Cena vody Olomouc 2021
Cena kubíku vody na Olomoucku od roku 2000

Kolik stojí kubík vody? Vodné stočné? Kde končí peníze, které platíte za vodu? Kubík vody cena?

Díky protiprávnímu jednání politiků města Olomouc a vedení Vhs Olomouc, prodává vodu na Olomoucku fr. koncern Veolia

Veolia Olomouc, Středomoravská vodárenská, a.s., Moravská vodárenská a.s. a  městská Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., VHS.

Starosta Mnichova má na prodej vody přes koncerny a překupníky, zcela jiný názor než "politici" v Olomouci  

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Vývoj ceny kubíku vody dokazuje, že slib inflačního růstu vodného a stočného byl podvodný. Zmanipuloval zastupitele, aby souhlasili s uzavřením smluv s Veolií, která na 20- 30 let ovládla zisk z vody.

Kdo je za to odpovědný?

Lživé sliby zastupitelům - pronájem provozování vody koncernu zajistí, že voda bude zdražovat pouze o inflaci po celou dobu trvání smlouvy

"Politici" z vedení VHS Olomouc nechali zapsat sídlo konkurenční firmy STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (Veolia) na adresu sídla městské vodárny již 26. listopadu 1997

Sídlo VODOHOSPODÁŘSKÉČlenové orgánů
Sídlo STŘEDOMORAVSKÉČlenové orgánů SMV

Jak skončilo "výběrové řízení", kterého se nakonec účastnil jediný soutěžící a již 3 roky předtím měl sídlo na stejné adrese jako VHS Olomouc? Že by vítězstvím a stamilióny z toho, co lidé platí na vodu na účtech zahraničí?

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

p. Tesařík (ČSSD), seděl ve vedení VHS Olomouc a byl i primátor Olomouce a po podpisu smluv s Veolií léta sedí v orgánech Moravské vodárenské (Veolia), spolu s p. Faltýnkem (ČSSD/ANO) z Prostějova a původně ředitelem Vaku Zlín Bernardem, kteří totéž dělali v Prostějově a Zlíně?

Jak jedná a čí zájmy hájí pan Tesařík (ČSSD)? Již v politice nepůsobí, a přesto léta sedí dál v orgánech dceřiné společnosti Veolia - v Moravské vodárenské. Takto řešil lumpárny, když byl hejtman.

Názor bývalého hejtmana Zlínského kraje, S. Mišáka (ČSSD) na smlouvy s Veolií, je zcela jiný než Tesaříka (ČSSD) a Faltýnka (ČSSD/ANO).

Slovy občana - Není sociální demokra(t) jako sociální demokra(d)

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

"Dělení" zisku z vody Olomouc, Prostějov, Zlín a Veolie pozor, informace jen pro silné povahy

Názor soudce Krajského soudu v Ostravě  na protiprávní jednání vedení VHS Olomouc z města Olomouc

" Smlouva byla uzavřena na 20 let a pronajala takřka veškerý movitý i nemovitý majetek VHS Olomouc. Tato smlouva je způsobilá poškodit a poškozuje minoritní akcionáře VHS, když při jejím uzavření nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy a lze ji chápat jako obcházení  či porušování zákona…  

Výkon podnikatelské činnosti na uvedenou dobu přenechal Veolii, čímž fakticky opustil podnikání v oblasti veřejného zásobování vodou… Právě tato činnost však je smyslem existence VHS Olomouc a byla důvodem proto, že taková společnost byla založena."

Celý názor soudceKrajského soudu v Ostravě

Jednání bývalého zastupitele Olomouce, p. Procházky (KDU), při vyvedení monopolu vody na Veolii popsala MF DNES takto:

Jak představenstvo VHS "informuje" své akcionáře o tom, jaký zisk schválilo Veolii a nechalo lidem zakalkulovat do ceny vodného a stočného?

To dokládá odpověď údajně demokrata p. Procházky (KDU-ČSL), předsedy představenstva VHS Olomouc. Na vedení městské vodárny VHS Olomouc byla zaslána na základě zákona o svobodném přístupu k informacím  č. 106/1999  žádost o nákladové kalkulace vodného a stočného. Z ní lze zjistit, z čeho se cena vody skládá. I to, jakou ziskovou marži schválili politici Veolii do ceny vody lidem kalkulovat.

Pan Procházka odpověděl toto:

„Nevidím důvod, proč bych vám měl tyto informace poskytovat.“

Pán, nevidí důvod, proč má dodržovat zákony ČR! To je u politika křesťana a demokrata smutné.  Anebo to ukazuje, že pán není ani politik, ani demokrat a už vůbec ne křesťan.

Procházka (KDU-ČSL), jako bývalý radní města Olomouc, aktivně "asistoval" protiprávnímu vyvedení zisku z vody, resp.  uzavření smluv s Veolií, v roce 2000. Většina obcí - vlastníků VHS Olomouc - o tom neměla potuchy.

Zastupitelé souhlasili se smlouvami s Veolií, protože jim naháněči koncernů z vlastních řad slibovali, že koncern zajistí po dobu trvání smluv (30 let) růst ceny vodného  a stočného pouze  o inflaci, což je evidentní lež.

Reálný vývoj cen a Míry inflace, je toho důkaz.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací

Souhlasíte? Přidejte svůj podpis k 31.000 lidí, kteří toto požadují s námi.

Jen informovanými nelze manipulovat, proto tolik úsilí, času a i financí věnujeme zpřístupnění informací veřejnosti

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v České republice. Je to i prostředek, který chrání dárce před útoky, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL SE BRÁNIT A PROSADIT UKONČENÍ KŠEFTOVÁNÍ S VODOU? PAK  SE PŘIDEJTE...

Stále více lidí chápe, že samo se nic nenapraví a proto nám pomáhají sebe i vodu bránit

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme