NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Odhaluje protiprávní vyvedení prodeje vody do rukou cizinců a nekalé jednání politiků. Zveřejňuje fakta, důkazy a rozsudky. Jeho zakladatelé pomohli zastavit tunely vodáren např. v Přerově, Kroměříži, Náchodě či v Pardubicích. Prosazuje vrácení zájmu lidí do prodeje voda a dodržování zákonů ČR. Prosazuje právo lidí na vodu v ústavě. Brání přes soudy vodárny, které nájezdníci s politiky vytunelovali.

Cíl nadace je vrátit do správy vody zájmy občanů a ukončit dolování zisků z vody, tzn. co se od lidí za vodu vybere, to skončí zpět ve vodárenství. Peníze lidí mají řešit čistotu vody, obnovu infrastruktury a zadržení vody v krajině a ne téct na účty koncernů a překupníků.

Jaký prospěch mají občané z toho, když je prodej vody v rukou městské vodárny?

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Nadace navázala na práci svých zakladatelů, kteří brání vodu přes soudy od roku 2002 a pomohli v cca 10 okrese ubránit městské vodárny před nájezdy koncernů.

Vodu lze ubránit přes soudy, odhalením tunelářských praktik, osvětou a tlakem občanů na politiky. Proto nadace pomáhá:

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Kde nás poslechli, tam občané ušetřili stamilióny a vodárny získaly 2 miliardy dotací z EU

OBČANŮM JSME POMOHLI UŠETŘIT

1.879.000.000,- Kč

v Pardubicích, Náchodě, Kroměříži a Přerově, důkazy a obrana přes soudy pomohly rodinám ušetřit 1,8 miliardy korun, které by skončily v cizině.

VODÁRNÁM JSME POMOHLI ZÍSKAT

2.000.000.000,- Kč

Osvěta a rozsudky, které pomohly ubránit městské vodárny, ušetřily vodárnám stamilióny a získaly navíc 2 miliardy dotací EU na investice do infrastruktury.

KDYŽ JDOU POLITICI NA RUKU KONCERNŮM, VYPADÁ TO TAKTO

Odebírejte videa a šiřte, co vás zaujme

CO OBNÁŠÍ A CO PŘINÁŠÍ OBRANA LIDÍ A VODY?

bránit vodu a lidi

20 let
celkem

vyhrát soudy

4x Ústavní a nejvyšší

obcím stmilióny z dotací

2 miliardy korun

vodu v rukou obcí

10 okresních vodáren

lidé za vodu ušetří

1.9 miliard korun

CO NÁM PŘINÁŠÍ, ŽE BRÁNÍME SEBE A LIDI? ZE STRANY KONCENRŮ A GANGSTERŮ TOTO:

Naši lidé a lidé s nadací spolupracující

Naše vize, výsledky a cíle

Vše kolem vody zaplatí vždy nakonec pouze občané. Proto mají právo, aby byl prodej vody nastaven v jejich zájmu a ne v zájmu překupníků.


Voda je život, je to dar, ne zboží!
Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka.
Voda je život a náš život ani život našich dětí do rukou koncernů nepatří.


Kdo ovládá vodu, ovládá vše. Nemá-li stát v rukou dodávku vody, infrastrukturu, peněžní toky i zisky z vody, pak není nezávislý a je v rukou cizích korporací.

TOTO JE NADÁLE NEAKCEPTOVATELNÉ

TAK POD TO SE PODEPÍŠU

PŘÍNOS PRO REGIONY?

Kroměříž

549 mil.KčKaždé rodině 15.686 Kč

Náchod

249 mil.KčKaždé rodině 9.701 Kč

Pardubice

535 mil.KčKaždé rodině 10.064 Kč

Přerov

681 mil.KčKaždé rodině 15.708 Kč

NAŠE CÍLE V ČESKÉ REPUBLICE

Stav v roce 2019

správa vody jako zdroj zisků koncernů

Stav v roce 202x

správa vody jako služba pro lidi

V letech 2010-2019 občané zaplatili za vodu miliardy, ale místo v obnově odvětví skončily nemalá část z toho v cizině na účtech koncernů. Jde o:

23.238.683.000

Co děláme? Jaké máme výsledky? Jak bráníme vodu, městské vodárny? Co se daří a co ne?

  1. Advokační projekty. Nadace brání vodárny přes soudy a pomáhá i lidem před žalobními útoky koncernů.
  2. Plníme roli hlídacích psů (watch-dog) - hlídáme politiky i dění kolem vody.
  3. Investigativní žurnalistiku - publikujeme fakta, analýzy, rozsudky a jak lze systém napravit.
  4. Tvoříme komunitu, která hájí svá práva a chrání vodárny.
  5. Odhalujeme greenmalingové nájezdy, organizovanou skupinou nájezdníků i osoby za ní stojící.
  6. Poskytujeme rozsudky, konzultace a příklady, jak vodu a vodárny ubráni.
  7. Petici - tvoříme legitimní tlak na politiky - požadavek nápravy tak nemohou ignorovat.
  8. Rozbory návrhů zákonů, chování politiků a stran, co říkají a skutečně dělají.

Kde protiprávní stav nastal, tam nadace prosazuje nápravu, náhradu škod, vrácení neoprávněného obohacení a odpovědnost politiků za protiprávní stav.

1) Nadace brání vodárny přes soudy a pomáhá i lidem, kteří se stali cílem  žalobních útoků koncernů

Na nekalé jednání politiků při tunelování vodáren má stejný názor jako my i státní zastupitelství

ÚSTAVNÍ NÁLEZY
VRCHNÍ SOUD
ŽALOBNÍ ÚTOKY
TUNEL VAK PROSTĚJOV

2) Hlídáme politiky i dění kolem vody. Plníme roli hlídacích psů (watch-dog).

Dokládáme nekalé jednání koncernů a politiků. Ukazujeme, jak se lze ubránit nájezdníkům, jak ubránit prodej vody v rukou městských vodáren.

SENÁT
OSTRAVA
PRAHA
ZLÍN

3) Investigativní žurnalistika - publikujeme fakta, analýzy, rozsudky a jak lze systém napravit

Protiprávní působení cizinců u českých studní ukončí jen trvalý tlak informované veřejnosti a rozsudky. Proto hodně času a financí věnujeme osvětě a zpřístupnění informací veřejnosti.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí. Odebírejte video kanál.

4) Tvoříme komunitu, která hájí svá práva a chrání vodárny

Nadační fond chrání občany, kteří vodu brání. Jedinec nemá šanci nápravu prosadit a je snadný terč. Proto bráníme vodu společně.

Komunitu PRAVDA O VODĚ již tvoří

Přidejte se! Klikněte na tlačítko:
Dát stránce To se mi líbí

2018

DATOVÝ PORTÁL

2019

CENA VODY V ČR

2020

VODÁRNY V ČR

2021

YOU TUBE KANÁL

5) Odhalujeme greenmalingové nájezdy, organizovanou skupinou nájezdníků i osoby za ní stojící

Doložili jsme, kdo a jak vyvádí peněžní toky a zisky z vody do rukou cizinců. Dokládáme v čem je pro občany a města výhodné, když správu vody zajišťují vodárny v rukou měst.

Co je to greenmailingový nájezd?

6) Poskytujeme rozsudky, konzultace, jak lze vodu a vodárny ubránit

7) Petice - tvoříme legitimní tlak na politiky - požadavek nápravy tak nemohou ignorovat

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

8) Rozbory návrhů zákonů, chování politiků a stran, co říkají a skutečně dělají

Návrh ústavního zákona o ochraně vody je nemravná past na peněženky lidí a na veřejné rozpočty

DÁVÁ VÁM SMYSL BRÁNIT SEBE A VODU? PAK SE PŘIDEJTE, VODU POTŘEBUJEME VŠICHNI.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬