VYJÁDŘENÍ PRO SOUD 2020: NEKALÁ INSTALACE VEOLIE K VODĚ NA KLADENSKU V ROCE 2004, PROBĚHLA PROTIPRÁVNĚ A NESE ZNAKY ZÁVAŽNÉ ORGANIZOVANÉ PROTIPRÁVNÍ ČINNOSTI.

Proto v roce 2004 byly podány žaloby na obranu VKM a lidí. Cíl je ukončit kšeftování s vodou na úkor lidí a odpovědnost darebáků za škody.

Zisk z vody na Kladensku
Výroční zprávy VKM - Kladno - Mělník
Cena vody Kladno-Mělník
Soudy a státní zástupci

Nekalé jednání politiků a nájezdníků koncernu a České spotitelny vede ke stamiliónovým škodám. Dle všeho jde o organizovanou skupinu, páchající léta závažné protiprávní jednání.

Za pravdu nám i v tomto tunelu dává i státní zástupitelství

Ekonom Radek Novotný soudům v případě Kladna od roku 2004 dokládá, že jde o stejný komplot jako ve Zlíně, kde mu Krajský soud v Brně a poté Vrchní soud v Olomouci dali plně za pravdu o nemravném komplotu, na který dodnes doplácí lidé.

I proto nerezignoval na nápravu věcí kolem vody na Kladensku a Mělnicku a dál brání sebe, vodu a lidi přes soudy proti zlořádu, ačkoliv mu nikdo z města a politiků finančně a právně náročnou obranu vody a lidí nepomáhá financovat a je vystaven celé řadě útoků různých koncernofilů.

Advokát při obraně vody a lidí na Kladensku a Mělnicku u soudu dostal toto zadání

Navrhnout provést znovu zásadní důkazy:

  • Soud musí posoudit pravdivost Zprávy představenstva a Znaleckého posudku předložený k rozhodování na VH VKM 15.9.2004
  • Zákonná podmínka pro rozhodnutí VH je Zpráva představenstva je lživá – to jsme prokázali a VS v Praze to již potvrdil, stejně jako státní zástupce, který je vedlejší účastník řízení
  • Říkali v roce 2004, že podmínkou získání dotací je realizace smluv s Veolií, ale směrnice Mžp z roku 2003 dokazuje, že je to podvodná argumentace
  • Říkali, že VKM vydělá prodejem části podnik cca 176 mil. Kč – realita je, že ziskovou část VKM prodali ze ztrátou -110 mil. Kč. DŮKAZ - účetní závěrka VKM za rok 2004

Posat, jak byl tunel a podvod realizován

  • Znalecký posudek předložený akcionářům je rovněž lživý - Udělejte stejný revizní posudek jako soudce v Prostějově – otázky vám zašleme
  • VKM V ROZPORU SE ZÁKONY ČR OVLÁDL JEHO PŘÍMÝ KONKURENT TEN HO VYKUCHAL - Obchodní strategie Veolie 2003 - Veolie přiznává, že ovládá VKM – stanovy dokazují, že protiprávně i to, že VKM a Vak Zlín vykuchá.
  • Stalo se totéž co ve Vak Zlín i VKM jen o 6 měsíců později - -viz. VS v Olomouc Vak Zlín – toto již PRAVOMOCNĚ POSOUDIL – JAKO PROTIPRÁVNÁVÍ OBCHÁZENÍ
  • Starostové uzavřeli stejné hanebné a protiprávní smlouvy s Veolií (přes nastrčenou ČS) - VIZ. Nejvyšší soudu

Předložit nové důkazy

Prostějov 2017 - soudkyně - popsala podvod a doložila ho posudky

Prostějov 2020 - Státní zastupitelství Brno – je to likvidace společnosti

Zlín, VKM - Nejvyšší soud – smlouvy s ČS jsou protiprávní

Zlín - VS Olomouc 2017 – je to protiprávní a sankce musí být opak toho, co chtěli dosáhnout

Homo-politici - koupili zpět 34 % podíl dceřinky Veolie za stejné peníze, které předtím jako prázdné slupce prodali 100% provozní části městké vodárny VKM se ztrátou 110 mil. Kč !

Vyzvat soud ať zajistí důkaz

Za jakou cenu koupil VKM 1/3 podíl ve Středočeských vodárnách a posoudí, za jakou cenu prodala Veolie sama sobě v roce 2004 provozní část VKM Středočeským vodárnám a má v rukou vyčíslení škodách způsobených akcionářům.

Jednání v kauzách tunelů městských vodáren byla a jsou mimořádně nemravná

Potvrzuje to např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci Kladně obdobné kauze Vak Zlín:  "Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti …

Tzv. Provozní tunel/model s Veolií byl ve Zlíně i Kladně realizován nekalým jednáním a obcházením zákonů ČR.

Takto, na základě důkazů předložených zakladatelem nadace PRAVDA O VODĚ, popisují tento komplot soudci Vrchního soudu v Olomouci.

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

 

Usnesení Vrchního soudu v Olomoucikauza tunelu Vak Zlín

Kauza tunelu Vodárny Kladeno -Mělník, trvá od roku 2004 a díky  nekompetentní rozhodování soudů skončila v roce 2017 u Ústavního soudu 2017, který dal žalobci za pravdu.

Ústavní soudu dal R. Novotnému za pravdu v tom, že Nejvyšší soud porušuje ústavní práva na spravedlivý proces a nařídil vše řádně posudit v čase a souvislostech.

Jde o nemravný a protiprávní tunel. Proto pokud bude soudce v Praze pracovat řádně a v souladu se zákonem, nemůže dojít k jiným názorům než obdobné kauze Vak Zlín, soudci v Olomouci a Brně.

Půjde o další zasadní krok k vrácení zájmů lidí do správy vody a ukončení kšeftovní s vodou na úkor lidí a měst v ČR.

Nález Ústavního soudu ČRtunel Vak Kladno - Mělník

DÁVÁ VÁM SMYSL OBČANY INFORMOVAT O TOM, CO SE PÁCHÁ A JAK TO JDE NAPRAVIT ? PAK TO PODPOŘTE.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬