PETICE VODA JE ŽIVOT
Napišme tlustou čáru za absurdním systémem:
Občane, pij a neptej se co. Plať, neptej se komu a mlč a nepátrej, kde tvé peníze končí.

Otevíráme nápravu věcí kolem vody v Parlamentu ČR a spouštíme vrácení správy vody do vodáren v rukou měst do podoby

VEŘEJNÉ SLUŽBY

Parlament ČR má hájit zájmy občanů a ne koncernů
proto požadujeme

  • Stanovení zásady, že „voda není zboží“.
  • Zajištění zdrojů vody, zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
  • Garanci, že přístupu k pitné vodě je základním právem občana.
  • Prošetření protiprávních instalací koncernů k českým studním.
  • Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody.
  • ...

Ukončit komercionalizaci vody pomáhá i váš podpis tady a teď

Požadavek již podepsalo

8129 občanů

Podpisy sbíráme dokud zde nebude min.

10.000 podpisů

COŽ JE ZÁKONNÁ HRANICE, ABY SE

NÁPRAVOU VĚCÍ KOLEM VODY MUSEL

ZABÝVAT PARLAMENT ČR

Politici se bojí jen veřejného mínění a to tvoříme my, občané.

Chcete vodu bez Trautenberků?

Pak  ... právě teď.

8129 občanů

Jen Liky na FB politiky k nápravě nepřivedou!

Stát, který nemá přímý vliv na vodu a vše co s ní souvisí, není suverénní stát.

Požadujeme, aby Česká republika byla suverénní stát.

Co podepisujete?Zjistit více

PODPOROVATELÉ CÍLŮ NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ

Podpisy přišly i z Akademie věd ČR