Cena vody Olomouc 2024

Kdo o ceně rozhoduje? Jak se vyvíjí cena vody od roku 2000? Sliby inflačního růstu ceny vody, po předání prodeje vody Veolii, byly podvod? Kde končí peníze, které platíte za vodu?

Zdroj: Výroční zprávy VHS Olomouc a kalkulace nákladů vodného a stočného zasílané Ministerstvu zemědělství Vakem. Vedení Vodárny Olomouc je nechce zveřejňovat a na webu VHS Olomouc je nenajdete.

Jak představenstvo VHS "informuje" akcionáře o cenách vody?

To dokládá odpověď údajně demokrata p. Procházky (KDU-ČSL), předsedy představenstva VHS Olomouc. Na vedení městské vodárny VHS Olomouc byla zaslána na základě zákona o svobodném přístupu k informacím  č. 106/1999  žádost o nákladové kalkulace vodného a stočného. Pan Procházka odpověděl toto:

„Nevidím důvod, proč bych vám měl tyto informace poskytovat.“

Pán, nevidí důvod, proč má dodržovat zákony ČR! To je u politika křesťana a demokrata smutné.  Anebo to ukazuje, že pán není ani politik, ani demokrat a už vůbec ne křesťan.

Procházka (KDU-ČSL), jako bývalý radní města Olomouc, aktivně "asistoval" protiprávnímu vyvedení zisku z vody, resp.  uzavření smluv s Veolií, v roce 2000. Většina obcí - vlastníků VHS Olomouc - o tom neměla potuchy.

Zastupitelé souhlasili s uzavřením pochybných smluv s Veolií, na základě podovodných slibů o garanci pouze inflačního růstu ceny vody po dobu 30 let.

Kdo je odpovědný za protiprávní instalaci koncernu k vodě na Olomoucku?

"Politici" z vedení VHS Olomouc nechali zapsat sídlo konkurenční firmy STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (Veolia) na adresu sídla městské vodárny již 26. listopadu 1997

Sídlo VODOHOSPODÁŘSKÉČlenové orgánů
Sídlo STŘEDOMORAVSKÉČlenové orgánů SMV

Jak skončilo "výběrové řízení", kterého se nakonec účastnil jediný soutěžící a již 3 roky předtím měl sídlo na stejné adrese jako VHS Olomouc? Že by vítězstvím a stamilióny z toho, co lidé platí na vodu na účtech zahraničí?

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

p. Tesařík (ČSSD), seděl ve vedení VHS Olomouc a byl i primátor Olomouce a po podpisu smluv s Veolií léta sedí v orgánech Moravské vodárenské (Veolia), spolu s p. Faltýnkem (ČSSD/ANO) z Prostějova a původně ředitelem Vaku Zlín Bernardem, kteří totéž dělali v Prostějově a Zlíně?

Jak jedná a čí zájmy hájí pan Tesařík (ČSSD)? Již v politice nepůsobí, a přesto léta sedí dál v orgánech dceřiné společnosti Veolia - v Moravské vodárenské. Takto řešil lumpárny, když byl hejtman.

Názor bývalého hejtmana Zlínského kraje, S. Mišáka (ČSSD) na smlouvy s Veolií, je zcela jiný než Tesaříka (ČSSD) a Faltýnka (ČSSD/ANO).

Slovy občana - Není sociální demokra(t) jako sociální demokra(d)

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

"Dělení" zisku z vody Olomouc, Prostějov, Zlín a Veolie pozor, informace jen pro silné povahy

Názor soudce Krajského soudu v Ostravě  na protiprávní jednání vedení VHS Olomouc z města Olomouc

" Smlouva byla uzavřena na 20 let a pronajala takřka veškerý movitý i nemovitý majetek VHS Olomouc. Tato smlouva je způsobilá poškodit a poškozuje minoritní akcionáře VHS, když při jejím uzavření nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy a lze ji chápat jako obcházení  či porušování zákona…  

Výkon podnikatelské činnosti na uvedenou dobu přenechal Veolii, čímž fakticky opustil podnikání v oblasti veřejného zásobování vodou… Právě tato činnost však je smyslem existence VHS Olomouc a byla důvodem proto, že taková společnost byla založena."

Celý názor soudceKrajského soudu v Ostravě

Jednání bývalého zastupitele Olomouce, p. Procházky (KDU), při vyvedení monopolu vody na Veolii popsala MF DNES takto:

Dejte vědět známým, jaké je aktuálně cena vody, jak se vyvíjí a kde končí peníze, které ve vodném a stočném platí.

O vodě s námi přes facebook a e-maily informuje občany již cca 59.000 lidí. 🙂 Děkujeme za sdílení.

CHCI SE PŘIDAT

DÁVÁ VÁM SMYSL VRACET PENÍZE OD LIDÍ ZA VODU DO VODÁRENSTVÍ A NEPOSÍLAT JE DO CIZINY NA UČTY KORPORACÍ? PAK INFORMACE SDÍLEJTE A OSVĚTU PODPOŘTE.

 Darujte na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬