PŘÍBĚH ZAKLADATELE NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ RADKA NOVOTNÉHO

Vystudoval jsem Vysokou školu báňskou - hutnictví. Poté jsem pracoval v Nové huti Ostrava a v bance. Udělal jsem makléřské zkoušky a v roce 1995 založil obchodníka s cennými papíry. Postupně jsem přešel k poradenství k akvizicím, fúzím a k vstupům strategických investorů. Díky tomu rozumím ekonomice, cenným papírům i fúzím a jsem slušně zajištěný.

 • - Boj o vodu si musíme vybojovat sami, nikdo to za nás neudělá a souhlasím s p. Ghándím: Vody je dost pro lidskou potřebu a nedostatek pro lidskou hamižnost.

Proč se 18 let věnuji obraně sebe, své rodiny, vody a lidí?

Akvizice a fúze mě přivedly i k odvětví vodárenství

V roce 2001 má firma vyhrála výběrové řízení městské vodárny VaK Prostějov na organizačně-právní servis ve veřejné soutěži na vstup strategické investora do vodárny. Úkol byl zajistit korektní soutěž tak, aby ji nikdo z účastníků nenapadl. Po skončení soutěže to nikdo ani nezkusil i když byly všechny nabídky odmítnuty. 

Prostějov mi ukázal, že jde o lumpárnu, která neprojde bez kolaborace politiků

Koncerny přichází a chtějí ovládnout zisky z vody a investice nechat na městské vodárně = lidech/státu. Takový kolonialismu zbalený do sladkých slov o strategických investorech.

Stát přijde o kontrolu nad strategickou surovinou. "Nezajímá" to politiky, protože část z nich v tom jede.

Systém dobývání renty, koncernový post-kolonialismus a kapitalismus bez kapitálu

To poslední, co koncerny chtějí, je investovat do trubek vlastní peníze. Chtějí zisk generující aktiva, provozní techniku, smlouvy o dodávce a čištění vody a tím právo inkasovat zisk.

To je cca 5% z celé hodnoty městské vodárny, zbývajících 95% tvoří trubky, do kterých se musí investovat. Těch 5% generuje 99% zisku. Zde se inkasují tržeby a zisky z vodného a stočného.

Koncern tak s minimem nákladů ovládně miliardové tržby i strategické odvětví. Má právo inkasovat zisky, nemusí investovat a zlikviduje své přímé konkurenty na trhu - městské vodárny.

Infrastruktura zůstala v majetku městské vodárny, která je jako vlastník dál povinna do ní investovat.

Vedení státu a ministerstva jsem na to upozornil a zástupce ministerstva zemědělství veřejně přiznal, že mám pravdu:

Člověk na Ministerstvu zemědělství (později náměstek ministra) mi řekl, nebude nic dělat, dokud nedostane politické zadání. Pak hlasoval pro vytunelování městských vodáren.

Více ZDE

Od té doby Ministerstvo zemědělství považuji za Ministerstvo zrady.

Z pohledu koncernů geniální, z pohledu lidí past

Do vodáren nepřichází strategičtí investoři, i když je tak Hadi na radnicích presentují.  Výsledek? Žádný vstup investora do městské vodárny se nekoná. Města, jejich vodárny financují koncernům investice a lidé jim platí zisk, který končí v zahraničí.

Infrastrukturu si koncern "jen pronajme" a vodárně platí nájem, který okamžitě započte lidem do ceny vody! Tzn. nájem platí ve skutečnosti lidé. Městské vodárna tento profit od lidí předtím inkasovala přímo, jen se to nejmenovalo nájem, ale odpisy a zdroje na obnovu.

V ČR působí organizovaná skupina nájezdníků, pod jednotným místem vedení,  schovaná za "dobré" jméno – České spořitelny, která na účet koncernu spustila greenmailingový nájezd na městské vodárny s názvem Projekt Morava a Čechy s cílem městské vodárny  protiprávně ovládnout a poté z nich vykuchat to, co vydělává.

Část politiků jsou Trojské koně, které zevnitř otevírají koncernům dveře k miliardovým ziskům z vody.

Nebráníme se, proto tečou naše peníze do ciziny a za vodu platíme několikrát a přesto ve vodárenství stále scházet peníze na řešení obnovy trubek, povodní i sucha.

Proto se báníme a požadujeme, aby naše peníze nekončily v cizině a byly reinvestovány.

Upozornil jsem vrcholové politiky na to, co se děje a místo nápravy mi gangsteři zapálili u domu auto a garáž

V prosinci 2002 dostali ode mne ministři Analýzu dění ve vodárenství ČR

Doložil jsem v ní greenmailingový nájezd na městské vodárny, kdy nájezdníci protiprávně městské vodárny ovládají a chystají se je vykuchat.

Hady v oblecích někdo z ministerstva o tom informoval. Ti zaplatili gangstery, kteří mi měsíc po předání analýzy, na nový rok 2003 zapálili u domu auto a garáž.

PolicieNIKOHO NECHYTLA

Dění kolem vody proto beru velmi osobně, jako útok na mne, mou rodinu a ZLU jsem se postavil

Nastalo vše, před čím jsem politiky již v roce 2002 varoval

Doložil jsem politikům, vládám, i zastupitelům, co kdo páchá a jaké to má negativní dopady. Upozornil jsem je, že pokud nezačnou bránit lidi a vodu, přijdeme i o stamiliardové dotace z EU na obnovu infrastruktury. 🙁

70% tržeb z vody ovládají v ČR KONCERNY. Část politiků jde koncernům na ruku a druhá nedělá nic. Miliardy od lidí konči v zahraničí.

VODA proto od roku 2003 pro mne přestala být otázkou podnikání a stala se velmi osobní. Pochopil jsem, že ti, co nás mají bránit, dělají z České republiky kolonii a z nás otrok.

Poté, co jsem Ministerské Komisi popsal, jak koncerny postupují při ovládnutí monopolu vody v ČR, v roce 2003, přišel další gangsterský útok. U domu mne napadli a zmlátili dva útočníci.

Následovalo vyhrožování napadením mé rodiny, pokud se z Komise nestáhnu.

Pochopil jsem, že se darebáci PRAVDY O VODĚ BOJÍ.

Na základě mých důkazů soudce došel k těmto závěrům

V roce 2003 jsem předal meziresortní Komisi Rozbor, jak koncerny obchází zákony ČR a skrytě ovládají české vodárny a ty poté chtějí vykuchat

Hadi v oblecích najali dva borce, kteří mne zmlátili u domu. Skončil jsem v nemocnici s otřesem mozku, zlomenou rukou a ... Následně mi vyhrožovali, že pokud se nestáhnu z Komise, tak se napadení bude týkat mé rodiny.

Chránil jsem rodinu, proto jsem na účast v Komisi rezignoval, ale předtím jsem doložil, že Mze nehájí zájmy státu, ale koncernů.

A o to víc jsem začal vše dokumentovat a s rozumnými lidmi a politiky, jsme začali vodárny bránit přes soudy. Již v roce 2002 jsem podal žalobu a v roce 2003 jsem se na soudy obrátil znovu s cílem zastavit tunely vodáren a odhalit kolaboranty. S rozumnými politiky, jsme začali vodárny bránit - informováním a přes soudy.

Policie?Nikoho nechytla

LEŽ se nikdy nestane PRAVDOU

Ti, kteří se hrnou do ČR s cílem dolovat zisky z vody, mají problém, protože odhaluji LEŽ. Proto, aby se lidé PRAVDU nedozvěděli, financují gangsterské útoky, mediální kampaně, vyhrožování, křivá obvinění, haterské útoky a ... .

V roce 2005 přišel jiný rafinovaný útok a to bílých límečků Veolie přes křivé obvinění a především s tím spojenou očerňující mediání kampaň

Naprosto odmítám, lži "právníků" Veolie i závěry "policejního komisaře", že bych kdy komukoliv nabízel ovlivnění výstupu Komise, aby vyhovoval koncernům či překupníkům na vodárenském trhu ČR. Komisi jsem doložil, co a jak koncerny páchají a jaké to má negativní dopady pro lidi a stát.

Ovlivnit výstup Komise jsem nemohl, vnitřní pravidla Komise toto přímo vylučovala, což byla má podmínka, kterou jsem si stanovil než jsem v komisi začal pracoval... Trval jsem na tom, že v Komisi nebudu mít žádné rozhodovací pravomoce. Co se udělá musí schválit ministerstva.

Počítal jsem s tím, že Hadi v oblecích nebo na radnicích udělají cokoliv, aby se závěry Komise odhalující, co se ve vodárenství páchá, nebyly zveřejněny. Evidentně jsem se nepletl.

"Advokáti" Veolie prováděli nájezd na okresní vodárny měst, (což jsem prokázal  soudům). Proto vykonstruovali v roce 2005 mé křivé obvinění. Našli "ochotného policistu", který mi obvinění sdělil a "někdo" zorganizoval i mediální kampaň. V den, kdy mi police předala obálku kolem 17:00, jsem byl v hlavních zprávách ČT označen za korupčníka.

Pak Hadi na radnici v klidu realizovali komplot ve Vak H. Králové, což nikdo neřešil. Stačilo dát na sedadla novinové články, že jsem obviněný a nikdo to co říkám nebral vážně anebo se starostové báli. Stejně jako lži kolem tunelu Vak Kladno.

Veoliameni v roce 2005 policii tvrdili, že jsem po nich v roce 2003! chtěl peníze za to, že ovlivním výsledek Komise.

V Komisi jsem neměl žádné pravomoce. Byla to má podmínka, abych souhlasil, že v Komisi začnu pracovat a je to doložitelné, protože ty byla součást písemných Pravidel komise.

S Veolií jsem se nikdy nesešel, nikdy jsem nic podobného nikomu nenabízel. V roce 2003 jsem se sešel jednou s Pentou, (co je zač, prasklo v kauze Gorila v roce 2010). Na schůzku s ní mne pozval právník, se kterým jsem spolupracoval při obraně vodáren s tím, že může být konkurent koncernů.

Schůzku jsem Komisi oznámil, další jsem odmítl s tím, ať své představy presentuje Komisi. Právník mi poté oznámil, že se mnou nebude dál pracovat, protože pracuje pro PENTU a ta si to nepřeje!

Následoval fyzický útok na mne a vyhrožování, abych z Komise odstoupil, jinak přijde útok na mou rodinu.

Je možné si v ČR objednat trestní stíhání kohokoliv za cokoliv

Česká televize dne 6.6.2005: Vysílá, že mne policie obvinila. Za 19 dnů bylo absurdní obvinění zrušeno, ale toto ČT nevysílá, i když o tom byla informována. Proč?

Organizátoři komplotu věděli, že s křivým obviněním neuspějí, jejich hlavní cíl byl mediálně mě pošpinit a když se to bude hodit, tak šermovat zprávami o  mém obvinění před nosem zastupitelům bez ohledu, že bublina byla fake. Což se opakovaně děje.

SPUSTIT POŘAD

Policie mi předala křivé obvinění a ČT to hned vysílá v hlavních zprávách.

"Jen blb věří tomu, že by Veolie čekala do roku 2005, tzn. dva roky na to, než by podala  trestní oznámení, kdybych něco z toho, co tvrdí v roce 2003 udělal." - Radek Novotný

ČT ani policie se ani nepozastavila nad tím, že v roce 2005 je mi sdělováno obvinění za něco, co jsem měl údajně dělat v roce 2003. Podivné, že?

Státní zástupce mé křivé obvinění zrušil za 19 dnů!, ale to již v médiích proběhla očerňující kampaň a o zrušení "obvinění" média odmítla veřejnost informovat

Interní pravidla Meziresortní komise
Dozorující státní zástupce za 19 dnů nezákonné stíhání zrušil jako protiprávní a přitom odhalil podivnou horlivost policie.

Státní zástupce mé křivé obvinění zrušil i po druhém pokusu, kdy dobráci vyrobili nějaké video ve kterém hrají Hadi v oblecích a původně "můj" právník, který si bral do úst mé jméno, ale pracoval pro PENTU, což se prokázalo. Ve "filmu" nejsem kupodivu nikde k nalezení. 

Věříte, že by Veolia šla policii oznámit, že jí někdo nabízí za úplatek, že jí Meziresortní komise půjde na ruku a ona ovládné další vodu v ČR?

Veolia

Penta

Propojenost PENTY a Veolie a jejich praktiky odhalila v roce 2010 kniha o korupci politiků - Gorila

Co je to kauza Gorila?wikipedia
PENTA a kauza Gorilakniha T.Nicholsna

K čemu potřebovala v roce 2005 Veolia mé obvinění a mediální kampaň?

Potřebovala mě očernit a tím zpochybnit, co říkám

Aby mne zastupitelé vnímali jako korupčníka, protože se blížily dvě valné hromady vodáren.

1) Vak Kladno, kde se provalilo, že díky smlouvám s Veolií! skončila městská vodárna ve ztrátě 110 mil. Kč, místo slibovaného zisku 176 mil. Kč.

CHYBĚJÍCÍCH  286 mil. Kč BY VELMI TĚŽKO TUNELÁŘI VKM VYSVĚTLOVALI

Médii ocejchován jako korupční, jsem mohl říkat cokoliv. Část zastupitelů si četla novinový článek o mém obvinění, který jim rozdali na židle před začátkem valné hromady a ti další se báli ozvat.

2) Poté Vak H. Králové, kde zaváděli obdobný tunel jako v Kladně, Zlíně. Koho instalovali k ziskům z vody? Veolii.

Absurdnost křivého obvinění vystihl JUDr. Stanislav Devátý 1.12.2005

"Je třeba také upozornit na zarážející skutečnost, to je, proč zástupci společností Veolia Water, a.s. i společnosti Penta Finance, a.s. neoznámili Komisi při presentaci svých představ o rozvoji vodárenského průmyslu (tedy v době období června roku 2003), že jim je nabízena za úplatu možnost ovlivnění práce Komise a jejich výstupů obviněnými a učinili tak téměř po dvou letech, prostřednictví advokátní kanceláře, o které je všeobecně známo, že poskytuje služby řadě obchodních společností pohybujících se na vodárenském trhu v ČR v rámci jeho privatizace. Ostatně i tito zástupci uvedené advokátní kanceláře Dáňa, Pergla a Partneři se osobně několikrát účastnili jednání komise.“

V letech 2002-10 jsem pomohl zastavit tunely ve Vak Náchod, Pardubice, Kroměříž, Přerov...  a postupně jsem začal vyhrávat soudy v regionech, kde byly tunely realizovány - Zlín, Kladno...

Pomohl ubránit Vak Pardubice, Vak Náchod, Vak Přerov, Vak Kroměříž, Vak M. Boleslav, Vak Břeclav...

Ušetřil tím každoročně občanům tisíce a městům desítky miliónů korun, které by jinak zaplatili skončily v cizině.

Městským vodárnám pomohl zachovat možnost čerpání dotací z EU na rozvoj infrastruktury. Vodárny dotace čerpají.

V součtu jde o stamilióny, jen v Pardubicích o:

482 - 535 mil. Kč

Jak z toho profitují lidé?Pardubicka a Vak Pardubice

2011-2019 Sledování a brnkání na nervy používají koncernofilové proto, abych byl pod tlakem

Např. v září až listopadu 2014 jsem si všiml, že mne sledují. "Brnkání na nervy" se objevilo již předtím, ale vrchol byl den, kdy jsem jel přednášet zastupitelům na Krajský úřad ve Zlíně. Auto, kterého si všiml, přijelo se mnou z Frýdku, poté stálo po dobu 3 hodinové přednášky u budovy Krajského úřadu Zlín.

Když jsem se v cca 9 hod. večer vracel ze Zlína domů (cca 100 Km), tak auto jelo nějakou dobu za mnou a poté se ztratilo. Myslel jsem si chvíli, že je paranoidní, ale jen do chvíle, kdy než jsem přijel k domu. Totéž auto stálo cca 100m od domu u zahrádek.

Nezajel jsem do brány, ale jel přímo k dobrákům. Zjistil jsem, že auto nemá SPZ. Tak jsem je zkusil zablokoval a zavolat policii. Pánové v panice nastartovali, objeli mne po poli a ujeli. SPZ neměli ani vzadu.

Vše nahlásil policii. Sledování v této podobě skončilo.

Policie samozřejmě dobráky NECHYTLA

Ústavní soudu ČR mi dal opakovaně za pravdu v letech 2014-2017

Ústavní soud na základě mých ústavních stížností, od roku 2014 -2017 opakovaně potvrzuje můj názor, že ve vodárenství dochází k protiprávním komplotům, do kterých jsou zapojeni i politici a co více i někteří soudci Nejvyššího soudu.

NÁLEZY ÚSTAVNÍHO SOUDU

V roce 2016 přišlo dokonce vyhrožování smrtí

12.12.2016 Mi přes internet anonym začal vyhrožovat smrtí za to, že informuji veřejně, co se kolem vodáren páchá a kdo to páchá.

Policie v době dnešních technologií nebyla schopna autora vyhrůžek vypátrat, přestože jí doložil veškeré údaje o tom, kde byl anonyma zveřejněn atd..

Tři měsíce poté, co se obrátil na policii, policie věc 6.3.17 postoupila k přestupkovému řízení v kompetenci města Zlín.

V jeho vedení sedí hlavní organizátoři protiprávního komplotu kolem Vak Zlín, o kterém p. Novotný informuje.

Jak asi mohlo vyšetřování dopadnout? 🙂

Přestupkový odbor dne 17.5.17 věc uzavřel.

"Nepodařilo se zjistit, kdo je autor vyhrůžky a tak se řízení nezahajuje. A proti tomuto rozhodnutí není odvolání."

Koncem roku 2016 jsem pravomocně vyhrál u soudu v kauze Vak Zlín

Rozsudek potvrzuje, že léta říkám PRAVDU o Veolii, nájezdnících a kolaboraci politiků

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR. Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model.

Natočil jsem reportáže o vodě na DVTV, s REPORÉTRY ČT, s NEDEJ SE PLUS

Ve Veolii sedí "lidé" soudy označení za odpovědné za protiprávní stav, proto na mě spustila "žalobní útok" s cílem mě sát časově i finančně a zastrašit lidi, kteří se mnou vodu brání

Jsem přesvědčen, že žalobní útoky ve stylu SPLAPP, tzn. zamezit informování veřejnosti

Má odpověď byla okamžitá a veřejná

Soudci KS v Ostravě mne vyzvali, abych se „žalobě“ vyjádřil do 40 dnů! První vyjádření dělám veřejně hned. Všechny, kteří chápou důležitost vody pro nás, naše děti a stát ujišťuji, že toto beru velmi osobně. Považuji to za nejbrutálnější útok na mou osobu a mou rodinu, ale i na Českou republiku (a to mi již darebáci najatí gangstery v oblecích zapálili u domu auto, fyzicky mne napadli, vyhrožovali mé rodině, atd.. ). To, zda to je také útok na každého, kdo vodu nechce v rukou cizinců, si musí každý přebrat sám se sebou.

Tento útok Veolie považuji za zásadní střet o to, zda je Česká republika svobodný stát nebo KONCERNISTÁN.

Veolie 10.2.2017 spouští 1. "žalobní" útok, prý poškozování dobrého jména

Koncem roku 2017 na mne spustila  Veolie 2. "žalobní útok" se stejným cílem mne sát

žalobní útoky ve stylu SPLAPP, tzn. zamezení informování veřejnosti, jsou krásný důkaz o tom, co je tento koncern zač.

Má odpověď byla okamžitá a veřejná

Soudci KS v Ostravě mne vyzvali, abych se „žalobě“ vyjádřil do 40 dnů! První vyjádření dělám veřejně hned. Všechny, kteří chápou důležitost vody pro nás, naše děti a stát ujišťuji, že toto beru velmi osobně. Považuji to za nejbrutálnější útok na mou osobu a mou rodinu, ale i na Českou republiku (a to mi již darebáci najatí gangstery v oblecích zapálili u domu auto, fyzicky mne napadli, vyhrožovali mé rodině, atd.. ). To, zda to je také útok na každého, kdo vodu nechce v rukou cizinců, si musí každý přebrat sám se sebou.

Tento útok Veolie považuji za zásadní.

Jde o to, zda je Česká republika svobodný stát nebo KONCERNISTÁN.

Veolie 8.11.2017 spouští 2. "žalobní" útok na R.Novotného, údajné "nekalosoutěžní" jednání

ABSURDITA 1.ÚTOKUDůkazy o tom, co je Veolie
ABSURDITA 2.ÚTOKUDůkazy o tom, co je cíl "žaloby" Veolie

Od roku 2010 do roku 2018 odteklo z kapes občanů do zahraničí cca 22 miliard a  pokud se nebudeme bránit, pak toto číslo jen poroste

 

Velmi mne těší, že tam kde mne poslechli - Přerov, Kroměříž, Pardubice, Náchod městské vodárny peníze vybrané od lidí reinvestují a lidé tam mají léta o 7-15 Kč levnější vodu než v okolních regionech, kde vodu lidem prodávají koncerny. 

Velmi mne těší, že dnes již vodu nebráním jen já, ale i rozumní politici a lidé podporující Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Pochopil jsem, že cesta k nápravě je vydržet útoky, informovat lidi a vyhrát soudy. Vznikl projekt PRAVDA O VODĚ a poté Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

V roce 2018 jsem založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ

"Nadační fond jsem založil, abychom se při obraně vody spojili, protože vodu potřebuje každý a je potřeba se bránit, jinak se nedoplatíme." Radek Novotný

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

V roce 2019 po dvou letech psychického nátlaku a sání času a peněz Veolie před již nařízeným jednáním soudu absurdní žaloby stáhla

Veolie 13.5.2019 stahuje "žalobní" útok na R.Novotného těsně před jednáním soudu

Veolie 13.5.2019 stahuje "žalobní" útok na R.Novotného těsně před jednáním soudu

"Voda je život a náš život, ani život našich dětí do rukou koncernů rozhodně nepatří. Společně máme větší sílu než koncerny." Radek Novotný

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PŘIDEJTE SE NEBO NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

 • Bez vody je po nás za 3 dny, proč by jsme naši vodu měli prodávat přes cizince, kteří si na ní tvoří zisky? Mají oni nárok na naši vodu a výdělky za ni? Ahoj všem, v pár minulých měsících jsem měl tu čest osobně a dost zblízka poznat pana Radka Novotného, z jehož profilu "Pravda o vodě a voda lidem" poslední dobou sdílím příspěvky, jak jste si možná všimli. Ne náhodou. Radek Novotný je rovný chlap, velký bojovník, skvělý člověk a za to, jak už víc než 17 let bojuje proti zlodějům, kteří společně se spřízněnými politiky okrádají Česko o peníze, prostřednictvím toho nejzákladnějšího, co potřebujeme k přežití - vody, si ho ohromně vážím a 100% mu věřím. Asi bych nikomu nepřál to, co už si musel i s rodinou díky tomu zažít a patří mu můj obdiv za to, že to nevzdává. Chci mu pomoct a rozšířit povědomí o tom, co se děje okolo vody za sviňstva. Je to neuvěřitelné, jak očividná zlodějina se odehrává přímo před našima očima. Díky Radkovi se podařilo dost zachránit, vybojovat, nyní je ale potřeba jak sám říká "dostat tu kouli až na vrchol", dotahnout dobře rozběhnuté soudy atd. Taky se chystá velká podpisová akce, která pomůže mimo jiné dostat právo každého českého občana na vodu do Listiny základních práv a svobod, což bude velmi důležité. Takže vám, kterým zaleží na tom, aby se naše peníze zaplacené za vodu nevyvváděly pryč z ČR - přečtěte si o tom víc a budu rád, když se připojíte a pak i pomůžete alespoň svým podpisem. Díky moc PS - u nás na Hodonínsku se to těm šmejdům naštěstí nepodařilo ( zatím ? )
  Martin Slezák, 10. července 2017 Martin Slezák, 10. července 2017 https://www.darujme.cz/projekt/1202560
 • Držím palce, pan Novotný je obdivuhodný člověk, který na vlastní pěst bojuje vodárenskými koncerny a vrací lidem zpátky jejich vodu.

   Vendula Marková 200 Kč Vendula Marková 200 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Pane Radku moc si Vás vážím a děkuji za vaši odvahu a statečnost !
   Josef Řihák 500 Kč Josef Řihák 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, v naší obci Košťálov se to podařilo. Postavili jsme čističku a kanalizaci. S občany obce jsme uzavřeli smlouvy na stočné a po roce, když končila smlouva s Veolii, jsme uzavřeli smlouvy i na vodné. Nevim jak Veolia, protože jsme se snažili udržet vodné na co nejnižší ceně, ale my z toho máme jen radost. Pro obec to jsou sice starosti navíc, ale už se nemusíme každý rok dohadovat a hlavně dokazovat proč nechceme vodné zdražit. Všechny opravy šly stejně z našeho rozpočtu. Oni jen inkasovali a žádné opravy neplatili. Nedejte se!!! Než podepíšete novou smlouvu, tak jednejte, zdůvodňujte a hlavně ONI musí zdůvodňovat proč zdražují.
  Dana Jonová Dana Jonová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, děkuji za Vaši neúnavnou a velmi potřebnou práci..!! Když jsem na váš popud začala sledovat arogantní jednání politiků, věřte o to více mě to nakoplo a nesmíme dovolit aby takto beztrestně konali.... Ještě jednou upřímné díky a přeji plno sil do další práce. S pokorou a přáním pěkného dne.
  Věra Subotová Věra Subotová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Jak je možné, že tuto pravdu stále nevidí ti, v jejichž moci by byla i síla změnit to? Je nám z toho všeho, co se tu po revoluci usadilo a roztáhlo cizáků opravdu smutno. Video Vize NFPOV: Voda nad zlato aneb poznej minulost a pochopíš současnost a víš, co je třeba napravit https://youtu.be/8t_xILHGRVM  - je srozumitelné - velice pro toho, kdo chce, aby mu srozumitelné bylo. Samozřejmě - jako se vším
  Věra Pilsová Věra Pilsová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, moc si vážím Vaší (doufejme, že ne sisyfovské) snahy vrátit naši vodu našim organizacím či (zatím ještě) našemu státu.
  Miroslav Šubrt Miroslav Šubrt https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Jak mohli naší politici toto dopustit? Že prodali a propachtovali tuhle k životu důležitou a strategickou přírodní surovinu do rukou cizinců! Těm jde jen vytřískat z toho peníze. Bude moc obtížné toto zase vrátit do rukou našeho státu a zdá se mně, že není ani vůle s tímto problémem něco dělat! Děkuji panu Radkovi Novotnému a Nadačnímu fondu pravda o vodě, že vedou tento boj o nápravu této nehoráznosti a nevzdávají to.
  Rudolf Jagla Rudolf Jagla https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než světově unikátním organizovaným zločinem. Děkuji Vám za Vaši práci.
  Ing. Ferdinand Šmikmátor Ing. Ferdinand Šmikmátor https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je to hodně velká lumpárna. Držím palce, ať to dobře dopadne.
  Marie Pavlistová Marie Pavlistová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Pan Radek Novotný to vyjádřil svou urputností naprosto přesně. Voda nepatří ani našim ziskuvtivým politikům či firmám ať jsou odkudkoli. Je to dar s kterým jen zloději mohou kšeftovat na úkor nás všech, protože mlčíme. Ano, voda musí být spravována jako veřejná služba !
  Ludmila Lacinová Ludmila Lacinová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Hospodaření s vodou patří nám a ne cizincům. Ti, co odevzdali vodu cizincům, by měli být potrestáni!
  Marie Holušová Marie Holušová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • S veľkým záujmom som si vypočul reláciu s Vami "Na prahu zmien" o národnej vodnej lúpeži v Čechách, ale aj na Slovensku na Slobodnom vysielači. Obdivujem Vás a želám Vám veľa síl a úspechov v neľahkom poslaní.
  Ing. Slavomír Vosovič Ing. Slavomír Vosovič https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • "Obdivuji Vaši odvahu říkat lidem pravdu, snad se český národ pohne a nebude jen pasivním příjemcem nepříjemných zpráv. Přeji Vám kromě zdraví, které je nejdůležitější, abyste ve svém úsilí dosáhl nejen podporu, ale i úspěchy, vždyť to, co děláte, neděláte jen pro sebe, ale pro nás, pro všechny. Jste statečný, máte moji úctu."
  Eva Halfarová Eva Halfarová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji za snahu vrátit co bylo národu ukradeno, sám jsem se v tomto již angažoval a oslovil v tomto směru současného primátora za Ano, města Chomutova a jel jsem v tomto směru do Ústí nad Labem a jednal s hejtmanem za KSČM, osobně tento krok považuji za vlastizradu a ti co to způsobili by měli nést zodpovědnost za tento zločin, bylo by dobře zveřejnit jejich jména, aby občané měli ve volbách, které se blíží, měli možnost vyjádřit volbou svůj názor a tyto lidi odstranit z veřejného života, ještě jednou vám ze srdce děkuji, s pozdravem
  Pavel Říha Pavel Říha https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Radku, fandím a jsem hrdá, že patřím k Vašim přátelům.
  Alena Řezáčová Alena Řezáčová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji za Tvou práci, Radku. Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem syn Tvého kamaráda Radima.
   Martin Ermis 50 Kč Martin Ermis 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Pane Novotný, děkuji vám za to co děláte a doporučuji lidem aby šířili a sdíleli vaše skvělé informace. Nenažranost politiků kteří naší vodu prodali cizákům je ohromná. U nás vládne korupce jako jinde ve světě a svoboda není zadarmo.Je tady válka mezi negativním stavem a pozitivním stavem, to lidi neřeší a přiklání se k tomu pohodlnějšímu a to pouze vegetovat a starat se pouze sám o sebe, také na to doplatí. Nebo chcete být otroci někoho.

  To se táhne celou historií planety. Jal zlepšit vědomí lidí aby se vším nesouhlasili máte tady: www.nejsme-otroci.cz www.jak-prezit.cz

  Josef Kouba Josef Kouba https://www.darujme.cz/projekt/1202560
 • Radku děláte poctivou a zodpovědnou práci za nás všechny, kteří to vidíme... Je špatne, že vláda nechce slyšet o těchto problémech... Až to přijde, všichni se budou divit, jak je to vůbec možné.. Klasicka Česká povaha.... 😉
  Milan Doležel Milan Doležel https://www.darujme.cz/projekt/1202560
 • Vážený pane Novotný, chtěl bych Vám poděkovat za zaslaný podklad týkající se poplatků za vodu v ČR. Současně využívám této možnosti abych Vám sdělil své pocity, které jsem nabyl při čtení a shlédnutí videa, které máte na vašich stránkách, a ve kterém je Váš rozhovor s ředitelem představenstva VaK Přerov panem M. Chromcem. Předem si dovolím letmo sdělit, jak jsem vlastně na vaše stránky narazil, což uvádím z důvodu, aby jste měl představu, jak se na vaše stránky lidé dostávají, i když v mém případě je to dané zaměstnáním, ve kterém se vodě, jako pedagog, věnuji přes 25 let. Byl jsem tento týden nemocen a hledal jsem nějaké zajímavé informace a podklady pro výuku, neboť jsem převzal nový předmět po kolegyni, a tak jsem chtěl nemoci využít k vylepšení přednášek. Při hledání jsem narazil na vaše stránky a především informace, které v nich uvádíte. Uvědomil jsem si, že ač se pohybuji velmi blízko vodárenství a ČOV, že Vámi uváděné informace slyším poprvé a divil bych se, že o nich vědí i naši studenti oboru vodního hospodářství na ČVUT FSv. Hned si to příští týden ověřím, zda-li od kolegů o této problematice něco slyšeli. Domnívám se, že by to, jako nastupující generace vodohospodářů a nejen oni slyšet měla, a je jen na nich, aby si udělali o věci svůj obrázek. I když Vodárenství a ČOV neučím přesto jsem cítil pocit studu, že se o těchto věcech dozvídám tak relativně pozdě.

  V závěru bych Vám chtěl poděkovat za váš přístup, ve kterém bráníte nejen „českou vodu“, ale především lidství, kterého je dnes opravdu velmi málo. Šílenství a lidská touha mít stále víc dosahuje takových praktik, že ničí samotnou lidskou podstatu, aniž si to sama uvědomuje.

  Přeji Vám hodně klidu a pohody, aby jste se zbavil blbých myšlenek, které musí rozhodně přicházet a mohl jste ve zdraví dál prosazovat váš názor.

  xx.yy xx.yy https://www.darujme.cz/projekt/1202560