PETICE VODA JE ŽIVOT
Napište s námi právě teď tlustou čáru za absurdním systémem:
Občane, pij a neptej se co. Plať, neptej se komu a mlč a nepátrej, kde tvé peníze končí.

Petice je další krok k vrácení správy vody do vodáren v rukou měst do podoby

VEŘEJNÉ SLUŽBY

Požadujeme po Parlamentu ČR ochranu zájmu lidí:

  • Stanovení zásady, že „voda není zboží“.
  • Zajištění zdrojů vody, zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
  • Garanci, že přístupu k pitné vodě je základním právem občana.
  • Prošetření protiprávních instalací koncernů k českým studním.
  • Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody.
  • ...

Ukončit komercionalizaci vody pomáhá váš podpis tady a teď

Požadavek již podepsalo

6991 občanů

Podpisy sbíráme dokud zde nebude min.

10.000 podpisů

COŽ JE ZÁKONNÁ HRANICE, ABY SE

NÁPRAVOU VĚCÍ KOLEM VODY MUSEL

ZABÝVAT PARLAMENT ČR

Politici se bojí jen veřejného mínění a to tvoříme my, občané.

Chcete vodu bez Trautenberků?

Pak  ... právě teď.

6991 občanů

Jen Liky na FB politiky k nápravě nepřivedou!

Stát, který nemá přímý vliv na vodu a vše co s ní souvisí, není suverénní stát.

Požadujeme, aby Česká republika byla suverénní stát.

Co podepisujete?Zjistit více

Podpisy přišly i z Akademie věd ČR

PODPOROVATELÉ A DONÁTOŘI CÍLŮ A PRÁCE NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ