PETICE
VODA JE ŽIVOT
Občané ČR mají právo na: Právo na vodu garantované v Ústavě ČR. Spravedlivou cenu vody. Pít vodu bez plastů a léků. Řešení sucha a stavu trubek. Mají právo požadovat končit nemravné zdražování vody. Neposílat miliardy do zahraničí a investovat je v ČR. Odsun koncernů od české vody.

Váš podpis chrání zájmy vaše i vašich dětí

Chcete platit za vodu spravedlivou cenu vody, pít čistou vodu a správu vody bez Trautenberků a koncernů?

Pak  ... právě teď.

Požadavek již podepsalo

12079 občanů

Máme 15.138 fyzických podpisů 🙂

Podpisy sbíráme již jen na internetu👍

Chceme dosáhnout 100.000 podpisů,
aby petice v PARLAMENTU měla řádnou váhu

Proč je na internetu cca 12.000 podpisů a fyzicky jich máme 15.000? Protože někteří lidé podepsali petiční arch, ale již se nepodepsali na internetu.

Parlament České republiky má hájit zájmy občanů a státu, ne koncernů.
Proto požadujeme:

  • Zajištěte zdroje vody a zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
  • Garantujte právo občanů na pitnou vodu v Ústavě ČR.
  • Vyšetřete protiprávní instalace koncernů k správě a ziskům z vody.
  • Prioritou vodárenství musí být řešení sucha, čistá vody a obnova infrastruktury.
  • ...

Voda je život a náš život, ani život našich dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří.

Jen Liky politiky k nápravě nepřivedou!

12079 občanů

Stát, který nemá přímý vliv na vodu a vše zásadní, co s ní souvisí, není suverénní stát

Chceme, aby Česká republika byla opět suverénní stát

Co podepisujete?Zjistit více

PODPOROVATELÉ CÍLŮ NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ

Podpisy přišly i z Akademie věd ČR