Voda vydělává. Jak Veolia a Suez přes korupci a lži bohatnou na vodě?

Francouzský dokument Water Makes Money – Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě, podrobně a detailně odhaluje, co je ve skutečnosti to zázračné „know-how“ francouzských koncernů Veolia a SUEZ. Dokument odhaluje i Hady v oblecích jednající za a pro koncerny. Odhaluje důvody drahé voda, její neustálé zdražování, miliard z vody mimo odvětví na účtech potentátů a důvod zanedbané obnovy trubek.Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Dokument odhaluje mnohé z toho, co lidé jen matně tuší

 1. Odhaluje rozsáhlé korupční praktiky největších vodárenských společností světa
 2. Dokládá kolaboraci politiků s koncerny
 3. Ukazuje, že priority lidí berou za své, již v okamžiku, kdy začal nájezd na vodu
 4. Odhaluje, že voda je pro koncerny jen zdroj dolování zisků
 5. Potvrzuje, že poté co ovládnou monopol prodeje vody a začnou vysávat veřejné i rodinné rozpočty, bez ohledu na stav infrastruktury, kvalitu vody a problémy s jejím nedostatkem.
 6. Ukazuje, že koncerny ve svém úsilí o zisk používají nekalé metody ve Francii, Německu, Africe a Americe.

 

Zde je obsah filmového dokumentu v čase 

 • 00:24 💼 Provozování veřejného vodovodu korporacemi má dopady na ceny vody, které v posledních desetiletích v Paříži vzrostly o více než 103 procenta.

 • 02:06 🏢 Veolia a Suez, dvě velké společnosti, ovládají 80 procent vodního trhu ve Francii prostřednictvím údajného veřejno-soukromých „partnerství“, což je rafino6vaná forma privatizace zisků z veřejných služeb.

 • 04:49 🤝 I když mnoho obcí preferuje veřejnou správu vodovodů, některé z nich stále uzavírají smlouvy s korporacemi, což někdy souvisí s ekonomickými zájmy.

 • 08:23 🏛️ V Grenoblu byla voda privatizována a místní starosta dostal miliony eur úplatků. Podobné korupční případy se vyskytly i jinde ve Francii.

 • 16:44 💰 Korporace často využívají finanční triky, aby zvýšily své zisky na úkor občanů. Veřejná kontrola a transparentnost jsou klíčové pro zabránění takovým praktikám.

 • 20:22 💧 Privatizace vody má vliv na ceny vody pro občany a někdy se provádí prostřednictvím zvýšení cen.
 • 22:35 💰 Privatizace vody může být výhodná pro soukromé společnosti, ale občané často nesou náklady.
 • 29:17 🏙️ Některá města, jako je Paříž, zvažují rekommunalizaci vodních služeb, aby získala kontrolu nad vodními zdroji.
 • 32:44 🚰 Veřejný provozní model umožňuje dlouhodobé plánování investic do vodovodní infrastruktury.
 • 37:16 🌊 Chlorace vody může způsobit zvýšené riziko pro zdraví a je důležité zajistit kvalitní vodovodní služby.
 • 39:26 💧 Ve firmách provozujících privátní vodní sítě jsou ztráty vody mnohem vyšší než ve veřejných.
 • 40:04 💰 Privátní firmy mohou nemít zájem o opravu infrastruktury, protože jsou placeny pouze za spotřebovanou vodu.
 • 40:35 🚿 Kampaně na úsporu vody mohou být klamavé, když voda není skutečně vzácným zdrojem.
 • 41:12 🌊 Vodní kvalita může být ohrožena různými kontaminanty, což má vliv na pitnou vodu.
 • 42:55 🌊 Kvalita vody může být negativně ovlivněna intenzivním zemědělstvím a znečištěním.
 • 58:29 💰 Voda je lukrativní obchodní záležitostí, kde se jedná o velké peníze.
 • 59:07 🌍 Environmentální organizace a humanitární organizace jsou financovány korporacemi, což může způsobit konflikt zájmů.
 • 01:00:57 🏛️ Politici mohou být ovlivňováni korporacemi ve prospěch privatizace vodního sektoru.
 • 01:01:54 🇪🇺 Lobbying korporací, jako je Veolia, může ovlivnit rozhodnutí Evropské unie ohledně vodního sektoru.
 • 01:06:05 🌐 Privatizace vodního sektoru může mít negativní důsledky pro obyvatele, jako růst cen vody.

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Dokument potvrzuje celosvětový trend návratu správy vody do správy v podobě služby vodárnami v rukou měst

Podívejte se a pochopíte. Z filmu je patrné, že v oblastech, kde občané začali aktivně chránit svou vodu, došlo k omezení vlivu korporací, k odhalení korupčních jednání a k změnám ve veřejné správě. Voda je díky tomu spravována městskými vodárnami, kde pracují vodaři, kteří hájí zájmy lidí (i své, protože v daném regionu žijí i jejich rodiny). Správa vody má podobu služby a ne kšeftu.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Obsah filmového dokumentu potvrzuje správnost závěrů i návrhů řešení, které    Nadační fond PRAVDA O VODĚ publikuje a politikům předává

„Jediný způsob, jak dlouhodobě udržet kvalitu vody, zajistit lidem rozumnou cenu vody, kdy neplatí za vodu 2-3x více než musí, je eliminovat koncerny a překupníky v pozicích subjektů ovládající monopol vody, peněžní toky z vody a zisky z vody. Jde o jediný způsob, jak zajistit investování do obnovy trubek na desetiletí dopředu a tím zajistit, aby peníze vybrané od lidí za vodu byly reinvestovány zpět v odvětví místo toho, aby tekly na účty koncernů do daňových rájů.“

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Nadační fond Pravda o vodě popsal strategii řešení problémů spojených s „privatizací“ prodeje vody a zisků z vody.

Mezi klíčové kroky patří:

 1. Soudní řešení: Využití soudní cesty k řešení protiprávních praktik korporací a návrat vody do veřejné správy.

 2. Neprodlužování a neuzavírání nových smluv: Odpor proti uzavírání nových a prodlužování stávajících smluv s korporacemi, které mají monopol na prodej vody.

 3. Odkup vodáren: Navrácení kontrol nad vodárenskými společnostmi do rukou veřejné správy skrze jejich odkup.

 4. Informování a zapojení politiků: Shromažďování a předkládání relevantních informací a soudních rozhodnutí politikům, aby pochopili nutnost změn v správě vodních zdrojů a přijímali nové zákony.

 5. Podpora deseti principů: Mezi tyto principy patří zajištění přístupu k pitné vodě jako základního práva, dlouhodobá vodárenská koncepce, zásada, že voda není zboží, a zajištění, že správa vody bude ve veřejném zájmu a v rukou veřejné 

Tato strategie se zaměřuje na boj proti korupci a privatizaci ve vodárenství, zdůrazňuje potřebu transparentnosti a veřejné správy ve vodním hospodářství a usiluje o zajištění spravedlivého a udržitelného přístupu k vodním zdrojům pro všechny občany.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Nikdo v Parlamentu ČR nemůže říct, že neví, co se kolem vody a vodáren páchá a jak to jde řešit

Filmový dokument „Jak korporace bohatnou na vodě?“ doručila nadace Pravda o vodě každému poslanci a senátorovi v rámci projektu Charta voda 300. 

S lidmi, kteří chápou důležitost vody, doručujeme léta 300 vrcholným politikům v senátu, v poslanecké sněmovně a ve Vládě ČR, materiály dokládající, že se v ČR kolem vody děje totéž jako ve Francii a v Německu.

Politiky jsme vyzvali i k nápravě, jaká probíhá ve Francii a v Německu.

Politiky informujeme průběžně, zasíláme  jim doporučeně poštou s dodejkou důkazy, rozsudky  a rozbory i odkazy na řešení problému. 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Přehled, co jsme za ta léta politikům doručili:Uložit

Uložit

Uložit

Uložit


Jsou pro vás tyto informace užitečné? Pak je sdílejte a podpořte nadaci, která šíří osvětu.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300 nebo rychlou QR platbou

200 Kč
500 Kč
1000 Kč

nebo přes darujme.cz

 

anebo


Fandíte-li více soudům a rozsudkům, pak podpořte přímo mě.
Soudy na obranu vodáren financuji ze svého přes 20 let.

Převodem na můj účet u ČSOB
151441719/0300

děkuji


Související články

3 komentáře

 1. Nevěřím že se podaří mí slušné vodárenské společnosti které nelžou svým odběratelům, nemají je jako rukojmí a primárně je zajímá je kvalita vody a její dostupnost a následné zpracování odpadních vod. Ne shánění osobních údajů k marketingu, způsoby jak a na čem vydělat třeba i v rozporu s fyzikálními zákony a zdravým rozumem. Lhaní vyhrožování a podvody.
  Přesto Vám fandím a děkuji za to že to alespoň zkoušíte.

 2. Zajímá mně, kdy a kdo za tyto ptraktiky bude potrestán! Už by se to v Česku mělo konečně pohnout !

Podobné články