PETICE VODA JE ŽIVOT
Požadujeme upravit zákony, vrátit správu vody do vodáren v rukou měst v podobě služby, ukončit dolování zisků z vody, řešit sucho, čistotu vody a stav trubek a neposílat naše peníze do zahraničí, kde žádnou vodu neodebíráme

Váš podpis teď a tady pomáhá ukončit nemravnou komercionalizaci vody

Požadavek již podepsalo

11594 občanů

Máme 14.415 fyzických podpisů 🙂

Podpisy sbíráme dál👍

chceme dosáhnout 100.000 podpisů na internetu.

Čím více lidí požadavek nápravy podepíše, tím dříve budou muset politici činit nápravu

Proč je na internetu cca 11.900 podpisů a fyzicky jich máme 14.415? Protože někteří lidé podepsali petiční arch, ale již se nepodepsali na internetu.

Politici České republiky mají hájit zájmy občanů a státu, ne koncernů.
Proto požadujeme:

  • Zajištěte zdroje vody a zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
  • Garantujte právo občanů na pitnou vodu v Ústavě ČR.
  • Vyšetřete protiprávní instalace koncernů k správě a ziskům z vody.
  • ...

Voda je život a náš život, ani život našich dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří.

Prioritou vodárenství musí být řešení sucha, čistá vody a obnova infrastruktury. Je nepřípustné, aby čeští politici dál udržovali v chodu systém, díky kterému každý rok končí  miliardové zisky z vodného a stočného v zahraničí a v přitom odvětví schází peníze.

Politici se bojí jen veřejného mínění a to tvoříme my, občané.

Chcete vodu v rukou měst bez Trautenberků?

Pak  ... právě teď.

11594 občanů

Jen Liky na FB politiky k nápravě nepřivedou!

Stát, který nemá přímý vliv na vodu a vše zásadní, co s ní souvisí, není suverénní stát

Chceme, aby Česká republika byla opět suverénní stát

Co podepisujete?Zjistit více

PODPOROVATELÉ CÍLŮ NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ

Podpisy přišly i z Akademie věd ČR