Hadi v oblecích a Hadi na radnicích

Had v obleku - Korporátní psychopat

Kniha: Hadi v obleku. Psychopat jde do práce.

V knize "Hadi v oblecích" přišli psychologové Robert Hear a Paul Baiak s provokativním termínem "korporátní psychopat". Psychopaté mají poruchu osobnosti, ale jsou schopni fungovat ve firmě nebo organizaci. Vůbec nepřipomínají masové vrahy z našich představ. Ti lidé sice mají podobné povahové rysy, ale díky vzdělání a svému okolí jsou schopni proniknout do velkých firem, kde se jim pak dobře daří. Psychopat je někdo, kdo nemá svědomí. Ne proto, že není schopen pochopit rozdíl mezi dobrem a zlem. Je to tím, že jejich vnímání a myšlenky nejsou propojeny s emocemi. Vyznačují se nedostatkem empatie, nedostatkem starosti o jiné. Na lidi se dívají jako na předměty.

Had na radnici - Komunální psychopat

Had na radnici pracující pro korporátní psychopaty

Jde o poddruh "korporátního psychopata". Jeho jednání popisuji v e-knize: PRAVDA O VODĚ: FAKTA. Umí vystupovat, mnoha slovy neříct nic a vyhnout se odpovědi. Chápe systém nakládání s majetkem obcí. Umí manipulovat lidi,  aby prosadili jeho myšlenku jako svůj záměr. Na lidi se také dívá výhradně jako na předměty a majetek města je pro něj prostředkem k zbohatnutí, bez ohledu na lidi a dopady pro město. Velmi rád se nechá namotivovat, aby jednal ve prospěch Hada v obleku. Je schopen ročně schválit 90 miliónů zisku koncernu, i když městská společnost (např. vodárna) vytvoří zisk stěží 5 mil., a je mu jedno, že díky tomu přišel okres o dotace z EU.

S psychopaty a jejich jednáním mám osobní zkušenost

Za posledních 15 let jsem kvůli svým postojům k vodě, koncernům a naháněčům koncernů, zažil věci, které vydají na americký akční film. Bohužel reálně prožitý v České republice.

Zapálení auta, fyzické napadení, vyhrožování, anonymy, hanopisy, „zaručené“ PR články, sledování, dokonce i křivá obvinění a na to navázaná mediální kampaň a haterské praktiky. Vše, co mne zpochybňuje a co odvádí pozornost od toho, co říkám, dělám a dokládám. Vše, abych lidi a zastupitele neinformoval a voda, resp. zisky z ní mohly končit v rukou koncernů.

Můj příběhKOLEM PRAVDY O VODĚ

Ten, komu nevyhovují rozsudky a informovaní lidé organizuje a financuje psychopatické reakce

Komu nevyhovuje, že chci vodu v rukou samospráv/státu a dělám kroky k ukončení tunelů ve vodárnách přes soudy, informování lidí, politiků i vlád?

Vždyť jen ze zisku z vodného a stočného odteklo v roce 2016 v podobě dividend do zahraničí 2,1 miliard korun a já totonechci financovat a nechci aby to finacovaly mé děti a jejich děti. Nevidím jediný důvod tomuto novodobému kolonialismu ustupovat.

V demokratické společnosti má člověk právo se bránit a to, co se děje, lumpárna je a všichni na ni doplácíme. Proto jsem se obrátil na soudy a zpracoval projekt PRAVDA O VODĚ.

 • Děkuji za Vaši snahu o řešení problému, jehož závažnost si naši občané většinou neuvědomují nebo uvědomují příliš pozdě - v krizové situaci, Zdravím Vás.
  Ladislav Hinner
 • Děkuji Vám za Vaši odvahu i Váš čas a chuť upozorňovat na věci, na které my ostatní neměli nápad, ani sílu a ani jsme je nikde nehledali. Jen tupě nechápavě přikyvujeme...
  Věra Pilsová
 • "Jste hrdina !!! Myslím si že strategické suroviny a komodity by měl bez vyjímky kontrolovat stát, aby se nestal občan rukojmím nějakých obchodníků s deštem."
  Tomáš Coubal

Názor občanů na to, co dělám

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Jsem toho názoru, že posledních 20 let ve vodárenství v ČR s působením hadů v oblecích a Hadů na radnici je přímo spojeno.

Má za cíl

 1. Zastavit absurdní růst cen vody.
 2. Zajistit právo lidí na vodu v Ústavě ČR.
 3. Napravit systém, aby miliardy vybrané od lidí za vodu končily v obnově vodárenství a ne v zahraničí.
Nadační fondPRAVDA O VODĚ

Probíhá boj o vodu

Stát s vodou v rukou cizinců není suverénní

p. Koukolík o psychopatech v politice a ve společnosti