VE ZLÍNĚ NÁS POLITICI NEPOSLECHLI A VODU PROTIPRÁVNĚ VYVEDLI DO RUKOU VEOLIE

Každá 3 členná rodina na Zlínsku díky nim dosud přišla o

-15.024 Kč

Kdyby zakladatel NFPOV nevyhrál v letech 16-19 žaloby na obranu lidí, přišli by o cca

-20.228 Kč

Informovali jsme obce i vedení vodárny předem, že Hadi spustili nájezd na vodárnu a lidé na to doplatí. Část politiků se nechala koupit a začala kolaborovat. Proto lidé léta platí za vodu v o 5-18 Kč/m3 více než ve vodárnách Zlínského kraje, které zůstaly v rukou obcí. Navíc tím připravili vodárnu o miliardu z dotací EU. Darebáci protiprávní stav léta kryjí a udržují v chodu.

Zlín rok 2001

- 1,61 Kč/m3

Cena vody ve Zlíne levnější než v Kroměříži

Od 1/2 r. 2004 prodává vodu ve Zlíně fr. Veolie a v Kroměříži pořád vodárna měst. Ve Zlíně v tu dobu byla voda o -1,74 Kč/m3 levnější než v Kroměříži.

Zlín rok 2013

+18,51 Kč/m3

Cena vody ve Zlíne dražší než v Kroměříži

Od 2001, kdy vodu ve Zlíně i v Kroměříži prodávaly městské vodárny, ve Zlíně platili lidé za vodu o -1,61 Kč/m3 méně než v sousední Kroměříži.

V roce 2010 nám soud potvrdil protiprávní zradu politiků a ti lidi zradili i podruhé. Místo převzetí vodárny zpět do rukou měst udržují vodu v rukou koncenru a právními kličkami lumpárnu kryjí.

rok 2013 cena dražší o +18,51 Kč/m3

Rozsudek potvrdil protiprávní instalaci Veolie k vodě. Místo vrácení vody do správy měst, šéf Vaku Zlín, Šebík a šéf města Zlín, Adámek schválovali obrovský růst cen lidem, až o +18,51 Kč/m3 více než v Kroměříži. Veolii si schvalovali ziskové marže až 91 mil. Kč/rok. Šebík a jeho parta ve vedení Vak v roce 2012 zradili lidi potřetí a pokoutně uzavřeli "nové" smlouvy s koncernem.

Šebík - předseda představenstva

Březík je nástupce Šebíka, za nemalý bakšiš v lumpárně pokračuje

Zakladatel NFPOV začal lidi bránit přes soudy v roce 2002 a ty mu v letech 16-19 daly pravomocně 6x za pravdu

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

Pravomocný rozsudekexistuje od roku 2016 a vše jede dál

Hrozilo, že lidí ve volbách Hady nezvolí. Ti proto rozsudky před lidmi tajili a dohodli se s Veolií, že na rok sníží cenu vody o korunu, aby mohli ohlupovat lidi.

Šebíka nahradil ve vedení vodárny člověk ochotný za 108 tis. Kč/měsíčně říct a slíbit cokoliv. "INFO-KAPAVKY". Aby mohli potentáti hlásat, jak pracují pro lidi a byli zvoleni, tak Veolia (v čele s Bernardem, bývalým ředitelem Vak Zlín spoluodpovědným za protiprávní komplot ve Vaku Zlín), v roce voleb snížila lidem na rok o korunu cenu vody.

Zlín rok 2013

+18,51 Kč/m3

Cena vody ve Zlíně dražší než v Kroměříži

Od 2001, kdy vodu ve Zlíně i v Kroměříži prodávaly městské vodárny, ve Zlíně platili lidé za vodu o -1,61 Kč/m3 méně než v sousední Kroměříži.

Zlín rok 2020

+ 7,69 Kč/m3

Cena vody ve Zlíně dražší než v Kroměříži

Poté, co soudci potvrdili, že máme pravdu o komplotu ve Zlíně, místo 18,51 Kč/m3 platí lidé více než v Kroměříži o 7,69 Kč/m3.

cca 170.000 odběratelů vody na Zlínsku přišlo díky politikům o cca

850 mil. Kč
z plateb za vodné a stočné

a každý další rok přichází lidé o další milióny

Vyhráli jsme soudy a lidé šetří tisíce, ale skutečná náprava nastane, až úplným odsunem koncernu od vody a náhradou škod

2016 - 2020 vyhrané soudy a růst ceny jen o

+ 4,42 Kč/m3

2011 - 2015 do rozsudků cena rostla o

+ 12,97 Kč/m3

Koncern potřebuje potentáty, kteří protiprávní komplot udržují v chodu. Protože lidé nemají o tom co páchají dost informací, tak se přes cenu vodu udržují na postech. Před volbami v roce 2018 sníží koncern lidem cenu vody o korunu.

Potentáti během voleb hlásají, jak snížili cenu vody a lidé je znovu zvolí. Hned po volbách stejní lidé lidem cenu vody o to více zvednou. V roce 2019 o dvě a v roce 2020 dokonce o tři koruny!

Zpřístupnili jsme lidem rozsudky a komplot zdokumentovali. Veolie najednou inkasuje od lidí o 56 mil.Kč/rok nižší ziskové marže.

Soudy vyhrané zakladatelem NFPOV informování veřejnosti, které dělá nadační fond PRAVDA O VODĚ darebáky ohrožuje. Veolii místo cca 80 mil. Kč zisku, najednou kalkuluje lidem do ceny vody zisk cca 24 mil. Kč a cena od té doby tolik neroste.

Poté, co jsme v letech 2016-2019 začali vyhrávat soudy, lidé šetří každý rok

55.878.000 Kč

Zisková marže Veolie do rozsudků

80.557.000 Kč

Zisková marže Veolie po rozsudcích

24.679.000 Kč

I ve Zlíně jsou rozumní politici a začali s námi vodu a lidi bránit

Řada "politiků" Zlína za vlastní prospěch "zprivatizuje vlastní matku"

Upozornili jsme předem zastupitele, že nájezdníci protiprávně ovládli Vak Zlín a chystají se z něho vykuchat vše, co vydělává a Bernard a spol. to kryli

Hadi lživě slibovali lidem 30 let jen inflační růst cen vody, když správu vody předají do rukou koncernu.

Zakladatel NFPOV zastupitelům doložil, že to je lež na příkladu v Olomouci, kde právě toto vedlo k nekalému vyvedení správy vody do rukou koncernu.

V Pardubicích, Přerově, Slovácku... si zastupitelé ověřili námi předkládaná fakta a hlasovali proti tunelu vodáren.

Ve Zlíně, Kladně nebo Hradci Králové zastupitelé naše informace ignorovali, někteří se nechali koupit a hlasovali pro instalaci soukromého penězovodu mezi lidi a vodu.

Lživou manipulaci se zastupiteli dokládá skutečný vývoj cen a zisků.

Jak by rostla cena, kdyby rostla o inflaci?

Každé nové vedení Zlína od roku 2010 - STAN, ANO navázalo na protiprávní jednání svých předchůdců z ODS, ČSSD A KDU

Místo žalob na vydání podniku, bezdůvodného obohacení, náhrad škod a převzetí správy vody zpět do rukou měst a možnost čerpat stamiliónové dotace, vedení Vak Zlín, protiprávní stav léta kryje. Snažilo se zabránit vzniku pravomocných rozsudků.

Adámek s vedením koncernu Veolie vypouští "kapříky"

Místo kroků k převzetí vody zpět a potrestání darebáků začal Březík rozhazovat žaloby proti lidem, kteří Vak bránili a občany informovali. Lhář a manipulátor, tyto žaloby prohrál.

Vrchol kolaborace?

Vedení vytunelovaného Vak Zlín s jedním zaměstnancem bere vyšší odměny než jsou v součtu odměny vedení 3. okolních vodáren v rukou měst

 

Březík bere 1/3 více než primát(or) Zlína (ten mu ho schválil). Přitom vedení Vak Zlín v čele s Březíkem místo žalob na vydání podniku, uplatnění náhrad škod a vrácení stamiliónů nechává vše promlčet. Vrchol je, že podali žalobu na určení, že smlouva s Veolií je PLATNÁ!

Činí kroky, aby za tunel nenesli pachatelé odpovědnost, zisky z vody dál tekly na účet koncernu a Vak Zlín nemohl čerpat stamiliónové dotace z EU.

Ve Zlíně to koncernu prostě hlídají a je jedno z jaké jsou strany

Stále více lidí na Zlínsku ví, co "politici" páchají a začínají se bránit

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PŘIDEJTE SE NEBO NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

I moře se skládá z kapek. Děkujeme 🍀

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Se postavil protiprávní komercionalizaci vody v ČR. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život, ne zboží k dolování zisků

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.