Jaký zisk platíte městské vodárně Vak Nymburk v ceně vody za odběr kubíků vody?

Je prioritou Vaku zisk nebo investovat? Jaký zisk si kalkuje Vak do vodného a stočného? Kde končí?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Prodej vody na Nymbursku ovládají města přes Vak Nymburk. Zisk není cíl, přednost mají investice a čistá voda. Za období let 2003 -2019 dosáhl zisk součtu, který si Veolie vytáhne v ceně vody od lidí ve Zlíně za rok:

85.526.000 Kč

Prioritou městské vodárny není poslat zisky do zahraničí. Zisk z vodného a stočného, končí v regionu. V řešení sucha a v obnově trubek a ne v cizině. Končí tam, kde lidé vodu odebírají a města vlastní trubky.

Pravda o vodě v Nymburku

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Zkušenosti v zahraničí

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Kde politici protiprávně instalovali mezi vodu a lidi koncern, tam je cíl zisk a jeho vyvedení do ciziny. Příklad: Vak Zlín, Vak Prostějov, VHS Olomouc a fr. koncern Veolia.

Pozor, i na Nymbursku proběhl pokus vyvést zisky z vodného a stočného ve prospěch koncernu přes Českou spořitelnu

I zde jsme městům a obcím v době nájezdu na vodárnu poskytli informace o tom, o co jde. Města vodárnu před nájezdníky ubránila.

Vak je řízen českými vodárenskými odborníky. Dominantní postavení v něm mají města. Vak Nymburk je díky tomu dál v postavení oprávněného žadatele o dotace z EU. 

Zisky: V/S obsahuje ziskovou marži, která je k dispozici výhradně Vaku Nymburk.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL LIDI INFORMOVAT A TRVAT NA TO, ŽE PRODEJ VODY MÁ BÝT SLUŽBA A NE BYZNYS SOUKROMÝCH FIREM ? PAK SE PŘIDEJTE...

Samo se nic nenapraví. Je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a s námi sebe i vodu brání.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🍀