PRÁVO LIDÍ NA VODU PROSAZUJEME A HÁJÍME I PŘES SOUDY
SOUDY, NA KTERÉ JSME SE OBRÁTILI, NÁM DÁVAJÍ ZAPRAVDU
KDO OVLÁDÁ PENĚŽNÍ TOKY Z VODY, TEN ROZHODUJE O TOM KOLIK STOJÍ VODA, O KOLIK ZDRAŽÍ A ZDA SE ŘEŠÍ SUCHO, ČISTOTA VODY A STAV TRUBEK NEBO SE PĚCHUJÍ ÚČTY CIZINCŮ V ZAHRANIČÍ!

Kde není žalobce, není soudce, ani rozsudek. Bez rozsudků je voda zdroj zisků cizinců a zájem lidí je na posledním místě a my "jen" platíme a platíme.

Soudy potvrdily názor NF PRAVDA O VODĚ

Nájezdníci manipulovali se zastupiteli a proto podvedení a o(h)loupení starostové odsouhlasili vyvedení zisků z vody do rukou soukromých rukou. Dostali lživé informace.

Instalace cizinců k české vodě, tzv. "provozní model", proběhla protiprávně - postupem obcházejícím zákon - in fraudem legis.

PRAVOMOCNÝ ROZSUDEKVS v Olomouci 16.11.2016

O co nám jde při obraně vody a vodáren přes soudy?

  • O strategickou surovinu potřebnou pro život.
  • O ukončení drancování našich peněženek.
  • O správu vody, jejíž prioritou dostatek čisté vody.
  • O ukončení protiprávní kolonizace ČR.
  • O zadržení vody v krajině a řešení zdrojů vody.
  • O investování peněz lidí do obnovy infrastruktury.
  • O zdraví, o vodu bez plastů, léků a pesticidů.
  • O ochranu přírody, ne zisky cizinců.

Stamilióny z vodného a stočného končí v zahraničí, díky protiprávními jednání

Soudní precedens v podobě usnesení soudu dosáhl v roce 2016 spoluzakladatel NF PRAVDA O VODĚ - Radek Novotný. Soud potvrdil, že má pravdu. Proběhl mimořádně nemravný a protiprávní komplot, a ten proběhl i v řadě dalších regionů ČR.

Soud o jednání darebáků řekl:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné.

PRŮLOMOVÝ ROZSUDEKKS v Brně soudce 11.2.2010

Zájmy lidí a přírody jsou až na posledním místě

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Ústavní soud ČR potvrdil, že se soudci Nejvyšší soud léta dopouští soudní zvůle:

  • Organizovaná skupina porušuje zákony ČR.
  • Soudci nerespektují ústavní soud, ani práva občana.

Katastrofální je "jednání" policie

Odmítá závažnou organizovanou hospodářskou trestnou činnost řešit, jde proti rozsudkům a tvrdí, že se nic neděje.

ÚSTAVNÍ SOUDpotvrdil soudní zvůli soudců NS

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme

Nadační fond je občanská iniciativa. Obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor.