ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 21.8.2023, NAVAZUJE NA ROZSUDEK ZE DNE 27.9.2017
SMLOUVA MEZI VAK PROSTĚJOV A VEOLIÍ BYLA UZAVŘENA NA ZÁKLADĚ ORGANIZOVANÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ VEDENÍ VODÁRNY PROSTĚJOV
KRAJSKÝ SOUD BRNO 2023Popsal a doložil podvod kolem Vak Prostějov
LŽI BÝVALÉHO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA a ZASTUPITELE MĚSTA HANÁKA (ČSSD) KT. ŘÍKAL VEŘEJNĚ ZASTUPITELŮM A OBČANŮM PROSTĚJOVA
HANÁK ČSSD NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VŠEM VEŘEJNĚ LŽE?
 • Nikomu nevznikla žádná škoda.

LEŽ V usnesení soudu je jasně řečeno, že akcionářům a společnosti škoda vznikla.

 • K jednomu posudku, ten byl na žalobu. To bylo na odebrání licence. Ten posudek rychle stáhli...

DALŠÍ BRUTÁLNÍ LEŽ. - Žádný znalec žádný posudek vydaný v této věci nestáhl. Soudkyně oba posudky, které si zadala v odůvodnění usnesení používá.

KDO JE ZA TUNEL VODÁRNY ODPOVĚDNÝ? "POLITICI" MĚSTA PROSTĚJOV A VEDENÍ VAK PROSTĚJOV

závěr soudu:

 1. Jednoznačně prokázáno, že vznikne majetková újma akcionářům uzavřením smlouvy o nájmu a o prodeji části podniku.
 2. Na valné hromadě akcionářům nebyly předloženy řádné listiny, dle nichž by se mohli řádně rozhodnout o návrzích.
 3. Akcionářům byl předložen nepravdivý znalecký posudek, což bylo potvrzeno provedeným dokazováním znaleckými posudky BDO Appraissal services a A&CE Consulting.
 4. Akcionářům předložený Znalecký posudek nebyl zpracován dle obchodního zákoníku platného v době rozhodování, neboť tento ukládá znalci, aby při ocenění používal víc metod. Posudek stanovil nájemné pouze pro rok 2006, přestože smlouva byla uzavřena na dobu 25 let.
 5. Informace, které tedy byly akcionářům poskytnuty, nebyly úplné a správné.
 6. Byly poskytnuty nepravdivé informace, které měly zásadní vliv na rozhodnutí akcionářů..
 7. Akcionářům byla poskytnuta informace, že bez uzavření smluv nebude společnost moct čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury, když tato informace byla nepravdivá.

Akcionářům byly jednoznačně poskytnuty nepravdivé informace, došlo k obejití zákona, došlo ke zneužití většiny hlasů většinového akcionáře. Akcionářům byly předloženy nepravdivé znalecké posudky a předložena nepravdivá zpráva představenstva.

Hlavní akcionář město Prostějov - zastupitelé města Prostějov - prosadil předání provozování na základě uzavřených smluv se společnosti z koncernu Veolia.

 • Uzavřením smluv tzv. provozního modelu pak byla způsobena majetková újma společnosti, zasaženo do majetkových práv akcionářů.
 • Soud pak v řízení také zkoumal, zda došlo k zásahu do práv třetích osob. Z provedeného dokazování, tj. zejména z výslechu svědků, bylo zjištěno, že k tomuto nedojde.
 • Dle svědeckých výpovědí vyplynulo, že i kdyby došlo k vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, smlouvy v podstatě fungují i nadále tak, jak je to např. u společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, kde došlo k vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, která přijala usnesení ohledně prvotního modelu a dosud tak probíhají určitá jednání, ale smlouvy v podstatě jsou nadále naplňovány.
LIDÉ ODPOVĚDNÍ ZA PROTIPRÁVNÍ TUNEL VAKU OD ROKU 2006
LIDÉ, KTEŘÍ SE ODVOLÁVAJÍ PROTI ROZSUDKŮM PROKAZUJÍCÍM  PROTIPRÁVNÍ STAV VE VODÁRNĚ
ROZSUDKY A STANOVISKA K STAŽENÍ A ŠÍŘENÍ ZDARMA
V NEDALEKÉM VSETÍNĚ DOSTAL STAROSTA KUFŘÍK S 10 MIL. KČ, ABY PRODAL VODÁRNU. VĚŘÍTE, ŽE V PROSTĚJOVĚ TOTO SPÁCHALI ZADARMO?
BUDEME SE RÁDI MÝLIT. ALE DLE NÁS P. KLIMEŠOVÁ OPĚT NAPSALA ODŮVODNĚNÍ S CHYBMI A PROTO SE PACHATELÉ ZNOVU ODVOLAJÍ A TUNEL POJEDE DÁL.
ODVOLACÍ SOUD KAUZU SNAD JIŽ DEFINITIVNĚ SÁM ROZHODNE A TÉTO PANÍ NEVRÁTÍ. DŮVOD? DLE NÁS P. KLIMEŠOVÁ NENÍ SCHOPNA NEBO OCHOTNA NAPSAT SPRÁVNÉ A ÚPLNÉ ODŮVODNĚNÍ.

Zkušenost s "prací" soudkyně Klimešové např. z kauzy Vak Zlín se potvrzuje. Jednání soudkyně je léta velmi pochybné, nekompetentní a dle nás to není náhoda ani neznalost či neschopnost. Proč? Protože se "chyby" v jedné kauze objevují následně v druhé. 

Odebírejte video kanál, i tím pomáháte s nápravou.

 1. Pochybné jednání soudkyně Klimešové: Soudkyně Klimešová vykazuje léta nejednoznačný přístup v kauzách Vak Zlín a Vak Prostějov, kde nastalo a stále dochází k protiprávnímu jednání. Její rozhodování je dlouhodobě problematické a za nás nekompetentní.
 2. Prodloužená nespravedlnost: Soudkyně Klimešová prodlužováním soudních procesů způsobuje nemožnost odhalit a napravit protiprávní činnosti a stav v kauzách Vak Zlín a Vak Prostějov.
 3. Chyby v odůvodnění: V odůvo6dnění svých rozhodnutí soudkyně Klimešová činí zásadní chyby. Činí i názorové změny, ignoruje nebo vylučuje již provedené důkazy, což vedlo v kauze Vak Zlín k odebrání kauzy z jejího rozhodování nadřízeným soudem.
 4. Opakované veletoče v rozhodnutích: Soudkyně Klimešová vydává opačná rozhodnutí ve stejné kauze. To vyvolává důvodné obavy o spravedlnost a konzistenci jejího soudního úsudku.
 5. Logické a právní chyby: Její odůvodnění rozhodnutí obsahují logické a právní chyby, tím sama zpochybňuje její schopnost spravedlivě a řádně rozhodnout v právních záležitostech.
 6. Přetrvávající průtahy: Dlouhodobé průtahy v soudních procesech pod vedením soudkyně Klimešové vedly k promlčení některých škod, k vytvoření časového prostoru pro zametání tunelu vodáren, včetně převedení rozhodování o kauze Vak Zlín na jiného soudce.
 7. V kauze Vak Prostějov přijde další odvolání žalovaných: Po přečtení odůvodnění sice správného rozsudku, ale s chybným odůvodněním předpokládá další zbytečné průtahy, protože se protistrana odvolá.
 8. Výzva k nápravě: Vyzýváme Vrchní soud v Olomouci, aby toto již nevracel k dané soudkyni a sám ve věci řádně rozhodl a zajistil vymahatelnost práva v zájmu občanů.

V kauze Vak Prostějov jde o závažnou hospodářskou protiprávní činnost, za nás i z pohledu trestního práva.  Jednání p. Klimešové natahuje prosazení dodržování zákonů o roky a to přesto, že si hlavní důkazy nachala vypracovat sama.

Již na počátku zadala zpracovat dva znalecké posudky, které prokazují, že jde ze strany vedení vodárny o rafinovaný podvod, kdy předložili akcionářům lživé materiály, aby mohli provést majetkovou dispozici s Vak Prostějov ve prospěch Veolie.

ODEBRÁNÍ KAUZY VAK ZLÍN SOUDKYNI

JSOU PRO VÁS TYTO INFORMACE DŮLEŽITÉ? PAK JE SDÍLEJTE A DÁVÁ-LI VÁM SMYSL TRVAT NA NÁPRAVĚ, PAK PODPOŘTE JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬