NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Voda patří do rukou měst nebo státu a ne cizinců

VODA JE ŽIVOT, PROTO PRIORITOU SPRÁVY VODY MUSÍ BÝT ČISTÁ VODA, OBNOVA TRUBEK A ŘEŠENÍ SUCHA, NE ZISKY KONCERNŮ

NFPOV ruší absurdní systém: občane plať a neptej se kolik, komu a kde tvé peníze končí!

Informace jsou základ

Proto je NFPOV poskytuje. Odpovídají na otázky:

Kdo instaloval cizince k české vodě? Kdy jsou prioritou zájmy lidí, měst a státu a kdy koncernů? Jak zrušit dolování zisků z vody? Jak platit jen to, co skutečně musíme? Jak systém napravit? ...

Je nepřípustné, aby peníze vybrané od lidí místo do obnovy vodárenské infrastruktury, zadržení vody v kraji, odstranění léků, plastů a pesticidů z vody, končily v zahraničí. Nepřípustná, je i kolaborace politiků s nájezdníky či koncerny.

NFPOV odhaluje fakta a dokládá rozsudky. Tím nastavuje vše zpět v zájmu lidí, měst a státu

 • Informování politiků a tlak na reálné kroky k nápravě, např. legislativní. Odhalení Trojských koňů
 • Podněty k zabránění kalkulace neoprávněných nákladů lidem do cen vody.
 • Soudní obrana vodáren před nájezdníky a zveřejňování rozsudků, faktů a důkazů.
 • Informování lidí, zástupců médií a konec voleb naslepo - Voda a koho volit.
 • Zdokumentování kauz, greenmalingových praktik, kolaborace politiků a vyvození jejich odpovědnosti.

Co děláme?

Stav, který chceme docílit

současnost

budoucnost

Požadujeme, aby politici v Parlamentu realizovali těchto 10 bodů vedoucích k nápravě. Podobné již realizují v zahraničí.

 1. Stanovení zásady, že „voda není zboží“.
 2. Garanci, že přístupu k pitné vodě je základní právo občana.
 3. Prošetření protiprávních instalací koncernů k českým studním.
 4. Zajištění bezpečnosti a dostakek zdrojů vody, zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
 5. ...
PODROBNOSTI ZDEPožadujeme vrátit správu vody do rukou měst/státu

Nadační fond navazuje na 16letou obranu české vody realizovanou zakladateli nadačního fondu, kteří dosáhli těchto výsledků

ubránili vodárny

zpřístupnili důkazy

odhalili Trojské koně

Kdo jsme?

Mudr. Michal Chromec

Dlouholetý předseda okresní vodárny Vak Přerov, kterou 3x ubránil, proti greenmalingový nájezdům.

Pod jeho vedením vodárna reinvestuje peníze od lidí do obnovy trubek, čerpá dotace a má nejlevnější cenu vody z vodáren ve svém okolí.

Ing. Radek Novotný

Ekonom a odborník na nekalé praktiky Hadů v oblecích, kteří o(h)lupují zastupitele a věřejnost s cílem realizovat "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů.

Pomohl ubránit okresní vodárny a zachovat vodu v rukou měst např. Přerově, Náchodě, Pardubicích, Kroměříži ...

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

PTÁTE SE CO MŮŽETE DĚLAT? DÁVÁ VÁM NÁŠ BOJ ZA VODU SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor osobností na to, co se děje (nejen s vodou) a kam to vede

 • Jan Tesař Jan Tesař Historik a signatář charty 77
  Dnes je před lidstvem globální ekologický problém, vůči němuž je bezmocné mezinárodní společenství, jehož státy mají vůči nadnárodním finančním skupinám nicotnou a stále slabší moc. Je rozehrán jeden paradox. Totalitarosmu znamená mnoho státu. Na začátku jsem se zamýšlel, jaká nová forma totalitarismu případně hrozí při odstranění toho tehdejšího (socialismu). A přišlo, co nečekal asi nikdo: nová, opravdu totální a globální moc finančního kapitálu, jehož metodou je zatlačování, až naprosté znehodnocení státu. Dnes jsou zprivatizované nejen průmyslové giganty, banky a pojišťovny, ale i infrastruktura, doprava, voda, lázně, nemocnice, školy ba dokonce privatizovány budou i věznice, fakticky dávno jsou zprivatizovány tajné služby a čeká to i armádu. Vrací se temný středověk, ale s tím rozdílem, že všechno je podrobeno zákonu hmotného zisku. To je ten nejdokonalejší totalitarismus budoucnosti.
 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Vše, co děláme financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu její správu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

PODPOROVATELÉ NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ

Zůstaňme ve spojení >>>