PETICE
"VODA JE ŽIVOT"

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Přidejte svůj podpis k tisícům lidí, kteří již nápravu požadují.

I Váš podpis je důležitý!

Petici již podepsalo:

3441 občanů

Cílem je shromáždit 10 tisíc podpisů, aby se
obsahem petice musel zabývat Parlament.

Výše zadané údaje zpracováváme za účelem informování občanů o problematice vody.

Odkaz na petici prosím nasdílejte na FB a šiřte i přes e-mail www.pravdaovode.cz/petice

Petice Vám přijde i na e-mail. Vytiskněte ji a originál fyzicky Vámi podepsaný prosím pošlete na adresu Nadační fond PRAVDA O VODĚ, ul. Na Drahách 247, Sviadnov.

Děkujeme 🙂

Text petice Voda je život

Vážené poslankyně/poslanci a senátorky/senátoři ČR

rozhodujete o tom, jak a pro koho je nastaveno hospodaření s vodou, se surovinou zásadní pro život více než   10 mil. občanů České republiky. Proto Vás, My níže podepsaní občané žádáme, aby voda, vodárenská infrastruktura, hospodaření s vodou a peníze, které za vodu platíme, byly pod správou a kontrolou státu nebo měst, jako veřejná služba, ne zdroj zisků z podnikání, či dobývání renty.

Požadujeme po poslancích a senátorech ČR:

  1. Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce  vztahující se k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
  2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
  3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
  4. Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
  5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
  6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
  7. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
  8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu.
  9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
  10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou  a řízení vodáren.

AUTOŘI PETICE

MUDr. Michal Chromec

Dlouholetý zastupitel města Přerov a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který s poctivými politiky opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky. Inicioval Dohodu měst o společné strategii, která  zajistila suverenitu  rozhodování  měst ve vodárně.

Díky tomu městská vodárny Vak Přerov dosáhla na dotace z EU, peníze od lidí reinvestuje do rozvoje vodárny a cenu vody má přitom nižší než většina vodáren v rukou koncernů v okolí.

Člen správní rady Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.

Ing. Radek Novotný

Makroekonom, vodárenský konzultant a odborník na praktiky koncernů, který 17 let pomáhá zachovat vliv obcí na vodu. Autor projektu PRAVDA O VODĚ. Dokládá, jak lze ubránit vodárny před nájezdníky přes soudy, které mu dávají za pravdu. V řadě regionů pomohl zastavit proces vedoucí k vytunelování okresních vodáren.

Jako první v ČR popsal nájezdy soukromých firem a podstatu tzv. "provozních modelů", kdy anti-politici pod heslem "přichází strategický investor" "privatizují" zisky z vody.

Jeden ze zakladatelů Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

"Voda je život a život občanů České republiky do rukou soukromých firem, ani překupníků, rozhodně nepatří."

Petice je jen jeden krok, který již činíme nebo připravujeme k vrácení správy vody do vodáren v rukou měst/státu

Co děláme dál pro nápravu?S čím nám můžete pomoci?