ZTRÁTY VODY VE VODOVODECH KVŮLI HAVÁRIÍM A ÚNIKŮM DOSÁHLY V ČR V ROCE 2020 10,5-22,9 %, TJ. 88 MILIONŮ KUBÍKŮ VODY, ZA CCA OSM MILIARD KORUN

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. Tím pomáháte napravě.

Ztráty vody z potrubí se v ČR v roce 2020 pohybovaly v rozmezí 10,5 až 22,9  procenty. Nejvyšší byly v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji  (zde je léta dodavatel vody fr. Veolia). Ve srovnání úniků vody s evropskými zeměmi Česká republika nevychází lichotivě. Například Paříž má úniky kolem 4 %, Praha 13,1. Premiantem mezi státy je Izrael s úniky v celé zemi cca 3,5-4 %.

Ze právy statiského úřadu dosáhly ztráty vody ve vodovodech z důvodu havárií a úniků v roce 2020 objem 15,1 % z celkového množství vyprodukované vody. V roce 2010, byl průměrný podíl ztracené vody 19,7 %. V roce 2000, byl průměrný podíl ztracené vody 25,2 %. Tzn. snižování ztrátovosti vody v ČR probíhá tempem cca 0,48 % za rok.

Zdroj: Český statistiký úřad publikace Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2020

VODA JE STRATEGICKÁ SUROVINA A PROTO BY PRIORITOU MĚLO BÝT S NÍ ŠETŘIT A ÚNIKY MINIMALIZOVAT. SOUHLASÍTE?

Pak se přidejte

 

Petici již podepsalo:

36.841 kapek💦

I moře se skládá z kapek

VYSVĚTLENÍjednotlivých bodů petice

Kdo ovládá peněžní toky z vody a rozhoduje, zda je prioritou obnova trubek a minimalizace ztát vody nebo inkaso zisku a to poslat do ciziny?


Zdroj: Oficiální weby a výroční zprávy vodárenských společností, přehledy kalkulací cen od Ministerstva zemědělství, získané na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Údaje sbíráme téměř 20 let. Dnes často záměrně nejsou veřejně přístupné.

Český statistický úřad a voda

Archiv:

 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009

 

Vodné stočnéPřehled dle vodáren
Kdo rozhoduje O ceně vody rozhoduje...
Co je to?Dvousložková cena vody
Srovnání zisků Kalkulovaných do ceny vody

Jak roste cena kubíku vody? Jak rostou roční náklady občanů na vodu? O kolik vzrostly náklady na vodu? Kolik platí občan za vodu za rok?

Zdroj: Český statistický úřad  www.czso.cz - př. rok 2018

Vaše podpora pomáhá zpřístupnit lidem informace o vodě

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬