NAPLNĚNÍ KROKŮ Z PETICE VODA JE ŽIVOT
Vrací zájmy lidí a ochranu přírody do správy vody v ČR

Máme právo platit za vodu spravedlivou cenu, tzn. aby miliardy, které za vodu platíme, řešily sucho a obnovu infrastruktury a nekončily v zahraničí.

Souhlasíte?

Pak Váš právě teď, chrání vás i vaše děti

Požadavek již podepsalo

12689 občanů

Jen Liky nápravu nezajistí!

Stát, který nemá v rukou vodu a vše zásadní, co s ní souvisí, není suverénní stát

Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Toto je nepřípustné.

Co podepisujete?10 KROKŮ K NÁPRAVĚ

Máme 15.138 fyzických podpisů

Zákonnem požadovaný počet podpisů pro petici do Parlamentu jsme o 1/2 překročii 🙂 

Na internetu je cca 12.600 podpisů, protože lidé podepsali petici fyzicky, ale již ne na internetu.

Požadavek na garanci práva lidí na vodu v Ústavě podpořili i lidé z Akademie věd ČR