou měst. Novotný začal upozorňovat politiky na to, co se páchá a když nic nedělali i když o tunelování věděli, tak se sám obrátil na soudy a začal jeho boj o vodu.

Novotný pochopil, že se městské vodárny staly terčem greenmailingu, jehož cílem je  městské vodárny vytunelovat a spustit kapitalismus bez kapitálu, tzv. dobývání renty. Soukromým firmám a pro ně pracujícím "politikům" umožní po  desetiletí sát rodinné i veřejné rozpočty.

Soudci potvrdili závěry Novotného. Komploty řídí organizovaná skupina, do které patří někteří "politici" a vodaři, jednající na úkor občanů a v zájmu koncernů. Soudci uzavřeli, že tyto komploty provázelo nemravné jednání, manipulace, porušování a obcházení zákonů.

R.Novotný odhalil obrovský podvod

Je přesvědčen, že dochází k rozsáhlé trestné činnosti a závažné hospodářské kriminalitě, propojené s organizovaným zločinem - podobně jako s LTO nebo Solárními barony.

Začal proto vodu a městské vodárny bránit přes soudy, spolupráci s rozumnými politiky, informováním občanů, zástupců médií i politiků a přes požadavky nápravy v Parlamentu ČR.

Co se R.Novotnému podařilo a co proti němu darebáci zkouší?

Pomohl ubránit Vak Pardubice, Vak Náchod, Vak Přerov, Vak Kroměříž, Vak M. Boleslav, Vak Břeclav...

Ušetřil tím občanům a městům každoročně desítky miliónů korun, které by jinak zaplatili v drahé ceně vody a ty by skončily v cizině.

Městským vodárnám pomohl zachovat možnost čerpání dotací z EU na rozvoj infrastruktury. Vodárny dotace čerpají. V součtu jde o stamilióny.

Jen v Pardubicích jde o:

482 - 535 mil. Kč

Jak z toho profitují?občané Pardubicka a Vak Pardubice

Darebákům a kolaborantům zveřejňování důkazů a rozsudky vadí

Proto gangsteři útočí - zapálení auta, fyzický útok, vyhrožování rodině, vyhrožování smrtí, křivé obvinění a mediální kampaně, haterské útoky, pokus p. Novotného zkorumpovat nabídkou 49 mil. Kč za portál pravdaovode.cz s tím, že zůstane jeho tváří apod..

Poté, co vyhrál opakovaně Ústavní soudy nahradily gangstery rafinované útoky bílých límečků žalobní útoky s cílem zabránit informování veřejnosti (ang. SLAPP). Současně tím  zastrašit lidi, kteří vodu brání a časové, energeticky a finančně  sát. Tyto útoky, stejně jako křivá obviněné končí pro koncerny fiaskem. Více ZDE

R.Novotný vodu brání dál přes soudy a spolupráci s rozumnými politiky. Navíc spustil projekt PRAVDA O VODĚ, iniciativu CHARTA VODA 300 a založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Vše měli v rukou politici a dnes mají miliardy z vody v rukou koncerny. Je jasné, kdo je za to odpovědný a co se musí napravit.

Radek Novotný, jeho obrana vody a útoky gangsterů, koncernů, Hadů na radnicích a Hadů v oblecích

 • 1. V roce 2002 jsem zaslal ministrům informace o protiprávním skupování vodáren pro koncerny. Zapálili mi u domu auto.
 • 2. V roce 2003 jsem předal Komisi ministerstev rozbor. Dokládal, že údajní strategičtí investoři - koncerny - nejsou investoři a peníze do vodárenství nepřinášejí, zato kasírují zisk. Přišel fyzický útok na mě a mou ženu, po kterém jsem skončil v nemocnici.
 • 3. Dva týdny poté přišlo vyhrožování mé rodině. Cizí muž mi na parkovišti popsal, kde vozí má žena děti a otcovským tónem mi radil, abych se stáhl z Komise.
 • 4. Po valné hromadě Vaku Zlín 30.4.2004 mi při odchodu "právník psychopat" zastoupil cestu a vyhrožoval, že budu chodit do práce pěšky.
 • 5. • 5. V roce 2005, dva roky poté, co jsem působil v Komisi, přišlo křivé obvinění. "Právníci" Veolie tvrdili, že jsem jim za úplatu v roce 2003 nabízel, že Komise půjde koncernům na ruku. Křivé obvinění bylo zrušeno za 19 dnů, kdy státní zástupce pochopil komplot. Hadi z koncernu nebyli schopni ani vysvětli, proč čekali dva roky než šli na policii. Já ano. Potřebovali mne očernit, protože se spouštěl tunel vodárny H. Králové.
 • 6. "Novinář" o mě napíše, že jsem korupčník. "Hadi na radnici" dají starostům na valné hromadě místo analýz tento článek a starostové se na nic neptají a schvalují smlouvy s koncernem. To vede k drahé vodě a ztrátě dotací.
 • 7. Lidé ve vedení tunelovaného Vaku Zlín, kteří tunel léta kryjí, mi vyhrožují trestním oznámením, pokud nepřestanu informovat o Vaku Zlín. Vyzval jsem je, přestaňte vyhrožovat a jděte na policii. Nešli.
 • 8. Generální ředitel Veolie, Bernard, původně ředitel vytunelované vodárny Zlín, který byl součástí skupiny realizující komplot kolem Vak Zlín, na mne posílá hanopisy Radě české televize a Radě pro rozhlasové vysílání, kde se odvolává na články o mám obvinění, ale zapomíná uvést, že státní zástupce ho za 19 dnů zrušil a soud o jeho kooperaci s Veolií rozhodl takto - "Není obvyklé, aby generální ředitel a člen představenstva vodárny, jako osoba pečující o majetek společnosti s péčí řádného hospodáře, mající s ohledem na výsledek voleb obecnou autoritu, přesvědčoval členy zastupitelstva akcionáře o potřebnosti prodeje části jím řízeného podniku za situace, kdy takové řešení členové zastupitelstva akcionáře dříve odmítli.
 • 9. Konec roku 2016, Vrchní soud v Olomouci mi dává zapravdu ohledně protiprávního tunelování Vak Zlín a popisuje i úlohu pachatelů , včetně Veolie.
 • Únor 2017 Veolia na mne spouští první žalobní útok ve stylu SLAPP, s cílem zabránit mi informovat veřejnost a sát mi čas i finance. Údajě poškozuji její "dobrého" jméno. Šéfuje ji p. Bernard, který aktivně asistoval protiprávnímu vyvedení zisků z vody z Vaku Zlín na Veolii, což soudy potvrdily.
 • Říjen 2017 Veolia na mne spouští druhý žalobní útok ve stylu SLAPP, s cílem zabránit mi informovat veřejnost a sát mi čas i finance. Údajně narušuji hospodářskou soutěž. Útoky nepodepisuje Bernard, ale fr. Guittard a jeho levá ruka v česku Čáp.
 • 2019 Po dvou letech nátlaku a sání, Veolia před již nařízeným veřejným jednáním u soudu, na které zvu lidi i média a kdy jsem soudcům doložil, že to je rafinované útoky bílých límečků, Veolia žaloby stahuje.
 • Po celé České republice se VE VODÁRENSTVÍ připravuje v zákulisí TUNEL NA KONCI TUNELU - o kterém lidí nemají vědět, ale mají ho celý zaplatit.

V roce 2002 R. Novotný předal ministrům analýzu dění kolem vodáren. Gangsteři mu u domu zapálili auto a garáž

Novotný zaslal ministrům Analýzu

Doložil v ní, greenmailingový nájezd na městské vodárny, že nájezdníci protiprávně městské vodárny ovládají a chystají se je vykuchat. Hady v oblecích někdo z ministerstva o tom informoval.

Gangstery platili ti, kteří mu měsíc po předání analýzy, na Nový rok 2003 zapálili u domu auto a garáž.

Policie pachatele NECHYTLA

Novotný předal  v roce 2003 meziresortní Komisi rozbor, jak koncerny obchází zákony ČR a protiprávně ovládají české vodárny

Darebáci zaplatili dva borce, kteří Novotného přepadli a zmlátili u domu

Skončil v nemocnici s otřesem mozku, zlomenou rukou. Následně mu bylo vyhrožováno, že pokud se nestáhne z Komise, tak se napadení bude týkat jeho rodiny.

Proto na účast v Komisi rezignoval, ale předtím doložil, že lidé na Ministerstvu zemědělství nehájí zájmy státu, ale koncernů.

Policie pachatele NECHYTLA

V roce 2005 přišel rafinovaný útok na R.Novotného přes křivé obvinění. Dozorující státní zástupce ho zrušil za pouhých 19 dnů.

"Advokáti" Veolie v roce 2005 začali v médiích hlásat, že po nich Novotný v roce 2003 chtěl peníze za to, že ovlivní Komisi. Novotný na to řekl, že to je lež. Z materiálů Komise plyne, že oznámil, že jednal s Pentou na schůzce, na kterou ho pozvala, přes jeho právníka, který mu řekl, že by mohla být konkurent koncernů.

Schůzku oznámil a navrhl, aby se na Komisi presentovala. Další schůzky s PENTOU odmítl. Právník mu oznámil, že s ním nebude dál pracovat, protože pracuje pro PENTU a ta si to nepřeje! A následoval fyzický útok na Novotného a vyhrožování, aby z komise odstoupil, jinak přijde útok na jeho rodinu.

Proč Veolie nešla na policii? Proč v roce 2003 za asistence policie p. Novotnému peníze nepředala a v klidu nedoluje zisky z vody?

Státní zástupce pochopil a křivé obvinění zrušil. Dobráci dokonce vyrobili video, ve kterém Novotný, ale vůbec není. Hrají v něm cizí lidé a právník, který zval Novotného na schůzku s PENTOU. Pro policii nebylo těžké zjistit, že od roku 2003 pracoval pro PENTU.


Média veřejnost neinformovala o zrušení křivého obvinění R. Novotného

Před 19 dny, když psali, že byl obviněn, se přitom mohla média přetrhnout. Nyní nikoho nezajímalo, jak státní zástupce hodnotí činnost policie a autorů komplotu.

 1. Policejní orgán vycházel pouze z výpovědi oznamovatelů, kde o důvěryhodnosti lze mít určité pochybnosti, nabízí se úvaha, že jde o likvidační snahu poškodit konkurenční společnost.
 2. Nelze neodhlídnout od určité horlivost a nestandartnosti v postupu policejního orgánu.

Proč v roce 2005 vykonstruovali křivé obvinění na R.Novotného?

Protože ho v roce 2005 potřebovali očernit?

a) V květnu 2005 se konala valná hromada Vak Kladno. V roce 2004 byly v Kladně protiprávně uzavřeny smlouvy s Veolií a Novotný to odhalil a řešil přes soudy.

Místo slibovaného zisku 176 mil. Kč, skončil městský VKM ve ztrátě 110 mil. Kč! Na otázku, kde se ztratilo 286 mil. Kč, nechtěl nikdo z tunelářů odpovídat.

b) V květnu 2005 obdobným nekalým jednáním instalovali k ziskům z vody Veolii v Hradci Králové.

Mediálně ocejchován jako darebák, mohl p. Novotný na valných hromadách říkat  co chtěl. Nikdo ho neposlouchal.

Stamilióny tečou koncernupolitici to tak lidem nastavili

Absurdnost obvinění vystihl JUDr. Stanislav Devátý 1.12.2005

"... odmítám závěry policejního komisaře, že by kdy komukoliv nabízel ovlivnění práce a výstupu Komise tak, aby to vyhovovalo klientům působícím na trhu ČR.

Nemohl ani ovlivňovat její práci či výstupy, nehledě na to, že přísná vnitřní pravidla jakékoliv ovlivňování vylučovala. …

Je třeba také upozornit na zarážející skutečnost, to je, proč zástupci společností Veolia Water, a.s. i společnosti Penta Finance, a.s. neoznámili Komisi při presentaci svých představ o rozvoji vodárenského průmyslu (tedy v době období června roku 2003), že jim je nabízena za úplatu možnost ovlivnění práce Komise a jejich výstupů obviněnými a učinili tak téměř po dvou letech, prostřednictví advokátní kanceláře, o které je všeobecně známo, že poskytuje služby řadě obchodních společností pohybujících se na vodárenském trhu v ČR v rámci jeho privatizace.

Ostatně i tito zástupci uvedené advokátní kanceláře Dáňa, Pergla a Partneři se osobně několikrát účastnili jednání komise.“

V roce 2010 kauza Gorilla a propojení PENTY a Veolie na Slovensku i v ČR. Jak funguje popsal T. Nicholson v knize Gorilla

 • icon
  GORILA: Kniha o korupci politických stran a tuneování veřejných rozpočtů

  Kauza Gorila je slovenský politický skandál s krycím názvem Gorila.
  Dokument popisuje podrobnosti údajných rozhovorů mezi spolumajitelem Penta Investments Jaroslavem Haščákem a předními politiky v letech 2005 a 2006. Spis SIS popisuje detaily o provizích a úplatcích.
  Ve spisu jsou tvrzení týkající se financování politických stran Smer-SD, SDKÚ, KDH, SMK. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kauza_Gorila

Je v České republice možné si objednat trestní stíhání?

Na základě důkazů R. Novotného soudce v kauze tunelování vodáren došel k závěrům

2011-2014 Sledování a brnkání na nervy

V říjnu a listopadu 2014 si R.Novotný všiml, že ho sledují neznámí lidé. "Brnkání na nervy" se objevilo již předtím, ale vrchol byl den, kdy jel přednášet zastupitelům na Krajský úřad Zlín. Auto, kterého si všiml, stálo po dobu přednášky u budovy Krajského úřadu Zlín.

Když se v cca 9 hod. večer vracel ze Zlína domů do Sviadnova (cca 100 Km), tak auto jelo nějakou dobu za ním a poté se ztratilo. Myslel si chvíli, že je paranoidní, ale jen do chvíle, kdy přijel k domu. Totéž auto stálo cca 100m od jeho domu u zahrádek.

Nezajel do brány, ale jel přímo k autu dobráků. Zjistil, že auto nemá SPZ. Tak ho zkusil zablokoval a zavolat policii. Pánové nastartovali, objeli ho po poli a ujeli. SPZ neměli ani vzadu.

Vše nahlásil policii. Sledování v této podobě skončilo.

Policie pachatele NECHYTLA

2016 Vyhrožování smrtí

12.12.2016 Polici doložil, že mu přes internet vyhrožuje anonym smrtí za to, že přes soudy brání městské vodárny a informuje veřejně, co se kolem vodáren páchá a kdo to páchá.

Policie v době dnešních technologií nebyla schopna autora vyhrůžek vypátrat, přestože jí doložil veškeré údaje o tom, kde byl anonyma zveřejněn atd..

Za tři měsíce poté co se obrátil na policii, policie věc 6.3.17 postoupila k přestupkovému řízení v kompetenci města Zlín. V jeho vedení sedí hlavní organizátoři protiprávního komplotu kolem Vak Zlín, o kterém p. Novotný informuje.

Přestupkový odbor dne 17.5.17 věc uzavřel.

"Nepodařilo se zjistit, kdo je autor vyhrůžky a tak se řízení nezahajuje. A proti tomuto rozhodnutí není odvolání."

Ústavní soudu ČR dal R.Novotnému opakovaně zapravdu

Ústavní soud v letech 2014 -2017 opakovaně potvrdil názor R.Novotného, že ve vodárenství dochází k protiprávním komplotům, do kterých jsou zapojeni politici, i někteří soudci Nejvyššího soudu.

NÁLEZY ÚSTAVNÍHO SOUDU

Dva "žalobní útoky" Veolie na R. Novotného začaly v roce 2017

Po dvou letech, psychického nátlaku a sání času a peněz Veolie před již nařízeným jednáním soudu absurdní žaloby stáhla

1. Žalobní útoky Veolie na R.Novotného za udajné poškozování dobrého jména

Veolie 10.2.2017 spouští 1. "žalobní" útok na Novotného, prý poškozování dobrého jména

Veolie 13.5.2019 stahuje "žalobní" útok na R.Novotného těsně před jednáním soudu

2. Žalobní útoky Veolie na R.Novotného za údajné nekalosoutěžní jednání

Veolie 8.11.2017 spouští 2. "žalobní" útok na R.Novotného, udajné nekalosoutěžní jednání

Veolie 13.5.2019 stahuje "žalobní" útok na R.Novotného těsně před jednáním soudu

DŮKAZY O ABSURDITĚ1. žaloby Veolie
DŮKAZY O ABSURDITĚ2. žaloby Veolie

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Radek Novotný se proto protiprávnímu stavu potavil přes soudy a
ty mu dávají zapravdu. 

Založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ, který s ním prosazuje:

Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR, vymahatelnost práva a odpovědnost politiků za protiprávní instalaci cizinců mezi lidi a vodu.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PODPOŘTE NADAČNÍ FOND

 • Radek Novotný
  Radek Novotný - Vodu a svobodu si musíme ubránit sami, nikdo to za nás neudělá. Souhlasím s p. Ghándím. Vody je dost pro lidskou potřebu a nedostatek pro lidskou hamižnost.