NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ (NFPOV)

* VY, OBČANÉ, JSTE TI, KTEŘÍ NAKONEC VŠE KOLEM VODY PLATÍ. PROTO MÁTE PRÁVO, ABY VAŠE PENÍZE BYLY VYUŽITY VE VAŠEM ZÁJMU, NIKOLI V ZÁJMU KORPORACÍ A PŘEKUPNÍKŮ.

NÁŠ PŘÍBĚH A MISE

NFPOV odhaluje často nelegální vyvádění správy vody korporacím jako Veolie atd.. Prosazuje, aby zisky z vody byly reinvestovány v naší zemi, aby ČR byla suverénní stát, který má svou vodou a finance z ní ve svých rukou. Aby občané, kteří za vodu nakonec jako jediní platí, měli spravedlivou správu vody. Aby osoby odpovědné za korporace u našich studní se za to zodpovídaly u soudů. Ukazuje, jak lze protiprávní stav napravit. ZDE

 

HISTORIE A ZALOŽENÍ FONDU

NFPOV je česká nestátní nezisková nadace založená 7. března 2018[1], poté, co zakladatelé fondu dosáhli pravomocné rozsudky[2] prokazující nekalé obcházení a porušování zákonů.[3] vedoucí k vyvedení monopolu prodeje vody do rukou zahraničních korporací. Zakladatelé navíc opakovaně uspěli u Ústavního soudu ČR, který potvrdil soudní zvůli soudců Nejvyššího soudu[4], kteří léta pomáhali udržovat protiprávní systém v chodu, což se negativně dotýká miliónů občanů České republiky.

CHRÁŇTE VODU S NÁMI

MÁM INFORMACE, PROTO NEMLČÍM

NAŠE ÚSPĚCHY: JAK POMÁHÁME OBČANŮM A VODÁRNÁM

Tam, kde jsme byli vyslyšeni, občané ušetřili stamilióny, městské vodárny investovaly miliardy do obnovy infrastruktury a čisté vody a získali navíc další miliardy z EU. Prosadili jsme dodržování zákonů.

OBČANŮM JSME POMOHLI UŠETŘIT

1.879.000.000,- Kč

VODÁRNÁM JSME POMOHLI ZÍSKAT

2.000.000.000,- Kč

Kroměříž

549 mil.Kč

Náchod

249 mil.Kč

Pardubice

535 mil.Kč

Přerov

681 mil.Kč

VÝZVY, KTERÝM ČELÍME?

NAŠE VIZE: VODA JE ŽIVOT A NE ZDROJ K DOLOVÁNÍ ZISKŮ

Naším cílem je ukončit odtok zisků z vody do zahraničí a vrátit správu vody do rukou lidí a městských vodáren. Proč? Protože občané vše kolem vody platí, a proto mají nárok na to, aby voda byla spravována v jejich zájmu.

 

MODRÁ JE DOBRÁ 🙂

Stav v roce 2019

správa vody jako zdroj zisků koncernů

Stav v roce 202x

správa vody jako služba pro lidi

LIDÉ V NADACI A LIDÉ S NADACÍ SPOLUPRACUJÍCÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVY NADAČNÍHO FONDU

STÁHNOUT ZDARMA

CO DĚLÁME: NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY A ÚSILÍ

Mezi naše hlavní aktivity patří investigativní činnost, podpora občanské společnosti, informování politiků, návrhy úprav zákonů v zájmu občanů a publikování důkazů a rozsudků. Ukazujeme řešení a to aktivně prosazujeme. Jdeme cestou, kterou již úspěšně realizují ve Francii nebo v Německu[6].

 

1. INVESTIGATIVNÍ ČINNOST

Naše projekty odhalují a dokumentují protiprávní činnost organizované skupiny osob, včetně vrcholových politiků. Nadace vše dokládá důkazy, rozsudky a stanovisky státních zástupců.[5]

 

Na nekalé jednání politiků, kteří protiprávně tunelují vodárny má stejný názor jako my i státní zastupitelství

2. PODPORA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

NFPOV s občany vytváří legitimní tlak na nápravu přes PETICI VODA JE ŽIVOT[10], kdy po politicích požaduje vrátit do správy vody zájmy občanů a státu požaduje přes 62.500 občanů České republiky. Aktuálně ZDE. Př. Voda bude spravována jako služba a ne za účelem inkasa zisku. Právo lidí na vodu bude zakotveno v Ústavě ČR apod..

 

Jedinec nemá šanci nápravu prosadit a pro korporátní psychopaty a darebáky je snadný terč. Komunita lidí, která brání vodu společně, jednotlivce chrání a jejich sílu násobí.

 

NFPOV proto prosazuje změny v právních předpisech a v politickém prostředí, které vytváří spravedlivou správu vody v zájmu občanů. Nadace pomáhá občanům pořádající místní referenda, ve kterých se občané vyslovují k otázkám modelu provozování vodárenství. - Zlín, Ostrava.

 

PETICE VODA JE ŽIVOT

NFPOV spolu s lidmi požaduje vyšetřit protiprávní instalace korporací k naší vodě a vrátit do správ vody zájmy občanů

Voda ani její prodej do rukou zahraničních korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

3. INFORMOVÁNÍ POLITIKŮ

NFPOV od svého založení léta informuje politiky v Parlamentu České republiky[7] o tom, co se provádí kolem vody a vodáren. Doručuje jim důkazy, fakta, informace, rozbory a rozsudky. V roce 2021 např. 1. díl Publikace VODA JE ŽIVOT[8] a ROZBOR[9] kontraverzního návrhu ústavního zákona.

 

NFPOV zpracovala, vydala a politikům v Parlamentu ČR doručila 1. díl publikace VODA JE ŽIVOT. Obsahuje fakta, důkaz, rozbory i rozsudky. Dokládá, co se kolem vodáren a vody léta páchá. Poskytuje ji všem ZDARMA. Na její vytvoření a distribuci přispěli občané ČR  ZDE

4. PUBLIKOVÁNÍ DAT, DŮKAZU A ROZSUDKŮ

Nadace zpracovává a zdarma zpřístupňuje vyjádřením stran vodárenských sporů, rozsudky, usnesení soudů, včetně ústavních nálezů. Zmapovala Náhubkové praktiky koncernu[11] a to, jak se lidé vystavení těmto praktikám úspěšně ubránili - advokát[12], starosta a město[13], novinář[14] Zpřístupnila souhrn dokumentů, které osobám vystaveným podobným praktikám poskytují příležitost se levně a efektivně podobným praktikám bránit.[15]

NFPOV kauzy dokumentuje a zveřejňuje formou datové žurnalistiky, kdy krok po kroku dokládá postupy při protiprávním vyvádění správy monopolu vody do rukou koncernů a důkazy publikuje seřazené v časové řadě.

 

ÚSTAVNÍ NÁLEZY
VRCHNÍ SOUD
ŽALOBNÍ ÚTOKY
TUNEL VODÁRNY
5. PROKÁZÁNÍ NEVYMAHATELNOSTI PRÁVA V ČR A OBRANA PRÁVNÍHO STÁTU

Nadace pracuje na projektu, který dokumentuje a zveřejňuje práci soudkyně JUDr. Klimešové z Krajského soud v Brně ve vodárenských kauzách, které "soudí" téměř dvě desítky let! Přitom ji Vrchní soud v Olomouci již rozhodování v jedné vodárenské kauze raději odebral, neboť opakovaně vydávala nepřezkoumatelná usnesení[17].

6. NFPOV KONFRONTUJE SLIBY A ČINY POLITIKŮ A KONCERNŮ

Informujeme občany o tom, co politici slibují před volbami a co konkrétně dělají nebo nedělají. To pomáhá ukončit volby naslepo dle scénářů PR agentur. Informovaní občané podvodníky nevolí. Důkaz? V roce 2022 obhajovalo mandát 27 senátorů. Devět z těch, kteří hlasovali PROTI požadavku na vyšetření protiprávních instalací korporací k našim studnám - mandát neobhájilo. Více ZDE  

 

NFPOV doložil, že návrh ústavního zákona o vody, předložený politiky do sněmovny je past na peněženky lidí a na veřejné rozpočty

7. FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ NFPOV

Zdroje pro činnost nadace pocházejí z vlastních prostředků zakladatelů a z příspěvků občanů, kteří podporují její cíle. Dárci podporují práci nadace přes transparentní účet u ČSOB 966665/0300 a také prostřednictvím darovací platformy darujme.cz.

 

Nadace odhaluje protiprávní jednání politiků v zájmu korporací, takže vás asi nepřekvapí, že žádnou finanční podporu na tuto činnost od státu, politiků ani od koncernů nedostává. To ji ovšem dává prostor plnit zcela nezávisle své dlouhodobé cíle.

8. NFPOV: JAK JDE VODU PRO LIDI UBRÁNIT

Není třeba nic znárodňovat. Soudy nám již potvrzují, že korporace  jsou u naší vody často protiprávně. Příklad  ZDE. Lidé za to odpovědní patří před soud. Za své jednání musí nést odpovědnost. Co bylo zcizeno, musí být vráceno. Přes soudy lze vrátit vodu lidem. Kde nelze prokázat protiprávnost, jsou smlouvy s koncerny na dobu určitou a ty končí.

 

NFPOV doložil, že návrh ústavního zákona o vody, předložený politiky do sněmovny je past na rozpočty lidí i veřejné.

DÁVÁ VÁM VÝŠE UVEDENÉ SMYSL? PAK SE K OBRANĚ VODY PŘIDEJTE.

 Darujte na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬