2. krok: Jak se Veolie dostal k monopolu prodeje vody v Praze?

Praha červen 2002

Stát bezúplatně předal 34% akcií PVK Praze, ale Hadi už spustili komplot, jak bez soutěže prodat tyto akcie Veolii

1. krokJak se Veolie dostala k vodě v Praze?
2. krok Jak se Veolie dostala k vodě v Praze?
3. krokJak se Veolie dostala k vodě v Praze?
Zisky z vody
Cena vody

O prodeji 34% podílu akcií PVK, z majetku města Prahy, bylo v zákulisí rozhodnuto, ještě než tyto akcie město dostalo od FNM.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Politici města Prahy ještě ani neměli akcie PVK ve vlastnictví a již zadávali ocenění hodnoty 34% akcií PVK pro případ jejich prodeje.

Bylo třeba vytvořit důvod, proč akcie prodat, aby Veolia mohla přijít s nabídkou, která bude v souladu s posudky. Tím se rafinovaně "zdůvodní" prodej akcií bez soutěže pouze jedinému kupujícímu? Dává vám to smysl?

Pro právní vypořádání celé věci Rada města zvolí advokátní kancelář Jansta-Kostka. Jde o advokátní kancelář Miroslava Jansty, údajně dlouholetého přítele Jiřího Paroubka (ČSSD), který je v té době náměstkem pražského primátora pro oblast finanční politiky a který vedl jednání ohledně prodeje akcií.

Tipnete si, za jakou cenu byly akcie PVK Veolii prodány, když nejvyšší ocenění bylo 880 mil. Kč?

Ještě nevlastním a již prodávám...

Již 17.5.2002 HMP poptává zpracování tržního ocenění akciového podílu 34% PVK.

30.5.02 Rozhodlo zastupitelstvo HMP o získání 34% podílu, tj. 269.374 ks akcií PVK od FNM. Akcie byly převedeny na HMP bezúplatně.

Již 11.6.02 obdrželi právníci HMP návrh smluvní dokumentace týkající se prodeje akcií PVK od "právníků" Veolie.

14.6.2002 předkládá již hotový posudek Deloitte & Touche a 34% podíl ocenila  na 880 mil. Kč. V ocenění použila 2 koeficienty srážky.

Dne 27. 6. 2002 bylo na účet HMP připsáno 269 354 ks akcií, tj. 34% podíl ve společnosti PVK, a to na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu zaknihovaných cenných papírů“ uzavřené mezi FNM a HMP.

V červnu 2002 předkládá hotové ocenění i společnost EPIC Securities. Dle ní je hodnota 34% podílu PVK kolem 797 mil. Kč. I EPIC v ocenění použil snižující koeficient. Prý po pokrytí rizika, že nebude prodloužena smlouva o provozování mezi PVK a PVS. Toto riziko by ovšem v roce 2013 nesl nový vlastník - Veolia, ne Praha

V září 2002 prý zadalo HMP další posouzení u HZ Praha, spol. s r.o., která prý ocenila podíl na 869,3 mil. Kč. Tento posudek, ale nikdo v Praze nemůže najít!

15.8.2002 se schází Paroubek a Guitard z Veolie a již v ten den zasílají právníci Veolie HMP nabídku 34% podílu akcií PVK za 840 mil. Kč a pozor, je zde uvedeno, že zůstane zachována smlouva mezi PVK a PVS po roce 2013!

V ocenění se nepočítá s výnosy, které uvedla Veolia v nabídce na odkup akcií od FNM. Veolia stanovila hodnotu akcie PVK na 11.667 Kč, tzn. daleko vyšší výnosy. Žádný posudek nehodnotí prodloužení kontraktu o 15 let!

Dvě věci v tomto komplotu smrdí, že to je cítit z Prahy až do Francie 

Délka provozního kontraktu mezi PVS a PVK a Veolií očekávané výnosy PVK. Obě zásadně snižují hodnotu oceněných akcií - v neprospěch HMP.

Trojské koně ve vedení HMP dokázaly, že žádný posudek nehodnotil prodloužení kontraktu o 15 let! A dokázaly i to, že znalci nedostali do rukou Veolií očekávané výnosy, které uvedla v materiálech při předložení nabídky na odkup 66% akcií PVK Fondu národního majetku. V Komisi, která tyto nabídky měla, seděli i dva lidí z vedení HMP.

Dohled nad prodejem akcií z majetku FNM měla privatizační komise:

 1. primátor Hl.města Prahy Jan Kasl (ODS)
 2. Radovan Šteiner (ODS) - zastupitel Prahy
 3. Jan Mládek, za ministerstvo financí
 4. Igor Fojtík, za ministerstvo financí
 5. Jan Plechatý, ministerstvo zemědělství (jediný odborník na vodárenství)
 6. Daniela Joklová, za ministerstvo životního prostředí
 7.  Jan Juchelka, za FNM
 8.  Ivan Hink, za FNM

Pro Veolii měla akcie PVK hodnotu 11.665 Kč a znalci přitom max. hodnotu akcie PVK  stanovili na pouhých 3.267 Kč.

Očekávané výnosy

Veolia evidentně očekávala výrazný nárůst zisků, což musela v plánu budoucího vývoje uvést a politici města Prahy, kteří seděli v komisi FNM, to věděli. Znalci, ale v ocenění vychází z minulých, státem záměrně minimalizovaných zisků PVK a z nich odvozují budoucí vývoj.

Při respektování slevy, kterou určil znalec za neveřejné obchodování a menší podíl, celkem 35% z částky 11.667, je hodnota akcie PVK v balíku 34%

8.165 Kč a ne 3.267 Kč

To je o 2,5 více!

Při výplatě dividend z PVK v celkové  výši cca 500 mil. Kč/rok, by příjem HMP z 34% podílu akcií PVK činil 170 mil. Kč/rok

za 13 let trvání kontraktu to činí:

2.210.000.000 Kč

za 28 let trvání kontraktu to činí

4.760.000.000 Kč

Nikdo ze znalců toto v ocenění neuvádí

 

Je vám jasná škoda velkého rozsahu vzniklá městu Praha díky práci Trojských koňů, kteří zadali vypracovat posudky a nepředali znalcům úplné informace o příjmu z očekávaných dividend PVK a délce trvání kontraktu?

Délka kontraktu

3 znalecké posudky, které údajně prokazovaly oprávněnost prodejní ceny akcií PVK, vycházely z délky provozního kontraktu mezi PVS a PVK do konce roku 2013. Trojské koně jistě ne náhodou zadali, že žádný posudek nestanoví hodnotu akcií PVK v případě prodloužení kontraktu o 15 let!

POZOR! Posudky stanovovaly hodnotu 34% podílu PVK při délce trvání Smlouvy o provozování do roku 2013

Jako zákulisní prodej akcií PVK Veolii, se připravovalo bezúplatné prodloužení smlouvy o provozování s Veolií, o čemž nebyli znalci informováni

Vivendi na ohlášení převzetí akcií městem Praha reagovala "velmi rychle": o necelé dva týdny později dodává advokátní kancelář Váňa, Pergl a partneři, která Vivendi zastupuje, hlavnímu městu návrh tří smluv, které se prodeje akcií týkají.

 1. První smlouva - Smlouva o úplatném převodu cenných papírů
 2. Druhá smlouva - Rámcová smlouvy o provozování vodovodů a kanalizace na území HMP
 3. Třetí smlouva - Smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací na území HMP

První smlouva se týkala prodeje akcií a sama o sobě nebyla nijak zvláštní.

Ani na snaze uzavřít druhou smlouvu nebylo v zásadě nic divného - v roce 2002 měla společnost PVK coby provozovatel vodárenské infrastruktury smlouvu pouze se správcovskou společností Pražská vodohospodářská společnost (PVS), která sice patřila městu, nicméně šlo z právního hlediska o samostatný subjekt.

Podle nového zákona o vodovodech a kanalizacích musel mít provozovatel kromě správce majetku smlouvu rovněž s vlastníkem, tedy s Prahou – k čemuž měla sloužit tato smlouva. Měla především splnit to, nařizoval zákon. Smlouva měla být uzavřena do roku 2013, což byla doba, do které měla Praha podepsánu smlouvu i s PVS.

V době kolem roku 2013 se pak měly vodohospodářské smlouvy v Praze zrekapitulovat, vyhodnotit jejich výsledky a případně by se mohlo vypsat například výběrové řízení na jiného provozovatele vodárenské infrastruktury.

Tomu měla zabránit 3 smlouva. Ta zcela eliminuje konkurenci, výběrové řízení a nechá Veolii inkasovat zisky od dalších 15 let déla a to zcela ZDARMA.

Za akcie se smlouvou do roku 2013 zaplatila Veolia 6 miliard, ale za uzavření kontraktu na dalších 15 let nedostane město Praha, ani občané Prahy ani korunu. Zisky z vody v řádu cca 500 miliónů ročně potečou do zahraničí.

Dalo by se čekat, že na rozdíl od prvních dvou smluv uvažující zástupci Prahy smlouvu o smlouvě budoucí odmítnou - byť jen projednávat. Skutečnost se  ukázala být jiná.

Praha prodává 34% akcií VeoliiKomplot dokonán za 12 dnů

Informace o tom, co se kolem vody v Praze páchá jsme zdokumentovali a zpřístupnili, díky podpoře lidí jako jste vy

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a pomáhají nám sebe i vodu bránit.

Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politických stran nechce ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, protiprávní jednání některých politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme💧

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 • Proti privatizaci Pražských vodáren a PKVT v Praze na akciové společnosti a ještě se "strategickým partnerem" jsem se bila (verbálně) do posledního dne. Jen málo lidí mne slyšelo a rozumělo. Lidé nechápali pozadí, kdy takové rozhodnutí o privatizaci předurčilo, že bude městský rozpočet dojen po stamilionech Kč a finance budou odtékat k parazitujícím nic nedělačům.

  Ludmila Kotěšovcová Ludmila Kotěšovcová Inženýrka vodních staveb a vodního hospodářství
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍
  Radek Sluka Radek Sluka
 • Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...
  Jana Lorencová Jana Lorencová Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO