15 let mé právní obrany městské vodárny Zlín

2002-2017

Postavil jsem se neskutečným darebákům, kteří mají moc i peníze

Díky mým žalobám soudci potvrdili, že proces vytunelování Vaku Zlín byl mimořádně nemravný a nezákonný. Náklady na obranu vody a vodárny hradím z vlastní kapsy a z toho, co mi pomohou lidé. Díky zkušenostem si řadu právních dělám sám, právníci mi "jen" pomáhají. Náklady na právníky a soudy na ukončení tunelu vodárny Zlín se za 16 let vyšplhaly na:

3.286.000,- Kč

"Vedení" Vak Zlín proti tomu utratilo za pokus zamaskovat své dlouholeté protiprávní a nemravné jednání a zachování vody v rukou cizinců:

50.000.000,- Kč

V ČR probíhá obrovský komplot na úkor občanů a kauza Zlín je toho ukázkový příklad

Prioritou hospodaření s vodou musí být přístup lidí k pitné vodě, právo lidí na hygienu, ochrana životního prostředí, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury a rozumná cena vody a ne miliardy v cizině na účtech soukromých firem.

Cena vody může být až o 30-40% nižší, jak toho dosáhnout?

Jak platit méně? Cena vody obsahuje ziskovou marži koncernů, která je až 40 %. Tyto peníze by mohly skončit v obnově infrastruktury nebo by cena vody mohla výrazně klesnout, protože by zisky nekončily v zahraničí. Toho lze dosáhnout navrácením vody do rukou měst / státu.

Bez žalob nelze dosáhnout rozsudků,
které levotu odhalí a vodu vrátí městům.
Zde můžete pomoct:

Pravda poráží ležje to boj, ale jde to

Vedení Vaku Zlín a Zlína přes rozsudky, místo obrany vody a zájmu lidí, chodí s vedením Veolie vypouštět "kapříky"

Boj za zájmy lidí se nekonádokončit proces vrácení vody do rukou státu

Voda je dar a s darem se nekšeftuje

Souhlasíte?

Pak se přidejte k požadavku toto respektovat

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme správu vody v rukou měst/státu

Petici již podepsalo

4533 občanů

Protiprávní jednání anti-politiků a vedení vodárny v zájmu cizinců probíhá kontinuálně od roku 2002

Vytunelování městské vodárny probíhalo po etapách. V roce 2002 proběhl první neúspěšný pokus. V zákulisí již běžela záložní varianta a v roce 2004 byl tunel realizován. Soud nemravnost a neplatnost tohoto jednání potvrdil poprvé v roce 2010 a v roce 2016 pravomocně!

Jednání Hadů na radnici a vedení Vaku Zlín, které umožnily, aby  soukromé subjekty protiprávně ovládly Vak Zlín a připravili jeho "pohřeb". je neomluvitelné. Pohřeb Vaku proběhl 30.4.2004. Stejní lidé, se pokoušeli následně vše "legalizovat". Předkládli akcionářům k schválení - účetní závěrku vytunelované vodárny. Což jsem odmítl schválit  a obrátit jsem se na soud, který jednání darebáků popsal takto:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné.

Bez žalob nelze dosáhnout rozsudků,
které vodu vrátí městům.

Veřejný názor soudcea 15 let mé obrany vody a městských vodáren přes soudy ve 20 odrážkách

Přehled a závěry soudů dokládající protiprávní jednání ve Zlíně

Pro zvětšení klikněte na obrázek 

Není důvod se nechat okrádat,
proto vodu bráním přes soudy

Pokud chápete důležitost vody a chápete, že bez žalob nelze dosáhnout rozsudků, které tuneláře odhalí a vodu se vrátí městům, pak mi můžete pomoct:

Usnesení soudů 2004Nikdy nebyl dán souhlas uzavřít smlouvy s Veolií

Nemravné a protiprávní jednání vedení vodárny a města Zlín potvrdil také soud

Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. ... Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ."

Můj příběh

Co dělám, jaké mám výsledky a cíle?

Probíhá boj o vodu a o to, zda ČR bude suverénní stát nebo kolonií cizinců

Můj příběh

Co mně říkají rozumní politici?

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM NÁŠ BOJ ZA VODU SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo