VEOLIE SE ODVOLÁVÁ PROTI ROZSUDKU, KTERÝM SOUD ZAMÍT JEJÍ "ŽALOBU" NA OBČANY 8.8.18

Vzhledem k tomu, co se soudy za 15 let díky naši obraně městských vodáren o nájezdnících dozvěděli, jsme přesvědčeni, že toto odvolání Veolie Vrchní soud v Olomouci smete ze stolu.

Soud v Brně "žalobu" Veolie na I. stupni zamítl. Veolia se odvolala, přestože šance na úspěch žaloby je při znalosti faktů nulová. To ukazuje  pravý smysl „žalob“. Zastrašit žalované a když se to nedaří, tak je alespoň cucat energeticky, časově a finančně, stejně jako v případě „žalob“ na spoluzakladatele Nadačního fondu PRAVDA O VODĚRadka Novotného nebo žaloby na novináře Jana Sůru.

Veolii se nehodí, že lidé znají pravdu o tom, jak se k české vodě dostala, co se páchalo a kdo to páchal. Proto spustila „žaloby“ na lidi, kteří občany informují a chtěla, aby jim soud nařídil zdržet se říkat, že:

 • Vztah společnosti Vodovody a kanalizace Zlín s koncernem VEOLIA, a společností Moravská vodárenská je protiprávní;
 • Vlastnicko-provozní situace ve vodárenství ve Zlíně je tunelem století; Ve Zlíně je dlouhodobě nejdražší voda;
 • Moravská vodárenská a.s. neinvestuje peníze vybrané za vodné a stočné zpět do infrastruktury...

 

Informace sdělované odvolacímu soudu Veolií máte níže a názor si uděláte sami

Náš názor je tento: Vyjádření p.Tomana v odvolání je dle našeho názoru v podstatě pokus manipulace se soudci.

Konstatování, že se Veolie nehodlá smířit se závěry soudu I. stupně , které vycházely s pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, (dokládá mimo jiné nájezd na Vak Zlín a činnost organizované skupiny  i Veolie) je v demokratické zemi nepřípustné.

Tvrzení Veolie, že směrnici MŽP 11/2003 (Veolie zde má "chybu") Krajský soud v Brně mylně interpretoval a že nejde o důkaz nebo že nebyl předložen žádný důkaz  o nemožnosti dosáhnout na dotace z EU pro Vak Zlín, je vědomá lež.

Odvolání Veolie proti rozsudku Krajského soudu v Brně

ZDARMA ke stažení

 • icon
  Usnesení Krajského soudu v Brně - žaloba Veolie proti 4 fyz. osobám se zamítá

  Soud dospěl k závěru, že žalovaní toliko využili práva na kritiku, která v posuzované věci byla právem přípustnou a oprávněnou kritikou a z tohoto důvodu nemohlo jít o neoprávněný zásah do pověsti."

 • icon
  Směrnice MŽP 11/2003 - před určila, kdo je oprávněný žadatel o dotazce z EU

  17.8.2003, tzn. předtím, než darebáci z vedení Vak Zlín a města Zlín zinscenovali nemravnou valnou hromadu Vaku Zlín 30.4.2004, na které zinscenovali protiprávní odsouhlasení smluv s Veolií - https://pravdaovode.cz/rozsudek-vsol-zlin-22-11-16/ - souhlasili předem koupení anebo zmanipulovaní starostové - byla vydána Směrnice Ministerstva životního prostředí, ve které bylo uvedeno, kdo je OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACE Z EU.

  Bylo předem jasné, že vyvedení zisků z provozování do soukromých rukou - tak jak předkládá vedení Vak Zlín - znamená STOP STAMILIÓNOVÝM DOSTACÍM Z EU.

Jaký Váš názor na toto jednání Veolie a vůbec na koncerny u české vody?

ŽALOBNÍ ÚTOKY BÍLÝCH LÍMEČKŮCo koncerny a pachatelé spustí, pokud začnete lidi informovat

Nic podobného nemusíme řešit, pokud je správa vody v rukou měst a ne koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme