ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 14.3.2014
SOUD PODRUHÉ POTVRDIL NEPLATNOST VALNÉ HROMADY, "SCHVALUJÍCÍ" SMLOUVU O PRODEJI PODNIK VEOLII A POVĚŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVU UZAVŘÍT = KOMPLOT

Závěr soudce: Napadená usnesení nebyla přijata zákonným počtem akcionářů. Z tohoto důvodu je třeba na ně hledět jakoby vůbec nebyla přijata.

"Není obvyklé, aby generální ředitel a místopředseda představenstva Vak Zlín, Ing. Martin Bernard, jako osoba pečující o majetek společnosti s péčí řádného hospodáře, mající s ohledem na výsledek voleb obecnou autoritu, přesvědčoval členy zastupitelstva akcionáře o potřebnosti prodeje části jím řízeného podniku za situace, kdy takové řešení členové zastupitelstva akcionáře dříve odmítli.

Není obvyklé, aby ekonomický ředitel Vak Zlín - prodávajícího (Ing. Petr Tejchman) byl současně členem představenstva kupujícího ZVL. ZLV vystupovala ve vztazích vůči VAK namísto JIV, neboť ta byla nepřijatelná pro skupinu kolem města Otrokovice a zřejmě i nestravitelná pro případné další akcionáře společnosti. VEOLIA kontrolovala ZLV prostřednictvím osoby v dozorčí radě ( jmenovitě RNDr. Tomáše Paclíka).

ZDARMA ke stažení

 • icon
  Usnesení Krajský soud v Brně 14.3.2014

  Přečtěte si:
  a) Soudce potvrdil, že spoluzakladatele Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ říká léta pravdu o protiprávním nájezdu organizované skupiny fyz. a právnických osob, která ve spolupráci s místními politiky a vedením vodárny vyvedli monopol vody z městských vodáren do rukou koncernů.
  b) Popsal členy organizované skupiny, jejich provázanost.
  c) Pochybné a nemravného jednání některých politiků a členů vedení městské vodárny.
  d) Průběh a důsledky protiprávního komplotu.

Jaký je váš názor na podobné "politiky" a vodaře? Peníze berou od občanů, ale pro koho vlastně pracují?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor osobností na to, co se děje

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme