PRAVOMOCNĚ - KRAJSKÝ  SOUD (KS) V ROCE 17.4.2007

"POLITICI" V PARDUBICÍCHÍ ZKUSILI PROTIPRÁVNĚ VYVÉST PRODEJ A ZISKY Z VODY DO RUKOU KONCERNU VEOLIA

Oproti Kladnu a Zlínu lidé kooperující zevnitř vodárny Vak Pardubice s koncernem upravili taktiku. Místo protiprávního odkupu akcií vodárny přes nastrčenou Českou spořitelnou zabalili nemravný pokus instalovat mezi lidi a vodu koncern a vyvést na něj zisky z vody, do "poptávkového řízení".

V Pardubicích proběhl pokus podvést zástupce měst a obcí na valné hromadě (VH). Po ukončení VH, kdy řada akcionářů odešla, předsedající ukončenou VH protiprávně znovu začal. Původní závěr představenstva, usnesení schvalující smlouvy s Veolií NEBYLO přijato, pokoutně změnili na - BYLO přijato.

PRAVOMOCNĚ - KRAJSKÝ  SOUD (KS) V ROCE 17.4.2007

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že usnesení valné hromady Vak Pardubice konané dne 22.6.2006 je potřeba považovat za NEPLATNÉ s odkazem na § 131 odstavec 1 věta prvá Obchodního zákoníku, neboť toto usnesení, týkající se smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury nebylo valnou hromadou přijato v souladu se zákonem § 186 odst. 2 a 6.“

Představenstvo Vaku dobře vědělo, že PRO nehlasovalo zákonem požadované kvorum akcionářů. Někteří akcionáři nevěděli, že představenstvo rozhodnutí VH protiprávně změnilo. Dozvěděli se to, až z rozsudku v roce 2007, na který se při obraně Vaku Pardubice obrátil spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, protože pochopil, že se připravila půda pro obrovský komplot.

Soud potvrdil, protiprávnost tohoto jednání a usnesení schvalující instalaci Veolie na pozici Vak Pardubice přijato NEBYLO.

Voda a její správa zůstala díky tomu v rukou obcí a Vak díky tomu vyčerpal cca 1 miliardu Kč z dotací z EU na obnovu vodárenské infrastruktury, kt. by po podpisu smluv nikdy nedostala.

STÁHNOUT ZDARMA

Podvod s výsledkem hlasování o smlouvách s Veolií na valné hromadě městské vodárny Pardubice.

Vedení vodárny Vak Pardubice manipulovalo s výsledky hlasování na valné hromadě Vak Pardubice z 22.6.2006, kde starostové neschválili smlouvy s Veolií. Na valné hromadě byl přítomen i spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, Radek Novotný.

Díky zkušenostem s praktikami koncernu Veolia a Suez a s koncernovými poskoky v zahraničí i ve Zlíně, Kladně, Hradci atd. věděl, že i v Pardubicích lze předpokládát pokoutné jednání a lumpárnu. A na to došlo.

V Pardubicích se obdobně jako v roce 2000 v Olomouci manipulovalo s výsledky hlasování na valné hromadě. 

Člověk řídící valnou hromadu nejprve prohlásil, že usnesení schvalující smlovu s Veolií nebylo přijato a valnou hromadu ukončil!

Akcionáři (z 90% starostové obcí) začali s úlevou odcházet.

A to neměli dělat.

Kolem představenstva Vaku Pardubice a lidí z firmy CENTIN, kteří vedli valnou hromadu  se shlukli "právníci" koncernu a najednou člověk, který předtím valnou hromadu ukončil vstal a

již ukončenou valnou hromadu znovu zahájil!

Poté lživě vyhlásil, že valná hromada udělila souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu a provozováním mezi Vak Pardubice a společností z koncernu Veolie.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme, i tím pomáháte nápravě

PROTOŽE TO VYPADALO JAKO PODOVODtak se R.Novotný obrátil na soud

Obrana vodárny Pardubice trvala 3 roky

2005-2007

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ začal Vak Pardubce bránit již v roce 2005, když začal komplot kolem vodárny.

Lidi a zástupce obcí na Pardubicku začal nejdříve informovat. Podvodu s hlasováním na valné hromadě se postavil přes soud. Ten mu dal za pravdu a hanebné hlasování prohlásil za protiprávní a neplatné.

Vodárnu bránili s R. Novotným i rozumní zastupitelé Pardubického regionu. Rozsudek znamenal zachování správy vody v rukou měst, což umožnilo získat vodárně stamiliónové dotace z EU.

Právníci, soud a pomoc obcím stála zakladatele NFPOV v Pardubicích za tři roky:

340.000,- Kč

Nároku na náhradu těchto nákladů se i přes výsledek soudního řízení vzdal, aby usnadnil rozumným lidem vyhnat z vedení vodárny Pardubice darebáky

Správa monopolu vody díky vyhranému soudu zůstala v rukou měst. Vodárna Paradubice rozhoduje o ceně vody, má k dispozici zisky z vody a čerpá stamiliónové dotace z EU na obnovu vodáresnkých sítí. Cena vody na Pardubicku je léta o 10-15 Kč/m3 levnější než v sousedním Hradci, kde darebáci přes lži správu vody do rukou koncernu vyvedli.

Naše pomoc ubránit prodej vody  v rukou městské vodárny Vak Pardubicích přinesla lidem, vodárně a starostům tento prospěch

Toto by nenastalo a nebylo odhaleno, kdybychom sebe, lidi a vodu nebránili

Léta levnější vodu o 10-14 Kč/m3 než v Hradci a díky tomu lidé na Pardubicku ušetřili 

ÚSPORA 535.000.000 Kč Každé 3 členné rodině na jsme ušetřili 10.064 Kč

Vodárna Pardubice díky námi vyhranému soudu čerpá dotace z EU na obnovu vodárenských sítí

DOTACE 312.000.000 KčInvestice nemusí financovat obce

DÁVÁ VÁM TO, CO DĚLÁME SMYSL? PAK SE PŘIDEJTE.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬