BRANIT LIDI A VODU NA KLADENSKU ZAČAL ZAKLADATEL NADACE PRAVDA O VODĚ PŘES SOUDY JIŽ V ROCE 2004, ALE JUSTICE NEFUNGUJE. SOUDY TRVAJÍ NESKUTEČNÝCH 17 LET.

Cíl je levnější voda pro lidi, více peněz do investic, čerpání dotací a řešení sucha. Prostě konec kšeftování s vodou na úkor lidí a odpovědnost darebáků za škody.

Ekonom Radek Novotný soudcům v ČR od roku 2002 dokládá, že v případě Kladna jde o stejný komplot a stejnou zradu politiků jako ve Zlíně, kde mu Krajský soud v Brně a poté Vrchní soud v Olomouci dali za pravdu o nemravném komplotu, na který dodnes doplácí lidé.

I proto nerezignoval na nápravu věcí kolem vody na Kladensku a Mělnicku a dál brání sebe, vodu a lidi přes soudy proti zlořádu, ačkoliv mu nikdo z města a politiků finančně a právně náročnou obranu vody a lidí nepomáhá financovat a je vystaven celé řadě útoků různých koncernofilů.

Jednání na valné hromadě je mimořádně nemravné

"Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti …

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

Stanovisko soudu v Brnětunel Vak Zlín
Stanovisko soudu v Olomoucitunel Vak Zlín

Ústavní soudu dal v roce 2017 R. Novotnému za pravdu v tom, že soudy porušují ústavní práva lidí na spravedlivý proces a nařídil vše řádně posudit v čase a souvislostech.

Jde o nemravný a protiprávní tunel. Proto pokud budou soudci v Praze pracovat řádně a v souladu se zákonem, nemouhou dle nás dojít k jiným názorům než soudci v Olomouci a Brně.  Bude to další zasadní krok k vrácení zájmů lidí do správy vody a ukončení kšeftovní s vodou na úkor lidí a měst v ČR.

Nález Ústavního soudu ČRtunel Vak Kladno - Mělník

Advokát při obraně vody a lidí na Kladensku a Mělnicku u soudu dostal toto zadání

Provést znovu původní důkazy:

  • Soud musí posoudit pravdivost Zprávy představenstva a Znaleckého posudku předložený k rozhodování na VH VKM 15.9.2004
  • Zákonná podmínka pro rozhodnutí VH je Zpráva představenstva je lživá – to jsme prokázali a VS v Praze to již potvrdil, stejně jako státní zástupce, který je vedlejší účastník řízení
  • Říkali v roce 2004, že podmínkou získání dotací je realizace smluv s Veolií, ale směrnice Mžp z roku 2003 dokazuje, že je to podvodná argumentace
  • Říkali, že VKM vydělá prodejem části podnik cca 176 mil. Kč – realita je, že ziskovou část VKM prodali ze ztrátou -110 mil. Kč. DŮKAZ - účetní závěrka VKM za rok 2004

Je to tunel a podvod?

  • Znalecký posudek předložený akcionářům je rovněž lživý - Udělejte stejný revizní posudek jako soudce v Prostějově – otázky vám zašleme
  • VKM V ROZPORU SE ZÁKONY ČR OVLÁDL JEHO PŘÍMÝ KONKURENT TEN HO VYKUCHAL - Obchodní strategie Veolie 2003 - Veolie přiznává, že ovládá VKM – stanovy dokazují, že protiprávně i to, že VKM a Vak Zlín vykuchá.
  • Stalo se totéž co ve Vak Zlín i VKM jen o 6 měsíců později - -viz. VS v Olomouc Vak Zlín – toto již PRAVOMOCNĚ POSOUDIL – JAKO PROTIPRÁVNÁVÍ OBCHÁZENÍ
  • Starostové uzavřeli stejné hanebné a protiprávní smlouvy s Veolií (přes nastrčenou ČS) - VIZ. Nejvyšší soudu

Předložit nové důkazy:

Prostějov 2017 - soudkyně - popsala podvod a doložila ho posudky

Prostějov 2020 - Státní zastupitelství Brno – je to likvidace společnosti

Zlín, VKM - Nejvyšší soud – smlouvy s ČS jsou protiprávní

Zlín - VS Olomouc 2017 – je to protiprávní a sankce musí být opak toho, co chtěli dosáhnout

Homo-politici - koupili zpět 34 % podíl dceřinky Veolie za stejné peníze, které předtím jako prázdné slupce prodali 100% provozní části městké vodárny VKM se ztrátou 110 mil. Kč !

Ať soud zajistí důkaz – za jakou cenu koupil VKM 1/3 podíl ve Středočeských vodárnách a posoudí, za jakou cenu prodala Veolie sama sobě v roce 2004 provozní část VKM Středočeským vodárnám a má v rukou vyčíslení škodách způsobených akcionářům.

Co si myslíte o politicích, kteří se odvolávají proti rozsudkům umožňujícím vráti správu vody do rukou měst a obcí ?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Prosazujeme vrácení zájmů lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR i odpovědnost pachatelů.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

DÁVÁ VÁM SMYSL SEBE A VODU BRÁNIT? POJĎTE TO S NÁMI NAPRAVIT.

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a s námi sebe i vodu brání.

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Noam Chomský" company="Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Noam-Chomský-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬