PETICE VODA JE ŽIVOT

Voda je základ veškerého života na Zemi. Ovlivňuje každý aspekt našeho života. Ovlivňuje ekosystém a pohání ekonomiku. Voda je nedocenitelný zdroj. Její čistota a dostupnost jsou klíčové pro život nás všech.

Chceme získat min. 100.000 podpisů

a tím přivést k vodě pozornost politiků, kteří jsou v postavení, kdy mohou nápravu prosadit.

Jsme za půlkou.👏 Děkujeme.

Voda je život a proto má být spravována jako dar a služba

Tato petice má za cíl obnovit spravedlivou správu vody v zájmu občanů a ochrany přírody. Současná správa vody čelí nedostatečné transparentnosti a vlivu zahraničních korporací. Zájmy občanů a ochrana životního prostředí dnes nejsou prioritou, proto občané platí za vodu víc než je nutné a zisky plynou mimo vodárenství.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

VYSVĚTLENÍ BODŮ PETICE

Prosazujeme 10 principů, které trvale vrací do prodeje vody zájmy občanů

  1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby.
  2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu.
  3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk.
  4. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace.
  5. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy.
  6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů.
  7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu.
  8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)

  9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy.
  10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren.

Petice je jeden z kroků k nápravě. Nápravu prosazujeme současně i přes soudy a informováním veřejnosti i zákonodárců.

Obrana vody je dlouhodobý projekt, my vodu a lidi bráníme:

20 let
celkem

Vyhráli jsme řadu soudů, mimo jiné:

4x Ústavní a nejvyšší

Pomohli jsme obcím získat stamilióny z dotací EU:

2 miliardy korun

Tam, kde nás poslechli, lidé za vodu ušetřili:

1.9 miliard korun

Pomohli jsme v řadě regionů ubránit vodu v rukou obcí:

10 okresních vodáren

Reference z regionu, kde jsme pomohli nebo pomáháme ubránit prodej vody v rukou měst

Petici i vše kolem obrany vody financujeme z vlastních zdrojů a z podpory občanů,  kteří se k obraně vody přidávají

Napravit to, co se ve vodárenství stalo a prokázat, kdo je za to odpovědný, nám stát  financovat nepomáhá.

PODPORA OBČANŮ
Konkrétní dotaz občana na financování šíření petice, naše odpověď a jeho reakce +

Muszynski Děda Janko

Zdravím-proč když jsem vypsal menší dotazník a souhlasil s podpisem tak mi vyjela nabídka darovat měsíčně a tam byly vypsány částky-co to jako má znamenat-to se jako ptám-odpovězte mi na mou otázku !! Jde vám o podpisy nebo o peníze ??

Reference občanů na to, co pro nápravu děláme

Vodu potřebujeme a platíme všichni, proto je třeba se spojit a prosadit nápravu. Řada lidí to již pochopila.

KAPKY SPOLEČNĚ TVOŘÍ MOŘE

PŘIDEJ SVOU!

PODEPSAT PETICI

AUTOŘI PETICE

MUDr. Michal Chromec

Opakovaně ubránil vodárnu Přerov před překupníky. Inicioval Dohodu měst, která chrání region před tuneláři. Lidé díky tomu platí za vodu méně než většina okolních vodáren v rukou cizinců a Vak Přerov čerpá dotace na investice.

Ing. Radek Novotný

Odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků. 20 let brání vodu, prosazuje dodržování zákonů, garanci práva lidí na vodu a vrací do prodeje vody zájmy občanů. Vyhrál 4x Ústavní soud a aby se lidé mohli bránit, založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Ochrana osobních údajů a GDPR +

Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.