ŽALOBNÍ ÚTOKY S CÍLEM ZABRÁNIT INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

A strategic lawsuit against public participation (SLAPP)

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Co je to SLAPP? Jde o žalobní útok s cílem zabránit informování veřejnosti

Jde o do žaloby schovaný rafinovaný útok určený k cenzuře, zastrašování, psychickému a ekonomickému nátlaku, k poškození žalovaných a k vysávání jejich času, energie a peněz.

Cíl je žalované umlčet a tím znemožnit veřejnosti se dostat k informacím. Žalovaní jsou díky SLAPP cíleně léta zatíženi náklady na svou právní obranu. 

Žalobní útok SLAPP je zákeřnější než gangsterský útok např. zapalování aut, či fyzických útoků a vyhrožování, protože na rozdíl od přímých útoků trvá léta.

Nátlak na napadené trvá kontinuálně a před jednáním soudů nebo s každým vyjádřením útočníka se na dobu 2-3 měsíců zintenzivní.   

Žalobní útoky SLAPP mohou na nějakou dobu policii i soudy zmást, což vytváří enormní tak na žalované, ale důkazy nakonec prokáží, že jde o lži, manipulace a jednání s cílem žalované poškodit, toto jednání vystihuje české přísloví:

ZLODĚJ KŘIČÍ - OKRADLI MNE!

V SLAPP útoku žalobce neočekává, že soud vyhraje

Cíl je splněn již tím, že je žalovaný vystaven tlaku. Ideální pro útočníka je, pokud žalovaný podlehne strachu nebo neustojí financování rostoucích soudních nákladů a rezignuje na informování veřejnosti z vyčerpání  a také na oprávněný požadavek na nápravu a odsouzení pachatelů apod..

Opakované žalobní útoky a poté opakované soudní řízení zvyšují i náklady např. na pojištění odpovědnosti žalovaného, mohou bránit získání úvěrů, což v případě malé firmy nebo fyzické osoby narušuje schopnost organizace nebo jedince financovat vlastní existenci nebo chod vlastní firmy.

SLAPP vesměs předchází předžalob právní hrozba, která je svým obsahem v mnohém neproveditelná. Takže žalobní útok stejně přijde

SLAPP se používá také k zastrašování ostatních, k účasti na obraně, šíření informací, diskusi a požadavku k nápravě.

 

SLAPP je o ovšem i důkaz, že žalovaný "trefil do černého"

Informace, které zveřejňuje, jsou hodnotné, odhalují pravdu kauze, lidech a firmě. Tyto informace ohrožují pachatele protiprávní činnosti, vedou k odhalení např. závažné hospodářské trestné činnosti, prováděné pod jednotným místem vedení organizovanou skupinou fyz. a právnických osob a s ní kooperující skupinou "politiků" apod..

WIKIPEDIA CO JE TO SLAPP?

SLAPP a obdobné útoky bílých límečků (gangsterů) dokazují, že žalobci mají z informované veřejnosti strach, protože odhalení toho, co se páchá, kdo to páchá a vede k pochopení protiprávnosti systému a k nápravě.

Existují v ČR pokusy o brutální cenzuru praktikovanou přes SLAPP?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ začal mapovat žalobní praktiky a chování Veolie v zahraničí i v České republice poté, co koncern zaslal předžalobní výzvu na spoluzakladatele nadačního fondu, ekonoma Radka Novotného, který právní cestou a zveřejňováním informací ve veřejném zájmu léta brání sebe, svou rodinu, městské vodárny a stát.

Jak výše vidíte Veolie doslova rozsévá "žaloby" na všechny lidi, kteří o vodě a dění kolem ní veřejně informují, kritizují co se páchá a brání vodu a lidi přes soudy. Z obsahu "žalob", z vyjádření žalovaných a průběhu i závěrů soudů se ukazuje, že cíl Veolie je zabránění informování veřejnosti.

Zda máme pravdu nebo se mýlíme, si posoudíte sami.

ŽALOBNÍ PRAKTIKY VEOLIEv České republice

NFPOV zdokumentoval "žalobní" praktiky Veolie, obsah "žalob", vyjádření žalovaných i závěry soudů a vše zdarma lidem zpřístupnil

Je třeba sebe a vodu bránit, jinak se nedoplatíme. Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací.

Souhlasíte? Přidejte se.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT, ANI ŽIVOT NAŠICH DĚTÍ, DO RUKOU KONCERNŮ ANI PŘEKUPNÍKŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ. SOUHLASÍTE? PAK NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

 • Maximálně s Vámi souhlasím. Je zvláštní, jak velké množství veřejnosti opěvuje svobodu a demokracii, ale dobrovolně se nechává okrádat a dokonce volí ty, kteří je následně okrádají. A nebo dokomce napadají ty, kterým to není jedno.
  Jan Kafka Jan Kafka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • "Obdivuji Vaši odvahu říkat lidem pravdu, snad se český národ pohne a nebude jen pasivním příjemcem nepříjemných zpráv. Přeji Vám kromě zdraví, které je nejdůležitější, abyste ve svém úsilí dosáhl nejen podporu, ale i úspěchy, vždyť to, co děláte, neděláte jen pro sebe, ale pro nás, pro všechny. Jste statečný, máte moji úctu."

  Eva Halfarová Eva Halfarová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji za snahu vrátit co bylo národu ukradeno, sám jsem se v tomto již angažoval a oslovil v tomto směru současného primátora za Ano, města Chomutova a jel jsem v tomto směru do Ústí nad Labem a jednal s hejtmanem za KSČM, osobně tento krok považuji za vlastizradu a ti co to způsobili by měli nést zodpovědnost za tento zločin, bylo by dobře zveřejnit jejich jména, aby občané měli ve volbách, které se blíží, měli možnost vyjádřit volbou svůj názor a tyto lidi odstranit z veřejného života, ještě jednou vám ze srdce děkuji, s pozdravem
  Pavel Říha Pavel Říha https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, v naší obci Košťálov se to podařilo. Postavili jsme čističku a kanalizaci. S občany obce jsme uzavřeli smlouvy na stočné a po roce, když končila smlouva s Veolii, jsme uzavřeli smlouvy i na vodné. Nevim jak Veolia, protože jsme se snažili udržet vodné na co nejnižší ceně, ale my z toho máme jen radost. Pro obec to jsou sice starosti navíc, ale už se nemusíme každý rok dohadovat a hlavně dokazovat proč nechceme vodné zdražit. Všechny opravy šly stejně z našeho rozpočtu. Oni jen inkasovali a žádné opravy neplatili. Nedejte se!!! Než podepíšete novou smlouvu, tak jednejte, zdůvodňujte a hlavně ONI musí zdůvodňovat proč zdražují.
  Dana Jonová Dana Jonová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, děkuji za Vaši neúnavnou a velmi potřebnou práci..!! Když jsem na váš popud začala sledovat arogantní jednání politiků, věřte o to více mě to nakoplo a nesmíme dovolit aby takto beztrestně konali.... Ještě jednou upřímné díky a přeji plno sil do další práce. S pokorou a přáním pěkného dne.
  Věra Subotová Věra Subotová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Jak je možné, že tuto pravdu stále nevidí ti, v jejichž moci by byla i síla změnit to? Je nám z toho všeho, co se tu po revoluci usadilo a roztáhlo cizáků opravdu smutno. Video Vize NFPOV: Voda nad zlato aneb poznej minulost a pochopíš současnost a víš, co je třeba napravit https://youtu.be/8t_xILHGRVM  - je srozumitelné - velice pro toho, kdo chce, aby mu srozumitelné bylo. Samozřejmě - jako se vším
  Věra Pilsová Věra Pilsová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, moc si vážím Vaší (doufejme, že ne sisyfovské) snahy vrátit naši vodu našim organizacím či (zatím ještě) našemu státu.
  Miroslav Šubrt Miroslav Šubrt https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Jak mohli naší politici toto dopustit? Že prodali a propachtovali tuhle k životu důležitou a strategickou přírodní surovinu do rukou cizinců! Těm jde jen vytřískat z toho peníze. Bude moc obtížné toto zase vrátit do rukou našeho státu a zdá se mně, že není ani vůle s tímto problémem něco dělat! Děkuji panu Radkovi Novotnému a Nadačnímu fondu pravda o vodě, že vedou tento boj o nápravu této nehoráznosti a nevzdávají to.
  Rudolf Jagla Rudolf Jagla https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než světově unikátním organizovaným zločinem. Děkuji Vám za Vaši práci.
  Ing. Ferdinand Šmikmátor Ing. Ferdinand Šmikmátor https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je to hodně velká lumpárna. Držím palce, ať to dobře dopadne.
  Marie Pavlistová Marie Pavlistová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Hospodaření s vodou patří nám a ne cizincům. Ti, co odevzdali vodu cizincům, by měli být potrestáni!
  Marie Holušová Marie Holušová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • S veľkým záujmom som si vypočul reláciu s Vami "Na prahu zmien" o národnej vodnej lúpeži v Čechách, ale aj na Slovensku na Slobodnom vysielači. Obdivujem Vás a želám Vám veľa síl a úspechov v neľahkom poslaní.
  Ing. Slavomír Vosovič Ing. Slavomír Vosovič https://www.darujme.cz/projekt/1201498