ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 14.3.2014
SOUD PODRUHÉ POTVRDIL NEPLATNOST USNESENÍ VALNÉ HROMADY, KTERÝM "SCHVÁLILA" SMLOUVU O PRODEJI ČÁSTI PODNIKU Z MĚSTSKÉ VODÁRNY VEOLII A POVĚŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA TUTO SMLOUVU UZAVŘÍT = VRCHOL CELÉHO KOMPLOTU

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ podal první žalobu na obranu městské vodárny, vody a občanů již v roce 2002. V té době odhalil v ČR organizovanou skupinu nájezdníků a s ní spolupracující Hady na radnici. Proto od té doby brání VODÁRNY přes soudy a zveřejňováním informací ve veřejném zájmu. Stal se za to terčem gangsterských útoků, vyhrožování, žalob i pokusu si ho koupit nabídkou 49 mil. Kč za portál www.pravdaovode.cz. Darebáky i s jejich nabídkami odmítl a vodu brání dál. Více ZDE

Závěr soudce: Napadená usnesení nebyla přijata zákonným počtem akcionářů. Z tohoto důvodu je třeba na ně hledět jakoby vůbec nebyla přijata.

"Není obvyklé, aby generální ředitel a místopředseda představenstva Vak Zlín, Ing. Martin Bernard, jako osoba pečující o majetek společnosti s péčí řádného hospodáře, mající s ohledem na výsledek voleb obecnou autoritu, přesvědčoval členy zastupitelstva akcionáře o potřebnosti prodeje části jím řízeného podniku za situace, kdy takové řešení členové zastupitelstva akcionáře dříve odmítli.

Není obvyklé, aby ekonomický ředitel Vak Zlín - prodávajícího (Ing. Petr Tejchman) byl současně členem představenstva kupujícího ZVL. ZLV vystupovala ve vztazích vůči VAK namísto JIV, neboť ta byla nepřijatelná pro skupinu kolem města Otrokovice a zřejmě i nestravitelná pro případné další akcionáře společnosti. VEOLIA kontrolovala ZLV prostřednictvím osoby v dozorčí radě ( jmenovitě RNDr. Tomáše Paclíka).

ZDARMA ke stažení