Pravda o vodě v Praze 2000

1. krok

Stát rezignoval na správu a zisky z vody, ale nechal si infrastrukturu, do které musí investovat!

2. krokFNM převádí 34% PVK Praze
3. krokMěsto za 12 dní prodává 34% Veolii
Zisky z vody
Cena vody
Výroční zprávy

Fond národního majetku prodal 66% akcií Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. koncernu Veolia, který na desetiletí ovládl peněžní toky z vody a tím i miliardové zisky

Lidé v Praze platí léta nejdražší cenu vody z hl. měst států Visegrádské čtyřky. Praha přišla o miliardy z dotací z EU a miliardy od lidí končí v cizině

Díky vládě a "politikům" města Prahy je správa vody a zisky z ní v rukou francouzského koncernu VEOLIA a její společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK).  Vodárenské  trubky sice vlastní město Praha, přes Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS), ale i trubky má v rukou koncern, neboť je má k na desítky let pronajaté.

Koncern naplňuje svou prioritu - dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty.

Jak se to stalo?

Dne 9.7.2000 zveřejnil FNM v Hospodářských novinách inzerát, kde zveřejnil soutěžní podmínky obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a to celkem 522.902 kusů akcií PVK, představující 66% základního kapitálu společnosti PVK, a.s., který činil 792.276.000 Kč.

Soutěž zajišťovala Komerční banka, která vytvořila Profil společnosti a dokumenty k soutěži - Zásady pro skládání kaucí, Zásady pro prokazování totožnosti, Pravidla data rooms a další.

Soutěž byla vyhlášena jako více kriteriální. Hodnocenými kritérii byly:

 1. Podnikatelský záměr zabývající se rozvojem společnosti. Jeho nezbytnou součástí musel být bezvýhradný souhlas se existujícím zněním smlouvy o podnájmu, nájmu a provozování mezi PVK a Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. do roku 2013, vlastníkem infrastruktury, jejímž zřizovatelem a majoritním vlastníkem bylo hlavní město Praha.
 2. Výše nabízené kupní ceny za jednu akcii, jejíž minimální výše byla stanovena na 1.379 Kč/akcii.
 3. Uvedení závazných celkových plánovaných nákladů PVK na dobu 5 let následujících po převodu akcií na vítěze soutěže, konkretizované jako součet všech nákladových a výnosových položek výkazu zisků a ztrát.
 4. Uzavření smlouvy o provozování infrastrukturního majetku mezi PVK a PVS. PVK je provozovatel infrastruktury v hlavním městě Praha a vlastník infrastruktury  je Pražská vodohospodářská společnost, a.s. jejímž zřizovatelem a majoritním vlastníkem je hlavní město Praha.
 5. Vše musí být konkrétní tak, aby to bylo měřitelné.

Do výběrového řízení podali konečnou nabídku tři zájemci:

 1. International Water s United Utilities nabízejí fondu 3,1 miliardy korun
 2. francouzský Suez Lyonnaise des Eaux 2,6 miliardy korun
 3. fr. Vivendi a Anglian water nabízí 6,18 miliard korun

Idiocie je lidem presentována jako úspěch a novináři oslavují výnos, přitom nikdo neví, kolik zisku z vody bude koncern pumpovat do ciziny!

11.7.2000 Vodárenští giganti se chystají na soutěž o PVK - Zájemci o PVK se začínají předhánět ve svých vizích na zlepšování služeb zákazníkům. Zájemci mají pro případ převzetí PVK připraveny studie. Počítají s modernizací, chtějí zelené linky, zřídí moderní zákaznická centra.

13.7.2000 Fond národního majetku vyhlásil veřejnou obchodní soutěž na prodej 66% akcií největší vodárenské společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

14.7.2000 Boj o pražské vodárny právě začíná.

Soutěž je vícekriteriální, přičemž těmi hlavními jsou nabídnutá cena a podnikatelský projekt. Firmy, které se uchází o PVK mají předložit nabídky do 10.října.

Hospodářské noviny 17.7.2000: Privatizace PVK možná vynese více než v případě IPB.

Koncern bude obhospodařovat majetek přesahující hodnotu 15 miliard Kč, což bude nesmírně lukrativní záležitost. Míra zisku Vivendi se v Paříži v oblasti vodohospodářských služeb zvýšila až na 91%, uvedl Guitard.

To, že míra zisku Veolie v Paříži byla lidem i městu Paříž platná jako mrtvému zimník nikomu nedochází?

Idiocie je tak velká, že prodáváme strategický podnik, který nikdy neměl být prodán a novináři to presentují jako úspěch.

Média přitom papouškují nesmysly, které vypouští koncerny nebo jejich naháněči

Do PVK hodlá Vivendi pro značnou zanedbanost sítí v následujících letech investovat několik miliard korun. Přes tyto mohutné investice se však Vivendi zavázala nezvyšovat cenu vody pro spotřebitele více než o inflaci. To slibuje rovněž SUEZ, který navíc hodlá podporovat místní vědu a výzkum.

Již z principu povinnosti vlastníka je to přitom blud

Infrastrukturu Vivendi (Veolia) nevlastní a tudíž do ní žádné miliardy investovat nemusí a nebude. Investovat musí vždy vlastník a to je město Praha!

Lidé na ministerstvu zemědělství to dobře ví a na lži zastupitele neupozornilo!

V zahraničí přitom již odhalili reálné know-how údajných vodárenských gigantů

Prodej 66% akcií PVK z majetku FNM koncernu proběhl

Veolia koupila 66% podíl PVK a za 1 akcii zaplatila 11.665 Kč

Celý proces provázely gangsterské praktiky, zastrašování, vydírání a organizovaný nátlak na politiky. Ještě během soutěže se pražským politikům dostane záhadných telefonátů, které pokračují i po té, co je vyhlášeno vítězství Vivendi. Stejně jako např. v Plzni se objevují informace o korupci ODS.

Dovedete si představit, že by pro toto někdo hlasoval, kdyby věděl, že sliby a populistická hesla jsou lži?

zajistíme

 1. VIVENDI - Praha může být dobrou referencí pro další expanzi v Evropě - Vivendi.
 2. SUEZ - Máme městu co nabídnout. Domníváme se, že výhledově je možné udržet nynější reálné ceny, to znamená nezvyšovat je nad úroveň inflace.
 3. ANGLIAN - Vzhledem ke svému působení v Evropě můžeme zajistit více finančních zdrojů z evropských podpůrných fondů.
 • Dotace z EU

 • Růst cen vody o inflaci

 • Budeme investovat místo Prahy

1) Zajistíme dotace z EU

První lež. Právě to, že Veolia ovládal PVK a hospodaření s vodou a inkasuje stamilióny zisků z vodného a stočného vedlo EU k rozhodnutí neposkytnout Praze či PVS dotace z EU na obnovu infrastruktury. Zisky z těchto dotacemi financovanými investic by totiž končily jako neoprávněná veřejná podpora na účtech zahraničního koncernu.

2) Předejte nám monopol vody a cena vody poroste jen o inflaci

Druhá lež. Před "privatizací" PVK v tisku slibovaný inflační růst ceny vody není dodržen. Sliby,  že se cena vody přes velké investice bude zvyšovat pouze o inflaci, používala v ČR především Vivendi.

Vývoj ceny v Praze a inflaceInflační růst cen nebyl dodržen

3) Koncern bude investovat miliardy do investic místo města Prahy!

Třetí lež. Provozovatel bude financovat investice do infrastruktury místo města.

Provozovatel přitom financuje jen investice do provozního majetku. Přímo šéf Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) potvrdil, že Vivendi (Veolia) do infrastruktury investovat nebude, ale zisky z vody inkasovat bude.

20.12.02 Šéf PVS Jan Slanec řekl, že příští rok by investice měl dosáhnout jedné miliardy korun. Většinu investic pokryjí dotace od státu a Evropské unie. Vivendi se nepodílí na investicích.

Uložit

Uložit

Veolia investovala 6 miliard s tím, že je se ziskem za 13 let dostane zpět. Politici věděli, že 18-6=12, což je počet miliard, které chybí Praze na investice poté, co prodají ziskový potenciál PVK!

Dohled nad prodejem akcií z majetku FNM měla privatizační komise:

 1. primátor Hl.města Prahy Jan Kasl (ODS)
 2. Radovan Šteiner (ODS) - zastupitel Prahy
 3. Jan Mládek, za ministerstvo financí
 4. Igor Fojtík, za ministerstvo financí
 5. Jan Plechatý, ministerstvo zemědělství (jediný odborník na vodárenství)
 6. Daniela Joklová, za ministerstvo životního prostředí
 7.  Jan Juchelka, za FNM
 8.  Ivan Hink, za FNM

I hodně hloupý politik ví, že 18-6=12 a většina politiků hloupá není, má vysokou školu

 

Zástupci Prahy odhadovali, že do rekonstrukcí sítí bude třeba investovat až 18 miliard Kč. Vodovody, do kterých budou muset investovat, zůstanou v rukou města a její PVS a firmu, která vybírá od občanů a firem vodné a stočné a v něm kalkulovaný zisk se rozhodli prodat za cca 6 miliard!

Pokud Vivendi v soutěži uvedla pravdivé informace, pak část politiků Prahy věděla, jaké zisky plánuje Vivendi dosahovat v PVK v následujících letech.

Kritériem soutěže vyhlášené FNM bylo i dosahované zisky PVK v budoucnu. Členy privatizační komise při FNM na prodej 66% PVK byli i dva zástupci hl. m. Prahy, primátor Prahy Jan Kasl a Radovan Šteiner (oba ODS).

Veolia za 66% akcií PVK zaplatila 6.099.651.830 Kč

Veolia sice ovládla PVK, ale právo inkasovat vodné a stočné (tím i zisk z vody), měla jen do roku 2013, protože do té doby byla uzavřená Smlouva o provozování infrastruktury mezi PVK a PVS!

Vivendi slibovala inflační růst ceny vody a další miliardy investované do obnovy zanedbaných sítí! Koncerny přitom počítají s návratností investic min. ve výši 20%. Při této hranici ziskovosti plánovala Veolia vyinkasovat od lidí ve vodném a stočném za 13 let trvání smlouvy o provozování

7,2 miliard korun! 

Od koho získá Veolia 7,2 miliardy? Jedině od lidí v ceně vody. Jinak investované peníze a zisky zpět nedostane a charitu dělat nebude! O tu koncernům v české vodě rozhodně nejde.

Od koho získá město Praha chybějících 12  miliard na investice? Jedině od lidí a to v ceně vody nebo z daní. Trubky a čistírny vody bude muset postavit!

slibovaný inflační růst ceny vody byla sprostá lež

Darebáci věděli, že inflační růst ceny nebude dodržen a čekali na příležitost, jak pokoutně prodloužit provozní smlouvu mezi PVS a PVK za rok 2013 tak, aby Veolia za to nezaplatila ani korunu

Nevěříte?

"Bude těžké dosáhnout návratnosti investice za dvanáct let, snazší by to bylo za třicet" prohlásil generální ředitel společnosti Vivendi Philippe Guitard pro Idnes.cz. Tím prozradil, co má Vivendi v plánu - natáhnout provozování na 30 let.

K tomu potřebovala najít "ochotné a všeho schopné" homo-politiky uvnitř města Prahy, kteří toto pro Veolii zařídí ...

Co následovalo?

Informace o tom, co se kolem vody v Praze páchá zdokumentoval lidem Nadační fond PRAVDA O VODĚ, díky podpoře lidí jako jste vy

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a pomáhají nám sebe i vodu bránit.

Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politických stran nechce ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, protiprávní jednání některých politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme💧

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 • Proti privatizaci Pražských vodáren a PKVT v Praze na akciové společnosti a ještě se "strategickým partnerem" jsem se bila (verbálně) do posledního dne. Jen málo lidí mne slyšelo a rozumělo. Lidé nechápali pozadí, kdy takové rozhodnutí o privatizaci předurčilo, že bude městský rozpočet dojen po stamilionech Kč a finance budou odtékat k parazitujícím nic nedělačům.

  Ludmila Kotěšovcová Ludmila Kotěšovcová Inženýrka vodních staveb a vodního hospodářství
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍
  Radek Sluka Radek Sluka
 • Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...
  Jana Lorencová Jana Lorencová Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO