PETICE VODA JE ŽIVOT
Možná, že i vy máte dost absurdního systému:
Občane, pij a neptej se co. Plať, neptej se komu a kolik. Mlč a nepátrej, v které kapse tvé peníze končí.

Požadujeme nápravu věcí kolem vody po Parlamentu ČR a spouštíme vrácení správy vody do vodáren v rukou měst do podoby

VEŘEJNÉ SLUŽBY

Ukončit nesmyslnou komercionalizaci vody pomáhá váš podpis tady a teď

Požadavek již podepsalo

11351 občanů

Po 10 měsících práce jsme shromáždili pod peticí VODA JE ŽIVOT 13.671 fyzických podpisů

  1. Děkujeme lidem, kteří se přidali, že Vám není lhostejné, co se s vodou v ČR děje.
  2. Není normální, aby nám českou vodu prodávají "Trautenberkové".
  3. Sílí veřejné mínění a politici ho dál nemohou ignorovat.

Podpisy sbíráme dál👍

Čím více lidí petici podepíše, tím větší váhu má požadavek na nápravu.

Proč je na internetu cca 10.918 podpisů a fyzicky jich je 13.671? Protože někteří lidé podepsali petiční arch, ale již nešli podepsat petici i na internet. Děkujeme za pomoc.

Parlament ČR má hájit zájmy občanů a ne koncernů
proto požadujeme

  • Stanovení zásady, že „voda není zboží“.
  • Zajištění zdrojů vody, zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
  • Garanci, že přístupu k pitné vodě je základním právem občana.
  • Prošetření protiprávních instalací koncernů k českým studním.
  • Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody.
  • ...

Politici se bojí jen veřejného mínění a to tvoříme my, občané.

Chcete vodu bez Trautenberků?

Pak  ... právě teď.

11351 občanů

Jen Liky na FB politiky k nápravě nepřivedou!

Stát, který nemá přímý vliv na vodu a vše co s ní souvisí, není suverénní stát.

Požadujeme, aby Česká republika byla suverénní stát.

Co podepisujete?Zjistit více

PODPOROVATELÉ CÍLŮ NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ

Podpisy přišly i z Akademie věd ČR