Vak Kroměříž a odpovědi na vaše otázky. Výroční zprávy Vodovody a kanalizace Kroměříž.

Prodej vody je služba lidem a ne zdroj zisků koncernu

Toto nemusíte řešit

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Rok 2002. Vodárna se stal cílem nájezdu překupníků. Prodej vody byl v rukou městského Vak Kroměříž. Majoritu ve vodárně ovládaly města. Překupníci se pokudili koupit akcie vodárny, což legálně nebylo možné.

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. byly zapsány do obchodního rejstříku dne 8. listopadu 1993.

Provozuje a dodávají pitnou vodu do měst Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Chropyně, Morkovice a dalších obcí. Od září 1994 dodá vodu i do okresu Prostějov a do Nezamyslic.

Výlučný předmětem podnikání společnosti je výroba a dodávka pitné vody a současně odvádění a čištění odpadních vod. Tato činnost  představuje 90% z celkového objemu tržeb.

Vodovody a kanalizace Kroměříž (Vak Kroměříž) byly a jsou smíšenou vodárenskou společností, ( tzn. infrastrukturu vlastní a provozuje).

Z více než 90 % vodárnu vlastnily města a obce. Veřejně obchodovatelné akcie drobných akcionářů tvoří jen zhruba 10 % podíl.

Převoditelnost 90 % akcií na jméno v rukou obcí, byla omezena pouze mezi stávajícími akcionáři, jen mezi obcemi a městy. Tím bylo zajištěno, že žádný nájezdník nemůže legálně vodárnu ovládnout.

Nájezdníci zkusili vodárny protiprávně ovládout přes Českou spořitelnu a systém pochybných smluv obcházející zákony ČR. Není to jen náš názor, potvrdil nám to pravomocně Ústavní soud a Nejvyšší soud.

Starostou města Kroměříž byl až do voleb v říjnu 2002 p. Sedláček (ODS)

To vypadalo jako problém pro Vak a lidi, protože ODS jela v často nekalých prodejích vodáren do rukou koncernů ve velkém po celé ČR. Proto jsme poté, co se objevily pokoutné nabídky na odkup akcií vodárny na Kroměřížsku v letech 2002 -2003, začali zastupitele měst informovat o tom, co jsou nájezdníci zač a co je jejich cíl - dostat monopol prodeje vody do rukou koncernu. Vedení radnice Kroměříž akcie překupníkům neprodalo.

Na rozdíl od Zlína se v Kroměříži podařilo zabránit protiprávnímu vyvedení prodeje vody a zisků z vody na koncern. Více než jedno desetiletí, jsme obcím pomáhali vodárnu bránit a to i přes soudy.

Osoby odpovědné za stav v okrese Kroměříž: Zastupitelstva měst Kroměříž, Holešov, Hulín, Bystříce pod. Hostýnem, Chropyně 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

Vak Kroměříž je vodárna pod kontrolou měst, čemuž jsme rádi pomohli.  Čerpá díky tomu dotace z EU, spolufinancuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným.

Přes velké investice má Vak Kroměříž dlouhodobě nejnižší cenu vodného a stočného ve Zlínském kraji. V kraji má léta nejdražší vodné a stočné protiprávně provozu vody zbavený Vak Zlín. Zde je prodej vody v rukou koncernu Veolia, který ve Zlíně předvádí své know-how a priority.

Některá města se do protiprávního komplotu zapojila. Na příkaz klienta ho spustila Česká spořitelna, která předložila městům nabídku odkoupení akcií vodárny Kroměříž, které legálně koupit nemohl a ani nikdy koupit nechtěla.

ČS byla součástí organizované skupiny provádějící greenmalingový nájezd na městské vodárny ve prospěch koncernu.

Ti spustili v ČR pokoutný projekt Čechy a Morava, kdy obcházením zákonů ČR a porušováním stanov městských vodáren, zkoušeli nemravně ovládnout městské vodárny.

Pokud se jim to podařilo, pak městskou vodárnu zbavili pozice osoby ovládající prodeje vody. Toto postavení ovládl konkurenční koncern. Překupníci a s nimi kooperující Trojské koně mezi politiky, zorganizovali nakonec valnou hromadu vodárny, kde podvedení a zmanipulovaní zastupitelé na základě lží souhlasili s uzavřením smluv s koncenerem. Ten tém a desetiletí ovládl peněžní toky a zisky z vody. Podnikatelsky byla městská vodárna zlikvidována. Vše, co generuje zisk z prodeje vody, skončilo v rukou koncernu.

Na Kroměřížsku jsme pomohli 3x rozumným politikům se nekalým nájezdům na vodárnu ubránit - informováním, odhalováním, co jsou nájezdníci zač, kdo je Trojský kůň mezi politiky a obranou vodárny přes soudy.  

Vak Kroměříž je proto dál řízen českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro koncern. Je pod kontrolou měst a obcí okresu Kroměříž.

Na obraně vodárny Kroměříž jsme se podíleli přes 10 let. Jako jediní přes soudy a polici, z důvodu podezření z přípravy trestné činnosti. První nekalý pokus vyvést monopol prodeje vody na koncern začal v roce 2002

Greenmalingový nájezd na Vak Kroměříž spustila Česká spořitelna, a. s. (ČS) v srpnu 2002. Jednala skrytě pro soukromou firmu. Obcím Kroměřížského okresu zaslala falešnou nabídku "odkupu" akcií vodárny. Obcházela nemožnost legálně koupit akcie vodárny, obdobně takto jednala ČS ve Zlíně, Kladně, Mladé Boleslavi, Přerově, Hradci, Chrudimi ...

Šlo o nabídku na "odkup" akcií vodárny za 160 Kč za akcii, (zaplaceno mělo být z toho jen 80 % ceny), které ČS nikdy koupit nechtěla. Reálná hodnota akcie přitom byla min. 1200-1500 Kč u větších podílů ještě více.

Převoditelnost akcií na jméno Vak Kroměříž, byla stanovami omezená. Získat akcií na jméno a práva s nimi spojená, nebylo legálně možné.

Přesto ČS, najatá organizovanou skupinou soukromý osob, nabídla městům „odkup“ akcií. Zaslala městům - balíku "smluv", které pokoutně obcházely zákony ČR a stanovy městských vodáren.

Byl to rafinovaný smluvní komplot, zastírající a skutečný cíl aktérů, kteří stáli v pozadí. Akcie vodárny měly formálně zůstat v majetku obce, ale akcionářská práva, včetně práva samostatně hlasovat a prosazovat své soukromé zájmy, pod 100% pokutami, vykonával bez ohledu a vliv měst soukromý subjekt.

ČS "získala" v rozporu se zákony akcionářská práva od měst Holešov, Hulín, Bystřice pod Hostýnem, Chropyně a obcí Kvasice a Bezměrov.

Díky ní "získal" soukromý subjekt ve Vak Kroměříž blokační minoritu (34 %), kterou na něj ČS obratem převedla - šlo o firmu

Moravská infrastrukturní, a. s. (MI).

Moravská infrastrukturní, Penta, Veolia

Moravská infrastrukturní, a.s. byla jen formální slupka bez zaměstnaců

Vlastnicky šlo o firmu v rukou R. Pergla a PENTY známé z kauzy GORILA - V roce 2005 zpozoroval vedoucí analytického oddělení Slovenské informační služby Peter Mravec, že před domem na Vazovově ulici v Bratislavě, kde tehdy bydlel s rodinou, často parkují vládní limuzíny i představitelé finanční skupiny Penta...

Personálně byli lidé z MI napojeni na koncern Veolia (Pergl. Dáňa), vykonávali pro ně právní služby-

Veolie se již v roce 2003 pochválila, v jakém je díky nájezdům ČS postavení v některých městských vodárnách a co s nimi udělá. Potvrdila, že výsledek nájezdu je skryté ovládnutí konkurenčních městských vodáren formou obejití zákona a zbavení vodáren monopolního postavení prodejce vody a toto ovládnout.

Kauza Gorila

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Komplot k vyvedení zisků z vody a monopolu prodeje vody na koncern pokračoval v Kroměříží i v roce 2003

Po volbách v říjnu 2002 se starostou města Kroměříž stal p. Dvořáček (ODS)

Řekl nám, že zažil pokusy o to ho namotivovat k prodeji vodárny od nájezdníků i tlak po stranické linii. Zkorumpovat, ani zastrašit se nedal. Spolupráce na obraně vody s ním byla z počátku obtížná, ale čím více chápal, že říkáme pravdu, tak tím více vodu bránil a koncernové naháněče držel od vody i tím, že jim dával falešnou naději - pod jeho vedením se podařilo ubránit vodu v rukou měst při druhém nájezdu na Vak.

Informovali jsme města a o obce v regionu o co jde a co jsou nájezdníci zač. Přesto některá města prodej akcií schválila a akcionářské práva vyvedla do rukou nájezdníků.

V červnu 2003 Moravská infrastrukturní oznámila představenstvu Vak Kroměříž - protiprávní stav - že její podíl na hlasovacích právech Vak Kroměříž činí 36,91 %. Nájezdníci mohli uspět, pokud by jim na ruku šlo vedení města Kroměříž, protože město mělo rozhodujíc podíl ve Vaku.

Rozumní politici města Kroměříž se nenechali o(h)loupit ani „namotivovat". Začali vodárnu a vodu s námi bránit. Od části obcí dokoupili akcie Vaku, čímž si zajistili pozici ovládající osoby vodárny Kroměříž s podílem cca 47 %.

Společně s obcemi Dřínov a Morkovice mělo město Kroměříž na valných hromadách Vak Kroměříž  majoritu. Nájezdníci mohli pouze v omezené míře dělat obstrukce - což se dělali. Víme to z průběhu valných hromad, kterých jsme se účastnili. Především s usneseními, pro které byly potřeba dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů. Jednalo se například o nepeněžité vklady infrastruktury do společnosti - to by ředilo podíl nájezdníků a zvyšovalo podíl obcí ve vodárně.

První pokus vytunelovat Vak Kroměříž v letech 2002-2003 neuspěl.

Princip nekalých smluv jsme pochopili. Proto jsme se obrátili na soudy a začali Vak a lidi bránit. Současně jsme začali informovat obce, o co nájezdníkům jde a co jsou zač.

Město Kroměříž kontrolovalo orgány Vaku Kroměříž a určovalo veškeré priority provozování. Zisky byly minimalizovány, peníze od lidí vybrané za vodu byly raději investovány zpět do obnovy infrastruktury a dividendy nebyly cílem podnikání Vak Kroměříž.

Další pokus o vyvedení zisků z vody a monopolu prodeje vody na koncern proběhl v Kroměříži v roce 2006

Moravská infrastrukturní byla po roce 2003 v postavení, kdy nebyla schopna Vak Kroměříž ovládnout, ani v něm nic prosadit. Do pochybného "nákupu akcií" investovala peníze, ale akcie nevlastnila, ani je nemohla prodat.

Přes stanovy společnosti omezující prodej akcií na jméno a práv s nimi spojených, vykonává bez souhlasu valné hromady soukromý subjekt Moravská infrastrukturní, a.s. (po fúzi Česká infrastrukturní, a.s., a za ní stojící PENTA).

Presentuje, že je držitel cca 34% akcionářských práv (blokační minorita) ve Vaku a z této pozice blokuje někdy chod společnosti Vak Kroměříž na valných hromadách. Legálně tuto pozici nemohla nabýt.

V roce 2006 proto přišel druhý pokus.

Moravská infrastrukturní, zastoupená společností Penta, se pokusila prodat "svůj" 34% podíl akcií a zároveň se snažila přimět k prodeji podílu i město Kroměříž. Společný prodej akcií se měl uskutečnit ve prospěch šp. koncernu Aqualia - který již pumpoval z vody na své účty v zahraničí na severu Moravy -  SmVaK.

Penta, která Aqualii SmVak předtím prodala, udělala v SmaVaku toto:

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Město Kroměříž zareagovalo na nabídku Penty a vyhlásilo výběrové řízení na prodej svých akcií Vak Kroměříž. Byla stanovena kritéria výběru, konkrétně cena za akcii a forma budoucí spolupráce.

Objevili se zájemci o akcie, z toho dva podali nabídku:

Šp. koncern Aqualia nabídl hanebných 450 Kč za akcii

Hanácká sladovna Kroměříž, a. s. nabídla 1300 Kč za akcii

a zachování spoluúčasti města na řízení Vak Kroměříž.

Informovali jsme veřejnost o tom, co probíhá, jaké jsou nabídky. Trojské koně mezi politiky tak nemohli manipulovat s informacemi o tom, co a jak probíhá a jaké jsou nabídky. Rádi by tu nejvyšší vyřadili a vodu vyvedli do rukou koncernu, ale nemohli, protože jsme zaslali informace obcím.

Město Kroměříž stálo v roce 2006 před zásadním rozhodnutím:

Akcie Vak Kroměříž prodat za lukrativní cenu společnosti Hanácká sladovna Kroměříž, ale s rizikem, že vodárna Kroměříž přijde o možnost získat dotace z EU, i když se město bude spolupodílet na řízení Vaku. V případě využití nabídky společnosti Hanácká sladovna Kroměříž, a. s. mohlo město Kroměříž v roce 2006 prodejem akcií získat do rozpočtu téměř půl miliardy korun.

Akcie vodárny neprodávat a neohrožovat možnost čerpání dotací z EU.

 

Dalo přednost kontrole nad vodou.

Město se v roce 2006 rozhodlo akcie vodárny Kroměříž neprodávat.

Třetí pokus vyvést zisk z vody v Kroměříži začal po volbách v roce 2006. Starostou se stal Miloš Malý (ČSSD). Bývalý zaměstnanec města na stavebním odboru se na začátku tvářil, že bude vodu v rukou města bránit.

Po volbách v říjnu 2006 se starostou města Kroměříž stal p. Miloš Malý (ČSSD)

Naše zkušenost s ním je, že z pohledu obrany vody to byl nejhorší starosta města Kroměříž za celou dobu. Spolupráce na obraně vody s ním nebyla možná.

Nejdříve se v roce 2007 tvářil a presentoval jako obránce vody, ale brzy se ukázalo, že jde na ruku vyvedení prodeje vody do rukou koncernu a to i za cenu manipulací. Jeho jednání vedlo k tomu, že se zakladatel nadace obrátil na soudy a policii. Názor na něj od tehdejšího hejtmana a spolustraníka p. Mišáka, který s námi bránil Vak Zlín, byl velmi kritický.

V roce 2006 došlo ke změnám ve vedení města Kroměříž a v polovině roku 2007 také ke změnám v orgánech vodárny Kroměříž.

Nové vedení města zpočátku drželo stejnou linii jako to původní. Vytvořilo pracovní tým, který měl zajistit postavení města Kroměříž jakožto akcionáře s 52 % podílem ve Vak Kroměříž a stanovilo postup proti společnostem usilujícím o převzetí Vak Kroměříž.

Dne 10. 10. 2007 zaslala společnost Penta městu Kroměříž dopis.

Dle úhlu pohledu šlo o upozornění či zastrašování. Pod výstrahou, že v případě, že se nepodaří dojít k dohodě, bude detailně zkoumat kroky orgánů společnosti, managementu a akcionářů s cílem omezit prohlubování škod, které jí byly způsobeny, nabízela městu pro ní výhodně "řešení situace". Nabízela městu Kroměříž, tj. majoritnímu akcionáři Vak Kroměříž, nového provozovatele, a to rakouský koncern Energia AG.

Na dopis Penty navázala společnost Energia AG, která městu Kroměříž předložila návrh akcionářské dohody, přestože nebyla akcionář Vak Kroměříž!

Společnost Energia AG měla zaujmout místo Moravské infrastrukturní a následně být akcionářem ve společnosti Vak Kroměříž, společně s městem Kroměříž, s tím, že se uzavře  akcionářská dohoda (a ona skrytě ovládne prodej vody i s minoritním podílem!).

V návrhu akcionářské dohody bylo, že v sedmičlenném představenstvu Vaku bude mít Energia AG čtyři členy a bude zajišťovat řízení společnosti na úrovni managementu.

Moravská infrastrukturní přitom v představenstvu Vak Kroměříž žádné své zástupce neměla.

Koncem roku 2007 pracovní tým města Kroměříž v čele se starostou M. Malým akcionářskou dohodu vyhodnotil jako nevýhodnou, nevyváženou a silně omezující majoritního akcionáře (město Kroměříž) a poskytující společnosti Energia AG nepatřičné výhody.

Zastupitelstvo města Kroměříž dne 15. 11. 2007 dohodu neschválilo.

Od roku 2008 p. Malý zcela otočil a zkusil několikrát zavést pochybný systém, kterým by koncern prodej vody ovládl a nezaplatil za to městu ani korunu. Akcionářská dohoda najednou byla OK.

Aktivita p. Malého byla přímo dech beroucí. Ovládnutí prodeje vody koncernem mělo proběhnout přes tzv. akcionářskou dohodu.

Během roku 2008 dokonce třikrát předložil zastupitelům ke schválení formálně upravené návrhy akcionářské dohody, vycházející z nevýhodně a původně starostou odmítnuté akcionářské dohody, předložené společností Energia AG v roce 2007.

Byla velmi rafinovaná - zněla, že představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž bude složeno celkem ze 7 zástupců, z toho budou 3 zástupci společnosti Energia AG, 3 zástupci města Kroměříž a 1 zástupce drobných akcionářů.

Předsedou představenstva byl určen zástupce Energia AG a při rovnosti hlasů při rozhodování rozhoduje - hlas předsedy!

Závěry jednání představenstva mělo nejprve schvalovat tzv. setkání stran, na kterém má Energia AG 3 hlasy a město Kroměříž také 3 hlasy.

Druhá strana akcionářské dohody, Energie AG Bohemia s.r.o. (Energia AG), nebyla akcionářem Vak Kroměříž - takže o žádnou dohodu akcionářů nešlo.

Po účelových změnách, které lépe a lépe kryly podstatu ovládnutí prodeje vody koncernem, byla těsným poměrem hlasů akcionářská dohoda schválena zastupitelstvem města Kroměříž dne 9. 10. 2008.

p. Malý (ČSSD) "vyjednal" neskutečné sankce pro město v řádech desítek miliónů, ztrátu samostatného rozhodování a ztrátu kontroly nad prodejem vody a nad představenstvem Vak Kroměříž

Na Kroměřížsku díky obsahu "dohody" vznikly slovní novotvary.  Demokra(d) a po(b)litik - v komentáři k tomu, co ve městě schválili, je použil starosta menší obce.

Opakovaně při schvalování údajné Akcionářské dohody s koncernem, který ze zákona a stanov nemohl být legálně akcionářem, byla "dohoda" zastupitelům i veřejnosti lživě presentována jako neohrožující dotace z EU pro Vak. Opak byl pravdou.

Motivace Trojských koňů musel být velká, protože z materiálů zaslaných Ministerstvem životního prostředí plyne, že věděli, že jejich tvrzení je lživé.

Starosta Kroměříže "vyjednal" pro město v dohodě mnohamiliónové sankce

Z akcionářské dohody plynulo, že pokud město Kroměříž, (jako osoba ovládající Vak Kroměříž), bude z jakéhokoliv důvodu chtít navýšit či změnit zastoupení města v orgánech vodárny jinak, než je stanoveno v akcionářské dohodě, vystavuje se tím smluvní pokutě 10 mil. Kč.

To platilo i v případě, že se zdrží hlasování nebo bude hlasovat proti osobám navrženým společností Energia AG.

Dále bylo město Kroměříž pod smluvní pokutou 30 mil. Kč zavázáno, že pokud se s Energia AG nedohodne, nebude na program valné hromady zařazovat hlasování o zvýšení či snížení základního kapitálu, pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, změnu stanov atd.

Pod smluvní pokutou 15 mil. Kč jsou zástupci města Kroměříž povinni hlasovat na valné hromadě tak, jak se dohodli na setkání stran, a to bez ohledu na skutečnosti, které mohou být na valné hromadě zjištěny.

Pod smluvní pokutou 15 mil. Kč musí město Kroměříž hlasovat pro převod akcií na jméno na Energia AG od jiného akcionáře, dokud bude podíl Energia AG menší než podíl města Kroměříž.

Na druhé straně v dohodě není žádná smluvní pokuta ani zákaz pro společnost Energia AG, který by jí bránil činit kroky, aby společně s jinými akcionáři získala větší podíl, než má město Kroměříž.

Pokud se strany na setkáních stran dvakrát nedohodnou, je společnost Energia AG dokonce oprávněna požadovat, aby město Kroměříž na valné hromadě udělilo souhlas s převodem akcií ve vlastnictví Energia AG na třetí osobu.

Ta již nebude ve svém jednání vázána žádnou dohodou, ale bude akcionářem s akciemi na jméno, tudíž může zcela bez omezení nabývat akcie Vak od jiných akcionářů.

Město Kroměříž nebude moci zabránit tomu, aby podíl takové třetí osoby nevzrostl nad 50 %.

Za toto vše nemělo město Kroměříž ani Vak Kroměříž dost od rak. koncernu Energie AG ani korunu.

Miloš Malý byl pro uzavření "dohody" tvrdit cokoliv a obětovat i stamilióny z dotací EU?

Vak Kroměříž v tu dobu již žádal o dotace z fondů EU, konkrétně z OPŽP, ve výši cca 400 mil. Kč.

Ministerstvo životního prostředí koncem roku 2008 zaslalo Vak Kroměříž stanovisko k akcionářské dohodě, kde uvádí, že způsobilým příjemcem podpory je obchodní společnost, která je vlastněna a ovládána z více než 50 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, tzn. kde takové subjekty fakticky nebo právně vykonávají přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku.

Dohoda ovšem stanovila, že představenstvo musí jednat tak, jak se dohodne institut setkání stran - a zde města rozhodující vliv neměla.

Ke všem zásadním otázkám řízení Vaku byl potřebný souhlas soukromé společnosti Energia AG. Město ani další případní účastníci dohody neměli možnost rozhodovat bez Energia AG, tzn., není splněna podmínka, že obce vykonávají rozhodující vliv na řízení a provozování Vaku.

Z vyjádření MŽP vyplývá, že Vak díky Dohodě přijde o možnost čerpat dotace z EU.

Starosty Kroměříže se zakladatel nadace veřejně na jednání zastupitelstva 9.10.2008 ptal na riziko ztráty dotací - tvrdil, v rozporu s  obsahem dopisu MŽP, že vše je v pořádku.

O stanovisku MŽP jsme měli v ruce, stejně jako on. Proto jsme došli k názoru, že zde je důvodné podezření z trestné činnosti p. Malého a obrátili jsme se na policii.

To mimo jiné vedlo k tomu, že Dohoda sice schválena byla, ale nabytí její účinnosti bylo odloženo do roku 2010.

Starosta v roce 2008 zevnitř vodárny koncernu odemkl dveře, ale zůstaly zavřené a dovnitř vodárny se koncern se nedostal.

Pomohli jsme politikům informacemi a také žalobami na protiprávní jednání politiků u soudů. Odhalili jsme Trojské koně mezi politiky a došlo i na policii.

Po volbách v říjnu 2010 se starostou města Kroměříž stala p. Dana Hebnarová (ODS)

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Z pohledu obrany vody vynikající bylo jednání paní Hebnarové vynikající. Tato drobná, ale o to více silná, nezlomná a statečná žena si naše informace nejen studovala a ověřoval, ale dělala si vlastní názor a pak začal vodu a lidi bránit.

Naše žaloby pomohly k tomu, že dohoda nenabyla do jejího nástupu účinnosti. Rozkrývaly protiprávní dění kolem Vaku u soudů. Nové vedení města Kroměříž se postavilo za vodu a za lidi.

Poté co bylo rozhodnuto, že pokoutná dohody nebude podepsaná, jsme se s paní Hebnarovou dohodli, že stáhneme žaloby. Již nebyl třeba Vak Kroměříž tímto stylem bránit a Vak, který by u soudu prohrál (stejně jako ve Zlíně), by zbytečně platil náklady. Bylo lepší, aby peníze od lidí investoval do infrastruktury.

Našim cílem bylo zabránit vytunelování Vak Kroměříž a to se i díky paní Hebnarové podařilo.   

Malý Miloš (ČSSD) šel na jedno období do senátu ČR, což republice nepomohlo, ale pro město to bylo dobře. Tím skončil pokoutný pokus vyvést prodej vody do rukou koncernu.

Paní Hebnarová se nenechala koupit ani zastrašit. Chránila zájem lidí a neřešila osobní prospěch. Vyměnili jsme si několikrát informace o tom, co o nás privatizační poskoci šíří a také tím rostla vzájemná důvěra. S takovými politiky se spolupracuje velmi dobře.

Vak Kroměříž díky postavení vodárny pod kontrolou měst, čemuž jsme rádi pomohli, čerpá dotace z EU, spolufinancuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným.

Přes velké investice má dlouhodobě nejnižší cenu vodného a stočného ve Zlínském kraji. V kraji má léta nejdražší vodné a stočné protiprávně provozu vody zbavený Vak Zlín. Zde je prodej vody v rukou koncernu Veolia, který v ceně vodě na Zlíně předvádí, své skutečné know-how a jaké má priority.

105.000 odběratelům vody na Kroměřížsku jsme pomohli z plateb za vodné a stočné ušetřit za období 2004-2019

 

524 - 549 mil. Kč

Pomoc lidem v Kroměříži

Dohoda měst a obcí podobná jakou uzavřely v roce 2002-2003 města a obce v Přerově - nic kolem vody se nebude prodávat ani pronajímat - zajistila Kroměříži jistotu vody v rukou měst.

Po volbách v říjnu 2014 se starostou města Kroměříž stal p. Jaroslav Němec (ANO)

Ten nás svým postojem k vodě příjemně překvapil. Víme, že p. Faltýnek za ANO, je člověk spoluodpovědný za protiprávní vyvedení prodeje vody do rukou koncernu Veolia v Prostějově. Jsou nám známé i osobní vztahy dalších členů z vedení ANO s nájezdníky, kteří začali „politickou kariéru“ v ANO, a sedí ve vedení radnice Holešova.

Pan Němec inicioval uzavření dohody, mezi skutečnými akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) a ta byla uzavřena na 30 let. Tím se nájezdníci dostali mimo hru.

Dohoda obyvatelům regionu podle vedení města na 30 let zajišťuje přijatelnou cenu vody, obnovu vodovodů a kanalizace s pomocí dotací i to, že zisk společnosti skončí u měst a obcí, a nikoliv u privátních subjektů.

Rok příprav a ladění detailů stálo za podpisem takzvané akcionářské dohody, která zajišťuje městům a obcím na Kroměřížsku vliv ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Mají tak kontrolu nad pitnou vodou pro zhruba 100 tisíc obyvatel v regionu.

„Na směřování VaKu jsme měli vždy stejný názor a zastupitelstvo dohodu schválilo jednomyslně,“ konstatoval starosta Zborovic Jaromír Kunc.

Tato obec vlastní necelé jedno procento akcií. Také v Morkovicích-Slížanech a Dřínově bylo hlasování bez připomínek.

A především nad její cenou.  „Chceme udržet sociálně únosnou cenu vody, což se v místech, kde mají vliv ve vodárnách soukromé společnosti, nepodařilo,“ uvedl kroměřížský starosta Jaroslav Němec. Kromě toho vodárny, které nevlastní města a obce, mají jen omezenou možnost čerpat dotace z EU na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a proto pak vše musí dotovat města ze svých rozpočtů.

srovnání cen a pořadí vodáren

Co následovalo? Rafinovaný útok na starostu Kroměříže.

Anonym na něj podal k vůli dohodě trestní oznámení. Policie mu dokonce sdělila obvinění a roky ho vařila, aby nakonec vše odložila, že se nic protiprávního nestalo.

Kdo je onen anonym není složité domyslet - někdo z těch, komu vadí voda v rukou měst a nemožnost vytunelovat Vak Kroměříž. Jsme přesvědčeni a myslíme si, že pan Němec také, že za tímto útokem stáli lidé, kteří jeli v tunelech vodáren. Pan Němec konec konců z ANO vystoupil.

Pana Němce podpořilo vedení města. „Uzavření akcionářské dohody ve VaK považujeme za správný krok, který občanům přinesl prospěch,“ uvedli místostarostové Daniela Hebnarová (ODS), Vít Peštuka (za Zdravé Kroměřížsko), Karel Holík (ČSSD) a Vratislav Krejčíř (Piráti).

Trestní oznámení anonym podal před komunálními volbami v roce 2016. Pan Němec ho správně pochopil jako součást politického boje. Věcí se z rozhodnutí žalobce více než rok zabývala policie v Uherském Hradišti.

Že vše skončí zrušením křivého obviněné, bylo jasné. Dokonce i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil, že radnice při uzavírání smluv nepochybila.

„Vodu od VaK Kroměříž odebírá 130 000 lidí. Šlo o to ochránit majetek města,“ řekl pan Němec. Město postupovalo správně  a lidé mají díky rozumným politikům na 30 let jistotu, že se s vodou nebude kšeftovat a jejich peníze nepotečou do ciziny.

Vak Kroměříž díky postavení vodárny pod kontrolou měst, čemuž jsme rádi pomohli, čerpá dotace z EU, spolufinancuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným.

Přes velké investice má dlouhodobě nejnižší cenu vodného a stočného ve Zlínském kraji. V kraji má léta nejdražší vodné a stočné protiprávně provozu vody zbavený Vak Zlín. Zde je prodej vody v rukou koncernu Veolia, který v ceně vodě na Zlíně předvádí, své skutečné know-how a jaké má priority.

Holešov a Hulín. Někteří "politici" šli  na ruku překupníkům, manipulovali se zastupiteli a dnes se absurdně vymlouvají. Ti další, první darebáky neženou k odpovědnosti a snaží se vykroutit z nic nedělání.

Politici z Holešova, Hulína i Bystřice schválili prodej akcií Vak Kroměříž, které nemohli legálně prodat. Zákon a stanovy prodej neumožňoval, měly omezenou převoditelnost mezi obcemi. Tudíž protiprávně jednali v zájmu soukromých firem.

Česká (Moravská) infrastrukturní díky politikům těchto měst léta tvrdí drží ve Vak cca 37 procent. Tato města před lety za to dostala několik milionů korun. Vzhledem ke skutečné hodnotě akcií Vak Kroměříž šlo přitom o hanebné částky.

„Bylo to asi patnáct až dvacet milionů korun, bohužel jsme se tím ale vzdali vlivu ve VaKu,“  holešovský starosta Rudolf Seifert.

Prodat majetek v hodnotě stovek miliónů za 15-20 miliónů je hanebné. Je třeba rozkrýt kdo a osoby za to hnát k  odpovědnosti, nikoliv nic nedělat a balamutit lidi.

Zástupci měst Hulín a Holešov odsouhlasili prodej akcií Vak Kroměříž ze svého majetku, které měly hodnotu 1300-1600 Kč/akci, za pouhých 160 Kč /akcii.

Akcie "prodávali" bez znaleckých posudků, bez posouzení jiných nabídek výhradně jediné nabídce. Vedení Hulína i Holešova bylo námi (zakladatelem nadace) předem upozorněno, že akcie mají daleko vyšší cenu a že prodej bude znamenat ztrátu vlivu města na vodu a vodárnu.

Nemravné jednání politiků nese řadu znaků korupce, skrytého jednání v zájmu překupníků a zneužití postavení veřejných činitelů.

„V té době to byla zajímavá nabídka,“ vybavil si tamější starosta Roman Hoza. Dnes by na to prý nepřistoupil. Pana Hozu, zakladatel nadace před prodejem akcií navštívil, informoval ho o tom, co jsou nájezdníci zač a varoval ho před prodejem akcí.

Pan Hoza  mu řekl, něco v tom smyslu, že dobráky i z jejich ohromnými nabídkami rychle vyprovodil. Což si určitě vybaví, a pokud ne, tak si určitě vybaví, že za pár týdnů poté, město v čele s panem Hozou, schválilo prodej  akcií Vaku Kroměříž - dobrákům.

Výmluvy typu „Situace byla jiná, dnes bych to neudělal, jsou marný pokus se vykroutit z levárny.

Prodat majetek za desetinu jeho ceny a připravit navěky město a jeho občany o vliv na vodu, který politici předali překupníkům - to nemotivovaný člověk neudělá. 

V Hulíně navíc někteří lidé v době kolem prodeje akcií kšeftovali na úkor města a občanů nejen s akciemi, ale i vodárenským infrastrukturním majetkem.

Která firma tento majetek získala? Jaká byla jeho pořizovací cena? Za kolik byl prodán?  Na to by měli znát odpověď občané Hulína a mělo by být posouzeno porušování povinnosti při správě cizího majetku apod.

Kde najdete odpovědi na vaše otázky? Z velké části ve výročních zprávách vodárny.

Na jaké otázky najdete odpovědi ve výročních zprávách?

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Kdo je v orgánech? Kdo na vodě vydělává a kolik? Kdo financuje investice? 

A můžete to konfrontovat např. s tímto:

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1993

Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

ke stažení:

Kroměříž - Výroční zprávy 3

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Vlastník společnosti
Města a obce Kroměřížského okresu
Města a obce Kroměřížského okresu
rok
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
VZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
říjen 09 Zastupitelstvo města KM pod vedením M.Malého (ČSSD), schvaluje Dohodu s koncernem EAG - kdy prodej vody měl ZDARMA ovládnout rak.koncern
Díky mým konzultacím a aktivní obraně vodárny nenabyla Dohoda účinnosti a peníze za vodu končí v regionu.
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .
1995
VZ . . .
UZ . . .
1994
VZ . . .
UZ . . .
1993
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬