VEOLIA PODALA STÍŽNOST ADVOKÁTNÍ KOMOŘE NA ADVOKÁTKU, KTERÁ SE V ČT VYJADŘUJE K PROTIPRÁVNÍ SITUACI VE ZLÍNĚ
CO ŘÍKALA O TOM, CO SE PÁCHÁ KOLEM VODY P. ŠTAUDEROVÁ V ČT?
VEOLIA POŽADOVALA, ABY ADVOKÁTNÍ KOMORA ZAHÁJILA S P. ŠTUDEROVOU KÁRNÉ ŘÍZENÍ

Veolie zde nepodala žalobu a použila rafinovanější taktiku.
Stížnost na advokátní komoru

V případě, že by Veolie uspěla, mohla by p. Štauderová přijít o advokátní licenci a tím o práci ... Podnět Veolie tak vytváří časový, finanční a především psychický nátlak na advokátku, která se pod ním může podvědomě obávat dále se vyjadřovat veřejně v televizi ke kauze a k situaci ve vodárenství.

Místo p. Stranada (žaloba Veolie na p. Mišáka a město Otrokovice) a p. Tomana (žaloba Veolie na novináře Sůru), u kterých bylo odhaleno, že se účastnili řady transakcí kolem městských vodáren na straně Veolie nebo firem se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1 a poté podávali "žaloby" na lidi, kteří bránili protiprávnímu jednání a bránili městské vodárny, Veolia najala novou advokátní kancelář PETERKA PARTNERS, resp. společníka této AK - Přemysla Marka.

Jde o obranu dobrého jména nebo rafinovaný zastrašovací útok bílých límečků? Názor si uděláte sami.

ZDARMA ke stažení

 • icon
  Veolie podává Stížnost na advokátní komoru - na vyjadřování se p. Štauderové v pořadu ČT2 - NEDEJ SE PLUS

  Možná je to náhoda nebo ne. Paní Štauderová, je seznámena s nekalým děním kolem vyvedení správy monopolu vody do rukou koncernu Veolia. Zná lidi, kteří se protiprávního a nemravného jednání účastnili nebo mu nebránili, ačkoliv to měli v popisu práce. Plnou moc advokátovi totiž nepodepsal p. Bernard, (bývalý ředitel a člen představenstva Vak Zlín, dnes GŘ Veolie a člen představenstva Moravské vodárenské), ale za Veolii p. Guitard a za MORAVSKOU VODÁRENSKOU p. Čáp.

  Pan Bernard - poté co zisky z vody byly z Vak Zlín vyvedeny do koncernu Veolia, z pozice člena představenstva Vak Zlín přešel do pozice člena představenstva Veolie a Moravské vodárenské a stal se generální ředitel Veolie - http://pravdaovode.cz/novinky/martin-bernard/

  V jiných případech podobné "podněty" podepisoval on - https://pravdaovode.cz/zaloba-veolia-x-zastupitel-5-3-18/

Co si myslíte o této "stížnosti" a jednání Veolie?

REAKCE P. ŠTAUDEROVÉ na tento atak Veolii a dění kolem Vak Zlín?
ZÁVĚR ADVOKÁTNÍ KOMORYna podnět/atak Veolie

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor osobností na to, co se děje

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a s námi sebe i vodu brání.

 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬