VE ZLÍNĚ NÁS POLITICI NEPOSLECHLI A VODU PROTIPRÁVNĚ VYVEDLI DO RUKOU VEOLIE

Každá 3 členná rodina na Zlínsku díky nim dosud přišla o

-15.024 Kč

Kdyby zakladatel NFPOV nevyhrál v letech 16-19 žaloby na obranu lidí, přišli by o cca

-20.228 Kč

Informovali jsme obce i vedení vodárny předem, že Hadi spustili nájezd na vodárnu a lidé na to doplatí. Část politiků se nechala koupit a začala kolaborovat. Proto lidé léta platí za vodu v o 5-18 Kč/m3 více než ve vodárnách Zlínského kraje, které zůstaly v rukou obcí. Navíc tím připravili vodárnu o miliardu z dotací EU. Darebáci protiprávní stav léta kryjí a udržují v chodu.

Zlín rok 2001

- 1,61 Kč/m3

Cena vody ve Zlíne levnější než v Kroměříži

Od 1/2 r. 2004 prodává vodu ve Zlíně fr. Veolie a v Kroměříži pořád vodárna měst. Ve Zlíně v tu dobu byla voda o -1,74 Kč/m3 levnější než v Kroměříži.

Zlín rok 2013

+18,51 Kč/m3

Cena vody ve Zlíne dražší než v Kroměříži

Od 2001, kdy vodu ve Zlíně i v Kroměříži prodávaly městské vodárny, ve Zlíně platili lidé za vodu o -1,61 Kč/m3 méně než v sousední Kroměříži.

V roce 2010 nám soud potvrdil protiprávní zradu politiků a ti lidi zradili i podruhé. Místo převzetí vodárny zpět do rukou měst udržují vodu v rukou koncenru a právními kličkami lumpárnu kryjí.

rok 2013 cena dražší o +18,51 Kč/m3

Rozsudek potvrdil protiprávní instalaci Veolie k vodě. Místo vrácení vody do správy měst, šéf Vaku Zlín, Šebík a šéf města Zlín, Adámek schválovali obrovský růst cen lidem, až o +18,51 Kč/m3 více než v Kroměříži. Veolii si schvalovali ziskové marže až 91 mil. Kč/rok. Šebík a jeho parta ve vedení Vak v roce 2012 zradili lidi potřetí a pokoutně uzavřeli "nové" smlouvy s koncernem.

Šebík - předseda představenstva

Březík je nástupce Šebíka, za nemalý bakšiš v lumpárně pokračuje

Zakladatel NFPOV začal lidi bránit přes soudy v roce 2002 a ty mu v letech 16-19 daly pravomocně 6x za pravdu

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

Pravomocný rozsudekexistuje od roku 2016 a vše jede dál

Hrozilo, že lidí ve volbách Hady nezvolí. Ti proto rozsudky před lidmi tajili a dohodli se s Veolií, že na rok sníží cenu vody o korunu, aby mohli ohlupovat lidi.

Šebíka nahradil ve vedení vodárny člověk ochotný za 108 tis. Kč/měsíčně říct a slíbit cokoliv. "INFO-KAPAVKY". Aby mohli potentáti hlásat, jak pracují pro lidi a byli zvoleni, tak Veolia (v čele s Bernardem, bývalým ředitelem Vak Zlín spoluodpovědným za protiprávní komplot ve Vaku Zlín), v roce voleb snížila lidem na rok o korunu cenu vody.

Zlín rok 2013

+18,51 Kč/m3

Cena vody ve Zlíně dražší než v Kroměříži

Od 2001, kdy vodu ve Zlíně i v Kroměříži prodávaly městské vodárny, ve Zlíně platili lidé za vodu o -1,61 Kč/m3 méně než v sousední Kroměříži.

Zlín rok 2020

+ 7,69 Kč/m3

Cena vody ve Zlíně dražší než v Kroměříži

Poté, co soudci potvrdili, že máme pravdu o komplotu ve Zlíně, místo 18,51 Kč/m3 platí lidé více než v Kroměříži o 7,69 Kč/m3.

cca 170.000 odběratelů vody na Zlínsku přišlo díky politikům o cca

850 mil. Kč
z plateb za vodné a stočné

a každý další rok přichází lidé o další milióny

Vyhráli jsme soudy a lidé šetří tisíce, ale skutečná náprava nastane, až úplným odsunem koncernu od vody a náhradou škod

2016 - 2020 vyhrané soudy a růst ceny jen o

+ 4,42 Kč/m3

2011 - 2015 do rozsudků cena rostla o

+ 12,97 Kč/m3

Koncern potřebuje potentáty, kteří protiprávní komplot udržují v chodu. Protože lidé nemají o tom co páchají dost informací, tak se přes cenu vodu udržují na postech. Před volbami v roce 2018 sníží koncern lidem cenu vody o korunu.

Potentáti během voleb hlásají, jak snížili cenu vody a lidé je znovu zvolí. Hned po volbách stejní lidé lidem cenu vody o to více zvednou. V roce 2019 o dvě a v roce 2020 dokonce o tři koruny!

Zpřístupnili jsme lidem rozsudky a komplot zdokumentovali. Veolie najednou inkasuje od lidí o 56 mil.Kč/rok nižší ziskové marže.

Soudy vyhrané zakladatelem NFPOV informování veřejnosti, které dělá nadační fond PRAVDA O VODĚ darebáky ohrožuje. Veolii místo cca 80 mil. Kč zisku, najednou kalkuluje lidem do ceny vody zisk cca 24 mil. Kč a cena od té doby tolik neroste.

Poté, co jsme v letech 2016-2019 začali vyhrávat soudy, lidé šetří každý rok

55.878.000 Kč

Zisková marže Veolie do rozsudků

80.557.000 Kč

Zisková marže Veolie po rozsudcích

24.679.000 Kč

I ve Zlíně jsou rozumní politici a začali s námi vodu a lidi bránit

Řada "politiků" Zlína za vlastní prospěch "zprivatizuje vlastní matku"

Upozornili jsme předem zastupitele, že nájezdníci protiprávně ovládli Vak Zlín a chystají se z něho vykuchat vše, co vydělává a Bernard a spol. to kryli

Hadi lživě slibovali lidem 30 let jen inflační růst cen vody, když správu vody předají do rukou koncernu.

Zakladatel NFPOV zastupitelům doložil, že to je lež na příkladu v Olomouci, kde právě toto vedlo k nekalému vyvedení správy vody do rukou koncernu.

V Pardubicích, Přerově, Slovácku... si zastupitelé ověřili námi předkládaná fakta a hlasovali proti tunelu vodáren.

Ve Zlíně, Kladně nebo Hradci Králové zastupitelé naše informace ignorovali, někteří se nechali koupit a hlasovali pro instalaci soukromého penězovodu mezi lidi a vodu.

Lživou manipulaci se zastupiteli dokládá skutečný vývoj cen a zisků.

Jak by rostla cena, kdyby rostla o inflaci?

Každé nové vedení Zlína od roku 2010 - STAN, ANO navázalo na protiprávní jednání svých předchůdců z ODS, ČSSD A KDU

Místo žalob na vydání podniku, bezdůvodného obohacení, náhrad škod a převzetí správy vody zpět do rukou měst a možnost čerpat stamiliónové dotace, vedení Vak Zlín, protiprávní stav léta kryje. Snažilo se zabránit vzniku pravomocných rozsudků.

Adámek s vedením koncernu Veolie vypouští "kapříky"

Místo kroků k převzetí vody zpět a potrestání darebáků začal Březík rozhazovat žaloby proti lidem, kteří Vak bránili a občany informovali. Lhář a manipulátor, tyto žaloby prohrál.

Vrchol kolaborace?

Vedení vytunelovaného Vak Zlín s jedním zaměstnancem bere vyšší odměny než jsou v součtu odměny vedení 3. okolních vodáren v rukou měst

 

Březík bere 1/3 více než primát(or) Zlína (ten mu ho schválil). Přitom vedení Vak Zlín v čele s Březíkem místo žalob na vydání podniku, uplatnění náhrad škod a vrácení stamiliónů nechává vše promlčet. Vrchol je, že podali žalobu na určení, že smlouva s Veolií je PLATNÁ!

Činí kroky, aby za tunel nenesli pachatelé odpovědnost, zisky z vody dál tekly na účet koncernu a Vak Zlín nemohl čerpat stamiliónové dotace z EU.

Ve Zlíně to koncernu prostě hlídají a je jedno z jaké jsou strany

Stále více lidí na Zlínsku ví, co "politici" páchají a začínají se bránit

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PŘIDEJTE SE NEBO NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

I moře se skládá z kapek. Děkujeme 🍀

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Se postavil protiprávní komercionalizaci vody v ČR. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život, ne zboží k dolování zisků

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.