NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Pomáhá lidem platit o 500 - 5000 Kč/rok méně za vodu než v okolních regionech, kde vodu prodávají koncerny. Chrání zájmy lidí i přes soudy a prosazuje garanci práva lidí na vodu v ústavě.

Pomáháme

 • Lidem ušetřit desetitisíce za vodu, kdy platí jen to, co skutečně musí.
 • Lidem, aby za vodu neplatili dvakrát, v ceně vody a skrytě z daní.
 • Lidem, novinářům a zastupitelům se ubránit útokům koncernů.
 • Starostům zajistit v obci dostatek pitné vody.
 • Starostům využít rozpočet obce na služby lidem, ne investice do trubek.
 • Zastupitelům ubránit městské vodárny proti nájezdníkům.
 • Zastupitelům odhalit Trojské koně ve vedení vodáren.
 • Městským vodárnám čerpat stamiliónové dotace z EU na investice.
 • Městským vodárnám zchovat 100% vliv na vše kolem správy vody.
 • Politikům vyhrát volby tím, že pracují pro lidi a dělají, co je správné.
 • Politickým stranám odhalit kolaboranty ve vlastních řadách.
 • Státu zachovat si trvalý vliv na vodu a vše potřebné pro její správu.

Podívejte se na milníky

NFPOV a jeho zakladatelé pomohli lidem v Kroměříži, Pardubicích, Přerově, Náchodě, Břeclavi... a pomáháme ve Zlíně, H. Králové v Kladně...

21.938.683.000 Kč

Byly vaše. V letech 2010-2018 jste je zaplatili. Skončily v cizině.

Přišli jste o:

nebo

Pozor, tím to nekončí

Když nic neuděláme, tak nám a našim dětem vodu opět a opět a opět... zdraží a zinkasují další miliardy.

Chcete to ukončit? Pak se přidejte nebo nás podpořte

Naše vize

Voda spravována jako dar v zájmu lidí a přírody

To je zajištěno, je-li voda spravována státem s pokorou pro lidi a ne koncerny, jako kšeft jako zdroj zisků miliardářů nebo mafie

Máte právo

 • Pít vodu bez plastů, jedů a léků.
 • Platit za vodu spravedlivou cenu vody.
 • Na garanci práva na vodu v Ústavě ČR.
 • Na správy vody, kdy její prioritou jsou lidé.
 • Aby peníze za vodu končily ve vodárenství.
 • Na odsun koncernů a překupníkků od české vody.

Voda je dar, ne zboží k dolování zisků. Zájmy oligarchů do správy daru nepatří.

Cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ (NFPOV)

NFPOV se absurdnímu a často protiprávnímu stavu postavil

Přes soudy, aktivní občanství, save-watch-dog projekty, investigativní žurnalistiku a informováním ve veřejném zájmu.

Prosazujeme náprava systému. Tzn. ukončení často protiprávního působení koncernů a překupníků u české vody, náhrady miliardových škod, vrácení neoprávněnéh obohacení a dopovědnost politiků za protiprávní stav.

NFPOV a jeho zakladatelé již v řadě regionů pomohli lidem ubránit nekomerční správu vody v podobě služby - Náchod, Pardubice, Břeclav, Kroměříž, Přerov ...

Takto jsme pomohli lidemv Pardubicích

Vycházíme z těchto principů

Stát je svobodný, má-li v rukou vodu a její správu. Voda je život a náš život ani život našich dětí do rukou koncernů rozhodně nepatří. Justice neschopná prosadit dodržování zákonů, není justice.

Děsivý závěr soudce dokazuje, že žijeme v Koncernistánu a draze za to platíme nejen penězi

Stav v roce 2019

správa vody jako zdroj zisků koncernů

Stav v roce 202x

správa vody jako služba pro lidi

1) NFPOV pomáhá lidem přes advokační projekty a obranu proti žalobním útokům Hadů v oblecích (save projekty)

Pomáháme lidem, novinářům, zastupitelům a advokátům proti žalobním útokům, jejichž skutečný cíl je zabránit informování veřejnosti a nápravě.

2) NFPOV pomáhá lidem, starostům i politikům, přes advokační a hlídací aktivity (watch-dog)

Odhalujeme, jak politici provádí protiprávní komploty. Publikujeme o tom fakta, důkazy a rozsudky. Tím získávají lidé a zastupitele návody, jak správu vody proti nim ubránít nebo jak ji vrátit do rukou měst. Níže tyto praktiky popisuje i senátor ČR.

ROZSUDKY

3) NFPOV chrání lidi a vodu přes investigativní, datovou žurnalistiku a otevřená data

Poskytujeme informace, o kterých ostatní mlčí. Zveřejňujeme praktiky nájezdníků, koncernů i kolaborujících politiků. Dokládáme fakty a důkazy drancování rodinných i veřejných rozpočtů a spouštíme kroky, jak to zastavit.

Jak jsou odíráni lidé?
Jak jsou odírána města?

4) NFPOV vytváří občanskou komunitu, která aktivně hájí svá práva

Vytváříme komunitu informovaných lidí, kteří chápou důležitost vody a spolu prosazují ukončení kšeftování s českou vodou na úkor lidí

19.300 fanoušků v komunitě

FACEBOOKPravda o vodě a voda lidem
YOU TUBE KANÁL
DATOVÝ PORTÁL
CENA VODY V ČR
VODÁRNY V ČR

5) NFPOV pomáhá rozumným politikům napříč politickým spektrem

Doložil politikům, kdo a jak vyvádí peněžní toky a zisky z vody do rukou cizinců a dokládá v čem je pro lidi a měst výhodné, když správu vody zajišťují vodárny v rukou měst

SROVNÁNÍvoda ubráněná / voda zaprodaná

6) NFPOV pomáhá občanským aktivitám v regionech ČR

Ukazujeme lidem, že vodu ubránit lze, když začnou dělat správné kroky. Mohou u nás čerpat ZDARMA data, fakta, důkazy, rozsudy. Mohou se inspirovat tím, co děláme a pomáhame jim i konzultacemi.

7) NFPOV pomáhá tvořit a rozvíjet aktivní občanskou společnost lidí napříč Českou republikou

S občany trváme na tom, aby Parlament ČR zavedli 10 principů, které vrací do správy vody priority občanů, zájmy státu a odpovědnost politiků

Petici VODA JE ŽIVOT již podepsalo

12972 občanů
CHCI PODEPSAT PETICI 10 kroků k nápravě

NFPOV navázal na práci svých zakladatelů, kteří za 17let obrany lidí, vody a městských vodáren dosáhli tohoto

vyhráli soudy

ubránili vodárny

zpřístupnili důkazy

odhalili Trojské koně

DÁVÁ VÁM TO, CO DĚLÁME SMYSL? PAK SE PŘIDEJTE A PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podpořili

 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.  
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498