NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Vrací do správy vody zájmy lidí: čistou vodu, řešení sucha a obnovu trubek, garanci práva na vodu. Kde nás poslechli, tam se investuje a lidé platí za vodu o 7-18 Kč/m3 méně než tam, kde ne. Každé rodině v Přerově, Náchodě, Kroměříži, v Pardubicích... jsme pomohli ušetřit 10-15 tis. Kč. A šetří dál, protože se z vody nestal kšeft.

Proč se věnujeme "VODĚ"? Protože voda je dar, ne zboží! Protože voda je základ všeho, včetně života. Protože voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka.

Pomáháme

Ubránit správu vody v podobě služby lidem - Kroměříž, Pardubice, Přerov, Náchod, Břeclav... a pomáháme ji do podoby služby vrátit - Zlín, H. Králové, Kladno...

 • Lidem ušetřit za vodu i přes soudy, které vyhráváme. Pardubice
 • Lidem, aby úřednicí/politici pracovali pro lidi a nebrali úplatky a hájil zájmy lidí
 • Starostům řídit lépe obec, zajistit dostatek vody a nepřicházet o milióny.
 • Městům, aby investice do trubek platily vodárny a ne obce a ty své peníze použily  na - hřiště, školky, domovy seniorů. Náchod
 • Zastupitelům ukončit nemravný systém, kdy na vodě na úkor a obce bohatne koncern a investice platí obec. Nové Strašecí
 • Zastupitelům a novinářům ubránit se žalobním útokům, kt. je mají zastrašit.
 • Městským vodárnám čerpat stamilióny z EU na investice - Pardubice
 • Politickým stranám odhalit kolaboranty ve vlastních řadách.
 • Státu zachovat vliv na strategickou surovinu a z peněz, které končí v cizině postavit např. 140 km dálnice nebo 6 velkých čistíren.

Voda drahá, cizinci dolují zisky, politici jim slouží a lidé šetří a neušetří - ČR je Absurdistán

21.938.683.000 Kč

Jsme v letech 2010-2018 zaplatili. Byly naše a skončily v cizině.

Přišli jsme o:

nebo

Pozor, tím to nekončí

Dokud to nenapravíme, tak nám a našim dětem vodu budou zdražovat a zinkasují další miliardy a ve vodárenství budou dál chybět peníze.

Naše vize

Voda spravována vodárnami v rukou státu/obcí v zájmu lidí a přírody a ne majitelů koncernů

Spravována jako služba a ne kšeft. Prioritou jsou zájmy lidí, měst, státu a přírody, ne zisky na účtech potentátů v cizině. Nikdo nemá právo se na vodě na úkor lidí a státu obohacovat.

Máte právo

 • Pít vodu bez plastů, jedů a léků.
 • Platit za vodu spravedlivou cenu vody.
 • Na garanci práva na vodu v Ústavě ČR.
 • Na správy vody, kdy její prioritou jsou lidé.
 • Aby peníze za vodu končily ve vodárenství.
 • Na odsun koncernů i překupníků od české vody.

Zájmy oligarchů a překupníků do správy daru nepatří.

Cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ (NFPOV)

NFPOV se postavil nemravnému a protiprávnímu systému dobývání renty. Kde neplatí právo, neplatí nic.

Přes soudy, aktivní občanství, save-watch-dog projekty, investigativní žurnalistiku a informováním ve veřejném zájmu.

Pomohli jsme v řadě regionů lidem správu vody v podobě služby ubránit.

Kde nastal protiprávní stav, tam prosazujeme nápravu, odsun koncernů, náhrady škod, vrácení neoprávněného obohacení a odpovědnost politiků za protiprávní stav.

Kde nás poslechli, tam jsme pomohli lidem ušetřit tisíce

15.686 Kčv Kroměříži
9.701 Kčv Náchodě
10.064 Kčv Pardubicích
15.708 Kčv Přerově

Vycházíme z těchto principů

Stát je svobodný, má-li v rukou vodu a její správu. Voda je život a náš život ani život našich dětí do rukou koncernů rozhodně nepatří. Justice, neschopná prosadit dodržování zákonů, není justice.

Soudce: Žijeme v Koncernistánu a draze za to platíme

Náš cíl

Stav v roce 2019

správa vody jako zdroj zisků koncernů

Stav v roce 202x

správa vody jako služba pro lidi

1) NFPOV pomáhá lidem bránit vodu přes advokační projekty (save projekty) a pomáhá jim i s obranou proti žalobním útokům ve stylu SLAPP

2) NFPOV pomáhá lidem, starostům i politikům, přes hlídací aktivity (watch-dog)

Odhalujeme protiprávní jednání politiků a komploty kolem vody a vodáren. Zveřejňujeme fakta, důkazy a rozsudky. Ukazujeme, jak se nájezdníkům bránit, jak vodu v rukou měst ubránit nebo jak ji do rukou měst vrátit.

ROZSUDKY

3) NFPOV informuje lidi o tom, o čem jiní mlčí. Přináší osvětu, investigativní, datovou žurnalistiku a otevřená data

Publikujeme data, fakta, analýzy, rozsudky. Informujeme i o praktikách nájezdníků, koncernů i kolaborantů z řad politiků. Ukazujeme, jak lze nemravný systém napravit.

Jsou odíráni lidé
Jsou odírána města

4) NFPOV vytváříme občanskou komunitu, která hájí svá práva

Tvoříme komunitu, která ví, že jako jednotlivci šanci nápravu prosadit nemají, ale společně ano, protože je nás hodně a jsme silnější než korporace. Máme PRAVDU, hájíme správnou věc. Kšeftování s vodou ukončíme tlakem veřejného mínění a přes soudy.

24.000 lidí

je v komunitě PRAVDA O VODĚ A VODA LIDEM

FACEBOOKPravda o vodě a voda lidem
DATOVÝ PORTÁL

11.032 lidí

CENA VODY V ČR

4.800 lidí

VODÁRNY V ČR

3.785 lidí

YOU TUBE KANÁL

2.290 lidí

5) NFPOV pomáhá rozumným politikům napříč politickým spektrem

Doložil politikům, kdo a jak vyvádí peněžní toky a zisky z vody do rukou cizinců a dokládá v čem je pro lidi a měst výhodné, když správu vody zajišťují vodárny v rukou měst

SROVNÁNÍvoda ubráněná / voda zaprodaná

6) NFPOV pomáhá občanským aktivitám v regionech ČR

Ukazujeme lidem, jaké kroky vedou k ubránění vody a vodáren. Poskytuje zdarma data, fakta, důkazy i rozsudky. Inspirují se tím, co NFPOV dělá a obranu vody konzultujeme.

7) NFPOV pomáhá rozvíjet aktivní občanskou společnost lidí napříč Českou republikou

S občany trváme na tom, aby Parlament ČR zavedl 10 principů, pro ochranu priorit občanů a státu ve správě vody a také odpovědnost politiků

Petici VODA JE ŽIVOT již podepsalo

13289 občanů
CHCI PODEPSAT PETICI 10 kroků k nápravě

NFPOV navázal na práci svých zakladatelů, kteří za 18let obrany lidí, vody a městských vodáren dosáhli tohoto

vyhráli soudy

ubránili vodárny

zpřístupnili důkazy

odhalili Trojské koně

DÁVÁ VÁM TO, CO DĚLÁME SMYSL? PAK SE PŘIDEJTE A PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podpořili

 • Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...
  Jana Lorencová Jana Lorencová Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍
  Radek Sluka Radek Sluka