ÚSTAVNÍ SOUD NÁM DAL OPAKOVANĚ ZA PRAVDU O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ SOUDCŮ V KAUZÁCH TUNELOVÁNÍ VODÁREN

V ČR máme obrovský problém s protiprávním jednáním "politiků", i soudců Nejvyššího soudu v Olomouci a v Praze

„Principu práva na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit, přičemž se musejí vypořádat s námitkami uplatněnými účastníky řízení, a to způsobem odpovídajícím míře jejich závažnosti.

Pakliže tak neučiní, založí tím nepřezkoumatelnost jimi vydaných rozhodnutí, a zpravidla tak i jejich protiústavnost.

Nejsou-li totiž zřejmé důvody toho kterého rozhodnutí, svědčí to o libovůli v soudním rozhodování, přičemž zásada právního státu libovůli v rozhodování orgánů veřejné moci zakazuje.“

Někteří soudci Nejvyššího soudu nerespektují ani závěry ústavních soudců.

1. NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU kauza Vak Kladno-Mělník

Průběh soudních řízení je důkazem, že část justice v ČR je léta nefunkční

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ se z důvodu dlouholeté soudní zvůle některých soudců Nejvyšších soudů nakonec musel dokonce několikrát obrátit na Ústavní soud ČR.

Někteří soudci se vědomě dopouští protiprávního jednání a hrají do karet cizincům. Umožňují tím léta pokračování protiprávně zavedeného systému, kdy na úkor občanů a vodáren profitují soukromé firmy.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Víc než 15 let trvání soudních sporů dokazuje, že justice ČR je pomalá, často nekompetentní a někdy se dopouští soudní zvůle a to i v kauzách, které se dotýkají života statisíců obyvatel a zásobování vodou miliónů občanů.

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ musel 5x dojít k Ústavnímu soudu ČR, který potvrdil oprávněnost jeho ústavních stížností a:

  • Dal mu zapravdu!
  • Potvrdil nekompetentní rozhodování nižších soudů!
  • Odhalil protiprávní jednání některých soudců Nejvyššího soudu!

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Naše informace pomáhají lidem i politikům

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬