PRAVOMOCNĚ - ÚSTAVNÍ NÁLEZ 2015

"Ústavní soud i nyní - shodně se svými předchozími nálezy - uvádí, že ve věci nejde pouze o zákonná práva stěžovatele jako akcionáře Vak Zlín, ale též o jeho ústavní právo vlastnit majetek podle č.11 odst. 1 Listiny, související s povinností státu poskytnout menšinovým akcionářům náležitou ochranu, a to především před zneužitím postavení většinového akcionáře."

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

KAUZA TUNEL VAK ZLÍN ZAČALA V ROCE 2002. PŘI OBRANĚ VODÁRNY JSME MUSELI VYDRŽET FINANCOVAT SOUDY 12 LET A DOŠLI OPĚT K ÚSTAVNÍMU SOUDU, PROTOŽE ČÁST SOUDCŮ SABOTUJE ZÁKONY A ČÁST SE DOPOUŠTÍ SOUDNÍ ZVŮLE.

Tunel městské vodárny Vak Zlín je ukázkový komplot, který prováděla  organizovaná skupina po celé ČR. Jde o protiprávní činnosti. /pozn. dle nás i trestná/.

Protiprávní jednání ve Zlíně prováděli politici“ města Zlín, vedení Vaku Zlín a koncern Veolia a to ve shodě. První krok začal v roce 2001, kdy Vak Zlín vyhlásil veřejnou obchodní soutěž, kterou provázely pletichy. I proto se obce na valné hromadě 17.4.2002 proti pohřbu Vak Zlín postavily, i když se politici města Zlín snažili tunel odhlasovat.

Nájezdníci proto již 26.4.2002 spustili záložní variantu. Protiprávní prodej akcií Vak Zlín Veolii. Umožnili ji obejít stanovy a vodárnu Zlín nemravně ovládnout. Poté do vedení Vaku 28.8.2002 nainstalovali lidi z Veolie - Švermu, Svobodu. ZDE. Ti se pokusili v roce 2003 eliminovat protiprávně obce, což opět potvrdil i soud.

Protože to nevyšlo, lidé z Veolie a města Zlín zevnitř vodárny připravili v roce 2004 vazalský smluvní systém, kterým byl na valné hromadě 30.4.2004 Vak Zlín, opět protiprávním jednáním, ekonomicky vykuchán. Soud nám dal zapravdu i v tomto. ZDE

PRAVOMOCNĚ - ÚSTAVNÍ NÁLEZ 2015

STÁHNOUT ZDARMA

"Zahraniční koncern společně s nájezdníky, místními politiky a dalšími členy organizované skupiny rozjely v ČR řízený greenmalingový nájezd na městské vodárny s cílem je ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Že toto jednání je jednáním protiprávním, nedovoleným a nepožívá právní ochrany, "řeší" soudy od roku 2002. Za tu dobu ovšem v zahraničí skončila miliarda z kapes občanů, města přichází o miliardy z dotací EU. Sankcí musí být opak toho, čeho chtěly tyto subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad a prosadit provozní model/tunel.

Z ústavních nálezů vyplývá, že zásadní článek justice - Nejvyšší soud v Brně - je léta nefunkční, což hraje do karet výše uvedených osob, které realizovaly pokoutné procesy, kterým byly okresní vodárny v ČR vytunelovány."

- Ing. Radek Novotný, spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.

 

NEPLATNÉ USNESENÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDUSoudci NS odmítají posoudit otázky zásadního právního významu. Proč?

Děkujeme, že nám pomáháte vodu a městské vodárny bránit

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬

Soudci Nejvyššího soudu v Olomouci, jejichž práci ústavní soud hodnotil

Prosazujeme: Vyšetření, jak se cizí koncerny dostaly k naší vodě. Zastavení odtékání peněz občanů mimo ČR a garanci práva občanů na vodu v Ústavě ČR.
Jsme za půlkou.👏 Přidejte se. Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, protože jako jediní vše kolem vody platí.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Lidé a kauza Vak Zlín

Město Zlín

Zdeněk Dostál

Martin Janečka

Jaromír Šebík

Milan Soldán

Zbyněk Domanský

Oldřich Kozáček

Tomáš Úlehla

Irena Ondrová

Miroslav Adámek

Jiří Korec

Aleš Dufek

Vodovody a kanalizace Zlín

Stanislav Mišák

Dalibor Maniš

Pavel Studeník

Martin Janečka

Jaromír Šebík

Milan Soldán

Martin Bernard

Josef Šverma

Pavel Svoboda

František Hubáček

Zbyněk Domanský

Oldřich Kozáček

Svatopluk Březík

Veolia, Moravská vodárenská

Philippe Guitard

Rostislav Čáp

František Krmášek

Martin Bernard

Josef Šverma

Petr Tejchman

Robert Tencer

Ivan Kosatík

Martin Tesařík

František Barák

Pavel Chudoba

Tomáš Paclík

Jaroslav Faltýnek

Michal Brož

Martin Major

Firmy, advokáti a "advokáti"

Milan Fritz

Robert Pergl

Zdeněk Strnad

Robert Piksa

Jaroslav Bažant

Milan Srb

Jan Dáňa

Stanislav Devátý

Petr Toman

Toman Devátý

Ondřej Knebl

HVH Legal

Dáňa, Pergl a Partneři