NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ
Neustálé zdražování vody, kdy 20-40 % z toho, co za vodu platíme, končí v zahraničí, je hanebné. Proto se NFPOV postavil nemravné komercionalizaci správy vody v ČR a protiprávnímu jednání politiků a vodařů skrytě pracujících pro koncerny.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ (NFPOV)

Byl založen za účelem ochrany občanů a jejich práv ve strategickém odvětví vodárenství

NFPOV výše uvedené chrání přes soudy, aktivní občanství, save-watch-dog projekty, datovou žurnalistiku a kroky vedoucími k ukončení absurdního systému.

Zlo nejde promlčet, protože v jeho ozvěně žijeme a budou v ní žít i naše děti. NFPOV ukončuje protiprávní stav, prosazuje vrácení neoprávněného obohacení a náhrady škod, způsobené občanům ČR.

NFPOV, resp. jeho zakladatelé, pomohli v řadě regionů zastavit tunely městských vodáren (Náchod, Pardubice, Břeclav, Kroměříž, Přerov…) a léta vedou soudní boj za jejich ukončení tam, kde proběhly. Soudy pravomocně potvrzují, že oprávněně.

Prioritou občanů ČR je voda, ne zisky koncernů. Voda je strategická surovina a proto nemá být zdroj dolování zisků.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je neakceptovatelný.

Práce NFPOV vychází z těchto principů

Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Voda je život, ne zboží k dolování zisků.
Jen stát, který má v rukou vodu a její správu, je svobodný. Nemohoucí právo je znak kolonií.

Občané ČR mají právo

 • Na spravedlivou cenu vody.
 • Pít vodu bez plastů, jedů a léků.
 • Na garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.
 • Aby prioritou správy vody byly lidé, stát a příroda.
 • Aby peníze za vodu končily ve vodárenství, nastal odsun koncernů od české vody.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

 • Ukazuje, jak vrátit do správy vody zájmy lidí.
 • Pomáhá městům bránit vodu proti koncernům.
 • Odhaluje a ruší protiprávní zdražování cen vody.
 • Přes soudy brání městské vodárny před nájezdníky.
 • Odhalil protiprávní jednání a kolaboraci politiků a prosazuje za to jejich odpovědnost.

1) NFPOV a advokační projekty a obrana proti atakům (save projekty)

Bráníme s lidmi protiprávním pokusům vyvést správu vody do rukou cizinců. Darebáci na nás a na lidi útočí. Pomáháme proto s obranou proti útokům bílých límečků, jejichž cíl je zabránit informování veřejnosti.

2) NFPOV a advokační a hlídací aktivity (watch-dog)

Přes soudy odhalujeme protiprávní jednání a kdo je do něho zapojený. Publikujeme fakta, data, absurní rozsudky a tím návody, jak správu vody v podobě služby lidem ubránit.

ROZSUDKY

3) NFPOV a investigativní a datová žurnalistika i otevřená data

Poskytujeme informace, o kterých ostatní v ČR mlčí. Odhalujeme kauzy, organizované protiprávní jednání a drancování rozpočtů rodin i měst a státu.

SROVNÁNÍ CO PŘINÁŠÍkdyž se podaří vodu ubránit
DATOVÝ PORTÁLpravda o vodě
YOU TUBE KANÁLpravda o vodě

4) NFPOV vytváří občanskou komunitu, která aktivně hájí svá práva

Spolu s lidmi, kteří chápou důležitost vody, prosazujeme vrácení zájmu lidí do správy vody a ukončení kšeftování s českou vodou

18.408 fanoušků v komunitě

FACEBOOKPravda o vodě a voda lidem

5) NFPOV spolupracuje s rozumnými politiky napříč polit. spektrem

Doložili jsme politikům, kdo a jak realizuje vyvedení peněžních toků a zisků z vody do rukou cizinců a ukazujeme, proč mají správu vody zajišťovat vodárny v rukou měst.

správa vody jako zdroj zisků koncernů

CENA VODY V ČR

správa vody jako služba pro lidi

VODÁRNY V ČR

6) NFPOV a občanská aktivita ve vybraných regionech ČR

Spolu s občany jsme spustili kroky k nápravě. Ukazujeme, jak mohou nápravu realizovat sami anebo se mohou přidat k tomu, co děláme my nebo se tím inspirovat.

7) NFPOV a aktivní občanství napříč Českou republikou

Spolu s občany prosazujeme, aby Parlament ČR naplnil 10 principů, vedoucích k nápravě systému zpět v zájmu občanů a státu

10 kroků k nápravě

Petice VODA JE ŽIVOT

Podepsalo ji

12756 občanů
PETICE VODA JE ŽIVOT10 kroků k nápravě

17 let obrany vody a městských vodáren v ČR

NFPOV navázal na práci svých zakladatelů, kteří dosáhli toto

vyhráli soudy

ubránili vodárny

zpřístupnili důkazy

odhalili Trojské koně

DÁVÁ VÁM TO, CO DĚLÁME SMYSL? PAK NÁS PODPOŘTE

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali

 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Je nekomerční, nestátní nezisková organizace

To znamená, jsme nezávislí na politicích, politických stranách, i koncernech. Nefinancuje nás stát ani EU. Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí.

PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme