ANALÝZA: ZVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ PESTICIDŮ V PITNÉ VODĚ

Stav pesticidů v pitné vodě nastavuje řadu otázek

Pesticidy jsou jed a máme je ve více než v polovině vod v ČR - problém neřešíme.

Zákonné limity pesticidů pro pitnou vodu jsou: * 0,5 µg/l celkové pesticidy (suma všech) * 0,1 µg/l pro jednotlivé pesticidy (tj. 0,0001 mg/l)

Zákonné limity ovšem o ničem nevypovídají. Vliv koktejlu pesticidů, mikroplastů a léčiv v pitné vodě na lidské zdraví není prozkoumán a navíc na základě žádosti provozovatelů hygienické stanice limity zvyšují. Konkrétní příklad? Rozhodnutí hyg. stanice č.j. KHSZL 01887/2016 Prý to není zdraví škodlivé! Proč tedy máme nějaké limit?

ZDARMA