3.1.2017 NOVOROČNÍ "DÁREK" VEOLIE EKONOMOVI A ZAKLADATELI NF PRAVDA O VODĚ R.NOVOTNÉMU
ÚTOK S CÍLEM ZABRÁNIT INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI NEBO PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA?

Co předcházelo novoročnímu "žalobnímu ataku" Veolie?

5.9.2016 popsal R.Novotný v pořadu REPORTÉŘI ČT Boj o vodu, jak se koncerny v ČR dostaly k miliardovým ziskům z vody, které platí lidé ve vodném a stočném.

16.11.2016 díky právní obraně městské vodárny, započaté R.Novotným v roce 2002, Vrchní soud v Olomouci pravomocně potvrdil pravdivost toho, co lidem říká.

Správa monopolu vody a stamiliónové zisky z vody byly vyvedeny do rukou Veolie protiprávně organizovanou skupinou nájezdníků a kolaborujícími politiky.

PRAVOMOCNÝ ROZSUDEKProvozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

15.12.2016 poskytl R. Novotný televizi DVTV rozhovor o "vodě"

Veolie spustila "žalobní atak"

Na místo předchozích gangsterský útoků - fyzický útok, zapálení auta anebo vyhrožování smrtí, přišla dle názoru R. Novotného, jiná forma útoku, rafinovaný útok bílých límečků

Kdo zadal příkaz podat "žalobu" na R.Novotného?

ČT2 oslovila R.Novotého, zda v pořadu NEDEJ SE PLUS, s názvem Vymaní se České vodárenství z koloniální nadvlády Veolie? odpoví na otázky.

Bez ohledu gangstery i koncerny R.Novotný s ČT natáčí dál, protože voda se týká všech. Lidé si jen díky informacím udělají názor na PRAVDU O VODĚ I KONCERNY.

PŘÍBĚH R.NOVOTNÉHO

ZDARMA ke stažení

 • icon
  Veolií zaslaná "předžalobní výzva" ekonomovi a spoluzakladateli Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ - Radkovi Novotnému

  R. Novotný toto považuje za rafinovaný útok bílých líměčků a neakceptovatelný zásah do ústavou garantovaných práv občana ČR, neboť léta brání proti nájezdníkům sebe, svůj majetek, města i stát a svobodně o tom informuje - což je v České republice jeho zákonné právo.

  Všechny, kteří chápou důležitost vody pro lidi, naše děti a stát ujišťuje, že toto bere velmi osobně. Považuje to za nejzásadnější útok na svou osobu (a to mu již darebáci zapálili u domu auto, fyzicky ho napadli, vyhrožovali jeho rodině, vyhrožovali mu smrtí atd.. ). více - PŘÍBĚH ZAKLADATELE https://pravdaovode.cz/muj-pribeh/

  Tuto "akci" koncernu Veolia bere proto jako další útok na sebe, rodinu, ale i na Českou republiku a považuje ji za zásadní střet o to, zda Česká republika je svobodný stát nebo KONCERNISTÁN.

  To, zda to je také útok na každého, kdo vodu nechce v rukou cizinců, si musí každý přebrat sám se sebou.

 • icon
  Pravomocný rozsudek o tom, co se léta páchá ve Vak Zlín a kdo to páchá

  Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

  "Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

  Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

ŽALOBY S CÍLEM ZNEMOŽNIT INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Co si myslíte o lidech, kteří díky protiprávnímu jednání "politiků" nám prodávají z českých studní vodu a na tom bohatnou?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Informovanými nelze manipulovat, proto o tom co se děje informujeme

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK NÁS PODPOŘTE

Názor na to, co se děje

 • Radek Novotný Radek Novotný Ekonom, odborník na praktiky koncernů a spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
  Voda je život a můj život, ani život mých dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří. Voda patří do rukou měst/státu a má být spravována jako veřejná služba a ne kšeft.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Chcete nám pomoct? Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z podpory lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme