ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 8.3.2007
SPOLEČNOST VAK ZLÍN JE POVINNÁ VYDAT AKCIONÁŘI KOPIE NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ, PŘÍLOHY K ZÁPISŮM Z VALNÝCH HROMAD A LISTINY PŘÍTOMNÝCH NA VH

Závěr soudce - Vak Zlín musí akcionářům vydat informace

Vedení Vak Zlín ve složení - Svoboda, Šverma, (lidé z Veolie), Marčík, Bernard, (lidé, kt. skončili na vrcholných postech Veolie), Šebík, Soldán, ("politici" Zlína) a Maniš ("politik" V. Klobouků) - poté, co se do něj po 28.8.2002 dostali lidé z koncernu - roky protiprávně odmítalo akcionářům vydat zásadní informace.

Více než 2,5 roku, kde byl protiprávně schválen provozní model, na valné hromadě 30.4.2004, představenstvo Vak Zlín odmítalo vydat akcionářům přílohy k zápisu z valné hromady především - LISTINU PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ.

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ se proto obrátil na soud a ten mu dal zapravdu, nekalé jednání utnul a darebáci museli informace vydat, což vedlo k odhalení nechutného komplotu s hlasováním na valných hromadách Vak Zlín v letech 2002-2004.

"Stanovy společnosti nemohou vyloučit ani omezit právo akcionáře na vydání kopie zápisu nebo jeho části. Dle názoru soudu je přiměřená cena na pořízení jedné kopie 1,50 Kč bez DPH, nikoliv společností požadovaná částka 5 Kč/  1 str. kopie, přičemž soud při své úvaze vychází z průměrných cen za kopírování účtované společnostmi zabývajícími se kopírováním."

ZDARMA ke stažení

 • icon
  Usnesení KS v Brně - vedení Vak Zlín, musí vydat akcionářům přílohy k zápisu z valných hromad

  Vedení městské vodárny bránilo akcionářům v přístupu k důkazům o tom, kdo je ovládající osoba Vak Zlín, kdo hlasuje na Valných hromadách (VH) a přijímá usnesení.

  Vedení Vak Zlín, ve kterém seděli p. Svoboda a p. Šverma z Veolie, protiprávně a pokoutně omezilo na několik let akcionáře městské vodárny (90% města) v přístupu k zásadním informacím.

  Nastavili nehorázné ceny za jejich poskytnutí. Pro malé obce a akcionáře se tak staly nedostupné, protože za zápis a přílohy z valné hromady měli platit např. 50 tis. Kč.

  Společnost Vak Zlín nikdy nevyplácela dividendy, její ziskové podnikání totiž vedení vodárny pomohlo protiprávním jednáním vyvést do rukou koncernu.

  Akcionáři nemohli soudu doložit, že na valné hromadě PRO smlouvy s koncernem - hlasovaly protiprávně osoby, které nebyly akcionáři Vak Zlín a jejich hlasy ovlivnily přijetí usnesení.
  PRAVDA SE UKÁZALA: Tento důkaz o protiprávním jednání darebáků zajistil spoluzakladatel NFPOV přes žalobu a vedl k ROZSUDKU, že VH 30.4.2004 vyvrcholil nekalý komplot a schválení provozního modelu s Voleií proběhlo postupem obcházejícím zákony ČR.

 • icon
  Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ se obrátil na soud.

  Soudu vysvětlil a doložil nemravné, protiprávní jednání vedení Vak Zlín v čele se Svobodou, Švermou, Soldánem, Bernardem, Marčíkem a Manišem.

  Žaloba v roce 2004 a poté soud v roce 2007 jejich protiprávní jednání utnul. Obce a akcionáři městské vodárny se dostali k informacím a soudci k důkazům o komplotu.

Akceptujete, že PŘÍMÝ konkurent městské vodárny má v představenstvu vodárny dva lidi, kteří připravují vyvedení monopolu vody do rukou koncernu a odmítají vydat akcionářům zásadní informace?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor osobností na to, co se děje

 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme