VEOLIE SE ODVOLÁVÁ PROTI ROZSUDKU, KTERÝM SOUD ZAMÍT JEJÍ "ŽALOBU" NA OBČANY 8.8.18

Vzhledem k tomu, co se soudy za 15 let díky naši obraně městských vodáren o nájezdnících dozvěděli, jsme přesvědčeni, že toto odvolání Veolie Vrchní soud v Olomouci smete ze stolu.

Soud v Brně "žalobu" Veolie na I. stupni zamítl. Veolia se odvolala, přestože šance na úspěch žaloby je při znalosti faktů nulová. To ukazuje  pravý smysl „žalob“. Zastrašit žalované a když se to nedaří, tak je alespoň cucat energeticky, časově a finančně, stejně jako v případě „žalob“ na spoluzakladatele Nadačního fondu PRAVDA O VODĚRadka Novotného nebo žaloby na novináře Jana Sůru.

Veolii se nehodí, že lidé znají pravdu o tom, jak se k české vodě dostala, co se páchalo a kdo to páchal. Proto spustila „žaloby“ na lidi, kteří občany informují a chtěla, aby jim soud nařídil zdržet se říkat, že:

  • Vztah společnosti Vodovody a kanalizace Zlín s koncernem VEOLIA, a společností Moravská vodárenská je protiprávní;
  • Vlastnicko-provozní situace ve vodárenství ve Zlíně je tunelem století; Ve Zlíně je dlouhodobě nejdražší voda;
  • Moravská vodárenská a.s. neinvestuje peníze vybrané za vodné a stočné zpět do infrastruktury...

 

Informace sdělované odvolacímu soudu Veolií máte níže a názor si uděláte sami

Náš názor je tento: Vyjádření p.Tomana v odvolání je dle našeho názoru v podstatě pokus manipulace se soudci.

Konstatování, že se Veolie nehodlá smířit se závěry soudu I. stupně , které vycházely s pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, (dokládá mimo jiné nájezd na Vak Zlín a činnost organizované skupiny  i Veolie) je v demokratické zemi nepřípustné.

Tvrzení Veolie, že směrnici MŽP 11/2003 (Veolie zde má "chybu") Krajský soud v Brně mylně interpretoval a že nejde o důkaz nebo že nebyl předložen žádný důkaz  o nemožnosti dosáhnout na dotace z EU pro Vak Zlín, je vědomá lež.

Odvolání Veolie proti rozsudku Krajského soudu v Brně

ZDARMA ke stažení

    [op_file_download_item title="Usnesen%C3%AD%20Krajsk%C3%A9ho%20soudu%20v%20Brn%C4%9B%20-%20%C5%BEaloba%20Veolie%20proti%204%20fyz.%20osob%C3%A1m%20se%20zam%C3%ADt%C3%A1%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/11.2.10-ccc-vak-Zl-vh30-4-2004-usneseni-KSBrno.pdf" package="" level="" new_window=""]Soud%20dosp%C4%9Bl%20k%20z%C3%A1v%C4%9Bru%2C%20%C5%BEe%20%C5%BEalovan%C3%AD%20toliko%20vyu%C5%BEili%20pr%C3%A1va%20na%20kritiku%2C%20kter%C3%A1%20v%20posuzovan%C3%A9%20v%C4%9Bci%20byla%20pr%C3%A1vem%20p%C5%99%C3%ADpustnou%20a%20opr%C3%A1vn%C4%9Bnou%20kritikou%20a%20z%20tohoto%20d%C5%AFvodu%20nemohlo%20j%C3%ADt%20o%20neopr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%BD%20z%C3%A1sah%20do%20pov%C4%9Bsti.%22[/op_file_download_item][op_file_download_item title="Sm%C4%9Brnice%20M%C5%BDP%2011%2F2003%20-%20p%C5%99ed%20ur%C4%8Dila%2C%20kdo%20je%20opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%BD%20%C5%BEadatel%20o%20dotazce%20z%20EU" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2014/10/17.8.03-smernice-mzp-11-2003-k-fondu-soudrznosti.pdf" package="" level="" new_window=""]17.8.2003%2C%20tzn.%20p%C5%99edt%C3%ADm%2C%20ne%C5%BE%20dareb%C3%A1ci%20z%20veden%C3%AD%20Vak%20Zl%C3%ADn%20a%20m%C4%9Bsta%20Zl%C3%ADn%20zinscenovali%20nemravnou%20valnou%20hromadu%20Vaku%20Zl%C3%ADn%2030.4.2004%2C%20na%20kter%C3%A9%20zinscenovali%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20odsouhlasen%C3%AD%20smluv%20s%20Veoli%C3%AD%20-%20https%3A%2F%2Fpravdaovode.cz%2Frozsudek-vsol-zlin-22-11-16%2F%20%20-%20souhlasili%20p%C5%99edem%20koupen%C3%AD%20anebo%20zmanipulovan%C3%AD%20starostov%C3%A9%20-%20byla%20vyd%C3%A1na%20Sm%C4%9Brnice%20Ministerstva%20%C5%BEivotn%C3%ADho%20prost%C5%99ed%C3%AD%2C%20ve%20kter%C3%A9%20bylo%20uvedeno%2C%20kdo%20je%20OPR%C3%81VN%C4%9AN%C3%9D%20%C5%BDADATEL%20O%20DOTACE%20Z%20EU.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EBylo%20p%C5%99edem%20jasn%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20vyveden%C3%AD%20zisk%C5%AF%20z%20provozov%C3%A1n%C3%AD%20do%20soukrom%C3%BDch%20rukou%20-%20tak%20jak%20p%C5%99edkl%C3%A1d%C3%A1%20veden%C3%AD%20Vak%20Zl%C3%ADn%20-%20znamen%C3%A1%20STOP%20STAMILI%C3%93NOV%C3%9DM%20DOSTAC%C3%8DM%20Z%20EU.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3E%20[/op_file_download_item]

Jaký Váš názor na toto jednání Veolie a vůbec na koncerny u české vody?

ŽALOBNÍ ÚTOKY BÍLÝCH LÍMEČKŮCo koncerny a pachatelé spustí, pokud začnete lidi informovat

Nic podobného nemusíme řešit, pokud je správa vody v rukou měst a ne koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Doc. Ilona Švihlíková" company="Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/10/svihlikova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Noam Chomský" company="Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Noam-Chomský-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme