2015: VÝZVA VLÁDĚ, PREMIÉROVI SOBOTKOVI a ČLENŮM PARLAMENTU - ZJEDNEJTE NÁPRAVU A DO SPRÁVY VODY VRAŤTE PRIORITY LIDÍ

Požadujeme: vyšetření tunelů městských vodáren, dodržování zákonů, řešit zadržení vody v krajině, garanci práva lidí na vodu v ústavě, čistou vodu za spravedlivou cenu a kvalitní stav infrastruktury. Chceme, aby voda, její správa a prodej i hospodaření s ní a peníze, které za vodu platíme, byly výhradně pod správou a kontrolou měst, obcí nebo státu. Peníze, co se od nás vyberou, musí končit zpět v odvětví a ne v cizině na účtech koncernů!

VOLENÍ ZÁSTUPCI OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Českou vodu si v našich trubkách umíme prodávat sami, žádné cizince ani překupníky k tomu nepotřebujeme

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Nepořádek ve vodárnách existuje jen díky Vám

Stát a komunální politici předali kontrolu nad vodou koncernům, ignorují zájmy lidí a měst

Stát měl obranné mechanismy, přesto jednal v zájmu koncernů. Proto došlo k instalaci soukromých penězovodů mezi vodu a lidi. Většina politiků netuší, co se s vodou děje a jaký parazitní systém je do vodáren nainstalován. Ministerstvo zemědělství hlasovalo PRO předání zisků z vody do rukou koncernů. To vše bez toho, aby koncerny musely financovat obnovu vodárenské infrastruktury.

Pro koho pracuje Ministerstvo zemědělství?

Ministerstvo zemědělství neví, proč hlasoval PRO smlouvy s koncerny!

Buď je to lež nebo důkaz, že ministerstvo nepracuje řádně nebo pracuje PRO koncerny. Je třeba vyvodit osobní odpovědnost a dosadit na ministerstvo lidi, kteří budou hájit zájmy státu a občanů.

Díky korupci a neschopnosti státu hájit své zájmy, dnes tečou naše peníze místo do obnovy trubek na účty koncernů do zahraničí - fr. Veolia, fr. Suez, šp. Aqualia a rak. Energie AG. Do vodárenského odvětví byl instalován nemravný systém, kdy koncerny inkasují miliardy zisku a stát, města a obce přitom nemají peníze na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury.

Takto pracuje státní instituce!

Nešlo o neznalost, ale o záměr. Lidé z Ministerstva zemědělství (Mze) hlasovali PRO koncerny, i když byli pověřeni nehlasovat. Mze to ví, ale neudělalo nic. Tito lidé, kteří umožnili koncernům ovládnout zisky z vody na 30 let a znemožnili čerpání dotací z EU v řádech stamiliónů, dál pracují pro stát! Kde je odpovědnost?

Vážený pane premiére, vážení zástupci vlády a politici Parlamentu ČR:

VÝZVA POLITIKŮM OD OBČANŮ ČESKÉHO STÁTU

  • Upravte zákony a vztahy v odvětví vodárenství!
  • Ukončete vyvádění zisků z vody do zahraničí.
  • Mezi lidmi a vodou nesmí být žádní překupníci či koncerny.
  • Udělejte si ve svých stranách pořádek s lidmi, kteří nepracují pro lidi.
  • Požadujeme, aby prodej vody a její distribuce byly v rukou měst a obcí.
  • Cizince, ani Trautenberky a překupníky u našich studní nepotřebujeme!

Toto je názor níže podepsaných občanů

RESPEKTUJTE ZÁJMY, PRIORITY OBČANŮ A STÁTU

arrow

Prioritou občanů tohoto státu je rozumná cena vody, obnovené trubky a čistá voda. Zisky jsme ochotni platit vodárnám v rukou měst a obcí, které z našich peněz obnovují "trubky" v zemi.

Priorita koncernů je poslat co nejvíce peněz od lidí do zahraničí, nikoliv je reinvestovat do obnovy vodárenské infrastruktury. Realita v Praze, Plzni, Kladně,  Zlíně...  je toho důkazem.

Nic z toho, co koncerny chtějí, nemusíme řešit, pokud je mezi vodu a lidi nepustíte. Českou vodu si umíme prodávat sami. Prodávejme ji bez překupníků. Lidé, města, stát i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou, nezávadnou vodu, kvalitní trubky a rozumnou cenu vody.

Kdo se na premiéra, vládu a poslance obrátil?

Lidé, kteří se mnou bránili nebo brání okresní vodárny před vyvedením zisků z vody na zahraniční koncerny, požádali předsedu vlády ČR a politiky Parlamentu ČR o pomoc a nápravu!

Ing. Radek Novotný

Vodárenský konzultant, makroekonom a expert na praktiky zahraničních koncernů. Léta pomáhá zachovat vliv obcí na vodu a na to, aby peníze vybrané od lidí za vodu končili v obnově trubek a ne v zahraničí. Pojmenoval tunely - TUNELY - a v řadě regionů je pomohl obcím zastavit. Je autor portálu www.pravdaovode.cz a projektu PRAVDA O VODĚ, kde poskytuje informace o ceně vody, vodárnách a dění na radnicích. Učí zastupitele a lidi, jak ubránit vodárny před nájezdníky. Při obraně vodáren se obrátil na soudy, které mu dávají za pravdu.

MUDr. Michal Chromec

Dlouholetý zastupitel města Přerov a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který s poctivými politiky opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky. Inicioval Dohodu měst o společné strategii, která  zajistila suverenitu  rozhodování  měst ve vodárně. Díky tomu Vak Přerov dosáhl na dotace z EU, peníze od lidí investuje do rozvoje vodárny a cenu vody má přitom nižší než většina koncernů v okolí.

Mgr.Lubomír Doležel

Starosta města Fryšták. Že se budu „vodě“ ve svém osobním a hlavně pracovním (starosta) životě věnovat tak intenzivně, jsem absolutně netušil. Myslel jsem si totiž, že tato „voda“ znamená i pro ostatní lidi to, co pro mne – nedotknutelnost, zásadní předpoklad existence, život a právo. Nenapadlo mne, že budu muset o „vlastní“ vodu doma bojovat. A to jenom proto, že se někdo rozhodl udělat si z ní svůj byznys. Odmítám za „svou vodu ve své vlastní studni“ platit někomu cizímu a nechci, aby to dělali občané. Věřím, že žiji v právním státě, kde vítězí právo a zájem lidí. Jsem přesvědčen, že ekonomika i právo jednoznačně dosvědčují nevýhodnost zlínského provozního modelu. Proto věřím, že soudy ochrání zájmy obcí a měst jakožto akcionářů vodárny, ale hlavně našich občanů…

Tomáš Čabla

Zastupitel města Napajedla a předseda Výboru k situaci ve Vak Zlín. O vodu jsem se začal zajímat, když jsem e-mailem dostal zprávu, že existují rozsudky soudů, které vrací provozování vodovodů do naší vodárny Zlín. Bohužel se tak nestalo díky neochotě politiků, kteří nevýhodné smlouvy uzavřeli. Od této chvíle jsem začal na zastupitelstvu v Napajedlích zjišťovat informace. S údivem jsem zjistil, že nikdo neví, kde má město akcie vodárny v hodnotě cca 40 mil. Kč a kdo a jak s nimi posledních 10 let hlasuje! Věřím, že se nám podaří ve spolupráci s okolními městy a obcemi pro lidi nevýhodný model zrušit a to bude příklad pro další okresy. Vodu mají prodávat městské vodárny a ne soukromníci, kteří do infrastruktury neinvestují.

Mgr. Eva Štauderová

Bývalá zastupitelka Statutárního města Zlína v letech 2010-2014. Vodě se věnuji, protože to má smysl. Voda se dotýká každého. Vadí mi nezodpovědný přístup politiků, kteří závažnost tématu vody ignorují. Byla jsem v politice a zjistila jsem, že politikům vyhovuje, když lidé nic nevědí. Pak si mohou dělat, co chtějí a to také dělají. Právě proto je důležité informovat lidi o tom, co se ve vodárenství děje, přinášet fakta a důkazy. Jen tak budou politici pod kontrolou lidí a budou mít informace, které jim pomohou dělat správná rozhodnutí. Věřím, že se díky tomu podaří vrátit vodu zpět ve Zlíně, a třeba i někde jinde anebo zabránit vstupu dalších překupníků vody.

Miroslav Rafaja

Předseda dozorčí rady (DR) Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2011-2013 a zastupitel Statutárního města Zlína(SMZ) 2010-2014. Zpracoval jsem Rozbor nepravdivé Zprávy představenstva o prodeji části podniku a rozbor "Plnění" slibovaných ekonomických důsledků "privatizace" vodárny, ve kterém jsem doložil neplnění slibů a nevýhodnost "privatizace" pro občany a města. Doložil jsem, co není plněno. Rozbory jsem předložil představenstvu a DR, zastupitelům SMZ a akcionářům. Pro "vedení" SMZ, kterému na 30 let pro lidi nevýhodný systém nevadil, se tím stal nežádoucím a na základě toho ho zastupitelstvo SMZ odvolalo z funkce předsedy DR Vaku Zlín.

Radoslava Matuzsková

Jsem bývalá radní v letech 1990-1998, místostarostka 1998-2006 a starostka 2006-2010 města Otrokovice. Mnoho let jsem zastupovala město Otrokovice ve zlínských vodovodech a kanalizacích a jsem hrdá na to, že zastupitelstvo našeho města mne jednomyslně zavázalo hlasovat proti jednostranně nevýhodným smlouvám o ovládnutí společnosti. Dobrý hospodář se nesmí zbavit vlivu na hospodaření s vodou. Po celou dobu této nevýhodné transformace jsem na valných hromadách za město Otrokovice tento názor hájila. I dnes, ačkoliv už nepůsobím v samosprávě, si myslím, že občané nemohou mlčet, když jsou svědky špatností. Proto jsem se ráda připojila k této výzvě.

Bc. Michal Špendlík

Starosta obce Želechovice nad Dřevnicí a zastupitel Zlínského kraje. O problematiku vodárenství se intenzivně zajímá z důvodu negativních dopadů provozního modelu na finance obcí i občanů. Poukazuje na dlouhodobé negativní důsledky prodeje vody, zejména podvázání rozvoje území a obrovský vnitřní dluh, který se hromadí v podobě neudržované vodohospodářské infrastruktury.  Ten se však bude muset jednoho dne zaplatit.

Mgr. Daniela Hebnarová

Bývalá starostka města Kroměříž a bývalá členka představenstva Vodovody a kanalizace Kroměříž. Dnes zastupitelka města Kroměříž.  Město Kroměříž během 15 let muselo několikrát bránit postavení obcí před soukromými subjekty, které se stále pokouší dostat k ziskům z vody, přes akcie či ovládnutí VAK Kroměříž. Poučeni vývojem z jiných okresů jsme se snažili, aby obce své akcie a postavení ve VAK udržely. Veřejný zájem lze ve vodě prosadit jen pokud města a obce mají plnou kontrolu a rozhodovací moc nad zásobováním obyvatel vodou v našem regionu. Jedině tak priority, investice, ceny i zisky určí obce a ne soukromník.

Mgr. Eva Mücková

Starostka města Meziměstí. Jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod se nám v roce 2005 podařilo neschválit vstup údajného „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod. Všichni zastupitelé byli proti. Podařila se nám osvěta v ostatních obcích. Předali jsme zastupitelům informace, které neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a voda i její prodej zůstaly plně v rukou obcí. Tuto svoji angažovanost vidím jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Kdyby se nic jiného nepovedlo, tak mohu z radnice odejít spokojená, že jsem udělala něco zásadního pro lidi.

Ing. Věra Sigmundová

Zastupitelka a starostka města Chropyně a členka představenstva společnosti Vodovody a kanalitzace Kroměříž, a.s.

Bc. Hana Nedvědová

Zastupitelka a starostka města Hronov, místopředseda představenstva Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Ing. Karel Berka

Bývalý zastupitel hlavního města Prahy a místopředseda Výboru pro technickou infrastrukturu města. V této funkci se účastnil jednání o privatizačním projektu na pražskou vodu, kdy spolu s ing. Moravcem přesvědčil pražské zastupitelstvo, že hlasováním schválil jejich návrh na zvýšení podílu Prahy na 51% z navrhovaných 34%. Následně, ale náměstek ministra financí Jan Mládek opět změnil privatizační projekt tak, že Praha obdržela pouze 34% akcií. Dnes je Předseda občanského sdružení Občané za svá práva v Praze.

Ing. Aleš Moravec

Místopředseda občanského sdružení Občané za svá práva v Praze, které se snaží o ukončení působení fr.koncernu Veolia v Praze. 22 let zaměstnaný u Vodních zdrojů. 1990 - 1994 privatizační komisař za Prahu. 1994 - 1998 zastupitel Hl. m. Prahy. S Ing. Berkou předložil ke schválení Usnesení, že Praha dostane 51% akcií. Usnesení bylo schváleno zastupitelstvem a projet zamítl ministr Pilip. Zdokumentoval celý proces a předkládá návrhy na zrušení nevýhodných smluv, díky kterým dnes Hl. m. Praha a jeho občané nemají ani zisky z vody, ani dotace z EU.

Ing. Jan Bureš

Zastupitel, člen rady města města Nové Strašecí. Zároveň jednatel společnosti Technické Služby Nové Strašecí, s.r.o., která je stoprocentně vlastněná městem a od 11/2011 provozuje majetek kanalizací, který vlastní město. Zisk z vody jsme nasměrovali do města a začali jsme postupně dobudovávat kanalizaci, která zde žalostně několik desetiletí chyběla a v mnohých lokalitách byla jen stále slibována. "Trubky" a jejich provoz mají mít pod plnou kontrolou města a obce. A to v režimu, kdy si provozují svépomocí nebo jsou členy větších svazků, které ale také provozují. Rozhodování v těchto svazcích (městské a obecní vodárny) by mělo odpovídat hodnotě majetku členů a nikoli podle toho, kolik si kdo „ukořistí“ akcií. Pokud budou splněny tyto podmínky, budou obce rády členy svazků a nebudou mít pocit, že jsou při rozhodování o strategii „páté“ kolo u vozu.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Dana Jonová
Dana Jonováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Dobrý den, v naší obci Košťálov se to podařilo. Postavili jsme čističku a kanalizaci. S občany obce jsme uzavřeli smlouvy na stočné a po roce, když končila smlouva s Veolii, jsme uzavřeli smlouvy i na vodné. Nevím, jak Veolia, protože jsme se snažili udržet vodné na co nejnižší ceně, ale my z toho máme jen radost. Pro obec to jsou sice starosti navíc, ale už se nemusíme každý rok dohadovat a hlavně dokazovat, proč nechceme vodné zdražit. Všechny opravy šly stejně z našeho rozpočtu. Oni jen inkasovali a žádné opravy neplatili. Nedejte se!!! Než podepíšete novou smlouvu, tak jednejte, zdůvodňujte ...
Jiří Vojkovský
Jiří Vojkovskýhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Přeji hodně štěstí při boji s větrnými mlýny, ale věřím ve vítězství! Samozřejmě budu držet také pěsti, a když bude možnost, rád přispěji jakýmkoliv způsobem. - 300 Kč
Viktor Bošina
Viktor Bošinahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Držím palce ať  vyhrajete a může z toho být právní precedens. Viktor - 200 Kč
Zdeňka Mandlová
Zdeňka Mandlováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno. - 500 Kč
Mirka Schmidtová
Mirka Schmidtováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Je dobře, co děláte, jste dobří lidé. 🙂 - 500 Kč
Rostislav Šmíd
Rostislav Šmídhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Děkuji za Vaše aktivity. - 1 000 Kč
Blahomír Skoupý
Blahomír Skoupýhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Polistopadovou privatizaci doprovázely zločiny za miliardy, usnesla se sněmovna (6. 6. 2019)  1 000 Kč  Stenozáznam tohoto projednávaného bodu je na http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/030schuz/bqbs/b18722701.htm -  Hlasování poslanců je na http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=70508&l=cz
Pavel Mojžíš
Pavel Mojžíšhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Vážený pane Novotný, velice si vážím Vaší práce pro záchranu vody. Rozhodl jsem se Vaše úsilí podpořit alespoň symbolickou částkou (každého 18. dne v měsíci) a obešlu své přátele, aby se i oni přidali. Držíme Vám palce a přejeme co nejvíce úspěchů. Pavel Mojžíš
Martina Franzová
Martina Franzováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Držím Vám palce a nevím, jak jinak bych mohla pomoci, proto jsem se rozhodla Vás finančně dlouhodobě podporovat... - 300 Kč
JUDr. Zdeněk Novotný
JUDr. Zdeněk Novotnýhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Držím palce, aby se lidé probudily a něco udělaly pro sebe a tím i pro ostatní. Díky za Vaše odhodlání a vytrvalost. - 2 000 Kč
Radim Kučera
Radim Kučerahttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Boj za dobrou věc by měl být vždy podpořen, zvláště pokud se jedná o tuto strategickou surovinu - 200 Kč

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL? PŘIDEJTE SE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme