VEOLIA PODALA STÍŽNOST ADVOKÁTNÍ KOMOŘE NA ADVOKÁTKU 8.2.2017, SKONČILA NEÚSPĚCHEM

ANGL. SLAPP -  STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION. FR. POURSUITES BAILLONS

1. náhubkový atak začala 8.2.2017

Skončil neúspěchem Veolie 11.8.2017

Veolie v tomto případě nepodala žalobu a použila rafinovanější taktiku.
Podala stížnost na advokátní komoru.

V případě, že by uspěla, hrozilo i to, a by  p. Štauderová mohla přijít o advokátní licenci a tím o práci. Tím se vytváří časový, finanční i psychický nátlak na advokátku, aby se  bála dále se vyjadřovat veřejně ke kauze a k situaci ve vodárenství, nemyslíte?

Místo p. Stranada (žaloba Veolie na p. Mišáka a město Otrokovice) a p. Tomana (žaloba Veolie na novináře Sůru), u kterých jsme odhalili, že se účastnili řady protiprávních transakcí kolem městských vodáren na straně Veolie nebo firem se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1 a poté podávali náhubkové "žaloby" na lidi, kteří se protiprávnímu jednání bránili, najala Veolia novou advokátní kancelář PETERKA PARTNERS, resp. společníka této AK - Přemysla Marka.

NÁHUBKOVÝ ATAK NA E. ŠTAUDEROVOU

Co říkala o tom, co se páchá kolem vody p. Štauderová v ČT?

VYJÁDŘENÍ P. ŠTAUDEROVÉ ADVOKÁTNÍ KOMOŘE K NÁHUBKOVÉ AKCI VEOLIE

„Stížnost“ Veolie vnímám jako snahu o mé zastrašení, abych neinformovala o nevýhodnosti provozních modelů prosazovaných Veolií,  abych nebránila majetek ve vaku Zlín, abych rezignovala na zájem o věci veřejné, ohledně životně důležité suroviny jako je voda.

VEOLIA k mým výrokům v pořadu Nedej se vytýká blíže nespecifikovaný údajně závažný zásah do pověsti MoVo a společností skupiny Veolia. S takovým tvrzením zásadně nesouhlasím, nejen z důvodu absentujícího popisu zásahu a následků tím vyvolaných, ale zejména proto, že Veolia se dobré pověsti netěší. Nikoliv však kvůli tomu, že bych do ní já nebo jiná třetí osoba zasáhla, ale pro své vlastní praktiky, které jsou hojně medializovány:

  1. V televizním pořadu České televize, Reportéři, odvysílaném dne 28. 4. 2008 se popisují praktiky Veolie při přebírání byznusu s vodou - Korporátní profil Veolie od Public Citizen ... V roce 1991 rezignoval za braní úplatků od Vivendy (dnes Veolie) starosta Ostwaldu a člen městské rady ve Štrasburgu. O pět let později byl náměstek generálního ředitele Vivendy odsouzen za 18 měsíců za uplácení starostů francouzských 70 měst. Někteří z nich dostali tresty odnětí svobody až na 2 roky. ...
  2. V německém televizním dokumentu s názvem „Voda vydělává, aneb jak soukromé korporace bohatnou“ se pojednává mimo jiné o korupci Veolie v jihofrancouzském městě Montpellier.
  3. Dne 2. 11. 2015 vyšel v deníku Mladá fronta Dnes článek pod titulem „Veolia v Bukurešti uplácela úředníky, tvrdí žalobce. Chtěla zdražit vodu.“
  4. I soudy se opakovaně vyjadřovaly ke „spolupráci“ mezi VaKem Zlín a MoVo (Veolií), a to při posuzování neplatnosti usnesení valné hromady VaKu Zlín, konané dne 30. 4. 2004, kterým valná hromada schválila návrh smlouvy o prodeji části podniku VaK Zlín společnosti Zlínská vodárenská, a. s. (dnes MoVo).

ADVOKÁTNÍ KOMORA VYHODNOTILA NÁHUBKOVÝ "ATAK" VEOLIE JAKO NEOPRÁVNĚNÝ

V POSTUPU MGR. ŠTAUDEROVÉ NESHLEDALA PORUŠENÍ POVINNOSTI ADVOKÁTA A ODMÍTLA S NÍ ZAHÁJIT KÁRNÉ ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ADVOKÁTNÍ KOMORYna podnět/atak Veolie

I proto, aby občané byli proti podobnému jednání koncernů a hadů v oblecích chráněni a mohli sebe a vodu společně efektivně bránit, byl založen Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Jsou pro vás užitečné informace o tom, co je Veolie zač? Pak naši práci podpořte.  Žádné náhubky koncernů nemusíme řešit, je-li správa vody v rukou měst.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬