NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Odhaluje protiprávní vyvedení prodeje vody do rukou cizinců. Prosazuje potrestání lidí za to odpovědných. Napravuje systém, aby peníze, které lidé za vodu zaplatí, končily ve vodárenství. Tzn. řešily obnovu infrastruktury, dostatek čisté vody a vodu v krajině a neodtékaly do ciziny. Ukazuje, jak jde zjednat nápravu např. přes soudy a tlak občanů. Dokládá, že tunely vodáren lze zastavit.

Jaký prospěch mají občané z toho, když je prodej vody v rukou městské vodárny?

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Konkrétní přínos naší práce pro občany? Kde nás poslechli, tam občané ušetřili stamilióny a vodárny získaly 2 miliardy dotací z EU

OBČANŮM JSME POMOHLI UŠETŘIT

1.879.000.000,- Kč

v Pardubicích, Náchodě, Kroměříži a Přerově, důkazy a obrana přes soudy pomohly rodinám ušetřit 1,8 miliardy korun, které by skončily v cizině.

VODÁRNÁM JSME POMOHLI ZÍSKAT

2.000.000.000,- Kč

Osvěta a rozsudky, které pomohly ubránit městské vodárny, ušetřily vodárnám stamilióny a získaly navíc 2 miliardy dotací EU na investice do infrastruktury.

Kroměříž

549 mil.KčKaždé rodině 15.686 Kč

Náchod

249 mil.KčKaždé rodině 9.701 Kč

Pardubice

535 mil.KčKaždé rodině 10.064 Kč

Přerov

681 mil.KčKaždé rodině 15.708 Kč

Co přináší 21 let obrany vody lidem?

lidé ušetřili za vodu

1.9 miliard korun zůstala lidem

obce získaly stamilióny z dotací

2 miliardy Kč na investice

voda zůstala v rukou obcí

v 10 okresních vodárnách

precedenční rozsudky

4x Ústavní a nejvyšší soud

Co negativního nám přináší obrana vody?

Naši lidé a lidé s nadací spolupracující

VÝROČNÍ ZPRÁVY


STÁHNOUT ZDARMA

NAŠE PROČ?

Protože nemá-li stát v rukou vodu, prodej vody, peněžní toky a zisky z vody, pak je závislý na cizích korporacích a jeho občané nejsou svobodní. Toto je neakceptovatelné.

NAŠE VIZE?

Vše kolem vody zaplatí vždy pouze občané, proto mají právo, aby byl prodej vody nastaven v jejich zájmu a ne v zájmu překupníků. Voda je dar ne zdroj dolování zisků.

NAŠE CÍLE?

Co se od lidí za vodu vybere, to vrátí do vodárenství a nepoteče do ciziny. Právo lidí na vodu v ústavě. Lidé odpovědní za instalaci cizinců k našim studnám, za to ponesou odpovědnost.

NÁŠ CÍL V ČR V ČASE?

Modrá je dobrá.

Stav v roce 2019

správa vody jako zdroj zisků koncernů

Stav v roce 202x

správa vody jako služba pro lidi

Co děláme? Jaké máme výsledky? Co se daří a co ne?

  1. Advokační projekty. Nadace brání vodárny přes soudy a pomáhá i lidem před žalobními útoky koncernů.
  2. Plníme roli hlídacích psů (watch-dog)
  3. Investigativní žurnalistika - publikujeme fakta, analýzy, rozsudky a jak lze systém napravit.
  4. Tvoříme komunitu, která hájí zdravý rozum, své právo na vodu a chrání vodárny.
  5. Poskytujeme rozsudky, konzultace, rozbory a ukazujeme, jak lez vodu a vodárny ubránit.
  6. Tvoříme legitimní tlak na nápravu přes petici, kdy prosazujeme nápravu a dodržování zákonů.
  7. Informujeme poslance, senátory, členy vlády, prezidenta i kandidátů na tyto posty o tom, co se kolem vody páchá.
  8. Zveřejňujeme, co politici před volbami říkají a co po zvolení skutečně dělají.

1) Nadace pomáhá lidem bránit se žalobním útokům koncernů a zveřejnuje rozsudky potvrzující, že vodárny lez přes soudy ubránit

Na nekalé jednání politiků, kteří protiprávně tunelují vodárny má stejný názor jako my i státní zastupitelství

ÚSTAVNÍ NÁLEZY
VRCHNÍ SOUD
ŽALOBNÍ ÚTOKY
TUNEL VODÁRNY

2) Hlídáme dění kolem vody a vodáren a v roli hlídacích psů odhalujeme, co se páchá (watch-dog)

Dokládáme nekalé jednání koncernů a politiků i jak lze ubránit prodej vody v rukou městských vodáren.

SENÁT
OSTRAVA
PRAHA
ZLÍN

3) Investigativní žurnalistika - publikujeme fakta, analýzy, rozsudky a důkazy

Protiprávní působení cizinců u českých studní ukončí jen rozsudky a trvalý tlak informované veřejnosti. Proto tolik práce, času i financí věnujeme osvětě a zveřejňování informací.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí. Odebírejte video kanál.

4) Tvoříme komunitu, která hájí svá práva a chrání vodárny

Jedinec nemá šanci nápravu prosadit a je pro darebáky snadný terč. Proto tvoříme komunitu, která brání vodu společně.

Komunitu již tvoří

Přidejte se! Klikněte na tlačítko:
Dát stránce To se mi líbí

DATOVÝ PORTÁL
CENA VODY V ČR
VODÁRNY V ČR
VIDEA O VODĚ

5) Poskytujeme rozsudky, konzultace a dokládáme, jak lze vodu a vodárny ubránit

6) Tvoříme legitimní tlak na politiky, kdy požadujeme vyšetřit protiprávní instalace cizích korporací k naší vodě a zacyklit peníze lidé za vodu ve vodárenství

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

7) Publikujeme rozbory návrhů zákonů a chování politiků. Co říkají před volbami a co následně skutečně dělají

Příklad: Návrh ústavního zákona o ochraně vody je past na peněženky lidí a na veřejné rozpočty

Nadace navázala na práci zakladatelů. kt. brání vodu přes soudy od roku 2002 a pomohli v cca 10 okresech ubránit vodárny před nájezdy koncernů.

Vodu lze ubránit přes soudy, odhalením tunelářských praktik, osvětou a tlakem občanů na politiky. Proto nadace pomáhá:

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

KDYŽ JDOU POLITICI NA RUKU KONCERNŮM, VYPADÁ TO TAKTO

Odebírejte videa a šiřte, co vás zaujme

DÁVÁ VÁM SMYSL BRÁNIT SEBE A VODU? PAK SE PŘIDEJTE, VODU POTŘEBUJEME VŠICHNI.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬