2. "ŽALOBA" VEOLIE NA SPOLUZAKLADATELE NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ R. NOVOTNÉHO - PRÝ NEKALÁ SOUTĚŽ
    [op_file_download_item title="%C5%BDaloba%20Veolie%20na%20ekonoma%20R.%20Novotn%C3%A9ho%20podan%C3%A1%20u%20Krajsk%C3%A9ho%20soud%20v%20Ostrav%C4%9B%208..11.2017" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/02/28.7.17-žaloba_Veolia-Sura-2.pdf" package="" level="" new_window=""]%C5%BDalobu%20psal%20nov%C3%BD%20advok%C3%A1t%20Veolie%20z%20AK%20PETERKA%20PARTNERS%20-%20Hynek%20Peroutka.%20Ten%20na%20p%C5%99%C3%ADkaz%20Veolie%20tvrdil%20soudu%2C%20%C5%BEe%20Novotn%C3%BD%20%C3%BAdajn%C3%A9%20p%C3%A1ch%C3%A1%20nekal%C3%A9%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20v%20hosp.%20sout%C4%9B%C5%BEi%2C%20proto%C5%BEe%20orgnizuje%20petice%2C%20pod%C3%A1v%C3%A1%20%C5%BEaloby%20a%20informuje%20lidi.%3Cbr%2F%3ESoudu%20tvrdil%2C%20%C5%BEe%20jeden%20%C4%8Dlov%C4%9Bk%2C%20kter%C3%BD%20neprovozuje%20vodovody%20a%20kanalizace%20a%20nikdy%20o%20to%20neusiloval%2C%20je%20nekal%C3%BD%20konkurent%20Veolie%3Cbr%2F%3E[/op_file_download_item]

Veolia si v "žalobě" stěžuje, že R.Novotný organizuje petice, brání vodárny přes soudy a lidi informuje, kterým předkládá fakta, důkazy a rozsudky!

Odpověď  R. Novotného na 2. žalobní útok Veolie

Ujišťuji vás, že žádným útokům (žalobním ani gangsterským) ustupovat nebudu.

Voda je naše. Pro stát i pro nás občany jde o zásadní komoditu. Pokud protiprávní jednání politiků umožnilo vyvést správu vody a zisky z vodného a stočného do rukou koncernů a z vody je kšeft – pak je to špatně a je třeba to napravit. Na tom trvám, i kdyby koncerny na mne podaly dalších tisíc „žalob“.

17 let usiluji o nápravu. Hadi v oblecích a darebáci z vedení měst a městských vodáren, kteří realizovali vyvedení zisků z vody z městských vodáren do rukou koncernu a řídili protiprávní procesy nebo je kryli –  patří za mříže a ne na radnice či do sněmovny.

Toto není žaloba, ale další útok na mě. Cílem je mě sát - energeticky, časově i finančně. Veolii vadí, že bráním sebe, rodinu, vodu a před nájezdníky i ČR, aby s ní nebyl Koncernistán. Soud totiž potvrzuje, že mám pravdu a ve vodárenství se páchá neskutečná lumpárna, z které profituje.

Na jednání u soudu v Ostravě se těším a všechny vás ně něj zvu!

Voda je život a  náš život ani život našich dětí do rukou koncernů a překupníků rozhodně nepatří.

Radek Novotný

Chcete mě podpořit?

Pak podpořte Nadační fond PRAVDA O VODĚ, jehož jsem spoluzakladatel.

Zdokumentoval „žalobní“ praktiky Veolie a rozsudky, které potvrzují, že "žaloby" Veolie soudy zamítají jako bezdůvodné.

V žalobním útoku proti informování veřejnosti - tzv.  SLAPP útok - žalobce neočekává, že soud vyhraje

Cíl je splněn již tím, že je žalovaný vystaven tlaku. Ideální pro útočníka je, pokud žalovaný podlehne strachu nebo neustojí financování rostoucích soudních nákladů a rezignuje na informování veřejnosti.

SLAPP vesměs předchází předžalob právní hrozba, která je svým obsahem v mnohém neproveditelná.

Takže žalobní útok stejně přijde

 

ŽALOBY S CÍLEM ZNEMOŽNIT INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Pro pochopení toho, proč žádný koncern nepatří mezi lidi a vodu

1. "ŽALOBA" VEOLIEna spoluzakladatele NFPOV
VEOLIA ÚČTUJE LIDEM LÉTAdo cen protiprávně náklady v řádech miliónů

Veolia spustila 1. žalobní útok na ekonoma Radka Novotného 10.2.2017 a 2. žalobní útok spustila 2.8.11.2017

    [op_file_download_item title="Veolie%20v%20rozporu%20s%20hosp.%20sout%C4%9B%C5%BE%C3%AD%20ovl%C3%A1dla%20konkurenty%2C%20m%C4%9Bstsk%C3%A9%20vod%C3%A1rny%20Vak%20Zl%C3%ADn%20a%20VKM%20a%20vykuchala%20z%20nich%20zisky%20z%20vody" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Obchodní-a-rozvojová-strategie-Veolia-Water-v-CR-s-vyzn.jpg" package="" level="" new_window=""]Veolie%20v%20roce%202003%20protipr%C3%A1vn%C4%9B%20a%20v%20rozporu%20s%20hospod%C3%A1%C5%99skou%20sout%C4%9B%C5%BE%C3%AD%20i%20z%C3%A1kony%20%C4%8CR%20ovl%C3%A1dla%20sv%C3%A9%20p%C5%99%C3%ADm%C3%A9%20konkurenty%20a%20ty%20podnikatelsky%20vykuchala%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EM%C4%9Bstsk%C3%A9%20vod%C3%A1rny%20ovl%C3%A1dal%20v%20rozporu%20se%20z%C3%A1kony%20%C4%8CR%20koncern%20Veolie.%20V%20Ovl%C3%A1dac%C3%ADch%20zpr%C3%A1v%C3%A1ch%20vod%C3%A1ren%20tuto%20informaci%20lid%C3%A9%2C%20ani%20akcion%C3%A1%C5%99i%20nenajdou.%3Cbr%2F%3EVeden%C3%AD%20Vak%20Zl%C3%ADn%20(Bernard%2C%20Mar%C4%8D%C3%ADk%2C%20Tejchaman%20...%20)%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20stav%20zastupitel%C5%AFm%20tajili%20a%20po%20realizaci%20smluv%20s%20Veoli%C3%AD%2C%20p%C5%99e%C5%A1li%20na%20lukrativn%C3%AD%20posty%20v%20koncernu.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EProti%20protipr%C3%A1vn%C3%ADmu%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20se%20R.Novotn%C3%BD%20postavil%20p%C5%99es%20soudy%20a%20informov%C3%A1n%C3%AD%20ve%C5%99ejnosti%20i%20politik%C5%AF.[/op_file_download_item]

Petice,  která vadí Veolii

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

PETICE VODA JE ŽIVOTVoda je dar, ne zboží ke kšeftování

POKUD CHÁPETE, PROČ VEOLIE ÚTOČÍ "ŽALOBAMI" A ŽE SE DÁ OD ČESKÉ VODY VYHNAT! PODPOŘTE NÁS

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a proto s námi sebe i vodu brání.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle R.Novotného a Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_size="24" font_size="22" style="4" animation_type="slide" animation_loop="n" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#022A51" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Tomáš Beňo" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ] Velmi si vážím práce, kterou pro nás děláte. Mám hluboký obdiv k Vaší nezdolnosti a vytrvalosti, se kterou se věnujete nápravě a šíření povědomí se situací s vodou v naší republice. Je to pro mě něco nevídaného.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vlastimil Tvrzský" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Jsem zarputilý pravićák. Právě proto vím, že u přirozených monopolů nefunguje neviditelná ruka trhu. Tady angažmá soukromého subjektu vždy skonćí zestátněním nákladů a privatizací zisků. Tomu pokušení jeśtě nikdy nikdo neodolal. Přeji Vám mnoho zdaru v tomto nelehkém boji.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Tomáš Bouzek" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Vynikající stránka s potřebnými informacemi pro veřejnost o krádežích vody oligarchy a jimi podplacenými politiky.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jan Bartoš" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Radek a lidé kolem NFPOV se postavili bandě lhářů a zlodějů okrádající lidi pomocí vody. Nezlomilo je vyhrožování ani právníci a soudy. Rád jim pomohu tenhle boj dotáhnout až do konce.

 

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Tomáš Andlík" company="www.pravdaovode.cz/o-co-jde-soudy-pardubice/" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Baví mě pracovat na projektech, které dávají smysl a mají pro lidi přínos. S Radkem a Nadačním fondem PRAVDA O VODĚ se skvěle spolupracuje a to co dělají, dělají opravdu dobře.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Helena Hesova" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]S něčím tak drahocenným se nekšeftuje. Správa vodního hospodářství má být jen záležitostí našeho státu.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Falc 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Moře se skládá z kapek, jednu posílám.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ludvík Fritscher 100 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Naprosto souhlasím. Je třeba se začít efektivně bránit a ne se nechat ohlupovat politickými hrátkami, nezodpovědných politických bohapustých žvanilů. Děkuji[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="přední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Před Radkem Novotným klobouk dolů. Je to člověk, který pro každého jednoho z nás udělal strašně moc. A tak prosím, podívejte na tento rozhovor - https://youtu.be/Jb3tyg0a3qE. [/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Anna Brezovska" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Voda je dar života bez vody není život proto ji chraňte.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]