Pravda o vodě v Hradci Králové

Hospodaření s vodou je pod kontrolou francouzkého koncernu VEOLIE

Královéhradecká provozní, a.s. fr. koncern  Veolia a
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Vak H. Králové


INFORMACE O MĚSTSKÉ VODÁRNĚ VAK HRADEC A PŘEDÁNÍ PRODEJE VODY KHP Z KONCERNU VEOLIA

Vodu ovládá v Hradci Králové fr. koncern Veolia, který inkasuje z vody nemalé zisky

Zisky z vodného a stočného a prodej vody v okrese Hradec Králové je z 2/3 v rukou fr. Veolie od roku 2005, která je prodejce vody a městský Vak Hradec Králové "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá a v provozní společnosti KHP má jen 1/3 podíl. Dle názoru mnohých došlo k protiprávnímu vytunelování Vaku Hradec Králové, obdobně jako Vaku Zlín. Zda byste uzavřeli smlouvy, které vedou k tomuto dělení zisku a přitom museli financovat 100% investic, posuďte sami.

Vodárenskou infrastrukturu Vaku H.Králové  a infrastruktru měst a obcí Královéhradeckého okresu provozuje od roku 2005 francouzský koncern Veolia přes společnost Královéhradecká provozní, a.s. , kde má Veolia 66%, a Vak H.Králové 34% podíl.

1) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťovala do roku 2005 v okrese Hradec Králové společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03. Společnost byla založena 8.10.1993 Fondem národního majetku ČR. Správou a provozem vodárenské infrastruktury byla pověřena smíšená vodohospodářská společnost, ve které svou vůdčí roli hráli majoritní podílníci, tj. města a obce. V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 1 854 691 000,- Kč

2) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje od 30.9.2005 v okrese Hradec Králové soukromá společnost Královéhradecké provozní, a.s. sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03. Ke dni 30.9.2005 nabyly účinnosti smlouvy, na základě kterých byla prodána provozní část podniku Královéhradecké provozní, a.s.(KHP), členu skupiny Veolia Voda a zbylý infrastrukturní majetek Vaku H. Králové byl pronajat k KHP provozování.

3) Osoby odpovědné za stav v okrese H. Králové www.volby.cz

Zastupitelstvo měst Hradec Králové, Třebechovice, Chlumec n. Cidlinou, Nový Bydžov, Smiřice, Černilov 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-20142014-2018

4) V roce 2004 „připravilo“ představenstvo Vaku H. Králové, a.s. a lidé motající se léta kolem Veolie a zavedení „provozních modelů“ do okresních vodáren.  "Politici" ve vedení vodárny předložili v roce 2005 akcionářům k schválení uzavřít smlouvy s Veolií.

V tu dobu již byly od roku 2003 vydány a známy směrnice MŽP, které stanovovaly, že pokud zavedou, to co připravili tak Vak H. Králové i celý region, přijdou o možnost čerpat stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury. Zastupitelům se údajně v zákulisí ve velkém lhalo, když jim bylo tvrzeno, že dotace ohroženy nejsou.

Zmanipulovaní a starostové - akcionáři Vak H. Králové - zavedení provozního modelu odsouhlasili. O brutálních manipulacích a záměrném neposkytování informací svědčí také stanovisko Komise pro cenné papíry, které vedení Vaku H. Králové uložilo pravomocně pokutu 700 tis. Kč.

5) Vak H. Králové přišel o možnost získat dotace z EU. Slibovaný inflační růst cen není dodržován, naopak cena je jedna z nejdražších v ČR. Vak H. Králové přišel o monopolní pozici a do ní byla instalována subjekt z koncernu Veolia. Politici, kteří kooperovali při privatizaci Vaku H. Králové, následně nastoupili do orgánů soukromé KHP.

Do vedení Vaku H. Králové naopak přichází bývalý člen představenstva Veolie pan Barák, který předtím z pozice člena představenstva privatizoval okresní vodárnu VKM. Následně působí dokonce jak v orgánech Vaku H. Králové a tak soukromé KHP.

Voda je dar a s darem se nekšeftuje.

Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit