NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ


Brání právo lidí na vodu i přes soudy, dokládá korupci koncernů a protiprávní jednání politiků a soudci mu dávají za pravdu. Cizinci jsou u naší vody často protiprávně. Koncernofilové odpovědní za tunely vodáren nadaci pomlouvají, že chce něco znárodňovat. Nadace přitom jen trvá na dodržování zákonů a tím tunely ukončuje. Prioritou nadace jsou zájmy občanů a dostatek čisté vody.

prosazuje:

 • Rozum - Co se za vodu od lidí vybere, to skončí ve vodárenství a ne v cizině.
 • Slušnost - Lidé zaplatí za vodu jen to, co se skutečně musí.
 • Bezpečí - Garanci práva lidí na vodu v ústavě.

Pomohl:

ušetřit lidem

1.9 miliard korun

obcím čerpat dotace

2 miliardy korun

vyhrát soudy

4x Ústavní a nejvyšší

ubránit vodárny

10 okresních vodáren

bránit vodu a lidi

20 let
celkem

Proč? Protože vše kolem vody zaplatí pouze občané a proto mají právo, aby byl prodej vody byl nastaven v jejich zájmu a ne v zájmu překupníků.

Nadace pomáhá:

 

 1. Občanům – zajistit dostatek pitné vody
 2. Obcím – zajistit obnovu infrastruktury
 3. Přírodě – zajistit čistou vodu v řekách

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Zisků na účtech koncernů se nenapijeme, proto jsme se "Trautenberkům" postavili. Vodu lze ubránit osvětou, rozsudky a tlakem občanů na politiky za vrácení zájmu lidí do prodeje vody.

Bráníme prodej vody v rukou městských vodáren před nájezdníky

v Pardubicích, Náchodě, Kroměříži a Přerově, informování a podněty na soudy pomohly rodinám 1,8 miliardy korun, které by skončily v cizině.

1.879.000.000,- Kč

Osvěta a dosažené rozsudky pomohly městským vodárnám ušetřit stamilióny a získat 2 miliardy dotací EU na investice do infrastruktury.

2.000.000.000,- Kč

Ukončujeme protiprávní prodej vody přes "Trautenberky" a to pomáhá:

Práce nadace je prospěšná lidem, městům i státu

Přerov

Odebírejte videa a šiřte, co vás zaujme

21.938.683.000 Kč

Jsme v letech 2010-2018 zaplatili. Byly naše a skončily v cizině.

Dokud to nenapravíme, tak bude voda dál zdražovat a v odvětví budou dál scházet peníze na investice

Informujeme o tom, o čem jiní mlčí

Pro prodej naší vody nepotřebujeme žádné překupníky ani koncerny


Voda je život, je to dar, ne zboží!
Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka.
Voda je život a náš život ani život našich dětí do rukou koncernů nepatří.

TAK POD TO SE PODEPÍŠU

Ukazujeme, jak vodu úspěšně bránit přes:

 • soudy
 • aktivní občanství
 • save-watch-dog projekty
 • investigativní a datovou žurnalistiku
 • dohled nad zákony a jejich schvalováním
 • monitoringem jednání koncernů a politiků

Kde protiprávní stav nastal, tam prosazujeme nápravu, náhradu škod, vrácení neoprávněného obohacení a odpovědnost politiků za protiprávní stav.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Kde nás poslechli, tam lidé i města ušetřili

Kroměříž

549 mil.KčKaždé rodině 15.686 Kč

Náchod

249 mil.KčKaždé rodině 9.701 Kč

Pardubice

535 mil.KčKaždé rodině 10.064 Kč

Přerov

681 mil.KčKaždé rodině 15.708 Kč

Kdo ovládá vodu, ovládá vše. Stát, nemá-li v rukou vodu, infrastrukturu, peněžní toky i zisky z vody, není nezávislý, je v rukou cizích korporací

ČR je Koncernistán, kde je prodej vody systém
dobývání renty

Náš cíl

Stav v roce 2019

správa vody jako zdroj zisků koncernů

Stav v roce 202x

správa vody jako služba pro lidi

1) Bráníme vodu přes advokační projekty a pomáháme lidem se bránit žalobním útokům koncernů

2) Pomáháme občanům, zastupitelům i vrcholovým politikům přes hlídací (watch-dog) aktivity

Odhalujeme protiprávní jednání politiků. Radíme, jak se ubránit nájezdníkům a ubránit vodu v rukou měst. Zveřejňujeme nekalé jednání koncernů.

ROZSUDKY

3) Přes investigativní žurnalistiku a otevřená data zveřejňujeme fakta. Přinášíme srovnání, analýzy i rozsudky a ukazujeme, jak vše napravit.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí. Odebírejte video kanál.

4) Tvoříme komunitu, která hájí svá práva a chrání vodu a vodárny

Často protiprávní působení cizinců u českých studní může ukončit jen trvalý tlak informované veřejnosti a rozsudky. Proto hodně času a financí věnujeme zpřístupnění informací veřejnosti.

Nadační fond také chrání občany, kteří vodu brání. Jedinec nemá šanci prosadit nápravu a je snadný terč útoků. Proto bráníme vodu společně.

Komunitu PRAVDA O VODĚ již tvoří přes

Přidejte se! Klikněte na tlačítko:
Dát stránce To se mi líbí

5) Počet uživatelů, kterým slouží portál pravdaovode.cz, každý rok roste. To přivádí k dění kolem vody pozornost dalších občanů.

DATOVÝ PORTÁL
CENA VODY V ČR
VODÁRNY V ČR
YOU TUBE KANÁL

6) Pomáháme zastupitelům napříč politickým spektrem bránit městské vodárny před greenmalingovými nájezdy

Doložili jsme jim, kdo a jak vyvádí peněžní toky a zisky z vody do rukou cizinců. Dokládáme v čem je pro občany a města výhodné, když správu vody zajišťují vodárny v rukou měst.

Co je to greenmailing?

7) Ukazujeme, jaké kroky vedou k ubránění vody a vodáren. Poskytujeme zdarma data, rozsudky i konzultace. Lidé se inspirují a sebe a vodu brání.

8) Tvoříme aktivní občanskou společnost, která tvoří významný legitimní tlak na nápravu, který nemohou politici a zastupitele ignorovat

Naše voda ani její prodej nepatří do rukou koncernů

Souhlasíte?
Pak se přidejte a peticie podepište.

 

Petici již podepsalo 

36.400 lidí

Nadace navázala na práci zakladatelů, kteří za 18 let obrany lidí, vody a městských vodáren:

vyhráli soudy

ubránili vodárny

zpřístupnili důkazy

odhalili Trojské koně

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podpořili

Pavel Říha
Pavel Říhahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děkuji za snahu vrátit co bylo národu ukradeno, sám jsem se v tomto již angažoval a oslovil současného primátora za Ano, města Chomutova a jel jsem do Ústí nad Labem a jednal s hejtmanem za KSČM. Osobně tento krok považuji za vlastizradu a ti co to způsobili by měli nést zodpovědnost za tento zločin, bylo by dobře zveřejnit jejich jména, aby občané měli ve volbách, možnost vyjádřit volbou svůj názor a tyto lidi odstranit z veřejného života, ještě jednou vám ze srdce děkuji.
Lukáš Veselý
Lukáš Veselýhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Díky moc za vaší aktivitu. Nesmírně si toho cením. - 300 Kč
Jan Fraus
Jan Fraushttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Dobrý den, děkuji Vám za zájem o vodu. Je to natolik strategický artikl, že by měl zcela zůstat v kompetenci a majetku státu. I když nerozumných rozhodnutí se můžeme dočkat všude. U nás v Rokycanech je voda kvalitní, ale také poněkud drahá. S pozdravem Jan - vokální soubor HLASOPLET Fraus - 500 Kč
Martin Ermis
Martin Ermishttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Děkuji za Tvou práci, Radku. Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem syn Tvého kamaráda Radima. - 50 Kč
Robert Krmenčík
Robert Krmenčíkhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Podporuji alespoň tímto málem tento projekt - každý z nás by si měl uvědomit, že voda = život !!! Vodárenské společnosti by měly patřit městům a místním regionům, nikoli cizincům, kteří sledují pouze "zisky".- 300 Kč
Roman Cach
Roman Cachhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Přeji Radkovi Novotnému hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji jeho aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a Radkovy aktivity budou korunovány úspěchem. 3 000 Kč
Tomáš Galář
Tomáš Galářhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Díky - 150 Kč
František Elfmark
František Elfmarkhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Starat se o vodu a zdroj pitné vody, její ochranu a kvalitu je jedna z nejdůležitějších lidských priorit. - 300 Kč
Martina Novotná
Martina Novotnáhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Velice si vážím Vaší práce. Díky za ni. - 300 Kč
Veronika Švancarová
Veronika Švancarováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Moc Vám děkuji za Vaše nasazení pro dobrou věc. Ráda také pomůžu svou trochou do mlýna. At se Vám daří.  - 500 Kč
Michal Vodička
Michal Vodičkahttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Děkuji za všechnu tu práci za nás. - 300 Kč

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

REFERENCE

DÁVÁ VÁM TO, CO DĚLÁME SMYSL? PAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes aplikaci, kde není uvedeno jméno dárce. Tak nám pomáhají i lidé, kteří pracují u koncernů, protože kdyby se koncerny dozvěděli, že nám pomáhají, taky by přišli o práci apod..

 

Děkujeme🐬