ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 8.3.2007
SPOLEČNOST VAK ZLÍN JE POVINNÁ VYDAT AKCIONÁŘI KOPIE NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ, PŘÍLOHY K ZÁPISŮM Z VALNÝCH HROMAD A LISTINY PŘÍTOMNÝCH NA VH

Závěr soudce - Vak Zlín musí akcionářům vydat informace

Vedení Vak Zlín ve složení - Svoboda, Šverma, (lidé z Veolie), Marčík, Bernard, (lidé, kt. skončili na vrcholných postech Veolie), Šebík, Soldán, ("politici" Zlína) a Maniš ("politik" V. Klobouků) - poté, co se do něj po 28.8.2002 dostali lidé z koncernu - roky protiprávně odmítalo akcionářům vydat zásadní informace.

Více než 2,5 roku, kde byl protiprávně schválen provozní model, na valné hromadě 30.4.2004, představenstvo Vak Zlín odmítalo vydat akcionářům přílohy k zápisu z valné hromady především - LISTINU PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ.

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ se proto obrátil na soud a ten mu dal zapravdu, nekalé jednání utnul a darebáci museli informace vydat, což vedlo k odhalení nechutného komplotu s hlasováním na valných hromadách Vak Zlín v letech 2002-2004.

"Stanovy společnosti nemohou vyloučit ani omezit právo akcionáře na vydání kopie zápisu nebo jeho části. Dle názoru soudu je přiměřená cena na pořízení jedné kopie 1,50 Kč bez DPH, nikoliv společností požadovaná částka 5 Kč/  1 str. kopie, přičemž soud při své úvaze vychází z průměrných cen za kopírování účtované společnostmi zabývajícími se kopírováním."

ZDARMA ke stažení

    [op_file_download_item title="Usnesen%C3%AD%20KS%20v%20Brn%C4%9B%20-%20veden%C3%AD%20Vak%20Zl%C3%ADn%2C%20mus%C3%AD%20vydat%20akcion%C3%A1%C5%99%C5%AFm%20p%C5%99%C3%ADlohy%20k%20z%C3%A1pisu%20z%20valn%C3%BDch%20hromad" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/8.3.07-vakzl-usneseni-ksbrno-vydani-priloh-k-zapisum.pdf" package="" level="" new_window=""]Veden%C3%AD%20m%C4%9Bstsk%C3%A9%20vod%C3%A1rny%20br%C3%A1nilo%20akcion%C3%A1%C5%99%C5%AFm%20v%20p%C5%99%C3%ADstupu%20k%20d%C5%AFkaz%C5%AFm%20o%20tom%2C%20%20kdo%20je%20ovl%C3%A1daj%C3%ADc%C3%AD%20osoba%20Vak%20Zl%C3%ADn%2C%20kdo%20hlasuje%20na%20Valn%C3%BDch%20hromad%C3%A1ch%20(VH)%20a%20p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1%20usnesen%C3%AD.%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EVeden%C3%AD%20Vak%20Zl%C3%ADn%2C%20ve%20kter%C3%A9m%20sed%C4%9Bli%20p.%20Svoboda%20a%20p.%20%C5%A0verma%20z%20Veolie%2C%20protipr%C3%A1vn%C4%9B%20a%20pokoutn%C4%9B%20omezilo%20na%20n%C4%9Bkolik%20let%20akcion%C3%A1%C5%99e%20m%C4%9Bstsk%C3%A9%20vod%C3%A1rny%20(90%25%20m%C4%9Bsta)%20v%20p%C5%99%C3%ADstupu%20k%20z%C3%A1sadn%C3%ADm%20informac%C3%ADm.%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3ENastavili%20nehor%C3%A1zn%C3%A9%20ceny%20za%20jejich%20poskytnut%C3%AD.%20Pro%20mal%C3%A9%20obce%20a%20akcion%C3%A1%C5%99e%20se%20tak%20staly%20nedostupn%C3%A9%2C%20proto%C5%BEe%20za%20z%C3%A1pis%20a%20p%C5%99%C3%ADlohy%20z%20valn%C3%A9%20hromady%20m%C4%9Bli%20platit%20nap%C5%99.%2050%20tis.%20K%C4%8D.%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3ESpole%C4%8Dnost%20Vak%20Zl%C3%ADn%20nikdy%20nevypl%C3%A1cela%20dividendy%2C%20jej%C3%AD%20ziskov%C3%A9%20podnik%C3%A1n%C3%AD%20toti%C5%BE%20veden%C3%AD%20vod%C3%A1rny%20pomohlo%20protipr%C3%A1vn%C3%ADm%20jedn%C3%A1n%C3%ADm%20vyv%C3%A9st%20do%20rukou%20koncernu.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EAkcion%C3%A1%C5%99i%20nemohli%20soudu%20dolo%C5%BEit%2C%20%C5%BEe%20na%20valn%C3%A9%20hromad%C4%9B%20PRO%20smlouvy%20s%20koncernem%20-%20hlasovaly%20protipr%C3%A1vn%C4%9B%20osoby%2C%20kter%C3%A9%20nebyly%20akcion%C3%A1%C5%99i%20Vak%20Zl%C3%ADn%20a%20jejich%20hlasy%20ovlivnily%20p%C5%99ijet%C3%AD%20usnesen%C3%AD.%3Cbr%2F%3EPRAVDA%20SE%20UK%C3%81ZALA%3A%20Tento%20d%C5%AFkaz%20o%20protipr%C3%A1vn%C3%ADm%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20dareb%C3%A1k%C5%AF%20zajistil%20spoluzakladatel%20NFPOV%20p%C5%99es%20%C5%BEalobu%20a%20vedl%20k%20ROZSUDKU%2C%20%C5%BEe%20VH%2030.4.2004%20vyvrcholil%20nekal%C3%BD%20komplot%20a%20schv%C3%A1len%C3%AD%20provozn%C3%ADho%20modelu%20s%20Volei%C3%AD%20prob%C4%9Bhlo%20postupem%20obch%C3%A1zej%C3%ADc%C3%ADm%20z%C3%A1kony%20%C4%8CR.[/op_file_download_item][op_file_download_item title="Spoluzakladatel%20Nada%C4%8Dn%C3%ADho%20fondu%20PRAVDA%20O%20VOD%C4%9A%20se%20obr%C3%A1til%20na%20soud.%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/29.11.06-vakzl-VH30-4-04-ccc-predlozeni-dukazu.pdf" package="" level="" new_window=""]Soudu%20vysv%C4%9Btlil%20a%20dolo%C5%BEil%20nemravn%C3%A9%2C%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20veden%C3%AD%20Vak%20Zl%C3%ADn%20v%20%C4%8Dele%20se%20Svobodou%2C%20%C5%A0vermou%2C%20Sold%C3%A1nem%2C%20Bernardem%2C%20Mar%C4%8D%C3%ADkem%20a%20Mani%C5%A1em.%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3E%C5%BDaloba%20v%20roce%202004%20a%20pot%C3%A9%20soud%20v%20roce%202007%20jejich%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20utnul.%20Obce%20a%20akcion%C3%A1%C5%99i%20m%C4%9Bstsk%C3%A9%20vod%C3%A1rny%20se%20dostali%20k%20informac%C3%ADm%20a%20soudci%20k%20d%C5%AFkaz%C5%AFm%20o%20%20komplotu.[/op_file_download_item]

Akceptujete, že PŘÍMÝ konkurent městské vodárny má v představenstvu vodárny dva lidi, kteří připravují vyvedení monopolu vody do rukou koncernu a odmítají vydat akcionářům zásadní informace?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor osobností na to, co se děje

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Noam Chomský" company="Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Noam-Chomský-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme