VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÝCH OBČANŮ K "ODVOLÁNÍ" SE VEOLIE PROTI ROZSUDKU, KTERÝM SOUD JEJÍ "ŽALOBU" ZAMÍTL

Žalovaní v řízení dokladovali, že VEOLIE dobrou pověst nemá, a to ne pro výroky pronesené žalovanými, ale dík tomu jak sama jedná. 

Soud učinil závěr, že „pověst právnické osoby musí být posuzována jako celek, tj. její ekonomické výsledky ve spojení s kvalitami jejího obchodování, služeb, jednání se zákazníky a obchodními partnery a vlastními zaměstnanci, atd.

Není-li takový celkový obraz právnické osoby dobrý po všech významných stránkách, nemůže tato požívat dobré pověsti.“ S uvedeným závěrem soudu se žalovaní občané plně ztotožňují.

Soud v Brně "žalobu" Veolie na I. stupni zamítl. Veolia se odvolala, přestože šance na úspěch žaloby je při znalosti faktů nulová. Smysl „žalob“ je zastrašit žalované a když se to nedaří, tak je alespoň cucat energeticky, časově a finančně, jako v případě „žalob“ na spoluzakladatele Nadačního fondu PRAVDA O VODĚRadka Novotného nebo žaloby na novináře Jana Sůru.

Vyjádření žalovaných občanů k "žalobě a odvolání" Veolií je zveřejněno níže

Náš názor je tento:  "Žaloby" Veolie na občany, novináře, starosty i zastupitele, jsou to zahraniční know-how, které skutečně přinesla z Francie do ČR.

Srovnání "tvrzení" Tomana", (Veolie přes něj podala neúspěšně žalobu na novináře J. Sůru a Mafru), se závěry soudců ve vodárenských kauzách a v jiných žalobách Veolie, dokládá jednoznačně smysl těchto údajných "žalob.

Česká republika není KONCERNISTÁN. Tvrzení Veolie, že se nehodlá smířit se závěry soudu I. stupně , které vycházely s pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, je v demokratické zemi nepřípustné.

Vyjádření žalovaných k "odvolání" se VEOLIE

ZDARMA ke stažení

    [op_file_download_item title="Usnesen%C3%AD%20Krajsk%C3%A9ho%20soudu%20v%20Brn%C4%9B%20-%20%C5%BEaloba%20Veolie%20proti%204%20fyz.%20osob%C3%A1m%20se%20zam%C3%ADt%C3%A1%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/11.2.10-ccc-vak-Zl-vh30-4-2004-usneseni-KSBrno.pdf" package="" level="" new_window=""]Soud%20dosp%C4%9Bl%20k%20z%C3%A1v%C4%9Bru%2C%20%C5%BEe%20%C5%BEalovan%C3%AD%20toliko%20vyu%C5%BEili%20pr%C3%A1va%20na%20kritiku%2C%20kter%C3%A1%20v%20posuzovan%C3%A9%20v%C4%9Bci%20byla%20pr%C3%A1vem%20p%C5%99%C3%ADpustnou%20a%20opr%C3%A1vn%C4%9Bnou%20kritikou%20a%20z%20tohoto%20d%C5%AFvodu%20nemohlo%20j%C3%ADt%20o%20neopr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%BD%20z%C3%A1sah%20do%20pov%C4%9Bsti.%22[/op_file_download_item]

Jaký Váš názor na Veolii a prodej české vody přes koncerny?

ŽALOBNÍ ÚTOKY BÍLÝCH LÍMEČKŮCo koncerny a pachatelé spustí, pokud začnete lidi informovat

Nic podobného nemusíme řešit, pokud je správa vody v rukou měst a ne koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Doc. Ilona Švihlíková" company="Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/10/svihlikova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Noam Chomský" company="Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Noam-Chomský-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme