PETICE VODA JE ŽIVOT

Politici odmítají pomoct ukončit protiprávní působení cizinců u naší vody a prosazení potrestání osob za to odpovědných. Prý to nepožaduje dost lidí. Proto dáme dohromady 100 tis. podpisů a k důkazům o protiprávním stavu doložíme rozsudky.

Jsme za půlkou.👏 Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Proč? Protože občané ČR jsou jediní, kteří vše kolem vody platí.

Požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava ČR garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. 

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Soudy potvrzují, že koncerny jsou u naší vody protiprávně. Proto prosazujeme tyto principy, které trvale vrací do prodeje vody zájmy občanů.

  1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby.
  2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu.
  3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk.
  4. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace.
  5. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy.
  6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů.
  7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu.
  8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)

  9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy.
  10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren.

Petice je jedním z kroků k nápravě. Další  jsou soudy, zveřejňování kauz, osvěta, dokládání korupce a konfrontace, co politici říkají a co dělají.

bráníme vodu a lidi

20 let
celkem

vyhráli jsme soudy

4x Ústavní a nejvyšší

stamilióny z dotací obcím

2 miliardy korun

voda je v rukou obcí

10 okresních vodáren

lidé za vodu ušetřili

1.9 miliard korun

Reference z regionu, kde jsme pomohli nebo pomáháme ubránit prodej vody v rukou měst

Reference od politiků, kteří sami nebo s námi brání prodej vody v rukou měst

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

Kdo financuje šíření této petice?

Vše kolem petice i obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z podpory lidí,  kteří s námi vodu brání. ZDE. Politici ani koncerny nám financovat ukončení protiprávního stavu nepomáhají.

Konkrétní dotaz občana na financování šíření petice, naše odpověď a jeho reakce +

Muszynski Děda Janko

Zdravím-proč když jsem vypsal menší dotazník a souhlasil s podpisem tak mi vyjela nabídka darovat měsíčně a tam byly vypsány částky-co to jako má znamenat-to se jako ptám-odpovězte mi na mou otázku !! Jde vám o podpisy nebo o peníze ??

Reference občanů na to, co děláme

Gangsterské útoky na zakladatele nadace a jeho rodinu jsou také reference

zapálené auto s garáží

fyzický útok i vyhrožování rodině

Vodu potřebujeme a platíme všichni, proto je třeba se spojit a prosadit nápravu. Řada lidí to již pochopila.

KAPKY SPOLEČNĚ TVOŘÍ MOŘE

PŘIDEJ SVOU!

PODEPSAT PETICI

AUTOŘI PETICE

MUDr. Michal Chromec

Opakovaně ubránil vodárnu Přerov před překupníky. Inicioval Dohodu měst, která chrání region před tuneláři. Lidé díky tomu platí za vodu méně než většina okolních vodáren v rukou cizinců a Vak Přerov čerpá dotace na investice.

Ing. Radek Novotný

Odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků. 20 let brání vodu, prosazuje dodržování zákonů, garanci práva lidí na vodu a vrací do prodeje vody zájmy občanů. Vyhrál 4x Ústavní soud a aby se lidé mohli bránit, založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Ochrana osobních údajů a GDPR +

Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.