HADI V OBLECÍCH A HADI NA RADNICÍCH

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Had v obleku - Korporátní psychopat

Kniha: Hadi v obleku. Psychopat jde do práce.

V knize "Hadi v oblecích" přišli psychologové Robert Hear a Paul Baiak s provokativním termínem "korporátní psychopat". Psychopaté mají poruchu osobnosti, ale jsou schopni fungovat ve firmě nebo organizaci. Vůbec nepřipomínají masové vrahy z našich představ. Ti lidé sice mají podobné povahové rysy, ale díky vzdělání a svému okolí jsou schopni proniknout do velkých firem, kde se jim pak dobře daří. Psychopat je někdo, kdo nemá svědomí. Ne proto, že není schopen pochopit rozdíl mezi dobrem a zlem. Je to tím, že jejich vnímání a myšlenky nejsou propojeny s emocemi. Vyznačují se nedostatkem empatie, nedostatkem starosti o jiné. Na lidi se dívají jako na předměty.

Had na radnici - Komunální psychopat

Had na radnici pracující pro korporátní psychopaty

Jde o poddruh "korporátního psychopata". Jeho jednání popisuj e-kniha: PRAVDA O VODĚ: FAKTA. Umí vystupovat, mnoha slovy neříct nic a vyhnout se odpovědi. Chápe systém nakládání s majetkem obcí. Umí manipulovat lidi,  aby prosadili jeho myšlenku jako svůj záměr. Na lidi se také dívá výhradně jako na předměty a majetek města je pro něj prostředkem k zbohatnutí, bez ohledu na lidi a dopady pro město. Rád se nechá namotivovat, aby jednal ve prospěch Hada v obleku. Je schopen ročně schválit 90 miliónů zisku koncernu, i když městská společnost (např. vodárna) vytvoří zisk stěží 5 mil., a je mu jedno, že díky tomu přišel okres o dotace z EU.

p. Koukolík o psychopatech v politice a ve společnosti

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

S psychopaty máme co dočinění i v ČR

Komu nevyhovují rozsudky a informovaní lidé?

Posledních 20 let ukazuje, že se dějí věci, které vydají na americký akční film. Bohužel reálně zažívané v České republice.

Zapálení auta, fyzické napadení, vyhrožování, anonymy, hanopisy, „zaručené“ PR články, sledování, dokonce i křivá obvinění a na to navázaná mediální kampaň, haterské praktiky, hoaxy a žalobní útoky

Vše, co zpochybňuje a odvádí pozornost od toho, co kolem vody a vodáren páchá. Vše, aby lidi a zastupitele nebyli informováni a voda, resp. zisky z ní končily v zahraničí.

Příběh zakladatele NFPOVKOLEM PRAVDY O VODĚ

Komu nevyhovuje, že chceme správu vody v podobě veřejné služby, v rukou vodáren, které vlastní samosprávy/stát a děláme kroky k ukončení tunelů vodáren přes soudy, informování lidí, politiků i vlád?

Vždyť jen ze zisku z vodného a stočného odteklo v roce 2016 v podobě dividend do zahraničí 2,1 miliard korun a nechceme toto financovat a nechceme, aby toto financovaly naše děti a jejich děti.

V demokratické společnosti má člověk právo se bránit a to, co se děje, lumpárna je a všichni na ni doplácíme. Proto vznikl projekt PRAVDA O VODĚ.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Správa vody musí být služba vodáren v rukou měst/krajů, ne kšeft koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

I moře se skládá z kapek.

 Děkujeme

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v České republice. Je to i prostředek, který chrání dárce před útoky, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.