2. "ŽALOBU" NA RADKA NOVOTNÉHO SPUSTILA VEOLIA 8.11.17 ZA CCA 2 ROKY JI STÁHLA

ANGL. SPLAPP -  STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION. FR. POURSUITES BAILLONS

2.  náhubkovou "žalobu" spustila Veolia dne 8.11.2017

 Skončila 20.4.2020. Veolia musela zaplatit RN soudní výlohy

"ŽALOBA" VEOLIEúdajně nekalá soutěž

Veolia soudu tvrdí, že R.Novotný a jeho firma - která přitom nepodniká ve vodárenství a neprovozuje žádnou vodohospodřskou infrastrukturu, se vůči ní dopouští nekalé soutěže!

VEOLIA ÚČTUJE LIDEM LÉTAdo cen protiprávně náklady v řádech miliónů

Příkaz podat "žalobu" na R. Novotného zadal P. Guitard a p. R. Čáp

Veolia v "žalobě" přiznala,  o co ji jde. Vadí ji, že R. Novotný organizuje petici, brání vodárny přes soudy a informuje, předkládá fakta, důkazy a rozsudky. Výkon zákonných práv občana je protiprávní jednání!

Petice a rozsudky vadí lidem, kteří jsou odpovědní za tunely vodáren

Veolia spustila 1. žalobní útok na Radka Novotného 10.2.17 a druhý dne  8.11.17.  Odpověď  R. Novotného na tento útok Veolie - ČR není koncernistán.

Ujišťuji vás, že žádným útokům (žalobním ani gangsterským) ustupovat nebudu.

Voda je pro stát i pro občany zásadní komodita. Pokud protiprávní jednání politiků umožnilo vyvést správu vody a zisky z vodného a stočného do rukou koncernů a z vody je kšeft – pak je to špatně a je třeba to napravit. Na tom trvám, i kdyby koncerny na mne podaly tisíce „žalob“.

17 let usiluji o nápravu. Hadi v oblecích a darebáci z vedení měst a městských vodáren, kteří realizovali vyvedení zisků z vody z městských vodáren do rukou koncernu a řídili protiprávní procesy nebo je kryli –  patří za mříže a ne na radnice či do sněmovny.

Toto není žaloba, ale další útok na mě. Cílem je mě sát - energeticky, časově i finančně. Veolii vadí, že bráním sebe, rodinu, vodu a před nájezdníky i ČR, aby s ní nebyl Koncernistán. Soud totiž potvrzuje, že mám pravdu a ve vodárenství se páchá neskutečná lumpárna, z které profituje.

Na jednání u soudu v Ostravě se těším a všechny vás ně něj zvu!

Voda je život a  náš život ani život našich dětí do rukou koncernů a překupníků rozhodně nepatří. - Radek Novotný

VYJÁDŘENÍ EKONOMA SOUDUJDE O ÚTOK, NE O ŽALOBU

Za necelých dvou letech po podání žaloby, nařídil soud na 11.6.19 jednání

Novotný zve na jednání soudu veřejnost i média

Veřejná pozvánka na soudod R.Novotného

Dne 13.5.2019, tj. necelé dva roky po podání "žaloby", Veolie "žalobu" stáhla

8.11.2017 2. NÁHUBKOVÁ "ŽALOBA" schovaná do právních kliček

13.5.2019 konec - koncern před jednání soudu bere svou žalobu zpět

Informace, které Veolie chtěla smazat, aby je lidé nemohli číst, jsou dál všem dostupné

18 článků, které touží Veolie smazat aby lidé neznali pravdu

Novotný informuje lidi, že Veolie žalobní útok stáhla a soudu bohužel nebude

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ (VEOLIA)  za svou 2. "žalobu" platí rozhodnutím soudu R. Novotnému TROJNÁSOBEK běžných soudních poplatků

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je povinny zaplatit žalovanému Radkovi Novotnému na náhradě nákladů řízení

 31.702 Kč

Za 2 roky práce platí málo, ale rozsudek má zásadní hodnotu v tom , že ukazuje o co koncernu jde. Lze se bránit a není důvod se nechat zastrašit. 👍

I proto, aby občané byli proti podobnému jednání koncernů a hadů v oblecích chráněni a mohli sebe a vodu společně efektivně bránit, byl založen Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle R.Novotného a Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

POKUD CHÁPETE, PROČ PŘICHÁZÍ "ŽALOBY", PODPOŘTE VRÁCENÍ PRODEJE VODY DO RUKOU MĚSTSKÝCH VODÁREN

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬