NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Má za cíl vrátit správu vody do vodáren v rukou měst a zrušit absurdní systém: občane plať a neptej se kolik, komu a kde tvé peníze končí!

Stav, který chceme docílit

současnost

budoucnost

Základem nápravy jsou informace

Proto NFPOV ZDARMA ve veřejném zájmu poskytuje informace, fakta, utajované materiáy, důkazy, srovnání, analýzy a rozsudky, které dokládají, jak pokřivený systém byl do vodáren v ČR zaveden.

Odpovídají na otázky: Kdo a jak instaloval cizince k české vodě? Kdy jsou hájeny zájmy lidí, měst a státu a kdy koncernů? Jak zrušit pokoutný systém "privatizace" zisků a zestátnění nákladů? Jak platit jen to, co skutečně musíme? Jak pokřivený systém napravit? ...

NFPOV je toho názoru, že co se od lidí za vodu vybere, to má prioritně sloužit k rozvoji a obnově vodárenského odvětví, k zadržení vody v kraji, k ochraně zdraví občanů, k odstranění farmaceutik, plastů a pesticidů z vody.

Je nepřípustné, aby místo řešení zásadních problémů tekly peníze vybrané od lidí za vodu do zahraničí. Je nepřípustné, aby politici "pracovali" pro nájezdníky či koncerny, místo pro občany a města.

Co děláme?

Pro nápravu požadujeme po Parlamentu realizovat 10 kroků, podobných jaké relizovali v zahraničí

 1. Stanovení zásady, že „voda není zboží“.
 2. Garanci, že přístupu k pitné vodě je základní právo občana.
 3. Prošetření protiprávních instalací koncernů k českým studním.
 4. Zajištění bezpečnosti a dostakek zdrojů vody, zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
 5. ...
PODROBNOSTI ZDEPožadujeme vrátit správu vody do rukou měst/státu

Nadační fond navazuje na 16 let vedenou obranu české vody svými zakladateli, kteří dosáhli těchto výsledků

vyhráli jsme soudy

ubránili jsme vodárny

zpřístupnili jsme důkazy

odhalili jsme Trojské koně

Kdo jsme?

Mudr. Michal Chromec

Dlouholetý předseda okresní vodárny Vak Přerov, kterou jsem 3x ubránili, proti greenmalingový nájezdům různých překupníků. Pod jeho vedením vodárna reinvestuje peníze od lidí do obnovy trubek, čerpá dotace a Vak Přerov má nejlevnější cenu vody z vodáren ve svém okolí.

Ing. Radek Novotný

Makroekonom a odborník na nekalé praktiky Hadů v oblecích a na radnicích, kteří o(h)lupují, zastupitele a věřejnost s cílem realizovat privatiizaci zisků a zestátnění nákladů. Pomohl v řadě regionů např. Přerov, Náchod, Pardubice, Kroměříž ... okresní vodárny ubránit a zachovat v rukou měst.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM BOJ ZA VODU SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor osobností na to, co se děje (nejen s vodou) a kam to vede

 • Jan Tesař Jan Tesař Historik a signatář charty 77
  Dnes je před lidstvem globální ekologický problém, vůči němuž je bezmocné mezinárodní společenství, jehož státy mají vůči nadnárodním finančním skupinám nicotnou a stále slabší moc. Je rozehrán jeden paradox. Totalitarosmu znamená mnoho státu. Na začátku jsem se zamýšlel, jaká nová forma totalitarismu případně hrozí při odstranění toho tehdejšího (socialismu). A přišlo, co nečekal asi nikdo: nová, opravdu totální a globální moc finančního kapitálu, jehož metodou je zatlačování, až naprosté znehodnocení státu. Dnes jsou zprivatizované nejen průmyslové giganty, banky a pojišťovny, ale i infrastruktura, doprava, voda, lázně, nemocnice, školy ba dokonce privatizovány budou i věznice, fakticky dávno jsou zprivatizovány tajné služby a čeká to i armádu. Vrací se temný středověk, ale s tím rozdílem, že všechno je podrobeno zákonu hmotného zisku. To je ten nejdokonalejší totalitarismus budoucnosti.
 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond je občanská iniciativa. Vše, co děláme financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu její správu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

PODPOROVATELÉ NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ