NA ZÁKLADĚ NAŠEHO BOJE O VODU POTVRDIL ÚSTAVNÍ SOUD PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ SOUDCŮ NEJVYŠŠÍHO SOUDU

V ČR máme obrovský problém s protiprávním jednáním "politiků", i soudců Nejvyššího soudu v Olomouci a v Praze

Průběh soudních řízení je důkazem, že část justice v ČR je léta nefunkční

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ se z důvodu dlouholeté soudní zvůle některých soudců Nejvyšších soudů nakonec musel dokonce několikrát obrátit na Ústavní soud ČR.

Někteří soudci se vědomě dopouští protiprávního jednání a hrají do karet cizincům. Umožňují tím léta pokračování protiprávně zavedeného systému, kdy na úkor občanů a vodáren profitují soukromé firmy.

Víc než 15 let trvání soudních sporů dokazuje, že justice ČR je pomalá, často nekompetentní a někdy se dopouští soudní zvůle a to i v kauzách, které se dotýkají života statisíců obyvatel a zásobování vodou miliónů občanů.

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ musel 5x dojít k Ústavnímu soudu ČR, který potvrdil oprávněnost jeho ústavních stížností a:

  • Dal mu zapravdu!
  • Potvrdil nekompetentní rozhodování nižších soudů!
  • Odhalil protiprávní jednání některých soudců Nejvyššího soudu!

Někteří soudci Nejvyššího soudu nerespektují ani závěry ústavních soudců.

1. NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU kauza Vak Kladno-Mělník

„Principu práva na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit, přičemž se musejí vypořádat s námitkami uplatněnými účastníky řízení, a to způsobem odpovídajícím míře jejich závažnosti.

Pakliže tak neučiní, založí tím nepřezkoumatelnost jimi vydaných rozhodnutí, a zpravidla tak i jejich protiústavnost.

Nejsou-li totiž zřejmé důvody toho kterého rozhodnutí, svědčí to o libovůli v soudním rozhodování, přičemž zásada právního státu libovůli v rozhodování orgánů veřejné moci zakazuje.“

3. NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU V kauzaze Vak Zlín

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Postavili jsme se protiprávní instalaci cizinců k čekým studním přes soudy. Soud nám dávají zapravdu. Bráníme se a prosazujeme:

Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo