NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Prosazuje právo lidí na vodu v ústavě. Prokazuje protiprávní vyvedení prodeje vody do rukou cizinců a nekalé jednání politiků. Zpřístupňuje důkazy, informace a rozsudky. Jeho zakladatelé pomohli zastavit vytunelování vodáren Přerov, Kroměříž, Náchod, Pardubice. Druhé desetiletí prosazují jejich ukončení přes soudy, které vyhrávají. Soudy potvrzují, že cizinci jsou u naší vody často protiprávně.

Cíl nadace je vrátit zájmy občanů do správy vody. Ukončit dolování zisků z vody. Nastavit systém správu vody tak, aby to, co se od lidí za vodu vybere, skončilo ve vodárenství a ne v cizině. Peníze vybrané od lidí mají zajistit dostatek čisté vody, obnovu infrastruktury a zadržení vody v krajině, ne téct na účty koncernů a vodárenské mafie.

Proč? Protože vše kolem vody zaplatí pouze občané a proto mají právo, aby byl prodej vody byl nastaven v jejich zájmu a ne v zájmu překupníků.

Nadace pomáhá:

 

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Zisků na účtech koncernů se nenapijeme, proto jsme se "Trautenberkům" postavili. Vodu lze ubránit osvětou, rozsudky a tlakem občanů na politiky za vrácení zájmu lidí do prodeje vody.

Pomohl:

ušetřit lidem

1.9 miliard korun

obcím čerpat dotace

2 miliardy korun

vyhrát soudy

4x Ústavní a nejvyšší

ubránit vodárny

10 okresních vodáren

bránit vodu a lidi

20 let
celkem

Bráníme prodej vody v rukou městských vodáren před nájezdníky

v Pardubicích, Náchodě, Kroměříži a Přerově, informování a podněty na soudy pomohly rodinám 1,8 miliardy korun, které by skončily v cizině.

1.879.000.000,- Kč

Osvěta a dosažené rozsudky pomohly městským vodárnám ušetřit stamilióny a získat 2 miliardy dotací EU na investice do infrastruktury.

2.000.000.000,- Kč

Komu je práce nadace prospěšná?

  1. Občanům – zajistit dostatek pitné vody
  2. Obcím – zajistit obnovu infrastruktury
  3. Přírodě – zajistit čistou vodu v řekách

Příklad

Odebírejte videa a šiřte, co vás zaujme

Naši lidé a lidé s nadací spolupracující

Dokud to nenapravíme, tak bude voda dál zdražovat a v odvětví budou dál scházet peníze na investice

Jsme v letech 2010-2018 zaplatili. Byly naše a skončily v cizině.

21.938.683.000 Kč

Informujeme o tom, o čem jiní mlčí


Voda je život, je to dar, ne zboží!
Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka.
Voda je život a náš život ani život našich dětí do rukou koncernů nepatří.

TAK POD TO SE PODEPÍŠU

Ukazujeme, jak lze vodu a lidi úspěšně bránit přes:

  • soudy
  • aktivní občanství
  • save-watch-dog projekty
  • investigativní a datovou žurnalistiku
  • dohled nad zákony a jejich schvalováním
  • monitoringem jednání koncernů a politiků

Kde protiprávní stav nastal, tam prosazujeme nápravu, náhradu škod, vrácení neoprávněného obohacení a odpovědnost politiků za protiprávní stav.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Kdo ovládá vodu, ovládá vše. Stát, nemá-li v rukou vodu, infrastrukturu, peněžní toky i zisky z vody, není nezávislý, je v rukou cizích korporací

Kde nás poslechli, tam lidé i města ušetřili

Kroměříž

549 mil.KčKaždé rodině 15.686 Kč

Náchod

249 mil.KčKaždé rodině 9.701 Kč

Pardubice

535 mil.KčKaždé rodině 10.064 Kč

Přerov

681 mil.KčKaždé rodině 15.708 Kč

Náš cíl

Stav v roce 2019

správa vody jako zdroj zisků koncernů

Stav v roce 202x

správa vody jako služba pro lidi

1) Bráníme vodu přes advokační projekty a pomáháme lidem se bránit žalobním útokům koncernů

2) Pomáháme občanům, zastupitelům i vrcholovým politikům přes hlídací (watch-dog) aktivity

Odhalujeme protiprávní jednání politiků. Radíme, jak se ubránit nájezdníkům a ubránit vodu v rukou měst. Zveřejňujeme nekalé jednání koncernů.

ROZSUDKY

3) Přes investigativní žurnalistiku a otevřená data zveřejňujeme fakta. Přinášíme srovnání, analýzy i rozsudky a ukazujeme, jak vše napravit.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí. Odebírejte video kanál.

4) Tvoříme komunitu, která hájí svá práva a chrání vodu a vodárny

Často protiprávní působení cizinců u českých studní může ukončit jen trvalý tlak informované veřejnosti a rozsudky. Proto hodně času a financí věnujeme zpřístupnění informací veřejnosti.

Komunitu PRAVDA O VODĚ již tvoří přes

Přidejte se! Klikněte na tlačítko:
Dát stránce To se mi líbí

Nadační fond také chrání občany, kteří vodu brání. Jedinec nemá šanci prosadit nápravu a je snadný terč útoků. Proto bráníme vodu společně.

5) Počet uživatelů, kterým slouží portál pravdaovode.cz, každý rok roste. To přivádí k dění kolem vody pozornost dalších občanů.

DATOVÝ PORTÁL
CENA VODY V ČR
VODÁRNY V ČR
YOU TUBE KANÁL

6) Pomáháme zastupitelům napříč politickým spektrem bránit městské vodárny před greenmalingovými nájezdy

Doložili jsme jim, kdo a jak vyvádí peněžní toky a zisky z vody do rukou cizinců. Dokládáme v čem je pro občany a města výhodné, když správu vody zajišťují vodárny v rukou měst.

Co je to greenmailing?

7) Ukazujeme, jaké kroky vedou k ubránění vody a vodáren. Poskytujeme zdarma data, rozsudky i konzultace. Lidé se inspirují a sebe a vodu brání.

8) Tvoříme aktivní občanskou společnost, která tvoří významný legitimní tlak na nápravu, který nemohou politici a zastupitele ignorovat

Naše voda ani její prodej nepatří do rukou koncernů

Souhlasíte?
Pak se přidejte a podepište petici VODA JE ŽIVOT

 

Již ji podepsalo 

37.681 lidí

Nadace navázala na práci zakladatelů, kteří za 18 let obrany lidí, vody a městských vodáren:

vyhráli soudy

ubránili vodárny

zpřístupnili důkazy

odhalili Trojské koně

DÁVÁ VÁM SMYSL, CO DĚLÁME? PAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬