NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Voda je život, ne zboží. Proto musí být dostupná všem občanům ČR a nesmí být zdroj dolování zisků soukromých firem. Systém, ve kterém jsou zájmy soukromých firem nadřazeny právu a zájmu lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto léta prosazujeme právo lidí na vodu v Ústavě ČR, vrácení priorit a zájmů lidí do správy vody a odsun koncernů od české vody.

MÁTE PRÁVO:
 • Na nižší a spravedlivou cenu vody.
 • Pít čistou vodu bez plastů, pesticidů a léků.
 • Na zákonnou garanci práva na vodu pro vás i vaše děti.
 • Aby vaše peníze končily ve vodárenství v ČR a ne v cizině.
 • Aby ČR byla svobodná a lidé nebyli závislí na koncernech.
 • Na potrestání lidí odpovědných za protiprávní instalaci koncernů k české vodě.
 • Aby prioritou ČR bylo řešit sucho, zadržení vody a kvalita infrastruktury, ne zisky cizinců.

Kdo u nás získává nejvíce peněz z prodeje vody?

Zahraniční koncerny

Nadační fond hájí práva lidí takto:

 • Ruší protiprávní zdražování cen vody lidem.
 • Ukazuje, jak lze do správy vody vrátit priority lidí.
 • Dokládá, že si vodu umíme prodávat sami i bez cizinců.
 • Brání přes soudy lidi, městské vodárny a vodu před nájezdníky.
 • Zveřejňuje, jak "politici" nemravně instalovali koncerny k české vodě.
 • Odhalil organizovanou skupinu nájezdníků jednající na příkaz koncernu.
 • Pomáhá lidem při obraně proti atakům koncernů s cílem zabránit informování lidí.

Chcete ukončit zdražování vody, dolování zisků a prosadit vrácení zájmu lidí do správy vody?

My ano a proto děláme toto:

Informujeme o tom, o čem jiní mlčí a díky tomu stále více lidí s námi požaduje nápravu

Přes soudy rušíme drancování peněženek lidí a tunely městských vodáren

Ukazujeme, že náprava je možná a jak ji realizovat

Chcete platit za vodu méně?

Pak s námi požadujte odsun koncernů od české vody a aby peníze, které za vodu platíme byly reinvestovány v ČR a netekly absurdně do zahraničí

Jak to zajistit?

správa vody jako zdroj zisků koncernů

správa vody jako služba pro lidi

Výše uvedené děláme léta

Toto je ve svobodném státě neakceptovatelné

Proto po Parlamentu ČR požadujeme hájit zájmy občanů a státu

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme správu vody v rukou měst/státu

Petici již podepsalo

12470 občanů

NFPOV navázal na 16 letou práci zakladatelů, kteří dosáhli tyto úspěchy

ubránili vodárny

zpřístupnili důkazy

odhalili Trojské koně

Voda je život, proto máte právo, aby vám stát garantovat právo na vodu zákonem!

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TENTO CÍL PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

 • Jan Tesař Jan Tesař Historik a signatář charty 77
  Přišla opravdu totální a globální moc finančního kapitálu, jehož metodou je zatlačování, až naprosté znehodnocení státu. Dnes jsou zprivatizované nejen průmyslové giganty, banky a pojišťovny, ale i infrastruktura, doprava, voda, lázně, nemocnice, školy ba dokonce privatizovány budou i věznice, fakticky dávno jsou zprivatizovány tajné služby a čeká to i armádu. Vrací se temný středověk, ale s tím rozdílem, že všechno je podrobeno zákonu hmotného zisku. To je ten nejdokonalejší totalitarismus.
 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme