3. krok: Jak se Veolie dostal k monopolu prodeje vody v Praze?

Praha srpen - říjen 2002

Přečtěte si poslední část našeho článku o tom, jak koncern Veolia získal monopol na prodej vody v Praze. Jako záminka pro prodej akcií PVK jediné nabídce, Veolii, který proběhl pod cenou, posloužily povodně. Sem nyní mizí obrovská část vašich peněz, které platíte za odběr vody v Praze. Povodně, falešný důvod prodeje akcií bez soutěže Veolii! Praha poté bezúplatně prodloužila Veolii provozní smlouvu o 15 let a většina zastupitelů to netušila.

1. krokJak se Veolie dostala k vodě v Praze?
2. krok Jak se Veolie dostala k vodě v Praze?
3. krokJak se Veolie dostala k vodě v Praze?
Zisky z vody
Cena vody

Nevýhodný prodej akcií PVK z majetku Prahy jediné nabídce, proběhl pod cenou a znamenal pro Prahu ztrátu podílu na zisku PVK cca 170 mil. Kč/ročně

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Povodně byly záminkou k prodeji akcií bez posouzení nejvýhodnější nabídky a k zakrytí "podfucku" - k utajenému bezúplatnému prodloužené provozní smlouvy s Veolii o 15 let.

"Informovaní politici" připravovali prodej akcií PVK Veolii a město přitom ještě ani nedostalo akcie PVK od státu - Fondu národního  do svého majetku.   

O získání 34% podílu akcií PVK od FNM rozhodlo zastupitelstvo Prahy až 30.5.02. Posudek na ocenění hodnoty 34% podílu PVK si zadalo vedení města Prahy již 17.5.02, tzn. ještě před nabytím akcií PVK od FNM!

Trojské koně jen čekaly na záminku k spuštění prodeje bez soutěže. Tou se staly povodně. Radnice začala tvrdit - potřebujeme finance na řešení povodní. Byl to blábol - město Praha mělo v té době na účtu 6 miliard korun.

Pár samo-vyvolených jedinců z vedení Prahy již jednalo s Vivendi (dále jen Veoliií). Povodně zakryly, že jde o kšeftík tak, aby nebyly posouzeny jiné nabídky a navíc byl do prodeje schován skrytý "podfuck".

Bez výběru nejvýhodnější nabídky a bezúplatné prodloužení smlouvy o provozování 15 let

Prodej akcií PVK z majetku Prahy proběhl pod cenou a znamenal pro Prahu mimo jiné ztrátu podílu na zisku PVK cca 170 mil. Kč/ročně

11.6.02 obdrželi právníci Prahy návrh smluv prodeje akcií PVK. Vedení Vivendi se přitom s náměstkem primátora Jiřím Paroubkem prý sešlo až za dva měsíce 15.8.02!

V ten den v Praze kulminovala tisíciletá voda.

Smluvní dokumentace - Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací na území Prahy, Smlouvu o uzavření budoucí rámcové smlouvy a Smlouvu o úplatném převodu. Viz. Dopis DÁŇA, PERGL a Partneři ze dne 15.8.02

Dne 15.8.02 nabídla společnost Vivendi písemně Praze odkoupení 34% podílu PVK za 840 mil. Kč. Advokátní kancelář pracující pro Vivendi (předtím pro Angliea water atd.), VÁŇA, PERGL a partneři (sídlo Václavské nám.47, Praha 1) zasílá advokátní kanceláři Jansta, Kostka zastupující HMP dopis.

Na základě jednání pana Guitarda, Paroubka a právníků předkládáme nabídku na 269.374 ks akcií PVK za kupní cenu 840.000.000 Kč.

Na základě dalšího jednání u náměstka primátora Paroubka "vylepšila" Vivendi nabídku a již následující den 30.8.2002 byla akceptována cena 880.044.858,- Kč !

Běžných 12 pracovních dnů nebo brutání kolaborace?

Prodejem akcií za 880 mil. Kč přišla Praha o cca 170 mil. Kč dividend ročně. Za 5 let příjem z dividend z akcií PVK generuje více než je částka z jednorázového prodeje akcií a Praha by inkasovala cca 170 mil. Kč každý další rok.

29.8.02 Za 11 pracovních dnů ode dne zaslání nabídky na odkup akcií, proběhlo jednání náměstka primátora Paroubka se zástupci Vivendi Water Prague.

30.8.02 Za 12. pracovní den od podání písemné nabídky Vivendi "vylepšila" cenovou nabídku na 880.044.858 Kč a ta byla akceptována !

Hospodářské noviny 13.9.02 Pražské vodárny PVK se přou se správcem PVS

Vztahy mezi PVS a PVK jsou velmi napjaté. Spory mezi společnostmi ohrožují i schválení návrhu ceny vodného a stočného na příští rok, které PVK již předložilo PVS.

V této atmosféře chce Veolie vyšachovat Prahu z pozice akcionáře s blokační minoritou v PVK a chce být výhradní vlastník. "Politici" jdou tomuto nápadu Veolie naproti.

Už chápete, proč "sexy mozky" ve vední HMP objednávaly posudky u Deloitte & Touche a proč Veolia nabízí částku odpovídající částce uvedené v posudku?

"Podfuck" skrytý za posudky. Město zadává zpracovat další drahý a bezcenný "posudek". Znalcům nikdo neřekl, že se prodlouží kontrakt s Veolií o 15 let, což znamená cca 7,5 miliard v zisku.

Protože se provalilo, že firma, která pro Prahu dělala posudek hodnoty akcií PVK- EPIC - předtím radila Vivendi (Veolii) a mohla být ve střetu zájmu (ze všech posudků vyšel ten její pro Prahu nejhůře), tak město objednalo další posudek. Tentokrát u firmy HZ Praha.

Paroubek a spol, vedoucí jednání o prodeji akcií PVK", ovšem ani těmto znalcům neřekl, aby do posudku zahrnuli vliv prodloužení smlouvy o provozování do roku 2028.

K datu 18.9.02 zpracovala společnost HZ Praha, spol. s r.o. ocenění 34% akcií PVK k datu 31.12.2001 869 mil. Kč

S dobou trvání provozního kontraktu do roku 2013

Na plno a popravdě

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Není to podvod? "Sexy mozky" rafinovaně zajistily, že Praha prodala pod cenou 34% akcií PVK a Veolia získá na 15 let prostor inkasovat až 7,5 miliard z vodného a stočného.

Při schvalování tunelu na zastupitelstvu došlo k protiprávnímu porušení jednacího řádu města. Cíl byl jasný. Manipulace se zastupiteli a zatajení podstatných informací. Navíc byl předložené bezcenné posudky, které v ocenění nezahrnovaly zásadní fakta.

Proběhl řízený komplot, kdy zastupitelé byli předkladateli návrhu Radou města Prahy zmanipulováni. Nevěděli, že současně s prodejem akcií schvalují bezúplatné prodloužení smlouvy o provozování s Veolií až do roku 2028, tzn. o inkaso až cca 7.5 miliard zisku PVK.

úterý 1.10.2002

Usnesení Rady hl.m.Prahy, kdy Rada souhlasí s:

 • Prodejem 34% akcií PVK společnosti Vivendi water Prague za 880 mil.Kč.
 • Uzavřením Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů.
 • Rámcovou smlouvou o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hl.m Prahy.
 • Smlouvou o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hl.m.Prahy.

Dle jednacího řádu měli zastupitelé HMP obdržet materiály na zasedání nejméně

7 dní předem

Dostali ho ve středu večer a druhý den vše odhlasovali


středa 2.10.2002

Zastupitelé Prahy "obdrželi" 93 stránkovou dokumentaci k prodeji 34% akcií PVK společnosti Vivendi za 880 mil. Kč den před hlasováním a do dokumentace byla rafinovaně vložena i část prodlužující zdarma pronájem provozování vodovodů Veolii do roku 2028 - tzn. inkaso zisku Veolie cca 7.5 miliard.

Podvedení zastupitelé byli v důvodové zprávě informováni takto:

čtvrtek 3.10.2002

Ve čtvrtek 3.10.2002 odsouhlasilo 37 zastupitelů hl.m.Prahy prodej akcií PVK Vivendi a zdarma vazalskou smlouvu související s provozováním na dalších 15 let!

V důvodové zprávě nebylo uvedeno, že prodej akcií za cenu 880 mil. Kč je spojen s prodloužením nájemní smlouvy o 15 let, což bude znamenat, že Vivendi bude jako 100% vlastník společnosti PVK provozovat vodovody a kanalizace pro hl.m.Prahu do roku 2028 a zisky plynoucí z prodeje vody budou ze 100% končit u Vivendi ne do roku 2013, ale do roku 2028.

pátek 4.10.2002

Až den poté se většina podvedených politiků z novin dozvěděla, co včera schválila

Racionálně uvažující člověk, který hájí zájmy své nebo prodávajícího by podobné smlouvy neuzavřel

Trojské koně odvedly skvělou práci, ale ne pro lidi.

Město dostalo 880 mil. Kč a přišlo o blokační minoritu akcií v PVK a Veolie ovládla 100% PVK a získala prostor inkasovat dalších 15 let cca 500 mil Kč. zisku/ročně, tzn. cca 7.5miliardy korun.

37 lidí v zastupitelstvu města Prahy připravilo Českou republiku, město Prahu a všechny občany o cca dvě desítky miliard. Část z dotací z EU a část z dividend PVK! Byly vědomě a záměrně porušeny zákony ČR i jednací řády zastupitelstva Prahy. Vznikla škoda velkého rozsahu, která každým rokem narůstá. Jsou za ni odpovědní ti, co hlasovali PRO!

Analýza společnosti Mott MacDonald, kterou si vedení města Prahy nechalo na téma smluv vypracovat v roce 2009, hovoří jasně:

„Racionálně uvažující soukromý subjekt by podobné smlouvy neuzavřel“.

Hospodářské noviny: 4.10.02 Firma VIVENDI zcela ovládla pražské vodárny

Prodloužení smlouvy do roku 2028 bude pro Vivendi velmi positivní, protože návratnost investovaných šesti miliard by byla v případě provozování do roku 2013 velmi problematická, řekla mluvčí PVS M.Kynkorová.

Škoda, že paní Kynkorová nebyla primátor Prahy a neprodávala 34% akcií PVK. Její logické závěry by jistě vedly k promítnuté vlivu změny délky trvání smlouvy do ceny prodávaných akcií. Pokud by prodeji vůbec došlo.

Primátor Kasl a jeho strana hlasovala PROTI prodeji akcií PVK Veolii. Hadi v oblecích ho v médiích označili za korupčníka

Názor, že prodej PVK nebyl zcela standardní, televize Nova opřela také o výrok náměstka pražského primátora Petra Švece z ODS: Rozhodnutí komise  a hlavně rozhodnutí některých zastupitelů nebylo podle mého názoru zcela v souladu se zájmy Pražanů ..a před necelými dvěma týdny pražští zastupitelé odhlasovali prodej zbylých 34% akcií za 880 mil. Kč. Vivendi si také předplatila smlouvu na pronájem infrastruktury za 200 mil. Kč.

Někteří zastupitelé při hlasování namítali, že suma necelých 900 mil. Kč je ve srovnání s předchozím prodejem 66% za 6,2 miliardy nízká. ...Lidé z Kaslovy strany Evropští demokraté hlasovali proti prodeji zbylého podílu Vivendi.

Zastupitelé dostali ve středu večer dokumentaci a ve čtvrtek ráno se o tom hlasovalo. Je to nestandardní způsob, proto jsme prodej nepodpořili.

Za co by měl být úplatek zaplacen? Pokud bylo TRZ podáno na prodej 66% PVK, potom byl Kasl jedním z členů výběrové komise a určitě nerozhodoval za všechny členy komise. Potom museli být podplaceni všichni, jinak to nemá logiku. Bylo-li podáno TRZ pouze na Kasla, pak jde spíše o snahu ho pošpinit.

Pokud měl být úplatek zaplacen za prodej 34%, pak museli být opět uplaceni všichni, kdo tento komplot připravili v Radě města a hlasovali PRO, ale p. Kasl a jeho strana hlasovali PROTI. Takže s pravděpodobností rovnající se téměř jistotě jde o cílenou kampaň, kterou spustili ti, kteří zastupitele HMP upláceli, s cílem pošpinit a zastrašili ty, kteří se protiprávnímu jednání a komplotu postavili.

Od prosince 2002 je 100 % akcionářem největší vodárenské společnosti v České republice PVK, společnost Veolia VODA (původní název Vivendi Water).

Prodej provázely gangsterské praktiky. Zastrašování a organizovaný nátlak. Ještě během soutěže se pražským politikům dostalo záhadných telefonátů, které pokračují i po té, co je vyhlášeno vítězství Vivendi.

MF DNES ze dne 14. února 2001:
Tajemnými telefonáty, které by se spíše hodily do filmu o italské mafii.

Minimálně třem členům zastupitelstva telefonoval neznámý muž, který je upozorňoval, že dostali zaplaceno za to, aby se o privatizaci už nestarali. Pokud se jim nelíbila poskytnutá suma nebo nechtějí-li spolupracovat, mají peníze vrátit Radovanu Šteinerovi, který je předsedou finančního výboru městského zastupitelstva.

Podobný telefonát měl Jiří Witzany z Unie svobody a Marián Hošek s Martinem Bursíkem z KDU-ČSL.

Jiří Witzany nalezl vzkaz na svém telefonním záznamníku. "Člověk, který se představil jako Jiří Novotný, mě upozorňoval, že nemám dělat problémy, když nám přece přes pana Šteinera poslali peníze. Je to zjevně provokace, která má asi zpochybnit celý proces privatizace vody," řekl Witzany.

Jako neuvěřitelnou provokaci a špinavost označil telefonáty samotný Šteiner (ODS). "Já s tím samozřejmě nic společného nemám. Zprávy o těchto telefonátech jsem zaslechl už v pondělí, ale je to nakolik absurdní, že to ani nepovažuju za vhodné komentování. Bavil jsem se o tom i s primátorem a také on soudí, že někdo evidentně chce vyvolat diskuse o privatizaci vody," řekl Šteiner.

Mezi kritiky způsobu privatizace vody patří i Martin Bursík, který zvažuje, že se kvůli tajemným telefonátům obrátí na policii. "Ta forma telefonátů je nejapná, ale když slyším, kolik kde lítalo milionů na úplatky, tak nevím, co si o tom mám myslet," řekl Bursík.

Část zastupitelů Prahy upozornila na protiprávní postup a konstatovala, že neví, o čem se rozhoduje a přitom jde o miliardy

Zastupitel Martin Bursík (KDU-ČSL)
Předkládáte nám materiál, který má 93 stran. Dostali jsme ho včera do schránek.

Nejde jen o to uvěřit firmě Epic, Deloitte and Touch a poradcům, že je majetek správně oceněn, ale jde také o to uvěřit kolegům, že i rámcové smlouvy, které vytvářejí podmínky fungování, práva a povinnosti a sankce mezi hl. městem Prahou na jedné straně a PVK na straně druhé, jsou správně formulované.

Máme schválit pravidla hry na období do r. 2013, aniž bychom je přečetli. Nedokáži přečíst 93 stránek v průběhu dopoledne.

Máme věřit a pod tlakem události toto máme schválit. Myslím si, že toto není od Vás při nejmenším korektní. Existují elektronické možnosti komunikace, mohli jste nám to zaslat několik dní předem. 1. jste to projednávali na radě, jednáte o tom velmi dlouho, máte za sebou snad 8 jednání. Dlouhodobě průběžně v rámci svého mandátu sleduji nejen oblast životního prostředí, ale i vodovodů a kanalizací. Nestíhám to. Nepřečetl jsem si  to, nejsem schopen se k tomu vyjádřit. Pravděpodobně kolegové mají z jiných zdrojů informace v předstihu a jsou schopni to posoudit, já nejsem.
Nechci působit obstrukčně, ale myslím si, že by bylo solidní, je-li to tak podstatné - jedná se o 1 mld. Kč - dejte nám týden, svolejte mimořádné zastupitelstvo a tam nechte bod projednávat. Dejte nám čas k tomu, abychom mohli tuto věc posoudit a nebylo naše hlasování založeno pouze na důvěře.

Zastupitel Hvížďala (Unie Svobody)

Není možné, abychom zhruba po 6 - 8 letech mnohasetmilionové transakce neprojednali v komisích a ve výborech, abychom materiál dostávali několik hodin před jednáním.

Upozornit na to, že projednat více než 90 stránkový materiál, který je velmi složitý - záležitostí se dlouhou dobu zabývám, a řeknu jednu věc, která je možná příliš ostrá, ale je určitě pravdivá: stejně jako jsme tady měli kauzuistiky tunelování 1. městské banky,

myslím si, že do několika měsíců se odkryjí karty, jakým způsobem byla tunelována nejcennější surovina ve městě, a to je voda.

Zastupitel Hošek (KDU-ČSL):
Domnívám se, že při předložení tohoto bodu jsme akceptovali jako zastupitelstvo několikanásobné porušení jednacího řádu. Předklad byl hotov včera, přesto zastupitelstvo akceptovalo, že se o tom dnes jedná.

Zastupitel Dobrý (ČSSD)
Kdybychom neměli na kontu ani korunu, tak bych se do prodeje také dral. Pak bych začal ale zvažovat, zda je lepší prodat než si půjčit. (…) Nesouhlasím s tím, že si budeme v době, kdy bude změna zastupitelstva, vystřelovat poslední patrony. Na účtech máme asi 6 mld. Kč. Nepospíchal bych s tím a nechal bych si udělat právní rozbory.

Předkladatelé návrhu a tisku Z-925 prokazatelně neříkali svým kolegům pravdu nebo celou pravdu. Především u doby prodloužení trvání smluv po roce 2013, které byly ten den de facto odsouhlaseny. Obsah Smluv a jejich důsledky byly na zastupitelstvu vykládány nepravdivě, jejich účinky byly vědomě zastírány a banalizovány.

Zastupitelé nevěděli, co schvalují, pro co hlasují a k čemu město a občany zavazují. Přesto o materiálu hlasovali a usnesení 47/02 schválili.

Pro Veolii a pár vyvolených Hadů na radnici jde kšeft století

Fond národního majetku prodal v roce 2000 66% podíl akcií PVK Vivendi za:

66% akcií PVK za 6,1 miliardy Kč, tzn. 11.665 Kč/akcii

Praha prodala v roce 2002 podíl 34% akcií PVK společnosti Vivendi za

34% akcií PVK za 880 mil. Kč tzn. 3.267 Kč/akcii

a k tomu Praha se zdarma zavázala ZDARMA uzavřít "vazalskou" smlouvu o provozování na dalších 15 let!

Pro koho to politici nastavili?

Zisky z vody

Jednotlivé kroky, jak koncern ovládl 100% zisků z vody v Praze

Týdeník EURO: 7.10.02 Superrychlý handl

Město tvrdí, že za třetinový podíl více dostat nemohlo. Konkurenční zahraniční vodárenské firmy však pro týdeník EURO uvedly, že i třetinový balík PVK má nejméně dvojnásobnou cenu.

Mladá fronta: 9.10.02 Paroubek: Museli jsme prodávat rychle

Nováková: Bylo nutné dát Vivendi slib, že mu prodloužíte smlouvu na dodávání vody Pražanům o dalších 15 let.

J.Paroubek: Bez toho by to nepodepsali.

Nováková: Nešlo dotlačit Vivendi k vyšší ceně?

J.Paroubek: Máme tři posudky, od Deloitte, HZ Praha a EPIC. Průsečíkem těch posudků je 880 mil.Kč.

Nováková: Netratí Praha na tomto obchodu?

J.Paroubek: V čem?

Nováková: Hlavně v ceně a dalších věcech...

J. Paroubek: Nemůžeme se bavit o něčem jiném? Má práce je zajistit peníze městu. Prodej PVK zpracoval někdo jiný. Pokud mi náš právní zástupce řekne, že to je v pořádku, a když to odhlasuje 37 lidí, tak myslím, že můžeme mít čisté svědomí.

Za škody způsobené občanům jsou odpovědni politici. Jde o škody velkého rozsahu, měla by zakročit policie a soudy. Kde je odpovědnost za způsobené škody?

Myslíte si, že 37 zastupitelů hlasujících PRO prodej akcií PVK, by rozhodovalo stejně, kdyby věděli, že posudky stanovující hodnotu 34% podílu akcií, neobsahují zohlednění bezúplatného prodloužení smlouvy? Dovedete si představit, že by hlasovali PRO, kdyby věděli, že svým hlasováním připraví Prahu o možnost získat dotace z EU na obnovu sítí ve výši 6-10 miliard korun?

Absolutní porušení všech definic stanovení tržní hodnoty

Definice stanovení tržní hodnoty

Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směně k datu ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. 

Dobrovolnost, bez nátlaku a po náležitém marketingu!

Pokud pan Paroubek nelže, pak je jeho vyjádření jasným důkazem tom, že vše kolem prodeje 34% akcií PVK probíhalo pod nátlakem, bez náležitého marketingu... !

Dobrovolnost: "Museli jsme prodávat rychle"

Bez nátlaku: Odkup akcií byl podmiňován prodloužením smlouvy a v době povodní.

Po náležitém marketingu: Magistrát jednal výhradně s jedním zájemcem i když se věděl o zájmu i jiných zájemců.

Se znalostí: O bezúplatném prodloužení smlouvy o provozování nebyli zastupitelé řádně informováni.

Informovaně: Cena 880 mil. Kč není průsečík tří posudků. Z posudků, které si zadala Praha vypracovat plyne, že znalci ocenili 34% podíl akcií PVK od hl.m.Praha max. na hodnotu 880 mil. Kč, při délce trvání provozní smlouvy do roku 2013, do kdy byla uzavřena "Smlouva o podnájmu, nájmu a provozování movitých a nemovitých věcí na úseku vodního hospodářství II" mezi PVS (správcem) a PVK (provozovatelem). PVK nevlastní vodárenskou infrastrukturu, tu vlastní hl.m.Praha. PVK si ji k provozování pronajímá. PVK funguje jako servisní firma, proto je pro stanovení ceny akcií PVK zcela zásadní délka trvání Smlouvy o provozování s majitelem infrastruktury.

Všechna tři ocenění znalců jsou k ničemu, neobsahují v ocenění hodnoty akcií  zásadní faktor ovlivňující hodnotu oceňovaných akcií a to je délku provozní smlouvy. Bez tohoto faktoru jsou jejich ocenění, v lepším případě, pouze o křoví.

Prodloužení délky trvání smlouvy z roku 2013, do roku 2028, se do hodnoty akcií samozřejmě promítlo.

V tomto případě to neplatí a lumpárnu "Hadů na radnici" zaplatí lidé v ceně vody a z daní. Navíc Pražané přišli každý rok 34% dividendy z PVK. Což činí 150-200 mil. Kč ročně.

14.10.02 PVK - Nova spojila Kasla s korupcí, on chce soud

Názor, že prodej PVK nebyl zcela standardní, televize Nova opřela také o výrok náměstka pražského primátora Petra Švece z ODS: Rozhodnutí komise  a hlavně rozhodnutí některých zastupitelů nebylo podle mého názoru zcela v souladu se zájmy Pražanů ..a před necelými dvěma týdny pražští zastupitelé odhlasovali prodej zbylých 34% akcií za 880 mil. Kč. Vivendi si také předplatila smlouvu na pronájem infrastruktury za 200 mil. Kč.

Někteří zastupitelé při hlasování namítali, že suma necelých 900 mil. Kč je ve srovnání s předchozím prodejem 66% za 6,2 miliardy nízká. ...Lidé z Kaslovy strany Evropští demokraté hlasovali proti prodeji zbylého podílu Vivendi.

Zastupitelé dostali ve středu večer dokumentaci a ve čtvrtek ráno se o tom hlasovalo. Je to nestandardní způsob, proto jsme prodej nepodpořili.

Za co by měl být úplatek zaplacen? Pokud bylo TRZ podáno na prodej 66% PVK, potom byl Kasl jedním z členů výběrové komise a určitě nerozhodoval za všechny členy komise. Potom museli být podplaceni všichni, jinak to nemá logiku.

15.10.02 Rada HMP přijala usnesení, kdy schválila smlouvy související s prodejem akcií PVK

 1. Smlouva o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů
 2. Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Prahy
 3. Smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Prahy

Od prosince 2002 je 100 % akcionářem největší vodárenské společnosti v České republice PVK, společnost Veolia VODA (původní název Vivendi Water).

Soukromý vysavač peněz Pražanů začal ihned fungovat. Na inflační růst ceny vody zapomeňte, byla to lež.

20.12.2002 se občané Prahy dozvěděli, že cena vzroste téměř o 7% (na inflaci zapomeňte)

Cena vody

Šéf PVS konstatuje:

 1. Provozovatel Vivendi se na investicích do sítí nepodílí
 2. Z městské firmy PVS bude investována téměř miliarda
 3. Povodňové škody činí 700 mil. Kč
 4. Majetek města byl pojištěn pouze na 100 mil.Kč
 5. Nízká pojistka škody nepokryje a pojistku zajišťovala Vivendi

Pokud by byl majetek města Prahy řádně pojištěn, povodňové škody by uhradila pojišťovna. Pan Paroubek by nemusel rychle prodávat 34% akcií za 880 mil.Kč , protože by na škody dostal 700 mil.Kč od pojišťovny.

Prodejem akcií PVK vyústil velmi sofistikovaně řízený komplot při nakládání s majetkem Hl. města Prahy.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

DÁVÁ VÁM SMYSL TOTO LIDEM UKÁZAT A POŽADOVAT TO UKONČIT? PŘIDEJTE SE.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬