Trojské koně: Jak se dostala česká voda a miliardy z ní do rukou cizinců?

Kolik politiků dostalo(?) – zisky z vody, správu peněžních toků a hospodaření s vodou do rukou cizinců?

Ujišťuji vás, že za tím, že hospodaření s vodou je v rukou cizincům ve více než 1/2 České republiky není horda politiků. Jednak by je koncernoví naháněči nezaplatili a především i mezi politiky jsou rozumní a slušní lidé, kteří by pro podobné „motivace“ neměli pochopení. Naháněčům hrozilo vyšetřování a tresty.

Z mé 18 leté zkušenosti s komploty kolem vody a vodáren v ČR, za nekalým procesem stálo max. 3 až 5 „namotivovaných“ místních „politiků“, kteří skrytě jednali v zájmu koncernů a zevnitř měst a vodáren celý komplot řídili.

V zahraničí „know-how“ koncernů fungovalo ve Francii takto:

Naháněči koncernů pracovali max. s 3-5 politiky z 2-3 velkých měst, kteří seděli na radnici statutárního města a současně ve vedení městské vodárny. Těm jejich kolegové v zastupitelstvech věřili a brali je jako autority. Kdo jiný než tito lidé měl informace, na základě kterých mohli zastupitelé o vodě a vodárně rozhodovat?

Zastupitelé ovšem nevěděli, že tito „lídři“ jsou Trojské koně. Nevěděli, že jejich cíl je dostat do postavení správce monopolu vody zahraniční koncern za podmínek, kdy městům zůstanou trubky (tudíž do nich budou muset dál investovat) a koncern ovládne „jen“  peněžní toky a miliardové zisky z vody, který vytvoří Perpetuum mobile. Investice financují lidé, zisky inkasují koncerny a stát jim je dokonce garantuje! Více zde: Co je to PROVOZNÍ MODEL?

 

Příchod koncernů byl Trojskými koni presentován jako příchod údajných „strategických investorů“

provozní modelNic podobného nenastalo. Naopak. Došlo k oddělení neoddělitelného – nákladů od výnosů a zisku, resp. studny od prodeje vody a ovládnutí peněžních toků a zisků z vody. Náklady na vykopání studny zůstaly na obcích a jejich vodárnách a peněžní toky a zisky z vody přešly do rukou koncernů.

 1. To nejdražší a nezbytné k prodeji vody – vodárenskou infrastrukturu – financuje dál veřejný sektor z rozpočtů měst a lidé v ceně vody.
 2. Občané si myslí, že to, co za vodu zaplatí, to skončí v obnově trubek. Vždyť přece vše mají v rukou městské vodárny a starostové. Existuje obrovská iluze, že tito starostové vše kontrolují, řídí a nastavují tak, aby tekla čistá voda.
 3. OMYL! Není to pravda.
 4. Dokonce to bylo vymyšleno tak, že pokud fígl s oddělením zisků od nákladů neprokoukne Evropská komise, pak koncern bude realizovat zisky z investic do trubek (přes dotace), budou skončit v soukromých rukou. Dokonalé, koncerny si sáhnou i na profit z dotací. Ale EK toto prokoukla a dotace neposkytla.
 

„Lidé“ na radnicích skrytě pracující pro koncerny nebo různí naháněči koncernů, zmanipulovali nejprve zastupitele 2-3 velkých měst. Když tato města souhlasila, že voda přejde do rukou koncernu, pak již bylo snadné přesvědčit, namotivovat nebo zlomit starosty malých měst a obcí. Naslibovali hory doly:

 • zvýšení základního kapitálu vodárny investorem
 • příchod strategického investora, který vše zafinancuje
 • dotace z EU
 • inflační růst cen
 • investování cizinců místo obcí
 • přednostní investování v obcích
 • starostům místa v orgánech vodárny
 • a další …
 •  

Informovaní věděli, že sliby jsou falešné a lživé

dovedete si představit

 

 

Věděli, že sliby nebudou splněny, již znali realitu v jiných regionech, kde města obdobné smlouvy uzavřela dříve. My jsme jim navíc ty informace předem dali. Zastupitelům jsme poslali rozbor a důkazy jaké skutečné dopady uzavření smluv nese:

 1. Ceny vody vlastně nikdy nekopíruje inflační růst roste vysoko na dní.
 2. Zisky z vody končí v rukou koncernů,
 3. Regiony přichází po uzavření smluv o dotace z EU.
 

„Smlouvy“  tvořily „právníci“, kteří věděli, že nic z toho, co se zastupitelům slibuje, ve smlouvách není zaneseno ani garantováno. Když města s největším podílem ve vodárně šla naháněčům koncernů na ruku, pak se do „přesvědčování“ menších obcí zapojilo dokonce i vedení vodárny (to poté přešlo do pozice zaměstnanců koncernu) a někdy i samotný koncern. To, že se s hospodařením s vodou na koncern bezúplatně vyvádí i právo inkasovat zisky z vody, to samozřejmě Hadi na radnicích zastupitelům neřekli.

 

 

Názor z politika Čunka ze Vsetína, který dostal korupční nabídky za prodej vodárny v ČR

 

 

 

Tam, kde byl odpor obcí proti předání vody koncernům větší, přišlo na řadu zastrašování, kšeftování s pozicemi na kandidátkách stran. Naslibovali např. obcím přednostní investice, ale jejich financování podmínili hlasováním starostů pro smlouvy mezi vodárnou a koncernem. Zastupitelé často nevěděli, že slíbené investice – úplaty za hlasování PRO smlouvy s koncernem –  zaplatí  v ceně vody lidé, protože koncern a vedení městské vodárny, ve kterém seděli lidí z koncernu, tyto k hlasování motivující „investice“ zahrne lidem do vodného a stočného.

Předem koupené hlasování vybraných měst a obcí

prifit koncernu a vodárnyValná hromada, na které se schvalovaly pochybné smlouvy mezi vodárnou a koncernem, byla již jen formalita. Zmanipulovaní, finančně motivovaní nebo podvedení starostové vše odsouhlasili často za hanebnou cenu.

Pokud se na valné hromadě někdo trval na doložení toho, co vedení vodárny tvrdí zastupitelům, starostům a  akcionářům a požadoval doložit a vysvětlit, kde jsou ve smlouvách ošetřeny veřejně dávané sliby, pak představenstvo vodárny začalo mlžit, zapírat a  předkládat lživé materiály nebo neodpovědělo.

Příklad? Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, zde koncern zaplatil za ovládnutí monopolu vody na 30 let vodárně Zlín 83 mil. Kč. Její  hodnota byla někde mezi 350-450 mil. Kč. Částku 80 mil. Kč inkasuje řadu let každý rok v zisku z vodného a stočného.

 

 

Nemravnost a protiprávnost

O nemravnosti a protiprávnosti tohoto jednání svědčí nejen názor můj, ale i stanoviska a rozhodnutí soudců, kteří mé závěry potvrdili a  podobné praktiky prohlásili za nezákonné a neplatné. Právě proto jsem se na soudy obrátil.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné

(viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku).  Názor soudce Krajského soudu v Brně

 

Pravomocný názor soudců Vrchního soudu v Olomouci:

vs - provozní model protprávně

 

celé usnesení SOUDU ZDE

Co můžete udělat pro nápravu?

Sledujte nás a informace sdílejte a rozesílejte. Informujete o vodě lidi ve svém okolí 

 • Podepište 👉 petici VODA JE ŽIVOT
 • Staňte se člen našeho YouTube kanálu. 👉 ZDE
 • Šiřte data o VODĚ👉 ZDE
 • Přidejte se do komunity VODA LIDEM na Facebooku 👉 ZDE
 

Odkazy na důkazy


Jak můžete pomoct:
Jsou pro vás tyto informace užitečné? Pak je šiřte a podpořte zveřejnění dalších.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300 nebo rychlou QR platbou

200 Kč
500 Kč
1000 Kč

nebo přes darujme.cz

 

anebo


Fandíte-li více soudům a rozsudkům, pak podpořte přímo mě.
Soudy na obranu vodáren financuji ze svého přes 20 let.

Převodem na můj účet u ČSOB
151441719/0300

děkuji

Podobné články