PETICE VODA JE ŽIVOT
Možná, že i vy máte dost absurdního systému:
Občane, pij a neptej se co. Plať, neptej se komu a kolik. Mlč a nepátrej, v které kapse tvé peníze končí.

Požadujeme nápravu věcí kolem vody po Parlamentu ČR a spouštíme vrácení správy vody do vodáren v rukou měst do podoby

VEŘEJNÉ SLUŽBY

Ukončit nesmyslnou komercionalizaci vody pomáhá váš podpis tady a teď

Požadavek již podepsalo

10656 občanů

Podpisy sbíráme dál, i když máme 10.000 fyz. podpisů.👍 Každý občan má příležitost se přidat k požadavku na nápravu předaným politikům💦. Ať politici vidí, co lidé požadují. Posílejte prosím dál podepsané petice i poštou. Je to pojistka, protože petiční výbor část podpisů vyřadí např. z důvodu krácení názvu měst a vypisování muřích noh - " -.


Když se spojí kapky vzniká moře, každý podpis pomáhá moře tvořit.

Parlament ČR má hájit zájmy občanů a ne koncernů
proto požadujeme

  • Stanovení zásady, že „voda není zboží“.
  • Zajištění zdrojů vody, zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
  • Garanci, že přístupu k pitné vodě je základním právem občana.
  • Prošetření protiprávních instalací koncernů k českým studním.
  • Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody.
  • ...

Politici se bojí jen veřejného mínění a to tvoříme my, občané.

Chcete vodu bez Trautenberků?

Pak  ... právě teď.

10656 občanů

Jen Liky na FB politiky k nápravě nepřivedou!

Stát, který nemá přímý vliv na vodu a vše co s ní souvisí, není suverénní stát.

Požadujeme, aby Česká republika byla suverénní stát.

Co podepisujete?Zjistit více

PODPOROVATELÉ CÍLŮ NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ

Podpisy přišly i z Akademie věd ČR