V ČR proběhl kolem vody a městských vodáren obrovský komplot realizovaný na úkor občanů, měst a státu

Výsledek mé 16 let trvající i právní obrany vodárny Zlín je toho důkazem

Postavil jsem se přes soudy neskutečným darebákům, bez ohledu na to, že mají moc i peníze

Soudci potvrdili, že vytunelování Vaku Zlín bylo mimořádně nemravné a protiprávní.

Po 15 letech mého boje s darebáky ve vedení Vak Zlín a města Zlín, soudci mé názory potvrdili. Potvrdili, že k ovládnutí monopolu vody koncernem, tj. k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je organizovaným komplotem jenž obešel zákony ČR a stanovy vodárny ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.

Potvrdily rovněž brutální kolaboraci "politiků" města Zlín - Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno.

Pravomocný rozsudeksoudci mi dávají zapravdu

Financování obrany vody, lidí, vodárny a měst

Prioritou hospodaření s vodou musí být přístup lidí k pitné vodě, právo lidí na hygienu, ochrana životního prostředí, obnova a rozvoj infrastruktury a rozumná cena vody a ne miliardy na účtech soukromých firem v cizině.

Bez žalob nelze vrátit vodu do rukou měst

Náklady na obranu vody a vodárny jsem do roku 2017 hradil 15 let téměř výhradně sám. Díky zkušenostem jsem si řadu právních kroků dělal sám, právníci mi "jen" pomáhali. Mé náklady na ukončení tunelu vodárny Zlín se od roku 2002 vyšplhaly na:

3.286.000,- Kč

"Vedení" Vak Zlín utratilo za pokus zamaskovat kolaboraci politiků a za spoluúčast na tunelu a jednání k zachování toku zisků z vody do ciziny:

50.000.000,- Kč

Pravda poráží ležje to boj, ale jde to

Takto hanebně je nastaven systém ve Zlíně, Olomouci a v Prostějově

pro zvětšení klikněte ZDE

Právní obrana občanů, vodáren, poskytování srovnání, záměrně utajovaných dat a nedostupných informací a pomoc rozumným politiků vrátit vodu do rukou měst. To jsou hlavní činnosti Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE JI

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Data a informace z www.pravdaovode.cz pomáhají lidem i zastupitelům

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

 • Bc.Michal Špendlík Bc.Michal Špendlík starosta Želechovice nad Dřevnicí a zastupitel Zlínského kraje

  Pana Ing. Radka Novotného jsem poznal na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v roce 2009. Velmi rychle jsem pochopil, že právě on hájí zájmy obyvatel Zlínska, a to paradoxně i proti vůli mnoha zástupců měst a obcí, kteří to vlastně mají v popisu práce!?

  Nejzajímavější část informací od něj byly ty, jež se věnují srovnání cen za vodné a stočné s jinými vodárnami v okolí, které stále kontrolují města a obce. Velmi důležité informace, se týkaly také probíhajících soudních sporů mezi akcionáři a vedením "privatizovaného" VaK Zlín.

 • Dr. Michal Pecka Dr. Michal Pecka

  „Chci poděkovat za zaslání knihy i možnost seznámit se podrobněji s názory ing. Novotného, kterého jsem viděl i v Debatním klubu internetové TV. Jeho kniha "Kde končí Vše peníze za vodu?" je stručná, ale zajímavá a ilustruje problematiku na srozumitelných faktech.“

Názor na to, zda kolaborace pokračuje si udělejte vlastní

Vedení Vaku Zlín a Zlína místo obrany vody a zájmu lidí, chodí s vedením Veolie vypouštět "kapříky"

Boj za zájmy lidí se nekonádokončit proces vrácení vody do rukou státu

Přehled soudů a závěry soudů dokládající protiprávní jednání ve Zlíně

Pro zvětšení klikněte na obrázek 

Protiprávní jednání anti-politiků a vedení vodárny v zájmu cizinců probíhá kontinuálně od roku 2002

Jednání Hadů na radnici a vedení Vaku Zlín umožnilo, aby soukromé subjekty protiprávně ovládly Vak Zlín a připravily jeho "pohřeb", který proběhl 30.4.2004. Stejní lidé, se pokoušejí vše "legalizovat". Proto jsem se obrátit na soud, který jednání darebáků popsal takto:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné.

Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. ... Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ."

Bez žalob nelze dosáhnout rozsudků,
které vodu vrátí městům.

Veřejný názor soudcea 15 let mé obrany vody a městských vodáren přes soudy ve 20 odrážkách