2. "ŽALOBU" NA RADKA NOVOTNÉHO SPUSTILA VEOLIA 8.11.17 ZA CCA 2 ROKY JI STÁHLA

ANGL. SPLAPP -  STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION. FR. POURSUITES BAILLONS

2.  náhubkovou "žalobu" spustila Veolia dne 8.11.2017

 Skončila 20.4.2020. Veolia musela zaplatit RN soudní výlohy

"ŽALOBA" VEOLIEúdajně nekalá soutěž

Veolia soudu tvrdí, že R.Novotný a jeho firma - která přitom nepodniká ve vodárenství a neprovozuje žádnou vodohospodřskou infrastrukturu, se vůči ní dopouští nekalé soutěže!

VEOLIA ÚČTUJE LIDEM LÉTAdo cen protiprávně náklady v řádech miliónů

Příkaz podat "žalobu" na R. Novotného zadal P. Guitard a p. R. Čáp

Veolia v "žalobě" přiznala,  o co ji jde. Vadí ji, že R. Novotný organizuje petici, brání vodárny přes soudy a informuje, předkládá fakta, důkazy a rozsudky. Výkon zákonných práv občana je protiprávní jednání!

Petice a rozsudky vadí lidem, kteří jsou odpovědní za tunely vodáren

Veolia spustila 1. žalobní útok na Radka Novotného 10.2.17 a druhý dne  8.11.17.  Odpověď  R. Novotného na tento útok Veolie - ČR není koncernistán.

Ujišťuji vás, že žádným útokům (žalobním ani gangsterským) ustupovat nebudu.

Voda je pro stát i pro občany zásadní komodita. Pokud protiprávní jednání politiků umožnilo vyvést správu vody a zisky z vodného a stočného do rukou koncernů a z vody je kšeft – pak je to špatně a je třeba to napravit. Na tom trvám, i kdyby koncerny na mne podaly tisíce „žalob“.

17 let usiluji o nápravu. Hadi v oblecích a darebáci z vedení měst a městských vodáren, kteří realizovali vyvedení zisků z vody z městských vodáren do rukou koncernu a řídili protiprávní procesy nebo je kryli –  patří za mříže a ne na radnice či do sněmovny.

Toto není žaloba, ale další útok na mě. Cílem je mě sát - energeticky, časově i finančně. Veolii vadí, že bráním sebe, rodinu, vodu a před nájezdníky i ČR, aby s ní nebyl Koncernistán. Soud totiž potvrzuje, že mám pravdu a ve vodárenství se páchá neskutečná lumpárna, z které profituje.

Na jednání u soudu v Ostravě se těším a všechny vás ně něj zvu!

Voda je život a  náš život ani život našich dětí do rukou koncernů a překupníků rozhodně nepatří. - Radek Novotný

VYJÁDŘENÍ EKONOMA SOUDUJDE O ÚTOK, NE O ŽALOBU

Za necelých dvou letech po podání žaloby, nařídil soud na 11.6.19 jednání

Novotný zve na jednání soudu veřejnost i média

Veřejná pozvánka na soudod R.Novotného

Dne 13.5.2019, tj. necelé dva roky po podání "žaloby", Veolie "žalobu" stáhla

8.11.2017 2. NÁHUBKOVÁ "ŽALOBA" schovaná do právních kliček

13.5.2019 konec - koncern před jednání soudu bere svou žalobu zpět

Informace, které Veolie chtěla smazat, aby je lidé nemohli číst, jsou dál všem dostupné

18 článků, které touží Veolie smazat aby lidé neznali pravdu

Novotný informuje lidi, že Veolie žalobní útok stáhla a soudu bohužel nebude

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ (VEOLIA)  za svou 2. "žalobu" platí rozhodnutím soudu R. Novotnému TROJNÁSOBEK běžných soudních poplatků

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je povinny zaplatit žalovanému Radkovi Novotnému na náhradě nákladů řízení

 31.702 Kč

Za 2 roky práce platí málo, ale rozsudek má zásadní hodnotu v tom , že ukazuje o co koncernu jde. Lze se bránit a není důvod se nechat zastrašit. 👍

I proto, aby občané byli proti podobnému jednání koncernů a hadů v oblecích chráněni a mohli sebe a vodu společně efektivně bránit, byl založen Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle R.Novotného a Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

POKUD CHÁPETE, PROČ PŘICHÁZÍ "ŽALOBY", PODPOŘTE VRÁCENÍ PRODEJE VODY DO RUKOU MĚSTSKÝCH VODÁREN

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬