1. krok: Jak se Veolie dostal k monopolu prodeje vody v Praze?

Stát prodává 66% podíl akcií v PVK a rezignuje na správu a zisky z vody. Ale nechal si infrastrukturu, do které musí investovat!

1. krokJak se Veolie dostala k vodě v Praze?
2. krok Jak se Veolie dostala k vodě v Praze?
3. krokJak se Veolie dostala k vodě v Praze?
Zisky z vody
Cena vody

V Praze přemýšlí politici o vodě jinak než v Německu. Podivné, že? V ČR stát prodá 66% akcií Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. koncernu Veolia, který na desetiletí ovládl peněžní toky z vody a tím i miliardové zisky.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Lidé v Praze platí léta nejdražší cenu vody z hl. měst států Visegrádské čtyřky. Praha přišla o miliardy z dotací z EU a miliardy od lidí končí v cizině

Díky vládě a "politikům" města Prahy je správa vody a zisky z ní v rukou francouzského koncernu VEOLIA a její společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK).  Vodárenské  trubky sice vlastní město Praha, přes Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS), ale i trubky má v rukou koncern, neboť je má k na desítky let pronajaté.

Koncern naplňuje svou prioritu - dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty.

Jak se to stalo?

Dne 9.7.2000 zveřejnil FNM v Hospodářských novinách inzerát, kde zveřejnil soutěžní podmínky obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a to celkem 522.902 kusů akcií PVK, představující 66% základního kapitálu společnosti PVK, a.s., který činil 792.276.000 Kč.

Soutěž zajišťovala Komerční banka, která vytvořila Profil společnosti a dokumenty k soutěži - Zásady pro skládání kaucí, Zásady pro prokazování totožnosti, Pravidla data rooms a další.

Soutěž byla vyhlášena jako více kriteriální. Hodnocenými kritérii byly:

 1. Podnikatelský záměr zabývající se rozvojem společnosti. Jeho nezbytnou součástí musel být bezvýhradný souhlas se existujícím zněním smlouvy o podnájmu, nájmu a provozování mezi PVK a Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. do roku 2013, vlastníkem infrastruktury, jejímž zřizovatelem a majoritním vlastníkem bylo hlavní město Praha.
 2. Výše nabízené kupní ceny za jednu akcii, jejíž minimální výše byla stanovena na 1.379 Kč/akcii.
 3. Uvedení závazných celkových plánovaných nákladů PVK na dobu 5 let následujících po převodu akcií na vítěze soutěže, konkretizované jako součet všech nákladových a výnosových položek výkazu zisků a ztrát.
 4. Uzavření smlouvy o provozování infrastrukturního majetku mezi PVK a PVS. PVK je provozovatel infrastruktury v hlavním městě Praha a vlastník infrastruktury  je Pražská vodohospodářská společnost, a.s. jejímž zřizovatelem a majoritním vlastníkem je hlavní město Praha.
 5. Vše musí být konkrétní tak, aby to bylo měřitelné.

Do výběrového řízení podali konečnou nabídku tři zájemci:

 1. International Water s United Utilities nabízejí fondu 3,1 miliardy korun
 2. francouzský Suez Lyonnaise des Eaux 2,6 miliardy korun
 3. fr. Vivendi a Anglian water nabízí 6,18 miliard korun

Idiocie presentována jako úspěch. Novináři oslavují prodej, přitom je logické, že to, co koncern zaplatil, si od lidí vytáhne a nikdo neřeší, že lidé zaplatí navíc zisk, který koncern bude pumpovat na své účty do ciziny!

Veolia koupila 66% podíl PVK a za 1 akcii zaplatila 11.665 Kč

Prodej 66% akcií PVK z majetku FNM koncernu proběhl

Celý proces provázely gangsterské praktiky, zastrašování, organizovaný nátlak na politiky. Ještě během soutěže se pražským politikům dostane záhadných telefonátů, které pokračují i po té, co je vyhlášeno vítězství Vivendi. Stejně jako např. v Plzni se objevují informace o korupci ODS.

11.7.2000 Vodárenští giganti se chystají na soutěž o PVK - Zájemci o PVK se začínají předhánět ve svých vizích na zlepšování služeb zákazníkům. Zájemci mají pro případ převzetí PVK připraveny studie. Počítají s modernizací, chtějí zelené linky, zřídí moderní zákaznická centra.

13.7.2000 Fond národního majetku vyhlásil veřejnou obchodní soutěž na prodej 66% akcií největší vodárenské společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

14.7.2000 Boj o pražské vodárny právě začíná.

Soutěž je vícekriteriální, přičemž těmi hlavními jsou nabídnutá cena a podnikatelský projekt. Firmy, které se uchází o PVK mají předložit nabídky do 10.října.

Hospodářské noviny 17.7.2000: Privatizace PVK možná vynese více než v případě IPB.

Koncern bude obhospodařovat majetek přesahující hodnotu 15 miliard Kč, což bude nesmírně lukrativní záležitost. Míra zisku Vivendi se v Paříži v oblasti vodohospodářských služeb zvýšila až na 91%, uvedl Guitard.

To, že míra zisku Veolie v Paříži byla lidem i městu Paříž platná jako mrtvému zimník nikomu nedochází?

Idiocie je tak velká, že prodáváme strategický podnik, který nikdy neměl být prodán a novináři to presentují jako úspěch.

Média papouškují nesmysly, které vypouští koncerny nebo jejich naháněči

 

Do PVK hodlá Vivendi pro značnou zanedbanost sítí v následujících letech investovat několik miliard korun. Přes tyto mohutné investice se však Vivendi zavázala nezvyšovat cenu vody pro spotřebitele více než o inflaci. To slibuje rovněž SUEZ, který navíc hodlá podporovat místní vědu a výzkum.

Již z principu povinnosti vlastníka je to přitom blud

Infrastrukturu Vivendi (Veolia) nevlastní a tudíž do ní žádné miliardy investovat nemusí a nebude. Investovat musí vždy vlastník a to je město Praha!

Lidé na ministerstvu zemědělství to dobře ví a na lži zastupitele neupozornilo!

V zahraničí již přitom odhalili skutečné know-how údajných vodárenských investorů

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Dovedete si představit, že by pro toto někdo hlasoval, kdyby věděl, že sliby a populistická hesla jsou lži?

zajistíme

 1. VIVENDI - Praha může být dobrou referencí pro další expanzi v Evropě - Vivendi.
 2. SUEZ - Máme městu co nabídnout. Domníváme se, že výhledově je možné udržet nynější reálné ceny, to znamená nezvyšovat je nad úroveň inflace.
 3. ANGLIAN - Vzhledem ke svému působení v Evropě můžeme zajistit více finančních zdrojů z evropských podpůrných fondů.
 • Dotace z EU

 • Růst cen vody o inflaci

 • Budeme investovat místo Prahy

1) Zajistíme dotace z EU

První lež. Právě to, že Veolia ovládal PVK a hospodaření s vodou a inkasuje stamilióny zisků z vodného a stočného vedlo EU k rozhodnutí neposkytnout Praze či PVS dotace z EU na obnovu infrastruktury. Zisky z těchto dotacemi financovanými investic by totiž končily jako neoprávněná veřejná podpora na účtech zahraničního koncernu.

2) Předejte nám monopol vody a cena vody poroste jen o inflaci

Druhá lež. Před "privatizací" PVK v tisku slibovaný inflační růst ceny vody není dodržen. Sliby,  že se cena vody přes velké investice bude zvyšovat pouze o inflaci, používala v ČR především Vivendi.

Vývoj ceny v Praze a inflaceInflační růst cen nebyl dodržen

3) Koncern bude investovat miliardy do investic místo města Prahy!

Třetí lež. Provozovatel bude financovat investice do infrastruktury místo města.

Provozovatel přitom financuje jen investice do provozního majetku. Přímo šéf Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) potvrdil, že Vivendi (Veolia) do infrastruktury investovat nebude, ale zisky z vody inkasovat bude.

20.12.02 Šéf PVS Jan Slanec řekl, že příští rok by investice měl dosáhnout jedné miliardy korun. Většinu investic pokryjí dotace od státu a Evropské unie. Vivendi se nepodílí na investicích.

Uložit

Uložit

Veolia investovala 6 miliard s tím, že je se ziskem za 13 let dostane zpět. Politici věděli, že 18-6=12, což je počet miliard, které chybí Praze na investice poté, co prodají ziskový potenciál PVK!

Veolia za 66% akcií PVK zaplatila 6.099.651.830 Kč

Veolia sice ovládla PVK, ale právo inkasovat vodné a stočné (tím i zisk z vody), měla jen do roku 2013, protože do té doby byla uzavřená Smlouva o provozování infrastruktury mezi PVK a PVS!

I hodně hloupý politik ví, že 18-6=12 a většina politiků hloupá není, má vysokou školu

Zástupci Prahy odhadovali, že do rekonstrukcí sítí bude třeba investovat až 18 miliard Kč. Vodovody, do kterých budou muset investovat, zůstanou v rukou města a její PVS a firmu, která vybírá od občanů a firem vodné a stočné a v něm kalkulovaný zisk se rozhodli prodat za cca 6 miliard!

Pokud Vivendi v soutěži uvedla pravdivé informace, pak část politiků Prahy věděla, jaké zisky plánuje Vivendi dosahovat v PVK v následujících letech.

Kritériem soutěže vyhlášené FNM bylo i dosahované zisky PVK v budoucnu. Členy privatizační komise při FNM na prodej 66% PVK byli i dva zástupci hl. m. Prahy, primátor Prahy Jan Kasl a Radovan Šteiner (oba ODS).

Vivendi slibovala inflační růst ceny vody a další miliardy investované do obnovy zanedbaných sítí! Koncerny přitom počítají s návratností investic min. ve výši 20%. Při této hranici ziskovosti plánovala Veolia vyinkasovat od lidí ve vodném a stočném za 13 let trvání smlouvy o provozování

7,2 miliard korun! 

Od koho získá Veolia 7,2 miliardy? Jedině od lidí v ceně vody. Jinak investované peníze a zisky zpět nedostane a charitu dělat nebude! O tu koncernům v české vodě rozhodně nejde.

Od koho získá město Praha chybějících 12  miliard na investice? Jedině od lidí a to v ceně vody nebo z daní. Trubky a čistírny vody bude muset postavit!

slibovaný inflační růst ceny vody byla sprostá lež

Dohled nad prodejem akcií z majetku FNM měla privatizační komise:

 1. primátor Hl.města Prahy Jan Kasl (ODS)
 2. Radovan Šteiner (ODS) - zastupitel Prahy
 3. Jan Mládek, za ministerstvo financí
 4. Igor Fojtík, za ministerstvo financí
 5. Jan Plechatý, ministerstvo zemědělství (jediný odborník na vodárenství)
 6. Daniela Joklová, za ministerstvo životního prostředí
 7.  Jan Juchelka, za FNM
 8.  Ivan Hink, za FNM

Darebáci věděli, že inflační růst ceny nebude dodržen a dokonce pokoutně prodloužili  provozní smlouvu mezi PVS a PVK za rok 2013 tak, aby Veolia za to nezaplatila ani korunu

Nevěříte?

"Bude těžké dosáhnout návratnosti investice za dvanáct let, snazší by to bylo za třicet" prohlásil generální ředitel společnosti Vivendi Philippe Guitard pro Idnes.cz. Tím prozradil, co má Vivendi v plánu - natáhnout provozování na 30 let.

K tomu potřebovala najít "ochotné a všeho schopné" homo-politiky uvnitř města Prahy, kteří toto pro Veolii zařídí ...

Co následovalo?

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Ing. Slavomír Vosovič
Ing. Slavomír Vosovičhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
S veľkým záujmom som si vypočul reláciu s Vami "Na prahu zmien" o národnej vodnej lúpeži v Čechách, ale aj na Slovensku na Slobodnom vysielači. Obdivujem Vás a želám Vám veľa síl a úspechov v neľahkom poslaní.
Marcela Šebíková
Marcela Šebíkováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Vážený pane Novotný, děláte správnou věc a mrzí mě, co vše jste musel podstoupit pro to, aby jednou naše voda byla skutečně naše. Držím Vám pěsti a pevně věřím, že se dočkáme spravedlnosti. Moc za vše děkuji. V duchu jsem s Vámi. - 500 Kč
Miroslava Vovčková
Miroslava Vovčkováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Děláte obdivuhodnou práci. Velice děkuji, že otevíráte lidem oči. Jsem ráda,že se mohu zapojit. Přeji Vám Hodně sil a vytrvalosti. Musí to byt náročnější než si dovedu představit. Díky.
Jan Hrbek
Jan Hrbekhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Srdečně zdravím a VELMI VÁS OBDIVUJI za Vaše úsilí. Děkuji za sebe, rodinu i budoucí generace. - 100 Kč
Jiří Kalvach
Jiří Kalvachhttps://www.darujme.cz/projekt/1203659#prispevatele
Obstrukce Senátu jsou těžko pochopitelné, snad jsou kvůli CV-19. Jinak by se to dalo nazvat pohrdání lidem, který senátory volí a podpořilo by to všeobecný názor větší části voličů, že Senát nepotřebujeme, je to pouze bezedná studna na peníze. Mělo by být cílem Senát zrušit. To si trvale myslím a nechápu, kdo Senát drží, aby existoval, jako odkládací instituce pro přestárlé či jinak nepotřebné politiky. To píši i přesto, že vím o několika velmi kvalitních lidech, kteří v Senátu působí. O několika. Ne o víc než o deseti. - 100 Kč
Věra Zugarová
Věra Zugarováhttps://www.darujme.cz/projekt/1203659#prispevatele
Snažíte se o dobrou věc - 300 Kč
Václav Rokyta
Václav RokytaObčan -https://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Dobrý den, rozhodl jsem se Vám posílat každý měsíc 100,- Kč. Chtěl bych tak podpořit veškeré Vaše konání abychom si uchovali vodu pro sebe, naše děti a jejich děti. Děkuji Vám za vše co pro nás děláte. S pozdravem a přáním všeho dobrého. Přeji pěkný den. Václav Rokyta ze Zlína. - 100 Kč
Markéta Holá
Markéta HoláObčan -https://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Děkuji Vám ze srdce, že za za nás všechny bojujete. Voda je život. Markéta a dcera Amálka - 100 Kč
Svestka Vojtěch
Svestka VojtěchObčan -https://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Díky, že Vám to není jedno. - 1 000 Kč
Adam Lorenc
Adam Lorenchttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Děkuji za mne a mé děti, že bojujete za naši zemi.
Oldřich Vondráček
Oldřich VondráčekObčan -https://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Díky za takové lidi, jsou vzácní a měli by jsme si jich vážit a podpořit jejich snahu a práci kterou by ze zákona měli dělat k tomu určení a velice dobře placení úředníci. - 100 Kč

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

Informace o tom, co se kolem vody v Praze páchá, zdokumentoval a zpřístupnil Nadační fond PRAVDA O VODĚ, díky podpoře lidí jako jste vy

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a pomáhají nám sebe i vodu bránit.

Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politických stran nechce ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, protiprávní jednání některých politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme💧