POSTAVILI JSME SE HANEBNÉMU POKUSU VYVÉST PROTIPRÁVNĚ SPRÁVU A ZISKY Z VODY NA KONCERN V PARDUBICÍCH

I v Pardubicích se v letech 2005-2006 našli "politici", kteří se pokusili vyvést zisky z vody do rukou koncernu. Oproti Kladnu a Zlínu upravili taktiku. Místo falešného odkupu akcií Českou spořitelnou komplot zabalili do "poptávkového řízení". Cíl byl instalovat mezi lidi a vodu koncern.

Komplot vyvrcholil podvodem s výsledkem hlasování o smlouvách s Veolií na valné hromadě městské vodárny

Vedení vodárny manipulovalo s hlasováním na valné hromadě Vak Pardubice dne 22.6.2006. Byl na ní přítomen i spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, ing. Radek Novotný, který díky zkušenostem z Olomouce, Zlína, Kladna atd. věděl, že probíhá lumpárna.

Obdobně jako v roce 2000 v Olomouci i zde se manipulovalo s hlasováním. Člověk řídící valnou hromadu prohlásil, že usnesení schvalující smlovu s Veolií nebylo přijato a valnou hromadu ukončil. Akcionáři (z 90% starostové obcí) začali s úlevou odcházet.

A to neměli dělat.

Kolem představenstva Vaku Pardubice a lidí z firmy CENTIN, kteří vedli valnou hromadu  se shlukli "právníci" koncernu a člověk, který předtím valnou hromadu ukončil najednou vstal a již ukončenou valnou hromadu znovu zahájil.

Poté lživě vyhlásil, že valná hromada udělila souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu a provozováním mezi Vak Pardubice a společností z koncernu Veolie.

Obrana vodárny Pardubice trvala 3 roky

2005-2007

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ začal lidi a zastupce obcí v Pardubicích informovat, že začal komplot, na který lidé i města doplatí již v roce 2005. Podvodu s hlasováním na valné hromadě se postavil přes soud. Ten mu dal za pravdu a hanebné hlasování prohlásil za protiprávní a neplatné.

Vodárnu bránili s R. Novotným i rozumní zastupitelé Pardubického regionu. Rozsudek znamenal zachování správy vody v rukou měst, což umožnilo získat vodárně stamiliónové dotace z EU.

Právníci, soud a pomoc obcím stála zakladatele NFPOV v Pardubicích za tři roky:

340.000,- Kč

Nároku na náhradu těchto nákladů se i přes výsledek soudního řízení vzdal, aby usnadnil rozumným lidem vyhnat z vedení vodárny Pardubice darebáky

Správa monopolu vody díky vyhranému soudu zůstala v rukou měst. Vodárna Paradubice rozhoduje o ceně vody, má k dispozici zisky z vody a čerpá stamiliónové dotace z EU na obnovu vodáresnkých sítí. Cena vody na Pardubicku je léta o 10-15 Kč/m3 levnější než v sousedním Hradci, kde darebáci přes lži správu vody do rukou koncernu vyvedli.

Toto by nenastalo a nebylo odhaleno, kdybychom sebe, lidi a vodu nebránili

Naše pomoc při obraně vody v Pardubicích přinesla lidem, vodárně a starostům tento prospěch

Léta levnější vodu o 10-14 Kč/m3 než v Hradci a díky tomu lidé na Pardubicku ušetřili 

ÚSPORA 535.000.000 Kč Každé 3 členné rodině na jsme ušetřili 10.064 Kč

Vodárna Pardubice díky námi vyhranému soudu čerpá dotace z EU na obnovu vodárenských sítí

DOTACE 312.000.000 KčInvestice nemusí financovat obce

Rozsudek v kauze tunelu Vak Pardubice od Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.4.2007

SOUHLAS K UZAVŘENÍ SMLOUVY O PROVOZOVÁNÍ MEZI VAK PARDUBICE A VEOLIÍ BYL VYDÁN V ROZPORU SE ZÁKONEM

Závěry soudce v kauze okresní vodárny Pardubice

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že usnesení valné hromady Vak Pardubice konané dne 22.6.2006 je potřeba považovat za NEPLATNÉ s odkazem na § 131 odstavec 1 věta prvá Obchodního zákoníku, neboť toto usnesení, týkající se smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury nebylo valnou hromadou přijato v souladu se zákonem § 186 odst. 2 a 6.“

NFPOV: V Pardubicích proběhl mimo jiné pokus podvést zástupce měst a obcí na valné hromadě (VH). Po ukončení VH, kdy řada akcionářů odešla, předsedající ukončenou VH protiprávně znovu začal. Původní závěr představenstva, usnesení schvalující smlouvy s Veolií NEBYLO přijato, bylo změněno na - BYLO přijato.

Představenstvo vědělo, že PRO nehlasovalo zákonem požadované kvorum akcionářů. Někteří akcionáři nevěděli, že představenstvo rozhodnutí VH protiprávně změnilo. Dozvěděli se to, až z rozsudku v roce 2007, na který se při obraně Vaku Pardubice obrátil spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, protože pochopil, že se připravila půda pro obrovský komplot.

Soud potvrdil, protiprávnost tohoto jednání a usnesení schvalující instalaci Veolie na pozici Vak Pardubice přijato NEBYLO. Voda a její správa zůstala díky tomu v rukou obcí a Vak díky tomu vyčerpal cca 1 miliardu Kč z dotací z EU na obnovu vodárenské infrastruktury, kt. by po podpisu smluv nikdy nedostala.

ZDARMA ke stažení

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nadační fond PRAVDA O VODĚ začal sebe, vodu a lidi bránit přes soudy a osvětu. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Proto prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

 • "Obdivuji Vaši odvahu říkat lidem pravdu, snad se český národ pohne a nebude jen pasivním příjemcem nepříjemných zpráv. Přeji Vám kromě zdraví, které je nejdůležitější, abyste ve svém úsilí dosáhl nejen podporu, ale i úspěchy, vždyť to, co děláte, neděláte jen pro sebe, ale pro nás, pro všechny. Jste statečný, máte moji úctu."
  Eva Halfarová Eva Halfarová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Pane Novotný, děkuji za Vaši výdrž, hodně práce, času a neuvěřitelné odvahy, kterou věnujete tomu nejdůležitějšímu pro lidstvo, vodě. My, co nejsme tak kvalifikovaní se zapojit stejným způsobem jako Vy, budeme alespoň Vaše informace a upozornění sdílet. Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně zdaru a pevné zdraví.

  Ludmila Vajďáková Ludmila Vajďáková https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji za snahu vrátit co bylo národu ukradeno, sám jsem se v tomto již angažoval a oslovil v tomto směru současného primátora za Ano, města Chomutova a jel jsem v tomto směru do Ústí nad Labem a jednal s hejtmanem za KSČM, osobně tento krok považuji za vlastizradu a ti co to způsobili by měli nést zodpovědnost za tento zločin, bylo by dobře zveřejnit jejich jména, aby občané měli ve volbách, které se blíží, měli možnost vyjádřit volbou svůj názor a tyto lidi odstranit z veřejného života, ještě jednou vám ze srdce děkuji, s pozdravem
  Pavel Říha Pavel Říha https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, v naší obci Košťálov se to podařilo. Postavili jsme čističku a kanalizaci. S občany obce jsme uzavřeli smlouvy na stočné a po roce, když končila smlouva s Veolii, jsme uzavřeli smlouvy i na vodné. Nevim jak Veolia, protože jsme se snažili udržet vodné na co nejnižší ceně, ale my z toho máme jen radost. Pro obec to jsou sice starosti navíc, ale už se nemusíme každý rok dohadovat a hlavně dokazovat proč nechceme vodné zdražit. Všechny opravy šly stejně z našeho rozpočtu. Oni jen inkasovali a žádné opravy neplatili. Nedejte se!!! Než podepíšete novou smlouvu, tak jednejte, zdůvodňujte a hlavně ONI musí zdůvodňovat proč zdražují.
  Dana Jonová Dana Jonová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, děkuji za Vaši neúnavnou a velmi potřebnou práci..!! Když jsem na váš popud začala sledovat arogantní jednání politiků, věřte o to více mě to nakoplo a nesmíme dovolit aby takto beztrestně konali.... Ještě jednou upřímné díky a přeji plno sil do další práce. S pokorou a přáním pěkného dne.
  Věra Subotová Věra Subotová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Jak je možné, že tuto pravdu stále nevidí ti, v jejichž moci by byla i síla změnit to? Je nám z toho všeho, co se tu po revoluci usadilo a roztáhlo cizáků opravdu smutno. Video Vize NFPOV: Voda nad zlato aneb poznej minulost a pochopíš současnost a víš, co je třeba napravit https://youtu.be/8t_xILHGRVM  - je srozumitelné - velice pro toho, kdo chce, aby mu srozumitelné bylo. Samozřejmě - jako se vším
  Věra Pilsová Věra Pilsová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, moc si vážím Vaší (doufejme, že ne sisyfovské) snahy vrátit naši vodu našim organizacím či (zatím ještě) našemu státu.
  Miroslav Šubrt Miroslav Šubrt https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Jak mohli naší politici toto dopustit? Že prodali a propachtovali tuhle k životu důležitou a strategickou přírodní surovinu do rukou cizinců! Těm jde jen vytřískat z toho peníze. Bude moc obtížné toto zase vrátit do rukou našeho státu a zdá se mně, že není ani vůle s tímto problémem něco dělat! Děkuji panu Radkovi Novotnému a Nadačnímu fondu pravda o vodě, že vedou tento boj o nápravu této nehoráznosti a nevzdávají to.
  Rudolf Jagla Rudolf Jagla https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než světově unikátním organizovaným zločinem. Děkuji Vám za Vaši práci.
  Ing. Ferdinand Šmikmátor Ing. Ferdinand Šmikmátor https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je to hodně velká lumpárna. Držím palce, ať to dobře dopadne.
  Marie Pavlistová Marie Pavlistová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Hospodaření s vodou patří nám a ne cizincům. Ti, co odevzdali vodu cizincům, by měli být potrestáni!
  Marie Holušová Marie Holušová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • S veľkým záujmom som si vypočul reláciu s Vami "Na prahu zmien" o národnej vodnej lúpeži v Čechách, ale aj na Slovensku na Slobodnom vysielači. Obdivujem Vás a želám Vám veľa síl a úspechov v neľahkom poslaní.
  Ing. Slavomír Vosovič Ing. Slavomír Vosovič https://www.darujme.cz/projekt/1201498