PRÁVO LIDÍ NA VODU HÁJÍME I PŘES SOUDY A TY NÁM DÁVAJÍ ZA PRAVDU

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí. Šiřte, i tím pomáháte s nápravou.

Kde není žalobce, není soudce ani rozsudek. Bez rozsudků je a bude voda zdroj zisků cizinců. Zájem lidí zůstane na posledním místě a lidé na to doplatí.

Soudy potvrdily

Instalace cizinců k české vodě proběhla často protiprávně a postupem obcházejícím zákon - in fraudem legis.

Podvedení a o(h)loupení starostové odsouhlasili vyvedení zisků z vody do rukou soukromých rukou, protože dostali lživé informace.

PRAVOMOCNÝ ROZSUDEKVS v Olomouci 16.11.2016
REPORTÉŘI ČT BOJ O VODU5.9.2016

Spoluzakladatel NFPOV brání vodu přes soudy a obranu proti lumpárně financuje od roku 2002

 • Od roku 2002 brání Vak Zlín s cílem zabránit jejímu vytunelování.
 • Od roku 2002 brání Vak Kladno s cílem zabránit jejímu vytunelování.
 • V roce 2002 pomohl žalobami zabránit vytunelování Vak Břeclav.
 • Od roku 2002 3x pomohl zabránit vytunelování Vak Přerov.
 • V roce 2003 poprvé pomohl zabránit vytunelování Vak Kroměříži.
 • V roce 2004 podal žalobu proti vytunelování Vak Zlín a Vak Kladno
 • V letech 2005-2006 pomohl zabránit vytunelování Vaku Náchod.
 • V roce 2005 podal podnět na Komisi pro cenné papíry a žalobu proti vytunelování Vak H.Králové. KCP mu dala zapravdu, soudkyně šla proti důkazm a žalobu zamítla.
 • V roce 2006 podal žalobu proti tunelu Vak Chrudim a Vak Pardubice
 • V roce 2007 přes soud ubránil před vytunelováním Vak Pardubice.
 • V roce 2008 dosáhl pravomocný precedens dokládající, že tržní hodnota akcií vodáren ČR v roce 2002 byla min. na úrovni 1200 Kč/akcii. Městy schvalované "prodeje" akcií vodáren nájezdníkům za 160 Kč/akcii byly hanebné a hraničí s trestnou činností.
 • V roce 2009 pomohl podruhé zabránit vytunelování Vak Kroměříži.
 • V roce 2010 poprvé vyhrál soud na obranu Vaku Zlín
 • V roce 2012 vyhrál další soudy na obranu Vaku Zlín
 • V roce 2013 poprvé uspěl u Ústavního soudu ČR
 • V roce 2014 podruhé vyhrál soud na obranu Vaku Zlín
 • V roce 2014 podruhé uspěl u Ústavního soudu ČR
 • V roce 2016 pravomocně uspěl VS Olomouc v kauze Vak Zlín
 • V letech 2016-2017  3x uspěl u Ústavního soudu ČR v kauzách Vak Zlín a Vak Kladno

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

O co jde při obraně vody a vodáren přes soudy?

 • O strategickou surovinu potřebnou pro život.
 • O ukončení drancování našich peněženek.
 • O správu vody, jejíž prioritou dostatek čisté vody.
 • O ukončení protiprávní kolonizace ČR.
 • O zadržení vody v krajině a řešení zdrojů vody.
 • O investování peněz lidí do obnovy infrastruktury.
 • O zdraví, o vodu bez plastů, léků a pesticidů.
 • O ochranu přírody, ne zisky cizinců.

Stamilióny z vodného a stočného končí v zahraničí, díky protiprávními jednání

Soudní precedens v podobě usnesení soudu dosáhl v roce 2016 spoluzakladatel NF PRAVDA O VODĚ - Radek Novotný. Obdobný proces proběhl v řadě dalších regionů ČR.

Soud o jednání darebáků řekl:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné.

PRŮLOMOVÝ ROZSUDEKKS v Brně soudce 11.2.2010

Kolik práce stojí jen za jednou kauzou, kdy soudům trvalo 14 let než protiprávní stav pochopily?

Zájmy lidí a přírody jsou až na posledním místě

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Ústavní soud ČR potvrdil, že se soudci Nejvyšší soud léta dopouští soudní zvůle:

 • Organizovaná skupina porušuje zákony ČR.
 • Soudci nerespektují ústavní soud, ani práva občana.

Katastrofální je "jednání" policie

Odmítá závažnou organizovanou hospodářskou trestnou činnost řešit, jde proti rozsudkům a tvrdí, že se nic neděje.

ÚSTAVNÍ SOUDpotvrdil soudní zvůli soudců NS

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Názory lidí, kteří oceňují nebo podpořili práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O  VODĚ

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL BRÁNIT SEBE A VODU? PAK SE PŘIDEJTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬