VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÝCH OBČANŮ K "ODVOLÁNÍ" SE VEOLIE PROTI ROZSUDKU, KTERÝM SOUD JEJÍ "ŽALOBU" ZAMÍTL

Žalovaní v řízení dokladovali, že VEOLIE dobrou pověst nemá, a to ne pro výroky pronesené žalovanými, ale dík tomu jak sama jedná. 

Soud učinil závěr, že „pověst právnické osoby musí být posuzována jako celek, tj. její ekonomické výsledky ve spojení s kvalitami jejího obchodování, služeb, jednání se zákazníky a obchodními partnery a vlastními zaměstnanci, atd.

Není-li takový celkový obraz právnické osoby dobrý po všech významných stránkách, nemůže tato požívat dobré pověsti.“ S uvedeným závěrem soudu se žalovaní občané plně ztotožňují.

Soud v Brně "žalobu" Veolie na I. stupni zamítl. Veolia se odvolala, přestože šance na úspěch žaloby je při znalosti faktů nulová. Smysl „žalob“ je zastrašit žalované a když se to nedaří, tak je alespoň cucat energeticky, časově a finančně, jako v případě „žalob“ na spoluzakladatele Nadačního fondu PRAVDA O VODĚRadka Novotného nebo žaloby na novináře Jana Sůru.

Vyjádření žalovaných občanů k "žalobě a odvolání" Veolií je zveřejněno níže

Náš názor je tento:  "Žaloby" Veolie na občany, novináře, starosty i zastupitele, jsou to zahraniční know-how, které skutečně přinesla z Francie do ČR.

Srovnání "tvrzení" Tomana", (Veolie přes něj podala neúspěšně žalobu na novináře J. Sůru a Mafru), se závěry soudců ve vodárenských kauzách a v jiných žalobách Veolie, dokládá jednoznačně smysl těchto údajných "žalob.

Česká republika není KONCERNISTÁN. Tvrzení Veolie, že se nehodlá smířit se závěry soudu I. stupně , které vycházely s pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, je v demokratické zemi nepřípustné.

Vyjádření žalovaných k "odvolání" se VEOLIE

ZDARMA ke stažení

Jaký Váš názor na Veolii a prodej české vody přes koncerny?

ŽALOBNÍ ÚTOKY BÍLÝCH LÍMEČKŮCo koncerny a pachatelé spustí, pokud začnete lidi informovat

Nic podobného nemusíme řešit, pokud je správa vody v rukou měst a ne koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

  • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
    Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
  • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
    Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme