NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Pomáhá lidem, aby to, co za vodu zaplatí skončilo zpět ve vodárnenství. Vodárny peníze od lidí reinvestují a tak peníze od lidí slouží k řešení sucha a zajištění čistoty vody a ne jako zisk překupníků v cizině. Pomáháme lidem, aby platili za vodu méně. Každé rodině v Pardubicích, Náchodě, Kroměříži a Přerově jsme ušetřili 10-15 tis. Kč a tato částka každý rok roste.  Celkem jsme v těchto regionech lidem ušetřili:

1.879.000.000,- Kč

Pomáhá městům ušetřit stamilióny a čerpat miliardy z dotaci EU tím, že jsme politikům pomohli ubránit správu vody v rukou městských vodáren. Kde nás neposlechli, tam tyto peníze platí lidé nebo města z rozpočtů. Ve výše uvedených regionech získaly městské vodárny na investice přes

2.000.000.000,- Kč

Pomáháme lidem a městům zachovat prodej vody v podobě služby nebo ji do podoby služby vrátit - Zlín, Kladno, Praha...

Pomáháme

 • Lidem ušetřit za vodu díky soudům, které vyhráváme, př. Pardubice a aby politici pracovali pro lidi a nebrali úplatky
 • Starostům řídit lépe obec, zajistit dostatek vody, investovat do trubek a nepřicházet o milióny
 • Městům, aby investice platily vodárny. Města použijí své peníze na školky, domovy seniorů - Náchod
 • Zastupitelům ukončit nemravný systém - Nové Strašecí a ubránit se žalobním útokům koncernů
 • Městským vodárnám získat stamilióny z EU - Pardubice
 • Politickým stranám odhalit kolaboranty ve vlastních řadách
 • Státu zachovat vliv na strategickou surovinu a z peněz, které neskončí v cizině financovat např. zadržení vody

Přerov

21.938.683.000 Kč

Jsme v letech 2010-2018 zaplatili. Byly naše a skončily v cizině.

Přišli jsme o:

nebo

Dokud to nenapravíme,

tak nám a našim dětem budou vodu dál zdražovat, další miliardy pošleme do ciziny a ve vodárenství budou dál peníze chybět.

Naše vize

Vše kolem vody nakonec vždy zaplatí lidí, proto voda v ČR musí být spravována  jako služba lidem a stát musí lidem garantovat právo na vodu v Ústavě ČR a také to, že finance, které za vodu zaplatí, skončí zpět v odvětví, tzn. v řešení sucha a čistoty vody a ne v cizině na účtech překupníků.


Proč? Protože:

Voda je život, je to dar, ne zboží!
Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka.
Voda je život a náš život ani život našich dětí do rukou koncernů nepatří.

Máte právo

 • Pít vodu bez plastů, jedů a léků.
 • Platit za vodu spravedlivou cenu.
 • Na garanci práva na vodu v Ústavě ČR.
 • Aby peníze za vodu končily ve vodárenství.

Postavilil jsme se protiprávní instalaci cizinců a překupníků k českým studnám, kteří vysávají z vody miliardy

Přes soudy, aktivní občanství, save-watch-dog projekty, investigativní žurnalistiku a informováním ve veřejném zájmu.

Pomohli jsme v řadě regionů lidem ubránit správu vody v podobě služby lidem.

Kde protiprávní stav nastal, tam prosazujeme nápravu, náhradu škod, vrácení neoprávněného obohacení a odpovědnost politiků za protiprávní stav.

Kde nás poslechli, tam lidé a rodiny šetří tisíce, které použili pro svou potřebu

15.686 Kčv Kroměříži
9.701 Kčv Náchodě
10.064 Kčv Pardubicích
15.708 Kčv Přerově

Soud vyhraný v Pardubích přinesl do regionu stamiliónové dotace z EU a díky tomu je nemusela investovat města z rozpočtů

V Pardubicích získali stovky mil. Kčkteré nemusí platit lidé ani města

Totéž platí pro Kroměříž, Přerov, Náchod, Břeclav...

Pomáháme České republice zůstat svobodným státem. Tím je jen v případě, že má v rukou vodu, infrastrukturu, prodej vody a peněžní toky z vody

Odmítáme, aby se z ČR stal Koncernistán a my na to draze dopláceli

21.938.683.000 Kč lidé zaplatili v ceně vody v letech 2010-2018 a skončily v cizině

Náš cíl

Stav v roce 2019

správa vody jako zdroj zisků koncernů

Stav v roce 202x

správa vody jako služba pro lidi

1) Bráníme vodu přes advokační projekty (save projekty) a pomáhá lidem vystaveným žalobním útokům koncernů

2) Pomáháme lidem, starostům i politikům přes hlídací aktivity (watch-dog)

Odhalujeme protiprávní jednání politiků kolem vodáren. Radíme, jak se bránit nájezdníkům a ubránit vodu v rukou měst. Zveřejňujeme nekalé jednání koncernů.

ROZSUDKY

3) Informuje o tom, o čem jiní mlčí. Přinášíme fakta, investigativní, datovou žurnalistiku a otevřená data

Publikujeme fakta, analýzy i rozsudky. Zveřejňuje praktiky nájezdníků, koncernů i darebáků z řad politiků. Ukazujeme, jak lze nemravný systém napravit.

4) Vytváříme občanskou komunitu, která aktivně hájí svá práva a chrání vodu a lidi

Jednotlivec nemá šanci nápravu prosadit a pro darebáky je snadný terč. Jinou sílu mají lidé, když se brání společně. Komunita nadačního fondu navíc lidi chrání a pokud potřebují, zůstanou anonymní. Práce NFPOV navíc přitahuje větší pozornost médií.

Komunitu PRAVDA O VODĚ již tvoří přes

42.500 lidí

Přidejte se! Klikněte na tlačítko:
Dát stránce To se mi líbí

Kšeftování s vodou ukončí jedině tlak informované veřejnosti na politiky a rozsudky. Proto věnujeme tolik práce, času a financí osvětě a dostupnost informací. Děkujeme, že nám jejich sdílením a šířením pomáháte.

Počet lidí, který šíří informace a přivádí pozornost dalších lidí k vodě

DATOVÝ PORTÁL

13.414 lidí

CENA VODY V ČR

8.197 lidí

VODÁRNY V ČR

4.432 lidí

YOU TUBE KANÁL

2.780 lidí

5) Pomáháme bránit vodu rozumným politikům napříč politickým spektrem

Doložili jsme politikům, kdo a jak vyvádí peněžní toky a zisky z vody do rukou cizinců a dokládáme v čem je pro lidi a města výhodné, když správu vody zajišťují vodárny v rukou měst a rozumní politici pochopili.

6) Poskytujeme lidem zdarma data, konzultace i rozsudky. Lidé se inspirují tím, co pro obranu vody děláme a poté sami sebe a vodu brání

Ukazujeme, jaké kroky vedou k ubránění vody a vodáren.

7) Pomáháme rozvíjet aktivní občanskou společnost lidí napříč Českou republikou

S 30.000 občany ČR, kteří podepsali naší petici VODA JE ŽIVOT požadujeme, aby Parlament ČR zavedl do prodeje vody 10 principů, které chrání občany. Petici již projednávme v petiční výbor Senátu ČR.

Aby tlak na nápravu rostl, tak podpisy sbíráme dál zde na internetu.

PODEPSAT PETICI 10 kroků k nápravě

Navázali na práci zakladatelů, kteří za 18 let obrany lidí, vody a městských vodáren dosáhli tohoto

vyhráli soudy

ubránili vodárny

zpřístupnili důkazy

odhalili Trojské koně

DÁVÁ VÁM TO, CO DĚLÁME SMYSL? PAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes aplikaci, kde není uvedeno jméno dárce. Tak nám pomáhají i lidé, kteří pracují u koncernů, protože kdyby se koncerny dozvěděli, že nám pomáhají, taky by přišli o práci apod..

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podpořili

 • Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...
  Jana Lorencová Jana Lorencová Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍
  Radek Sluka Radek Sluka