PETICE VODA JE ŽIVOT

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Korporace bohatnou na vodě bez ohledu na vodu, přírodu, občany i obce

Odebírejte videokanál i tím pomáháte s nápravou

10 kroků, které zajišťují správu vody v zájmu lidí a to, že peníze vybrané od lidí za vodu skončí zpět ve vodárenství. Které prostě ukončují kšeftování s vodou. Požadujeme:

1. krok: Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu

2. krok: Vypracovat dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění potřeb a priorit občanů, obcí a státu

3. krok: Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy

4. krok: Zavést princip, že zásobování vodou je prováděno ve veřejném zájmu a lidská práva jsou nadřazena zájmům soukromých osob

5. krok: Transformovat postupně vodárenské firmy do podoby veřejně prospěšných společností

6. krok: Garantovat občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby

7. krok: Garantovat občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy

8. krok: Zajištění bezpečnosti vodních zdrojů i toků a dodávek vody proti ohrožení i ekonomickému či jinému terorismu. (př. Bečva)

9. krok: Prosadit zásadu, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace 

10. krok: Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva, odpovědnost pachatelů a náhrady škod

Jen upravit zákon nestačí, protože politici a koncerny evidentně zákony často nedodržují a obchází

Souhlasíte? Pak se přidejte.

 

Petici již podepsalo:

35.913 kapek💦

Kapky společně tvoří moře

Petice je jen jeden z kroků k nápravě, který děláme. Další jsou soudy a pomoc městům bránit vodu a vodárny. Za pravdu nám dává již i ústavní soud. Informujeme veřejnost i zákonodárce.

Podpisy budeme sbírat, dokud nebude zjednána náprava

VYSVĚTLENÍjednotlivých bodů

AUTOŘI PETICE

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

MUDr. Michal Chromec

12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov. Opakovaně ubránil vodárnu před nájezdy koncernů. Inicioval Dohodu, která městům zajistila rozhodování o vodě bez vlivu tunelářů. Díky tomu Vak Přerov dosáhl na dotace a lidé platí za vodu méně než většina vodáren v rukou cizinců.

Ing. Radek Novotný

Ekonom, odborník na nekalé praktiky koncernů. 20 let brání vodu proti tunelářům s cílem, aby  peníze od lidí končily v odvětví a ne v zahraničí. Přes soudy prokázal, kdo řídí tunely vodáren. Vyhrál 4x Ústavní soud, 4x Nejvyšší soud. Aby se lidé mohli bránit, založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Ochrana osobních údajů a GDPR: Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

DÁVÁ VÁM SMYSL SE BRÁNIT? PAK SE PŘIDEJTE.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes aplikaci, kde není uvedeno jméno dárce. Tak nám pomáhají i lidé, kteří pracují u koncernů, protože kdyby se koncerny dozvěděli, že nám pomáhají, taky by přišli o práci apod..

 

Děkujeme🐬