ÚS NA ZÁKLADĚ NAŠICH STÍŽNOSTÍ VE VODÁRENSKÝCH KAUZÁCH OPAKOVANĚ POTVRDIL PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ SOUDCŮ NEJVYŠŠÍHO SOUDU

ÚS ČR POTVRDIL OPRÁVNĚNOST ÚSTAVNÍCH STÍŽNOSTÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ SOUDCŮ NEJVYŠŠÍHO SOUDU

V ČR máme obrovský problém nejen s protiprávním jednáním "politiků", ale i soudců Nejvyššího soudu v Olomouci a v Praze

Průběh soudních řízení je důkazem, že část justice v ČR je léta nefunkční.  Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ se z důvodu dlouholeté soudní zvůle některých soudců Nejvyšších soudů nakonec musel dokonce několikrát obrátit na Ústavní soud ČR.

Někteří soudci se vědomě a cíleně dopouští protiprávního jednání a hrají do karet cizincům, protože tím umožňují na léta pokračování protiprávně zavedeného stavu z kterého na úkor občanů a vodáren profitují soukromé firmy.

Víc než 15 let trvání soudních sporů dokazuje, že justice ČR je pomalá, často nekompetentní a někdy dokonce sama jedná protiprávně anebo se dopouští soudní zvůle.

To se děje i v tak zásadních kauzách, které se dotýkají života statisíců obyvatel a zásobování vodou miliónů občanů.

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ musel 5x dojít až k Ústavnímu soudu ČR, který potvrdil oprávněnost ústavních stížností a protiprávní jednání soudů:

  • Dal mu zapravdu!
  • Potvrdil nekompetentní rozhodování nižších soudů!
  • Odhalil protiprávní jednání některých soudců Nejvyššího soudu!

Někteří soudci Nejvyššího soudu dokonce nerespektují ani závěr ústavních soudců. V tom případě Česká republika není demokratický stát.

1. NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU kauza Vak Kladno-Mělník

„Principu práva na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit, přičemž se musejí vypořádat s námitkami uplatněnými účastníky řízení, a to způsobem odpovídajícím míře jejich závažnosti.

Pakliže tak neučiní, založí tím nepřezkoumatelnost jimi vydaných rozhodnutí, a zpravidla tak i jejich protiústavnost.

Nejsou-li totiž zřejmé důvody toho kterého rozhodnutí, svědčí to o libovůli v soudním rozhodování, přičemž zásada právního státu libovůli v rozhodování orgánů veřejné moci zakazuje.“

3. NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU V kauzaze Vak Zlín

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo