NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Pomáhá lidem, aby za kvalitní vodu platili méně, jako např. v Kroměříži nebo Přerově o 10-15 Kč/m3 míň než v okolních regionech, kde vodu prodávají cizinci. Pomáhá lidem ušetřit a aby to, co vydělají použili pro sebe a svou rodinu.

 • Pomáhá starostům zajistit dostatek čisté vody. Aby obec měla vodovod i kanalizaci a aby tyto investice finacovala městská vodárna a ne obec, která díky tomu rozpočet použije na podporu služeb občanům - Vak Břeclav, Vak Náchod.
 • Pomáhá městským vodárnám čerpat stamiliónové dotace z EU na investice do dostatku kvalitní vody a jejího čistění. Vak Pardubice, Vak Přerov, Vak M.Boleslav, Vak Kroměříž, Vak Náchod.
 • Pomáhá zastupitelům odhalit Trojské koně oligarchů a koncernů ve vedení měst a městských vodáren, kteří nepracují pro města a vodárny - Vak Zlín, Vak H. Králové.
 • Pomáhá rozumným politikům vyhrát volby tím, že dělají správnou věc pro lidi, města a stát. Vak Kroměříž, Vak Přerov, Vak Náchod, ale i Vak Zlín, sev. Čechy.
 • Pomáhá politickým stranám a hnutím odhalit kolaboranty, kteří pracují pro oligarchy, mafiány, koncerny... Zlín, Kladno, Chrudim, Praha.
 • Pomáhá státu Česká republika zachvat si rozhodující vliv na vodu a vše, co se správou vody souvisí, protože voda je strategická surovina a jen stát, který toto má v rukou je svobodný stát, který je schopný hájit zájmy svá a občanů.

Naše vize:
Voda je život a pro stát je tím, čím je krev pro člověka

Proto má být spravována státem pro lidi, jako dar a ne cizinci pro magnáty, jako zdroj dolování zisků

Lidé mají právo na spravedlivou cenu vody, na garanci práva na vodu a na správu vody v zájmu lidí, státu a přírody. Komerční a soukromé zájmy do správy daru nepatří. Voda není zboží k dolování zisků.

Cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ (NFPOV)

NFPOV hájí zájmy lidí, proto se postavil protiprávní komercionalizaci správy vody

Nápravu prosazujeme přes soudy, aktivní občanství, save-watch-dog projekty, investigativní žurnalistiku a tlak veřejného mínění.

Náprava znamená ukončit protiprávní působení koncernů a překupníků u české vody, náhrada miliardových škod a dopovědnost politiků za protiprávní stav a nový systém nekomerční správy vody v podobě služby.

NFPOV a jeho zakladatelé již v řadě regionů pomohli  nemravnou komercionalizaci vody zastavit - Náchod, Pardubice, Břeclav, Kroměříž, Přerov ...

Práce NFPOV vychází z těchto principů

Jen stát, který má v rukou vodu a její správu, je svobodný stát. Voda je život a náš život ani život našich dětí do rukou koncernů rozhodně nepatří. Funkční justice je schopná prosadit právo i spravedlnost.
Pokud výše uvedené neplatí, žijeme v Koncernistánu ne ve svobodném státu.

Občané ČR mají právo

 • Na spravedlivou cenu vody.
 • Pít vodu bez plastů, jedů a léků.
 • Na garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.
 • Aby prioritou správy vody byly lidé, stát a příroda.
 • Aby peníze za vodu končily ve vodárenství, nastal odsun koncernů od české vody.

správa vody jako služba pro lidi

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

 • Ukazuje, jak vrátit do správy vody zájmy lidí.
 • Pomáhá městům bránit vodu proti koncernům.
 • Odhaluje a ruší protiprávní zdražování cen vody.
 • Přes soudy brání městské vodárny před nájezdníky.
 • Odhalil protiprávní jednání a kolaboraci politiků a prosazuje za to jejich odpovědnost.

správa vody jako zdroj zisků koncernů

1) NFPOV a advokační projekty a obrana proti útokům (save projekty)

Pomáháme s obranou proti útokům nájezdníků, vedených s cílem vyvést zisky z vody do rukou cizinců. Pomáháme i proti zákeřným útokům bílých límečků, vedených s cílem zabránit informování veřejnosti a tím spustit nápravu.

2) NFPOV a advokační a hlídací aktivity (watch-dog)

Odhalujeme protiprávní komploty a jak se na nich podílí politici. Publikujeme fakta, důkazy a rozsudky a tím návody, jak správu vody v podobě služby ubránit nebo jí do této podoby vrátit.

ROZSUDKY

3) NFPOV a investigativní, datová žurnalistika a otevřená data

Poskytujeme informace, o kterých ostatní mlčí. Zveřejňujeme nekalé praktiky nájezdníků, koncernů i kolaboraci politiků. Dokládáme drancování rodinných i veřejných rozpočtů.

Jak jsou odíráni lidé?
Jak jsou odírána města?

4) NFPOV vytváří občanskou komunitu, která aktivně hájí svá práva

Vytváříme komunitu informovaných lidí, kteří chápou důležitost vody a prosazují s námi ukončení pochybného kšeftování s českou vodou

19.000 fanoušků v komunitě

FACEBOOKPravda o vodě a voda lidem
YOU TUBE KANÁL
DATOVÝ PORTÁL
CENA VODY V ČR
VODÁRNY V ČR

5) NFPOV spolupracuje s rozumnými politiky napříč politickým spektrem

Doložili jsme politikům, kdo a jak vyvádí peněžní toky a zisky z vody do rukou cizinců a dokládáme v čem je pro lidi a měst výhodné, když správu vody zajišťují vodárny v rukou měst

SROVNÁNÍvoda ubráněná / voda zaprodaná

6) NFPOV a občanská aktivita ve vybraných regionech ČR

Spustili jsme kroky k nápravě a ukazujeme lidem, že vodu ubránit lze, ale musíme proto něco udělat. Mohou se inspirovat nebo přidat k tomu, co děláme.

7) NFPOV a aktivní občanství napříč Českou republikou

S občany trváme na tom, aby Parlament ČR prosadil 10 principů, které vrací do správy vody priority občanů, zájmy státu a odpovědnost politiků

Petici VODA JE ŽIVOT již podepsalo

12823 občanů
CHCI PODEPSAT PETICI 10 kroků k nápravě

NFPOV navázal na práci svých zakladatelů, kteří za 17let obrany lidí, vody a městských vodáren dosáhli tohoto

vyhráli soudy

ubránili vodárny

zpřístupnili důkazy

odhalili Trojské koně

DÁVÁ VÁM TO, CO DĚLÁME SMYSL? PAK NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podpořili

 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.  
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498