PETICE VODA JE ŽIVOT
POŽADAVEK ÚSTAVNÍ OCHRANY VODY A VRÁCENÍ ZÁJMŮ LIDÍ DO SPRÁVY VODY
VODY, OBČANŮ A PŘÍRODY
10 PRINCIPŮ, KTERÉ VRÁCÍ ZÁJMY LIDÍ DO SPRÁVY VODY V ČR A CHRÁNÍ PŘÍRODU

Vše, co se týká vody - přehrady, trubky, dodávku a čištění vody, zaplatí vždy pouze my lidé v ceně vody nebo z daní

Proto mají lidé právo, aby peníze, které platí, řešily výhradně sucho, zadržení vody, čistotu vody a obnovu trubek a nekončily na účtech překupníků v cizině.

Požadujeme po poslancích a senátorech

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

 1. Vytvoření dlouhodobé státní vodárenské koncepce k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
 2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
 3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
 4. Zapracování zásady, že zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
 5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
 6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
 7. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
 8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolu pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody práce bezpečnostních složek státu.
 9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
 10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a náprava často protiprávního stavu hospodaření s vodou a řízení vodáren.

Voda je život a náš život, ani život našich dětí, do rukou Trautenberků ani koncernů rozhodně nepatří

Souhlasíte?
Váš právě teď, chrání i vaše děti

 

Požadavek již podepsalo 16.761 lidí fyzicky a na internetu

13129 občanů

Děkujeme 🙂

Jen Liky na FB k nápravě nestačí!

Toto je ve svobodném státě nepřípustné

Názory lidí, kteří podepsali Petici a podpořili práci Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 • Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.
  Šárka Tomisová Šárka Tomisová VŠB TU Ostrava
 • Požehnání těm, kteří se zasazují o osvobození vody! Teď je nás o kapku víc 😉
  Jana Kroulikova 200 Kč Jana Kroulikova 200 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Výborně, určitě svoji vytrvalostí mnohé váhající přesvědčíte. Jsem rád, že za nás, kteří nemáme právě nyní dostatek času na spoluúčast, zvedáte hlas.
  Jiří Kalvach 300 Kč Jiří Kalvach 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Tento projekt sleduji už delší dobu a dokud nebude 100% vlastnictví v regionech, má smysl v tom pokračovat dál.

   

   Robert Krmenčík 500 Kč Robert Krmenčík 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Boj za správnou věc se sám nevybojuje.
  Jiří Baroš 500 Kč Jiří Baroš 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Pan Radek Novotný to vyjádřil svou urputností naprosto přesně. Voda nepatří ani našim ziskuvtivým politikům či firmám ať jsou odkudkoli. Je to dar s kterým jen zloději mohou kšeftovat na úkor nás všech, protože mlčíme. Ano, voda musí být spravována jako veřejná služba !
  Ludmila Lacinová 200 Kč Ludmila Lacinová 200 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Naprosto souhlasím. Je třeba se začít efektivně bránit a ne se nechat ohlupovat politickými hrátkami, nezodpovědných politických bohapustých žvanilů. Děkuji
  Ludvík Fritscher 100 Kč Ludvík Fritscher 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
  Jana Lorencová Jana Lorencová přední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD
 • Obdivuji Vaši vytrvalost a věřím ,že zvítězí Vaše snaha odhalit podvody pachané v oblasti hospodaření s '' českou'' vodou.
  Ing. Milan Štěpankevič 300 Kč Ing. Milan Štěpankevič 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Jsem zarputilý pravićák. Právě proto vím, že u přirozených monopolů nefunguje neviditelná ruka trhu. Tady angažmá soukromého subjektu vždy skonćí zestátněním nákladů a privatizací zisků. Tomu pokušení jeśtě nikdy nikdo neodolal. Přeji Vám mnoho zdaru v tomto nelehkém boji.
  Vlastimil Tvrzský 2000 Kč Vlastimil Tvrzský 2000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je vůbec možné že se musíme hlásit k něčemu co patří k zemi a nejde to odnést! Ale okupovat.
  Zdenka Hadi Zdenka Hadi
 • Proč českou vodu spravuje a kšeftuje s ní zahraničí? Nerozumím tomu a štve mě to😢
  Jarmila Homolková Jarmila Homolková
 • Souhlasím a podepisuji, je to naše voda pro nás.
  Libuse Korotvickova Libuse Korotvickova
 • Souhlasím, nevím proč mají NAŠÍ vodu vlastnit. Je to vydírání. "Privatizace" od pana Klause se opravdu povedla.🙈
  Aja Kalasova Aja Kalasova
 • Nelze jinak než souhlasit
  Marie Poprocka Marie Poprocka
 • A najít a hnát k zodpovědnosti politiky, kteří VODU prodali do cizincům.
  Ladislav Kosour Ladislav Kosour
 • Že prodali nakládání s vodou je lumpárna a měla by se trestat minimálně kriminálem, ale na tolik zase demokrati nejsme.
  Bohumil Kučera Bohumil Kučera
 • Tak, tak, co kdo zaseje, to taky sklidí. Rebelie pro dobrou věc mají smysl. Panstvo za našimi zády napáchalo pěkná zvěrstva.
  Marcela Váchová Marcela Váchová
 • Podepsáno a přeposláno 💝
  Miloslava Kolářová Miloslava Kolářová

Požadavek nápravy a na garanci práva lidí na vodu v Ústavě podpořili i lidé z Akademie věd ČR

Máme 16.761 fyzických podpisů

Zákonem požadovaný počet 10.000 podpisů pro petici do Parlamentu ČR jsme již překročili. Aby tlak na nápravu rostl, sbíráme podpisy dál, ale již jen na internetu 🙂 

AUTOŘI PETICE

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

MUDr. Michal Chromec

Dlouholetý zastupitel města Přerov a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který s poctivými politiky opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky.

Inicioval Dohodu měst o společné strategii, která  zajistila suverenitu  rozhodování  měst ve vodárně. Díky tomu Vak Přerov dosáhl na dotace z EU, peníze od lidí investuje do rozvoje vodárny a cenu vody má přitom nižší než většina koncernů v okolí.

Ing. Radek Novotný

Odborník na praktiky koncernů a Hadů v oblecích. Léta pomáhá zachovat vliv obcí na vodu a na to, aby peníze od lidí vybrané za vodu končily v obnově trubek a ne v zahraničí. Popsal TUNELY a v řadě regionů je pomohl obcím zastavit.

Autor projektu PRAVDA O VODĚ. Učí, jak ubránit vodu a vodárny před nájezdníky. Při obraně vodáren se obrátil na soudy, ty mu dávají za pravdu. Zažil neskutečné gangsterské praktiky a  zastrašování, aby vodu nebránil.

Ochran osobních údajů

GDPR: Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Petice je jen jeden z kroků projektu PRAVDA O VODĚ A VODA LIDEM

PODPOROVATELÉ a MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NADAČNÍHO FONDU