Pravda o vodě v Hradci Králové

Hospodaření s vodou je pod kontrolou francouzkého koncernu VEOLIE

Královéhradecká provozní, a.s. fr. koncern  Veolia a
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Vak H. Králové


VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů závadná voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností? Jak jsou „vyvážené“ smluvy se zahraničním koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?

Prodej vody v okrese Hradec Králov je v rukou fr. Veolia od roku 2005. Veolia je prodejce vody a Vak Hradec Králové  "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá. Prodej vody, stanovení její ceny a rozhodnutí o zisku z vody je v rukou fr. koncernu z 66%. Dle názoru mnohých došlo k protiprávnímu vytunelování Vaku Hradec Králové, obdobně jako Vak Zlín.

ČT2: POŘAD NEDEJ SE +: Megapodvod s vodu


Výroční zprávy městského Vaku Hradec Králové a francouzské firmy Královéhradecké provozní

Porovnání informací z výročních zpráv umožňuje sledovat vývoj ve vodárně i porovnat vodárny mezi sebou, případně porovnat, jak je nastavena "spolupráce" mezi městy anebo  městskou vodárnou a zahraniční firmou, která prodává lidem vodu.

Informace, které zde najdete:

 • 1

  cena vody, konkrétní cena vodného a stočného, cena kubíku vody, resp. cena za kubík vody, o tom, jaký zisk dosahuje prodejce vody z vodného a stočného vybraného od lidí

 • 2

  o tom, zda budete pít nezávadnou vodu, tzn. o investicích do vodárenské a kanalizační infrastruktury a způsobu jejího financování, o čerpání nebo nečerpání dotací z EU na investice do obnovy a rozvoje vodárenských sítí

 • 3

  o tom, kdo vlastní společnost vodovody a kanalizace, jaký mají podíl na společnosti a zisku z vody města a obce, kdo je největší vlastník společnosti, kdo díky tomu společnost ovládá, řídí a rozhoduje o jejich prioritách

 • 4

  o tom, kteří politici a ze kterých měst, hájí zájmy lidí ve vodárně, o odměnách, které si vyplácí politici ve vedení společnosti vodovody a kanalizace, o složení orgánů, konkrétně představenstva a dozorčí rady společnosti vodovody a kanalizace

 • 5

  o mzdách pracovníků a počtech pracovníků, ve společnosti vodovody a kanalizace a o tom, kolik v oboru vzdělaných zaměstnanců pracuje pro města a obce a hájí zájmy občanů nikoliv zahraničních koncernů v daném městě, okrese nebo kraji

 • 6

  o jednotlivých nákladech a výnosech společnosti vodovody a kanalizace, o výkazu zisků a zpráv, o rozvaze majetku společnosti a způsob jeho financování, o příloze k účetní závěrce

 • 7

  Dokumenty: účetní závěrka, výkazu zisků a zpráv, informace o zadlužení společnosti, Zprávu představenstva o stavu společnosti vodovody a kanalizace a budoucím vývoji, Ovládací zprávu a zprávu o propojených osobáchVÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

V Hradci Králové došlo k v roce 2005 k instalaci Veolie do pozice prodejce vody na místo Vaku Hradec Králové, proto máte k dispozici výroční zprávy Vaku Hradec Králové vodárny i fr. soukromého prodejce vody společnosti Královéhradecká provozní z koncernu Veolie. To umožňuje posoudit vyváženost smluv např. z pohledu zisků.

 
Vodovody a kanalizace H.Králové, a.s. (města)
Vodovody a kanalizace H.Králové, a.s. (města)
 
KRÁLOVHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. - KHP
KRÁLOVHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. - KHP
vlastníci
města a obce
města a obce
66% fr. Veolia a 34% města a obce
66% fr. Veolia a 34% města a obce
Pronajímá sítě VEOLII, která na Hradecku inkasuje 66% zisků z prodeje vody
Pronajímá sítě VEOLII, která na Hradecku inkasuje 66% zisků z prodeje vody
Prodává vodu na sítích měst a městské společnosti VAK HK
Prodává vodu na sítích měst a městské společnosti VAK HK
2014
VZ . . .
UZ . . .
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

 1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
 2. Srovnání zisků z "vody" okresní vodárny a zahr.koncernu za 4 roky
 3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky vodárny a koncernu za 3 roky
 4. Jak se určí zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?
%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


Znáte pohádku "Jak Trautenberk prodával vodu"?

Mezi lidi a vodu se postavil panák, který chtěl prodávat vodu a inkasovat zisk.

Kdo drží v rukou prodej vody, ten určuje cenu vody a inkasuje zisky

Realita v ČR je stejná jako v pohádce. Trautenberk je zpět. Rafinovaně je presentován jako "strategický investor a partner obcí" a koupil si Kubu, Anče i hajného!


e-book ZDARMA

E-book: Trautenberk se vrátil

Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?

Stáhnout e-book

"Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?"

Již jen jeden krok!

Vložte e-mail a získejte zdarma e-book.

%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, váš e-mail můžete vždy odhlásit