ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 8.3.2007
SPOLEČNOST VAK ZLÍN JE POVINNÁ VYDAT AKCIONÁŘI KOPIE NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ, PŘÍLOHY K ZÁPISŮM Z VALNÝCH HROMAD A LISTINY PŘÍTOMNÝCH NA VH

Závěr soudce - Vak Zlín musí akcionářům vydat informace

"Stanovy společnosti nemohou vyloučit ani omezit právo akcionáře na vydání kopie zápisu nebo jeho části. Dle názoru soudu je přiměřená cena na pořízení jedné kopie 1,50 Kč bez DPH, nikoliv společností požadovaná částka 5 Kč/  1 str. kopie, přičemž soud při své úvaze vychází z průměrných cen za kopírování účtované společnostmi zabývajícími se kopírováním."

NFPOV: Poté, co do představenstva Vak Zlín, byli v roce 2002 nainstalováni lidé z Veolie, odmítlo představenstvo poskytovat informace. Přílohy k zápisům z valných hromad vodárny - výsledky hlasování, přehled účastníků valné hromady apod.

Snažilo se zabránit akcionářům přístupu k důkazům potřebných pro podání žalob na nemravný valné hromady a krylo, kdo je ovládající osoba Vak Zlín. Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ se proto obrátil na soud a ten mu dal zapravdu a darebáci museli informace vydat.

Vedení Vak Zlín vědělo, že jedná protiprávně a žaloby na vydání informací prohraje. Pokusilo se trapně zamezit, aby akcionáři měli informace tím, že nastavilo nehorázné ceny za jejich poskytnutí.

Pro drobné akcionáře jsou nedostupné, pokud za zápisy a přílohy mají zaplatit např. 50 tis. Kč. Společnost přitom nevyplácí dividendy, protože své ziskové podnikání protiprávním jednáním vyvedla do rukou zahraničního koncernu.

ZDARMA ke stažení