Cena vody Olomouc 2021
Cena kubíku vody na Olomoucku od roku 2000

Kolik stojí kubík vody? Vodné stočné? Kde končí peníze, které platíte za vodu? Kubík vody cena?

Díky protiprávnímu jednání politiků města Olomouc a vedení Vhs Olomouc, prodává vodu na Olomoucku fr. koncern Veolia

Veolia Olomouc, Středomoravská vodárenská, a.s., Moravská vodárenská a.s. a  městská Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., VHS.

Starosta Mnichova má na prodej vody přes koncerny a překupníky, zcela jiný názor než "politici" v Olomouci  

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Vývoj ceny kubíku vody dokazuje, že slib inflačního růstu vodného a stočného byl podvodný. Zmanipuloval zastupitele, aby souhlasili s uzavřením smluv s Veolií, která na 20- 30 let ovládla zisk z vody.

Kdo je za to odpovědný?

Lživé sliby zastupitelům - pronájem provozování vody koncernu zajistí, že voda bude zdražovat pouze o inflaci po celou dobu trvání smlouvy

"Politici" z vedení VHS Olomouc nechali zapsat sídlo konkurenční firmy STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (Veolia) na adresu sídla městské vodárny již 26. listopadu 1997

Sídlo VODOHOSPODÁŘSKÉČlenové orgánů
Sídlo STŘEDOMORAVSKÉČlenové orgánů SMV

Jak skončilo "výběrové řízení", kterého se nakonec účastnil jediný soutěžící a již 3 roky předtím měl sídlo na stejné adrese jako VHS Olomouc? Že by vítězstvím a stamilióny z toho, co lidé platí na vodu na účtech zahraničí?

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

p. Tesařík (ČSSD), seděl ve vedení VHS Olomouc a byl i primátor Olomouce a po podpisu smluv s Veolií léta sedí v orgánech Moravské vodárenské (Veolia), spolu s p. Faltýnkem (ČSSD/ANO) z Prostějova a původně ředitelem Vaku Zlín Bernardem, kteří totéž dělali v Prostějově a Zlíně?

Jak jedná a čí zájmy hájí pan Tesařík (ČSSD)? Již v politice nepůsobí, a přesto léta sedí dál v orgánech dceřiné společnosti Veolia - v Moravské vodárenské. Takto řešil lumpárny, když byl hejtman.

Názor bývalého hejtmana Zlínského kraje, S. Mišáka (ČSSD) na smlouvy s Veolií, je zcela jiný než Tesaříka (ČSSD) a Faltýnka (ČSSD/ANO).

Slovy občana - Není sociální demokra(t) jako sociální demokra(d)

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

"Dělení" zisku z vody Olomouc, Prostějov, Zlín a Veolie pozor, informace jen pro silné povahy

Názor soudce Krajského soudu v Ostravě  na protiprávní jednání vedení VHS Olomouc z města Olomouc

" Smlouva byla uzavřena na 20 let a pronajala takřka veškerý movitý i nemovitý majetek VHS Olomouc. Tato smlouva je způsobilá poškodit a poškozuje minoritní akcionáře VHS, když při jejím uzavření nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy a lze ji chápat jako obcházení  či porušování zákona…  

Výkon podnikatelské činnosti na uvedenou dobu přenechal Veolii, čímž fakticky opustil podnikání v oblasti veřejného zásobování vodou… Právě tato činnost však je smyslem existence VHS Olomouc a byla důvodem proto, že taková společnost byla založena."

Celý názor soudceKrajského soudu v Ostravě

Jednání bývalého zastupitele Olomouce, p. Procházky (KDU), při vyvedení monopolu vody na Veolii popsala MF DNES takto:

Jak představenstvo VHS "informuje" své akcionáře o tom, jaký zisk schválilo Veolii a nechalo lidem zakalkulovat do ceny vodného a stočného?

To dokládá odpověď údajně demokrata p. Procházky (KDU-ČSL), předsedy představenstva VHS Olomouc. Na vedení městské vodárny VHS Olomouc byla zaslána na základě zákona o svobodném přístupu k informacím  č. 106/1999  žádost o nákladové kalkulace vodného a stočného. Z ní lze zjistit, z čeho se cena vody skládá. I to, jakou ziskovou marži schválili politici Veolii do ceny vody lidem kalkulovat.

Pan Procházka odpověděl toto:

„Nevidím důvod, proč bych vám měl tyto informace poskytovat.“

Pán, nevidí důvod, proč má dodržovat zákony ČR! To je u politika křesťana a demokrata smutné.  Anebo to ukazuje, že pán není ani politik, ani demokrat a už vůbec ne křesťan.

Procházka (KDU-ČSL), jako bývalý radní města Olomouc, aktivně "asistoval" protiprávnímu vyvedení zisku z vody, resp.  uzavření smluv s Veolií, v roce 2000. Většina obcí - vlastníků VHS Olomouc - o tom neměla potuchy.

Zastupitelé souhlasili se smlouvami s Veolií, protože jim naháněči koncernů z vlastních řad slibovali, že koncern zajistí po dobu trvání smluv (30 let) růst ceny vodného  a stočného pouze  o inflaci, což je evidentní lež.

Reálný vývoj cen a Míry inflace, je toho důkaz.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací

Souhlasíte? Přidejte svůj podpis k 31.000 lidí, kteří toto požadují s námi.

Jen informovanými nelze manipulovat, proto tolik úsilí, času a i financí věnujeme zpřístupnění informací veřejnosti

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

 • Bc.Michal Špendlík Bc.Michal Špendlík starosta Želechovice nad Dřevnicí a zastupitel Zlínského kraje

  Pana Ing. Radka Novotného jsem poznal na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v roce 2009. Velmi rychle jsem pochopil, že právě on hájí zájmy obyvatel Zlínska, a to paradoxně i proti vůli mnoha zástupců měst a obcí, kteří to vlastně mají v popisu práce!?

  Nejzajímavější část informací od něj byly ty, jež se věnují srovnání cen za vodné a stočné s jinými vodárnami v okolí, které stále kontrolují města a obce. Velmi důležité informace, se týkaly také probíhajících soudních sporů mezi akcionáři a vedením "privatizovaného" VaK Zlín.

 • Dr. Michal Pecka Dr. Michal Pecka

  „Chci poděkovat za zaslání knihy i možnost seznámit se podrobněji s názory ing. Novotného, kterého jsem viděl i v Debatním klubu internetové TV. Jeho kniha "Kde končí Vše peníze za vodu?" je stručná, ale zajímavá a ilustruje problematiku na srozumitelných faktech.“

DÁVÁ VÁM SMYSL SE BRÁNIT A PROSADIT UKONČENÍ KŠEFTOVÁNÍ S VODOU? PAK  SE PŘIDEJTE...

Stále více lidí chápe, že samo se nic nenapraví a proto nám pomáhají sebe i vodu bránit

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme