1. krok: Jak se Veolie dostal k monopolu prodeje vody v Praze?

Praha i stát přichází o kontrolu nad správou vody i o zisky z ní. 66% podíl akcií Pražských vodovodů a kanalizací zmizel v rukou francouzského koncertu Veolia. Ten nyní inkasuje zisky, které platí obyvatelé Prahy v ceně vodného a stočného. Infrastrukturu dál financuje Praha. Přečtěte si, jak to všechno začalo.

1. krokJak se Veolie dostala k vodě v Praze?
2. krok Jak se Veolie dostala k vodě v Praze?
3. krokJak se Veolie dostala k vodě v Praze?
Zisky z vody
Cena vody

V Praze přemýšlí politici o vodě jinak než v Německu. Podivné, že? V ČR stát prodá 66% akcií Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. koncernu Veolia, který na desetiletí ovládl peněžní toky z vody a tím i miliardové zisky.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Lidé v Praze platí léta nejdražší cenu vody z hl. měst států Visegrádské čtyřky. Praha přišla o miliardy z dotací z EU a miliardy od lidí končí v cizině

Díky vládě a "politikům" města Prahy je správa vody a zisky z ní v rukou francouzského koncernu VEOLIA a její společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK).  Vodárenské  trubky sice vlastní město Praha, přes Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS), ale i trubky má v rukou koncern, neboť je má k na desítky let pronajaté.

Koncern naplňuje svou prioritu - dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty.

Jak se to stalo?

Dne 9.7.2000 zveřejnil FNM v Hospodářských novinách inzerát, kde zveřejnil soutěžní podmínky obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a to celkem 522.902 kusů akcií PVK, představující 66% základního kapitálu společnosti PVK, a.s., který činil 792.276.000 Kč.

Soutěž zajišťovala Komerční banka, která vytvořila Profil společnosti a dokumenty k soutěži - Zásady pro skládání kaucí, Zásady pro prokazování totožnosti, Pravidla data rooms a další.

Soutěž byla vyhlášena jako více kriteriální. Hodnocenými kritérii byly:

 1. Podnikatelský záměr zabývající se rozvojem společnosti. Jeho nezbytnou součástí musel být bezvýhradný souhlas se existujícím zněním smlouvy o podnájmu, nájmu a provozování mezi PVK a Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. do roku 2013, vlastníkem infrastruktury, jejímž zřizovatelem a majoritním vlastníkem bylo hlavní město Praha.
 2. Výše nabízené kupní ceny za jednu akcii, jejíž minimální výše byla stanovena na 1.379 Kč/akcii.
 3. Uvedení závazných celkových plánovaných nákladů PVK na dobu 5 let následujících po převodu akcií na vítěze soutěže, konkretizované jako součet všech nákladových a výnosových položek výkazu zisků a ztrát.
 4. Uzavření smlouvy o provozování infrastrukturního majetku mezi PVK a PVS. PVK je provozovatel infrastruktury v hlavním městě Praha a vlastník infrastruktury  je Pražská vodohospodářská společnost, a.s. jejímž zřizovatelem a majoritním vlastníkem je hlavní město Praha.
 5. Vše musí být konkrétní tak, aby to bylo měřitelné.

Do výběrového řízení podali konečnou nabídku tři zájemci:

 1. International Water s United Utilities nabízejí fondu 3,1 miliardy korun
 2. francouzský Suez Lyonnaise des Eaux 2,6 miliardy korun
 3. fr. Vivendi a Anglian water nabízí 6,18 miliard korun

Idiocie presentována jako úspěch. Novináři oslavují prodej, přitom je logické, že to, co koncern zaplatil, si od lidí vytáhne a nikdo neřeší, že lidé zaplatí navíc zisk, který koncern bude pumpovat na své účty do ciziny!

Veolia koupila 66% podíl PVK a za 1 akcii zaplatila 11.665 Kč

Prodej 66% akcií PVK z majetku FNM koncernu proběhl

Celý proces provázely gangsterské praktiky, zastrašování, organizovaný nátlak na politiky. Ještě během soutěže se pražským politikům dostane záhadných telefonátů, které pokračují i po té, co je vyhlášeno vítězství Vivendi. Stejně jako např. v Plzni se objevují informace o korupci ODS.

11.7.2000 Vodárenští giganti se chystají na soutěž o PVK - Zájemci o PVK se začínají předhánět ve svých vizích na zlepšování služeb zákazníkům. Zájemci mají pro případ převzetí PVK připraveny studie. Počítají s modernizací, chtějí zelené linky, zřídí moderní zákaznická centra.

13.7.2000 Fond národního majetku vyhlásil veřejnou obchodní soutěž na prodej 66% akcií největší vodárenské společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

14.7.2000 Boj o pražské vodárny právě začíná.

Soutěž je vícekriteriální, přičemž těmi hlavními jsou nabídnutá cena a podnikatelský projekt. Firmy, které se uchází o PVK mají předložit nabídky do 10.října.

Hospodářské noviny 17.7.2000: Privatizace PVK možná vynese více než v případě IPB.

Koncern bude obhospodařovat majetek přesahující hodnotu 15 miliard Kč, což bude nesmírně lukrativní záležitost. Míra zisku Vivendi se v Paříži v oblasti vodohospodářských služeb zvýšila až na 91%, uvedl Guitard.

To, že míra zisku Veolie v Paříži byla lidem i městu Paříž platná jako mrtvému zimník nikomu nedochází?

Idiocie je tak velká, že prodáváme strategický podnik, který nikdy neměl být prodán a novináři to presentují jako úspěch.

Média papouškují nesmysly, které vypouští koncerny nebo jejich naháněči

 

Do PVK hodlá Vivendi pro značnou zanedbanost sítí v následujících letech investovat několik miliard korun. Přes tyto mohutné investice se však Vivendi zavázala nezvyšovat cenu vody pro spotřebitele více než o inflaci. To slibuje rovněž SUEZ, který navíc hodlá podporovat místní vědu a výzkum.

Již z principu povinnosti vlastníka je to přitom blud

Infrastrukturu Vivendi (Veolia) nevlastní a tudíž do ní žádné miliardy investovat nemusí a nebude. Investovat musí vždy vlastník a to je město Praha!

Lidé na ministerstvu zemědělství to dobře ví a na lži zastupitele neupozornilo!

V zahraničí již přitom odhalili skutečné know-how údajných vodárenských investorů

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Dovedete si představit, že by pro toto někdo hlasoval, kdyby věděl, že sliby a populistická hesla jsou lži?

zajistíme

 1. VIVENDI - Praha může být dobrou referencí pro další expanzi v Evropě - Vivendi.
 2. SUEZ - Máme městu co nabídnout. Domníváme se, že výhledově je možné udržet nynější reálné ceny, to znamená nezvyšovat je nad úroveň inflace.
 3. ANGLIAN - Vzhledem ke svému působení v Evropě můžeme zajistit více finančních zdrojů z evropských podpůrných fondů.
 • Dotace z EU

 • Růst cen vody o inflaci

 • Budeme investovat místo Prahy

1) Zajistíme dotace z EU

První lež. Právě to, že Veolia ovládal PVK a hospodaření s vodou a inkasuje stamilióny zisků z vodného a stočného vedlo EU k rozhodnutí neposkytnout Praze či PVS dotace z EU na obnovu infrastruktury. Zisky z těchto dotacemi financovanými investic by totiž končily jako neoprávněná veřejná podpora na účtech zahraničního koncernu.

2) Předejte nám monopol vody a cena vody poroste jen o inflaci

Druhá lež. Před "privatizací" PVK v tisku slibovaný inflační růst ceny vody není dodržen. Sliby,  že se cena vody přes velké investice bude zvyšovat pouze o inflaci, používala v ČR především Vivendi.

Vývoj ceny v Praze a inflaceInflační růst cen nebyl dodržen

3) Koncern bude investovat miliardy do investic místo města Prahy!

Třetí lež. Provozovatel bude financovat investice do infrastruktury místo města.

Provozovatel přitom financuje jen investice do provozního majetku. Přímo šéf Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) potvrdil, že Vivendi (Veolia) do infrastruktury investovat nebude, ale zisky z vody inkasovat bude.

20.12.02 Šéf PVS Jan Slanec řekl, že příští rok by investice měl dosáhnout jedné miliardy korun. Většinu investic pokryjí dotace od státu a Evropské unie. Vivendi se nepodílí na investicích.

Uložit

Uložit

Veolia investovala 6 miliard s tím, že je se ziskem za 13 let dostane zpět. Politici věděli, že 18-6=12, což je počet miliard, které chybí Praze na investice poté, co prodají ziskový potenciál PVK!

Veolia za 66% akcií PVK zaplatila 6.099.651.830 Kč

Veolia sice ovládla PVK, ale právo inkasovat vodné a stočné (tím i zisk z vody), měla jen do roku 2013, protože do té doby byla uzavřená Smlouva o provozování infrastruktury mezi PVK a PVS!

I hodně hloupý politik ví, že 18-6=12 a většina politiků hloupá není, má vysokou školu

Zástupci Prahy odhadovali, že do rekonstrukcí sítí bude třeba investovat až 18 miliard Kč. Vodovody, do kterých budou muset investovat, zůstanou v rukou města a její PVS a firmu, která vybírá od občanů a firem vodné a stočné a v něm kalkulovaný zisk se rozhodli prodat za cca 6 miliard!

Pokud Vivendi v soutěži uvedla pravdivé informace, pak část politiků Prahy věděla, jaké zisky plánuje Vivendi dosahovat v PVK v následujících letech.

Kritériem soutěže vyhlášené FNM bylo i dosahované zisky PVK v budoucnu. Členy privatizační komise při FNM na prodej 66% PVK byli i dva zástupci hl. m. Prahy, primátor Prahy Jan Kasl a Radovan Šteiner (oba ODS).

Vivendi slibovala inflační růst ceny vody a další miliardy investované do obnovy zanedbaných sítí! Koncerny přitom počítají s návratností investic min. ve výši 20%. Při této hranici ziskovosti plánovala Veolia vyinkasovat od lidí ve vodném a stočném za 13 let trvání smlouvy o provozování

7,2 miliard korun! 

Od koho získá Veolia 7,2 miliardy? Jedině od lidí v ceně vody. Jinak investované peníze a zisky zpět nedostane a charitu dělat nebude! O tu koncernům v české vodě rozhodně nejde.

Od koho získá město Praha chybějících 12  miliard na investice? Jedině od lidí a to v ceně vody nebo z daní. Trubky a čistírny vody bude muset postavit!

slibovaný inflační růst ceny vody byla sprostá lež

Dohled nad prodejem akcií z majetku FNM měla privatizační komise:

 1. primátor Hl.města Prahy Jan Kasl (ODS)
 2. Radovan Šteiner (ODS) - zastupitel Prahy
 3. Jan Mládek, za ministerstvo financí
 4. Igor Fojtík, za ministerstvo financí
 5. Jan Plechatý, ministerstvo zemědělství (jediný odborník na vodárenství)
 6. Daniela Joklová, za ministerstvo životního prostředí
 7.  Jan Juchelka, za FNM
 8.  Ivan Hink, za FNM

Darebáci věděli, že inflační růst ceny nebude dodržen a dokonce pokoutně prodloužili  provozní smlouvu mezi PVS a PVK za rok 2013 tak, aby Veolia za to nezaplatila ani korunu

Nevěříte?

"Bude těžké dosáhnout návratnosti investice za dvanáct let, snazší by to bylo za třicet" prohlásil generální ředitel společnosti Vivendi Philippe Guitard pro Idnes.cz. Tím prozradil, co má Vivendi v plánu - natáhnout provozování na 30 let.

K tomu potřebovala najít "ochotné a všeho schopné" homo-politiky uvnitř města Prahy, kteří toto pro Veolii zařídí ...

Co následovalo?

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

Informace o tom, co se kolem vody v Praze páchá, zdokumentoval a zpřístupnil Nadační fond PRAVDA O VODĚ, díky podpoře lidí jako jste vy

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬