Pravda o vodě Vodárny Zisky z vody

Trojské koně: Kolik “politiků” předalo zisky z vody koncernům?

Kolik politiků a kdo vlastně dostal zisky z vody a hospodaření s ní do rukou cizinců?

Ujišťuji vás, že za tím, že hospodaření s vodou je v rukou cizincům ve více než 1/2 České republiky není horda místních politiků. Jednak by je koncernoví naháněči nezaplatili a především mezi politiky jsou rozumní a slušní lidé, kteří by pro podobné motivace neměli pochopení a naháněčům by hrozilo prozrazení, vyšetřování a tresty. Dle mé 15 leté zkušenosti za celým procesem stálo ve skutečnost max. 3 až 5 něčím a někým motivovaných místních „politiků“, kteří začali skrytě jednat v zájmu koncernů.

Naháněči koncernů pracovali max. s 3-5 místními politiky z 2-3 velkých měst, kteří nejčastěji seděli na radnici statutárního města a současně ve vedení městské vodárny. Těm jejich kolegové v zastupitelstvech věřili a brali je jako vodárenské autority, právě protože seděli, jak ve vedení měst, tak ve vedení městské vodárny. Kdo jiný než tito lidé měl informace, na základě kterých mohli zastupitelé o vodě a vodárně rozhodovat?

Zastupitelé ovšem nevěděli o tom, že tito „lídři“ jsou v roli Trojských koňů.  Nevěděli, že cílem jejich jednání bylo dostat do tohoto monopolního postavení zahraniční koncern a to nejlépe za podmínek, kdy městům zůstanou trubky (tudíž do nich budou muset dál investovat) a koncern ovládne veškeré peněžní toky z vody a především legislativou garantované právo inkasovat zisk z vodného a stočného.

 

dovedete si představit

Z pohledu koncernů byl údajný příchod „strategických investorů“ vymyšlen geniálně

provozní modelDošlo k oddělení neoddělitelného – nákladů od zisku, resp. studny od prodeje vody. Náklady na vykopání studny zůstaly na obcích a jejich vodárnách a peněžní toky a zisky z vody přešly do rukou koncernů.

 1. To nejdražší a nezbytné k prodeji vody – vodárenskou infrastrukturu – financuje dál veřejný sektor z rozpočtů měst a lidé v ceně vody.
 2. Občané si myslí, že to, co za vodu zaplatí, to skončí v obnově trubek. Vždyť přece vše mají v rukou městské vodárny a starostové. Existuje obrovská iluze, že tito starostové vše kontrolují, řídí a nastavují tak, aby tekla čistá voda.
 3. OMYL! Není to pravda.
 4. Dokonce to bylo vymyšleno tak, že pokud fígl s oddělením zisků od nákladů neprokoukne Evropská komise, pak koncern bude realizovat zisky z investic do trubek (přes dotace), budou skončit v soukromých rukou. Dokonalé, koncerny si sáhnou i na profit z dotací.

„Lidé“ na radnicích skrytě pracující  pro koncerny nebo různé naháněče koncernů, zmanipulovali nejprve zastupitele 2-3 velkých měst. Když tato města souhlasila s tím, že voda přejde do rukou koncernu, pak již bylo snadné přesvědčit, namotivovat nebo zlomit starosty malých měst a obcí. Naslibovali jim často hory doly:

 • zvýšení základního kapitálu vodárny investorem
 • příchod strategického investora, který vše zafinancuje
 • dotace z EU
 • inflační růst cen
 • investování cizinců místo obcí
 • přednostní investování v obcích
 • starostům místa v orgánech vodárny
 • a další …

Informovaní věděli, že sliby jsou falešné

Informované věděli, že to nebude splněno, protože znali obsah smluv s koncernem a realitu v jiných regionech, kde obdobné smlouvy uzavřeli. To, aby tyto informace měli, znali realitu a nemohli následně lživě tvrdit, že byli o(H)loupeni, jsem zajistil. Vždy jsem zastupitelům měst a obcí, kde se snahy o(H)loupit zastupitele objevily,  poslal rozbor toho a důkaz, jaké skutečné dopady uzavření smluv nese:

 1. Ceny vody vlastně nikdy nekopíruje inflační růst roste vysoko na dní.
 2. Zisky z vody končí v rukou koncernů,
 3. Regiony přichází po uzavření smluv o dotace z EU.

„Smlouvy“  tvořily často „právníci“, kteří věděli, že nic z toho, co se zastupitelům slibuje, ve smlouvách není vymahatelně zaneseno ani garantováno. Dokonce znali i negativní výsledky vodáren, kde koncerny již působily. Když města s největším podílem ve vodárně šla naháněčům koncernů na ruku, pak se do „přesvědčování“ menších obcí zapojilo dokonce i vedení vodárny (to poté přešlo do pozice zaměstnanců koncernu) a někdy i samotný koncern. To, že se s hospodařením s vodou na koncern bezúplatně vyvádí i právo inkasovat zisky z vody, to samozřejmě Hadi na radnicích zastupitelům neřekli ani nezdůrazňovali.

Názor z Francie

pariz-investice -cena vody

Tam, kde byl odpor obcí proti předání vody koncernům větší, přišly na řadu korupční praktiky, zastrašování, kšeftování s pozicemi na kandidátkách stran apod.  Naslibovali obcím např. přednostní investice a jejich provedení a financování podmínili hlasováním starostů pro smlouvy mezi vodárnou a koncernem. Zastupitelé často vůbec nevěděli, že slíbené investice – úplaty za hlasování PRO smlouvy s koncernem –  zaplatí  v ceně vody lidé, protože koncern a vedení vodárny, tyto např. k hlasování motivující „investice“ zahrne lidem do ceny vodného a stočného.

Formální valné hromady vodáren a předem koupené hlasování vybraných měst a obcí

prifit koncernu a vodárnyValná hromada, na které se schvalovaly pochybné smlouvy mezi vodárnou a koncernem, byla již jen formalitou. Zmanipulovaní, finančně motivovaní nebo podvedení starostové vše odsouhlasili často za symbolickou či hanebnou cenu.

Pokud se na valné hromadě někdo trval na doložení toho, co vedení vodárny tvrdí zastupitelům, starostům a  akcionářům a požadoval doložit a vysvětlit, kde jsou ve smlouvách ošetřeny veřejně dávané sliby, pak představenstvo vodárny začalo mlžit, zapírat nebo předkládalo lživé materiály. Případně odmítlo odpovědět.

Příkladem je společnost Vodovody a kanalizace Zlín, kdy koncern zaplatil za ovládnutí monopolu vody na 30 let vodárně Zlín pouhých 83 mil. Kč. Je to částka, kterou inkasuje řadu let za jeden rok v zisku z vodného a stočného.

Nemravnost a protiprávnost

O nemravnosti a protiprávnosti tohoto jednání svědčí již nejen názor můj, ale i stanoviska a rozhodnutí soudců, kteří mé závěry potvrdili a navíc podobné praktiky prohlásili za nezákonné a neplatné. Právě proto jsem se na soudy obrátil.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku).  Názor soudce Krajského soudu v Brně

Pravomocný názor soudců Vrchního soudu v Olomouci:

vs - provozní model protprávně

Usnesení ZDARMA  ZDE

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Pomáhá lidem ušetřit 2.000-3.000 Kč/rok. V Přerově, Kroměříži, Pardubicích … nás poslechli nebo nám dali za pravdu soudci a správa vody zůstala v rukou měst. Proto zde lidé platí za vodu léta méně než ve Zlíně, Hradci či v Kladně, kde prodává vodu fr. Veolia a lidé přichází o nemalé peníze.

Prosazuje:

Odpovědnost politiků za tunelování vodáren. Vrácení priorit lidí do správy vody.
Odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v
Ústavě ČR

Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit problém, odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀. I moře se skládá z kapek💧. Děkujeme

 

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow