NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

resp. jeho zakladatel odhaluje zločiny ve vodárenství proti občanům a státu přes soud již 21 let. Po čtyřech vítězstvích u Ústavního soudu ČR mu soudy daly za pravdu a konečně potvrdily protiprávnost i korupci těch, kteří umožnili  zahraničním koncernům ovládnout prodej vody ve městech. Zákonodárci to zatím neřeší a tak proto dáváme dohromady občanskou iniciativu, která nápravu prosazuje.

UŽ CHÁPETE, PROČ VODU PŘES SOUDY BRÁNÍME?

Chceme žít ve svobodném státě, ne v kolonii, kde nám budou vodu na příděl prodávat koncerny a námi placení politici jim budou sloužit.

Protože stát, který nemá v rukou vodu, peněžní toky a zisky z vody, není svobodný stát, je kolonií toho, kdo toto v ruku má.

Žalobce vs. Darebáci: Bitva o miliardy z vody!

Instalace koncernů k miliardám z naší vody stojí na protiprávním jednání i v oblasti trestního práva

Kde není žalobce, není soudce ani rozsudek

Na to, že se občané nebudou bránit vsadili osoby, které protiprávní jednání organizovaly. V ČR jim nevyšla. Zakladatel nadace PRAVDA O VODĚ se jim postavil. Jednak podal žaloby a současně začal zveřejňovat dokumenty dokládající krok za krokem nelegální jednání organizované skupiny osob. Soudy vyhrává.

Soudy potvrdily

Že instalace cizinců k české vodě proběhla často protiprávně. Starostové sice odsouhlasili vazalské smlouvy s koncerny na 20-30 let, ale byli mnohdy podvedeni. Rozhodovali na základě lživých informací, často pod nátlakem.

Soudy potvrdily protiprávní jednání darebáků

Provozní tunely s Veolií vznikly obcházením zákonů. Soudci určili, že sankcí musí být opak cíle protiprávního jednání: skrytě ovládnout vodárnu, dosadit své lidi do vedení vodárny, účastnit se valných hromad a prosadit tunel, který vyvede monopol a zisky z vody na koncern.

PRAVOMOCNÝ ROZSUDEKVS v Olomouci 16.11.2016

Informace a žaloby zakladatele nadace pomohly ubránit např. Vak Břeclav, Vak Přerov a další. V roce 2008 mu soud potvrdil, že hodnota akcií vodáren v ČR v roce 2002 byla min. 1200 Kč/akcii. Tím je doloženo, že "prodeje" akcií vodáren z majetku měst za 160 Kč/akcii byly nekalé a hraničí s trestnou činností.

REPORTÉŘI ČT BOJ O VODU5.9.2016

 Stamilióny z kapes občanů končí v zahraničí, díky protiprávními jednání organizované skupiny právnických a fyzických osob, s nimiž kooperovali i někteří zastupitelé.

Soud o jednání těchto darebáků řekl:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné.

PRŮLOMOVÝ ROZSUDEKKS v Brně soudce 11.2.2010

Ústavní soud navíc potvrdil i protiprávní jednání soudců Nejvyšší soudu

Někteří soudci Nejvyššího soudu v kauzách tunelování městských vodáren a vyvedení miliardových zisků z vody na zahraniční koncerny dlouhodobě porušují své zákonem dané povinnosti . Tím umožňují skupině lidí bez trestu porušovat zákony ČR a obohacovat se na úkor občanů. Prokázalo se dokonce, že ignorují rozhodnutí Ústavního soudu a práva občanů na soudní ochranu.

 

ÚSTAVNÍ SOUDpotvrdil soudní zvůli soudců NS

Katastrofální je "jednání a přístup" policie

Policie nekoná i když sami politici přiznávají, že korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny. Policie odmítá závažnou organizovanou hospodářskou trestnou činnost řešit, jde proti důkazům a vlastně i proti rozsudkům! V zahraničí přitom policie pachatele stejné činnosti odhalila a dostala za katr.

Zakladatel NFPOV financuje obranu vody a občanů přes soudy od roku 2002

Přehled soudní obrany vodáren v čase

 • Od roku 2002 brání Vak Zlín s cílem zabránit jejímu vytunelování.
 • Od roku 2002 brání Vak Kladno s cílem zabránit jejímu vytunelování.
 • V roce 2002 pomohl žalobami zabránit vytunelování Vak Břeclav.
 • Od roku 2002 3x pomohl zabránit vytunelování Vak Přerov.
 • V roce 2003 poprvé pomohl zabránit vytunelování Vak Kroměříži.
 • V roce 2004 podal žalobu proti vytunelování Vak Zlín a Vak Kladno
 • V letech 2005-2006 pomohl zabránit vytunelování Vaku Náchod.
 • V roce 2005 podal podnět na Komisi pro cenné papíry a žalobu proti vytunelování Vak H.Králové. KCP mu dala zapravdu, soudkyně šla proti důkazům a žalobu zamítla.
 • V roce 2006 podal žalobu proti tunelu Vak Chrudim a Vak Pardubice
 • V roce 2007 přes soud ubránil před vytunelováním Vak Pardubice.
 • V roce 2008 dosáhl pravomocný precedens dokládající, že tržní hodnota akcií vodáren ČR v roce 2002 byla min. na úrovni 1200 Kč/akcii. Městy schvalované "prodeje" akcií vodáren nájezdníkům za 160 Kč/akcii byly hanebné a hraničí s trestnou činností.
 • V roce 2009 pomohl podruhé zabránit vytunelování Vak Kroměříži.
 • V roce 2010 poprvé vyhrál soud na obranu Vaku Zlín
 • V roce 2012 vyhrál další soudy na obranu Vaku Zlín
 • V roce 2013 poprvé uspěl u Ústavního soudu ČR
 • V roce 2014 podruhé vyhrál soud na obranu Vaku Zlín
 • V roce 2014 podruhé uspěl u Ústavního soudu ČR
 • V roce 2016 pravomocně uspěl VS Olomouc v kauze Vak Zlín
 • V letech 2016-2017  3x uspěl u Ústavního soudu ČR v kauzách Vak Zlín a Vak Kladno
 • ... je rok 2023 a dál běží řada soudů

Kolik práce, času, příprav, shánění důkazů a argumentace je jen za jednou kauzou a jak šíleně dlouho musí člověk vydržet povrchní jednání soudců?

Nadace zdarma zpřístupňuje kauzy a rozsudky veřejnosti

Názory lidí, kteří oceňují nebo podpořili práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O  VODĚ

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

Cítíte nespravedlnost kolem naší vody? Pak podpořte nápravu! Voda nás spojuje. Vaše podpora udělá rozdíl. Přidejte se k obraně vody teď!

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬