SENÁTNÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

ŠÍLENÉ: VŠE KOLEM VODY JE PRÝ JIŽ VYŘEŠENO A PROTO JSOU POŽADAVKY PETICE NEDŮVODNÉ. DOLOŽILI JSME, ŽE NENÍ!

O formálním projednání petice 2.6.2021 svědčí i doba 10 minut, kterou výbor vyčlenil v programu. V zápise z jednání schází zásadní informace a p. Vítková z KDU je odmítá do zápisu doplnit a senátory neinformuje o důkazech, které dostala od zástupce petentů. Senátoři v petičním výboru další důkazy k petici odmítli převzít.

Důvodnost petice petenti doložili:
- Lidé z Min. zemědělství hlasují pro koncerny v rozporu s pověřením a neví, pro co hlasují.
- Stanoviska soudců ve vodárenských kauzách.
- Lživé sliby růstu cen vody o inflaci.

VÝBOR STANOVIL, ŽE ZÁSTUPCI PETENTŮ NEMOHOU NA JEDNÁNÍ VYSTOUPIT. PŘESTO ZÁSTUPCE PETENTŮ Z OSTRAVY DO PRAHY NA JEDNÁNÍ PŘIJEL A BYL ŠOKOVÁN.

Na jednání, kde měli projednat předané důkazy a ty konfrontovat s tím, co předložilo ministerstvo se nic podobného nedělo.

Senátorka Vítkova (KDU) NEINFORMOVALA! členy výboru o informacích, které obdržela na osobním jednání, poté písemně ZDE  a nakonec doporučeně poštou 1. díl VODA JE ŽIVOT 

V ROZPORU S DŮKAZY A ROZSUDKY tvrdí, že vše, co požaduje petice řešit je vyřešeno nebo se prý řeší! Ví to a má to doloženo např. závěry soudců! Ptá se, zda má dokládat vyřešení jednotlivých bodů a p. Drahoš říká, že to je zbytečné (10 min. je 10 min., že? 🤑)!

PADL JEDINÝ DOTAZ:  PROČ SE LIDÉ SENÁTORŮ PTAJÍ, CO SI O MYSLÍ O INFORMACÍCH, KTERÉ DOSTALI, ŽE JE TO OBTĚŽUJE.

 • 1. Pan Chaloupek nechtěl informace o špatném ústavním zákoně nebo o tunelování vodáren apod. Zajímal se, proč se ho občané ptají na názor k obsahu 1. dílu publikace. ZDE

"Prosím vás, mě by strašně zajímalo, kdo organizuje posílání e-mailů? Já jsem dostal desítky e-mailů s žádostí, abych odpověděl na dotazy, a jsou to e-maily, které si jsou podobné - jmenují se voda je život nebo drahá voda. Je to něco tak obtěžujícího. Já jsem ani na jeden neodpověděl... Já vám to klidně můžu přečíst:

 • Co si myslíte o důkazech, které vám byly k "VODĚ" doručeny v 1. díle publikace, kterou vám zaslala nadace PRAVDA O VODĚ? Ověřili jste si jejich pravdivost?
 • Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • Pomůžete prosadit její realizaci?

Předem vám děkuji za vyčerpávající odpověď."

Odpověď zástupce petentů R. Novotného:

radek-novotny

"Náš cíl je dostat k vám informace, abyste rozhodovali se znalostí věci. Proto jsme přibližně 3 týdny dozadu poslali každému senátorovi poštou materiály, které jsme připravovali cca 4 měsíce. Je to souhrn dvacetileté zkušenosti s obranou vody v České republice. Je to názor cca 12 lidí, kteří ví, co se tady kolem vody děje, plus ekonomika, rozsudky, jak se chová ministerstvo zemědělství, včetně důkazů.

Poskytli jsme vám informace... díky tomu, že se lidé složili. Příprava 1. dílu informací, který již máte, včetně zaslání, jsou náklad řádově 100.000 Kč a 2. díl, který vám dojde do cca tří týdnů, dalších 100.000 Kč. Lidé se poskládali a my jsme je informovali, že podklady byly doručeny 350 lidem, kteří sedí na klíčových postech ČR, kde o vodě rozhodují. 

Protože se ptali na vaše stanoviska, tak jsme je vyzvali, že pokud chtějí informace od senátorů, tak se musí ptát jich a ne nás, protože vaše osobní názor neznáme a nejsme oprávnění za vás mluvit. My jsme vám materiály přes e-maily neposílali, chtěli jsme, abyste je dostali fyzicky.

TOTO SENÁTORY NEZAJÍMÁ? Z SMVAKU KONČÍ V CIZINĚ Z PLATEB OBČANŮ MILIARDY!

2. NIC DALŠÍHO NEPOSÍLEJTE. CÍL VÝBORU JE UKONČIT ŠETŘENÍ PETICI, NE SE K NÍ VRACET A STUDOVAT DŮKAZY.

 • 2) Senátor Drahoš 2.6.21: To, že nám váš petiční výbor poslal materiály, to je naprosto v pořádku. Vy jste ještě řekl, že dostaneme ještě něco. Nic méně naším úkolem je ukončit šetření petice. Není účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům a k petici! ...
 • P. Chaloupkovi řekl:  E-maily jsme dostali všichni a myslím si, že je většina z nás bez přečtení mazala. 

Odpověď zástupce petentů R. Novotného:

radek-novotny"Když se mně někdo zeptá, jaký je názor Váš ..., tak já to nevím. Proto lidem říkám, musíte se zeptat vašeho senátora nejlépe z vašeho obvodu, který k tomu může nějaké stanovisko zaujmout. Nemohu mluvit za vás, k tomu nemám žádnou kompetenci a toto bych si nikdy nedovolil. Vše. Děkuji."

Více o podivném jednání... Zobrazit. +
 • Dne 13.5. jsme obdrželi informaci, že 2.6. petiční výbor senátu uzavře šetření k petici VODA JE ŽIVOT. Více ZDE
 • Závěr si můžeme vyslechnout, ale na schůzi nebudeme moci vystoupit, není možná účast veřejnostijednání o petici bude trvat 10 minut.
 • Dne 28.4. jsme přitom doručili senátorům 1. díl naší  90 stránkové publikace VODA JE ŽIVOT, kde jsou:
  • rozsudky
  • důkazy o porušování zákonů ve vodárenství,
  • důkazy o tunelování městských vodáren,
  • důkazy o hanebném jednání Ministerstva zemědělství
  • důkazy, jak jedná koncern Veolia a politici pracující pro koncerny

 • K zpracování publikace nás vedlo to, že jsme se 7.1.2021 dozvěděli, že  "veřejném slyšení" 12.1.2021, není veřejné a nesmí se ho účastnit občané ani média.
 • Formální projednání petice, bez účasti veřejnosti, jsme proto odmítli. Informace o tom, co se páchá, jsme senátorům zaslali doporučeně, aby nikdo neznemožnil, že je všichni dostali. Více ZDE
 • Ověření důkazů zabere min. 1-2 měsíce a nastudování faktů min. další měsíc. K našemu překvapení 15 dnů po doručení informací oznámili, že šetření petice 2.6. ukončí!
 • 20.5. jsme požádali o video záznam z jednání 12.1.21. Byl nám zaslán odkaz na stránky senátu, kde video záznam není - složitě najdete přepis, ve kterém je často uvedeno (mimo záznam) - více ZDE.
 • V zápise z 12.1. nenajdete žádnou diskusi o jednotlivých bodech petice - o to víc v něm je zkratek koncerny léta ovládaného "sdružení" a vyjádření lidí na výplatních páskách koncernů spoluodpovědných za nekalé a protiprávní dění kolem tunelu vodáren (např. Kladno-Mělník).
 • Co senátoři od nás léta dostávají, jak reagují - více ZDE

Fakta, která jsme jim předali

NĚCO TADY NESEDÍ. ČLENOVÉ VÝBORU TVRDÍ, ŽE VŠE, CO PETICE POŽADUJE JE JIŽ VYŘEŠENO NEBO SE JIŽ ŘEŠÍ.

Kudla, nic vyřešeno není!

 • V Ústavě ČR již mají lidé garantováno právo na vodu?
 • Vše je napraveno a voda je zpět v rukou městských vodáren?
 • Regiony, kde byly vodárny vytunelovány, již čerpají dotace z EU?
 • Možnost opakování kolonizace monopolu prodeje vody neexistuje?
 • Protiprávní ovládání monopolu vody koncerny v řadě regionů bylo ukončeno?
 • Byly nahrazeny miliardové škody a bylo vráceno neoprávněné obohacení překupníků.?
 • Osoby pokoušející se uplatit senátora Čunka, aby prodal vodárny, již byly odhaleny a odsouzeny?
 • Osoby odpovědné za tunely vodáren a za miliardové škody, byly souzeny a sedí ve věznicích a již uhradily miliardové škody občanům a městům?
 • Ochrana občanů a vody proti ekonomickému a ekologickému terorismu je zajištěna - Bečva je vyšetřena, viníci potrestáni a ekologické škody uhrazeny a nic podobného již nemůže nastat?

Senátoři z petičního výboru tvrdí, že se mýlíme?

VLASTNĚ TVRDÍ, ŽE ÚPLNĚ MIMO JSOU:

 • Lidé z petičního výboru a z Nadačního fondu PRAVDA  O VODĚ a všichni, kteří s námi 20 let vodu a městské vodárny brání proti nájezdníkům i části politiků.
 • 31.000 občanů podepsaných pod peticí VODA JE ŽIVOT, včetně advokátů, ekonomů, starostů, řady poslanců, ministryně i lidí z Akademie věd ČR.
 • Soudci Ústavního soud ČR, Nejvyššího soud, Vrchního soudu v Olomouci, zástupci Krajského státního zastupitelství, kteří nám dávají za pravdu a potvrzují, že monopol vody ovládly v řadě regionů koncerny protiprávně.
 • Lidé z Evropská komise, která odmítla financovat vytunelované nebo pochybně "zaprodané" městské vodárny (př. Zlín, Praha, Kladno, Hradec, Chrudim).
 • Lidé z České televize - Reportéři ČT i Nedej se plus - když neinformuje o tom, že tunely, které ČT odhalila, jsou již vyřešeny a vše je nastaveno zpět v zájmu lidí.
 •   ....

Udělali jsme maximu, aby politici byli informováni. Je logické, že požadujeme, aby doložili důkazy, že se mýlíme.

NAŠE REAKCE BUDE NÁSLEDUJÍCÍ:

 1. Vystoupíme na plenárním zasedání senátu, kde veřejně znovu doložíme, co se páchá.
 2. Pošleme jim 2. díl informaci a požádáme opět o pomoc s nápravou.
 3. Senátory, poslance i politické strany požádáme:
 • O písemné stanovisko k obsahu námi již zaslaného 1. dílu informací
 • O doložení: Jak konkrétně jsou body petice vyřešeny nebo jak jsou v řešení, kdo je řeší?
 • O doložení: Jak konkrétně jsou body petice vyřešeny nebo jak jsou v řešení, kdo je řeší?
 • O podpis petice VODA JE ŽIVOT a pomoc s prosazením nápravy, včetně financí na soudy.
 • O prokázání: Jak a kdy byly ukončeny protiprávní tunely městských vodáren a vazalské smluv s koncerny? Kdy byli souzení protiprávně jednající politici a nájezdníci? Kdy byly občanům a státu uhrazeny miliardové škody?

4. Nebudeme čekat. Doložíme další fakta o tom, co se páchá a že to nikdo neřeší.

 • 350 lidem na klíčových postech doručíme 2. díl publikace VODA JE ŽIVOT.
 • Na doporučení několika senátorů spustíme občanskou aktivitu, 100.000 podpisů a už to nikdo nezastaví.
 • Podpoříme aktivní občanství, tzn. legitimní tlak občanů na řešení a nápravu hanebností ve vodárenském odvětví.
 • Formou datové žurnalistiky zdokumentujeme, co politici říkají.
 • Watch-dog aktivitou doložíme občanům, co skutečně dělají, aby věděli koho volit/nevolit.
arrow
31.000 OBČANŮ ČEKÁ NA ODPOVĚĎPTEJTE SE TAKÉ
arrow

Hlavní krok, kterým můžete pomoct je výše, ale máte-li chuť udělat více tak se podívejte i níže.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

VÁŠ PODPIS ZVYŠUJE LEGITIMNÍ TLAK NA NÁPRAVU. VODU BRÁNÍME I CESTOU INVESTIGATIVNÍ, PŘES SOUDY A POMOC ROZUMNÝM POLITIKŮM. DÁVÁ VÁM TO SMYSL?

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Celé projednání petice považujeme za (ne)důstojné senátu

Na programu prvního jednání výboru pozvala p. Vítková tolik zástupců koncernů nebo vodáren, které s nimi kooperují, že jsme se ji zeptali, zda je petice VODA JE ŽIVOT peticí občanů nebo koncernů. Až poté částečně jejich počet zredukovala.

Průběh projednání petice... Zobrazit. +
 • Z důvodu "covidu" na podzim 2020 výbor veřejné slyšení k petici zrušil, což je logické, protože veřejné slyšení bez přítomnosti veřejnosti není veřejné.
 • V lednu 2021, ovšem za stejného "covid" bylo veřejné slyšení svoláno, ovšem nebylo veřejné. Jednání se nesměla účastni veřejnost ani zástupci médií. Petiční výbor minimalizoval i počet pozvaných zástupců petentů z 11 na 4 a nebyl pořízen video záznam.
 • Petiční výbor odmítl žádost zástupců petentů o odložení projednání petice do doby, kdy bude moci proběhnout řádné VEŘEJNÉ SLYŠENÍ, v plném zastoupení petentů, za účasti občanů a médií. Po poradě s právníky zástupci petentů odmítli účast na formálním "projednání" petice - více ZDE
 • Dne 12.1. proběhlo neveřejné jednání výboru. Ze zápisu z jednání plyne, že nikdo z vystupujících nejednal o bodech petice - více ZDE (připravujeme i s rozborem kdo, je kdo).  Jednání o petici občanů se účastnila řada lidí napojených přímo či nepřímo na koncerny, řada z nich zainteresovaná na tom, aby se tunely vodáren neřešily.
 • 28.4.21 zástupci petentů eliminovali, aby senátoři neměli od petentů informace. Zaslali senátorům doporučeně poštou informace o tom, co se kolem "vody" 20 let páchá, důkazy i rozsudky v 1. díle publikace VODA JE ŽIVOT.
 • Již 13.5. (pouhých 15 dnů poté, co senátoři dostali od nás informace) zaslal petiční výbor vyjádření, že 2.6. vyhlásí konec šetření petice. Za tu dobu nebyli schopni materiál řádně přečíst, natož nastudovat a ověřit!

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a přidávají se.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬