2. krok: Jak se Veolie dostal k monopolu prodeje vody v Praze?

Praha červen 2002

Stát bezúplatně předal 34% akcií PVK Praze, ale Hadi už spustili komplot, jak bez soutěže prodat tyto akcie Veolii

1. krokJak se Veolie dostala k vodě v Praze?
2. krok Jak se Veolie dostala k vodě v Praze?
3. krokJak se Veolie dostala k vodě v Praze?
Zisky z vody
Cena vody

O prodeji 34% podílu akcií PVK, z majetku města Prahy, bylo v zákulisí rozhodnuto, ještě než tyto akcie město dostalo od FNM.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Politici města Prahy ještě ani neměli akcie PVK ve vlastnictví a již zadávali ocenění hodnoty 34% akcií PVK pro případ jejich prodeje.

Bylo třeba vytvořit důvod, proč akcie prodat, aby Veolia mohla přijít s nabídkou, která bude v souladu s posudky. Tím se rafinovaně "zdůvodní" prodej akcií bez soutěže pouze jedinému kupujícímu? Dává vám to smysl?

Pro právní vypořádání celé věci Rada města zvolí advokátní kancelář Jansta-Kostka. Jde o advokátní kancelář Miroslava Jansty, údajně dlouholetého přítele Jiřího Paroubka (ČSSD), který je v té době náměstkem pražského primátora pro oblast finanční politiky a který vedl jednání ohledně prodeje akcií.

Tipnete si, za jakou cenu byly akcie PVK Veolii prodány, když nejvyšší ocenění bylo 880 mil. Kč?

Ještě nevlastním a již prodávám...

Již 17.5.2002 HMP poptává zpracování tržního ocenění akciového podílu 34% PVK.

30.5.02 Rozhodlo zastupitelstvo HMP o získání 34% podílu, tj. 269.374 ks akcií PVK od FNM. Akcie byly převedeny na HMP bezúplatně.

Již 11.6.02 obdrželi právníci HMP návrh smluvní dokumentace týkající se prodeje akcií PVK od "právníků" Veolie.

14.6.2002 předkládá již hotový posudek Deloitte & Touche a 34% podíl ocenila  na 880 mil. Kč. V ocenění použila 2 koeficienty srážky.

Dne 27. 6. 2002 bylo na účet HMP připsáno 269 354 ks akcií, tj. 34% podíl ve společnosti PVK, a to na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu zaknihovaných cenných papírů“ uzavřené mezi FNM a HMP.

V červnu 2002 předkládá hotové ocenění i společnost EPIC Securities. Dle ní je hodnota 34% podílu PVK kolem 797 mil. Kč. I EPIC v ocenění použil snižující koeficient. Prý po pokrytí rizika, že nebude prodloužena smlouva o provozování mezi PVK a PVS. Toto riziko by ovšem v roce 2013 nesl nový vlastník - Veolia, ne Praha

V září 2002 prý zadalo HMP další posouzení u HZ Praha, spol. s r.o., která prý ocenila podíl na 869,3 mil. Kč. Tento posudek, ale nikdo v Praze nemůže najít!

15.8.2002 se schází Paroubek a Guitard z Veolie a již v ten den zasílají právníci Veolie HMP nabídku 34% podílu akcií PVK za 840 mil. Kč a pozor, je zde uvedeno, že zůstane zachována smlouva mezi PVK a PVS po roce 2013!

V ocenění se nepočítá s výnosy, které uvedla Veolia v nabídce na odkup akcií od FNM. Veolia stanovila hodnotu akcie PVK na 11.667 Kč, tzn. daleko vyšší výnosy. Žádný posudek nehodnotí prodloužení kontraktu o 15 let!

Dvě věci v tomto komplotu smrdí, že to je cítit z Prahy až do Francie 

Délka provozního kontraktu mezi PVS a PVK a Veolií očekávané výnosy PVK. Obě zásadně snižují hodnotu oceněných akcií - v neprospěch HMP.

Trojské koně ve vedení HMP dokázaly, že žádný posudek nehodnotil prodloužení kontraktu o 15 let! A dokázaly i to, že znalci nedostali do rukou Veolií očekávané výnosy, které uvedla v materiálech při předložení nabídky na odkup 66% akcií PVK Fondu národního majetku. V Komisi, která tyto nabídky měla, seděli i dva lidí z vedení HMP.

Dohled nad prodejem akcií z majetku FNM měla privatizační komise:

 1. primátor Hl.města Prahy Jan Kasl (ODS)
 2. Radovan Šteiner (ODS) - zastupitel Prahy
 3. Jan Mládek, za ministerstvo financí
 4. Igor Fojtík, za ministerstvo financí
 5. Jan Plechatý, ministerstvo zemědělství (jediný odborník na vodárenství)
 6. Daniela Joklová, za ministerstvo životního prostředí
 7.  Jan Juchelka, za FNM
 8.  Ivan Hink, za FNM

Pro Veolii měla akcie PVK hodnotu 11.665 Kč a znalci přitom max. hodnotu akcie PVK  stanovili na pouhých 3.267 Kč.

Očekávané výnosy

Veolia evidentně očekávala výrazný nárůst zisků, což musela v plánu budoucího vývoje uvést a politici města Prahy, kteří seděli v komisi FNM, to věděli. Znalci, ale v ocenění vychází z minulých, státem záměrně minimalizovaných zisků PVK a z nich odvozují budoucí vývoj.

Při respektování slevy, kterou určil znalec za neveřejné obchodování a menší podíl, celkem 35% z částky 11.667, je hodnota akcie PVK v balíku 34%

8.165 Kč a ne 3.267 Kč

To je o 2,5 více!

Při výplatě dividend z PVK v celkové  výši cca 500 mil. Kč/rok, by příjem HMP z 34% podílu akcií PVK činil 170 mil. Kč/rok

za 13 let trvání kontraktu to činí:

2.210.000.000 Kč

za 28 let trvání kontraktu to činí

4.760.000.000 Kč

Nikdo ze znalců toto v ocenění neuvádí

 

Je vám jasná škoda velkého rozsahu vzniklá městu Praha díky práci Trojských koňů, kteří zadali vypracovat posudky a nepředali znalcům úplné informace o příjmu z očekávaných dividend PVK a délce trvání kontraktu?

Délka kontraktu

3 znalecké posudky, které údajně prokazovaly oprávněnost prodejní ceny akcií PVK, vycházely z délky provozního kontraktu mezi PVS a PVK do konce roku 2013. Trojské koně jistě ne náhodou zadali, že žádný posudek nestanoví hodnotu akcií PVK v případě prodloužení kontraktu o 15 let!

POZOR! Posudky stanovovaly hodnotu 34% podílu PVK při délce trvání Smlouvy o provozování do roku 2013

Jako zákulisní prodej akcií PVK Veolii, se připravovalo bezúplatné prodloužení smlouvy o provozování s Veolií, o čemž nebyli znalci informováni

Vivendi na ohlášení převzetí akcií městem Praha reagovala "velmi rychle": o necelé dva týdny později dodává advokátní kancelář Váňa, Pergl a partneři, která Vivendi zastupuje, hlavnímu městu návrh tří smluv, které se prodeje akcií týkají.

 1. První smlouva - Smlouva o úplatném převodu cenných papírů
 2. Druhá smlouva - Rámcová smlouvy o provozování vodovodů a kanalizace na území HMP
 3. Třetí smlouva - Smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací na území HMP

První smlouva se týkala prodeje akcií a sama o sobě nebyla nijak zvláštní.

Ani na snaze uzavřít druhou smlouvu nebylo v zásadě nic divného - v roce 2002 měla společnost PVK coby provozovatel vodárenské infrastruktury smlouvu pouze se správcovskou společností Pražská vodohospodářská společnost (PVS), která sice patřila městu, nicméně šlo z právního hlediska o samostatný subjekt.

Podle nového zákona o vodovodech a kanalizacích musel mít provozovatel kromě správce majetku smlouvu rovněž s vlastníkem, tedy s Prahou – k čemuž měla sloužit tato smlouva. Měla především splnit to, nařizoval zákon. Smlouva měla být uzavřena do roku 2013, což byla doba, do které měla Praha podepsánu smlouvu i s PVS.

V době kolem roku 2013 se pak měly vodohospodářské smlouvy v Praze zrekapitulovat, vyhodnotit jejich výsledky a případně by se mohlo vypsat například výběrové řízení na jiného provozovatele vodárenské infrastruktury.

Tomu měla zabránit 3 smlouva. Ta zcela eliminuje konkurenci, výběrové řízení a nechá Veolii inkasovat zisky od dalších 15 let déla a to zcela ZDARMA.

Za akcie se smlouvou do roku 2013 zaplatila Veolia 6 miliard, ale za uzavření kontraktu na dalších 15 let nedostane město Praha, ani občané Prahy ani korunu. Zisky z vody v řádu cca 500 miliónů ročně potečou do zahraničí.

Dalo by se čekat, že na rozdíl od prvních dvou smluv uvažující zástupci Prahy smlouvu o smlouvě budoucí odmítnou - byť jen projednávat. Skutečnost se  ukázala být jiná.

Praha prodává 34% akcií VeoliiKomplot dokonán za 12 dnů

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Marie Holušová
Marie Holušováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Hospodaření s vodou patří nám a ne cizincům. Ti, co odevzdali vodu cizincům, by měli být potrestáni!
Jaroslav Javor
Jaroslav Javorhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Voda je život a dar. Je potřeba s ní uvážlivě hospodařit. Děkuji nadačnímu fondu Pravda o vodě. - 200 Kč
Michal Rosička
Michal Rosičkahttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Kdybych mohl, daruji vám i mnohem více. Faktem ale je, že by toto vše měli platit ti, kteří ať už svou naivitou a nebo dokonce cíleně v zájmu vlastního profitu, tento pro naše vodárenství tak nevýhodný stav způsobili. Je čas pro nápravu a uvedení současného stavu do normálu. Voda je naše nerostné bohatství a patří nám všem bez rozdílu. NIKDO nemá právo se skrze ni obohacovat na úkor ostatních a už vůbec ne kdosi ze zahraničí. Ti kdo toto umožnili (pokud jsme skutečně právní stát), musí stanout před soudem a plně nést odpovídající následky. - 500 Kč
Jiří Burian
Jiří Burianhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Dobrý den, vřelé poděkování za Vaší obětavou a myslím i svým způsobem nebezpečnou práci. Je skvělé, že se v ČR ještě najdou lidé, kteří nemyslí jen sobecky sami na sebe! Ať se vše vydaří a naše voda je opět NAŠE. Díky J. Burian. - 500 Kč
Jarmil Vepřek st.
Jarmil Vepřek st.https://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Děkuji vám za tento spravedlivý boj. Jarmil Vepřek st. - 100 Kč
Pavel Kamarád
Pavel Kamarádhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Voda a ostatní suroviny patří státu. - 10 000 Kč
Aleš Sůra
Aleš Sůrahttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Děkuji a držím palce ve vašem úsilí! - 200 Kč
Petr Svoboda
Petr Svobodahttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Voda a země je to nejcennější co máme a potřeba to chránit! - 100 Kč
Vladimír Novotný
Vladimír Novotnýhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Děkuji Vám za vaši práci pro občany ČR. - 1 000 Kč
Soňa Záhorková
Soňa Záhorkováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Dobrý den,posílám malou částku, ale když nás bude víc, tak to pomůže. Přeji hodně síly proti těm, kteří se obohacují na daru přírody. - 100 Kč
JIŘÍ ERBEN
JIŘÍ ERBENhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele

Děkuji za Váš boj za naši ČESKOU VODU. Češi budou rozhodovat, jak nakládat s vodou. - 200 Kč

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

Informace o tom, co se kolem vody v Praze páchá jsme zdokumentovali a zpřístupnili, díky podpoře lidí jako jste vy

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a pomáhají nám sebe i vodu bránit.

Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politických stran nechce ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, protiprávní jednání některých politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme💧