VODÁRENSKÝ PROFIL MARKA HILŠERA ZA MHS

CO UDĚLAL / NEUDĚLAL PRO VRÁCENÍ ZÁJMŮ OBČANŮ DO SPRÁVY VODY V ČR?

OTÁZKY ODPOVĚDI
Podpořil realizaci těchto principů ve správě vody? NE
     1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby. NE
     2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu. NE
     3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk. NE
     4. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace. NE
     5. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy. NE
     6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů. NE
     7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu. NE
     8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva) NE
     9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy. NE
     10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren. NE
Dostal důkazy a rozsudky o tom, co páchají politici a korporace kolem vody a vodáren? ANO
Pomohl vrátit do správy vody zájmy a priority občanů? NE
Hlasoval PRO - PROTI ukončení působení korporací ve správě vody nebo se ZDRŽEL? ZDRŽEL SE
Reagoval po dobu mandátu na informace a důkazy o vodě doručované nadací pravda o vodě? NE
    a) Na Rozbor ústavní pasti návrhu zákona o vodě? NE
    b) Na důkazy - 1. díl publikace VODA JE ŽIVOT? NE
    c) Na důkazy zaslané nadací v roce 2023 dokládající, oprávněnost požadavků petice na nápravu? NE
    d) Doložil vlastní důkazy, na základě kterých SE ZDRŽEL hlasování o nápravě? NE
Požádal za dobu svého mandátu o schůzku k vodě k petici? NE
CO DOSTAL A JAK JEDNAL?  www.pravdaovode.cz/hilser-ano-ne  ZDE

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ A NEPODPOŘIL:

Podnět k vyšetření protiprávního ovládnutí prodeje naší vody cizími korporacemi a zacyklení peněz občanů ve vodárenství.

NEZNALOST PROBLÉMATIKY VODÁRENSTVÍ ELIMINUJEME U POLITIKŮ PRŮBĚŽNĚ LÉTA

Od roku 2018 od nás obdrželi nejen informace, důkazy a rozsudky, ale i žádosti o stanovisko a o pomoc.

P. HILŠER NA ZASLANÉ DŮKAZY NEREAGOVAL.

SENÁTORŮM JE DŮVODNOST PETICE, RESP. POŽADAVKŮ NÁPRAVY, OPAKOVANĚ DOKLÁDÁNA I ROZSUDKY A STANOVISKY STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

SENÁTOŘI 28.4.21. OBDRŽELI CCA 100 STRAN PUBLIKACI. ODKAZOVALA NA DALŠÍCH CCA 500 STRAN DŮKAZŮ O KUPČENÍ S VODOU.

Materiál připravovalo 10 lidí 4 měsíce. Jde o 1. část toho, co se páchá 20 let ve vodárenství a co politická mafie pracující pro koncerny kryje a neřeší.

REAKCE P. HILŠERA? ŽÁDNÁ!

15 DNŮ POTÉ, CO PUBLIKACI DOSTALI, SVOLALI VÝBOR K UKONČEÍ ŠETŘENÍ PETICE. NA NĚM V ROZPORU S DORUČENÝMI DŮKAZY TVRDILI, ŽE VŠE CO PETICE POŽADUJE, JE PRÝ VYŘEŠENO NEBO SE ŘEŠÍ.

Cca 2 měsíce poté, co většina senátorů odhlasovala, že voda je prý vyřešena, nám Vrchní soud i zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze dali za pravdu v kauze protiprávní instalace koncernu k vodě v Kladně.

Proto bráníme vodu dál, dál sbíráme podpisy a zveřejňujeme, jak politici jednají.

Lidé, kteří ví KDO JE KDO, již začali v roce 2021 senát čistit. Další příležitost budou mít v roce 2024. 🙂

Počet lidí, kteří požadují nápravu, stále roste a tím roste tlak na politiky, aby zjednali nápravu.  Koncem roku 2023 požaduje řešit vodu již 62.000 občanů podepsaných pod peticí VODA JE ŽIVOT.

CHCI PODEPSAT PETICI

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA KORPORACE U NAŠICH STUDNÍ, KDO SE NECHAL PODVÉST NEBO ZKORUMPOVAT?

POLITICI Z KDU, ODS A ČSSD

PETICE POŽADUJE VYŠETŘIT, JAK SE MILIARDY Z VODY DOSTALY DO RUKOU KONCERNŮ?

Kdo se na tom podíle? Politici ODS, ČSSD A KDU. Mají zájem to vyšetřit? Ne. Za koho kandidoval p. Vystrčil, p. Němcová, p. Drahoš, p. Němcová. p. Vítková  a většina z těch, kteří hlasovali PROTI petici? Za ODS a KDU.

Kolik dávali v kufříku, aby politik prodal "vodu"? 5 a poté 10 mil. Kč.

OPRÁVNĚNOST POŽADAVKŮ NÁPRAVY A PETICE, VYSVĚLILI ZÁSTUPCI PETICE NA PLÉNU SENÁTU 1.7.2021

ekonomem R. Novotným, zástupcem 31.000 petentů

předseda představenstva městské vodárny Přerov

NEPRAVDIVOST TVRZENÍ SENÁTORKY VÍTKOVÉ Z KDU, ŽE PETICE JE NEDŮVODNÁ, POTVRDIL I SENÁTOR GOLÁŇ Z ODS, KTERÝ PETICI PODEPSAL

.. musím říct, že ze všech vystoupení předešlých tady zaznělo, že to není žádný problém. Já se touto problematikou zabývám více než 5 let a je to velký problém. Mám k tomu množství posudků, rozsudků soudů, nález Ústavního soudu a ekonomické rozbory. Máme problém ve Zlínském kraji, na kterém budu demonstrovat, jakým způsobem se vodárenství vyvíjelo po roce 2000. Tento model, který vás asi překvapí, je aplikován i v Prostějově, Olomouci a dalších krajích ČR nebo spíš českého regionu. - Tomáš Goláň

P. HILŠER - KANDIDÁT NA PREZIDENTA ČR

p. Fischer kandidoval i na prezidenta informovali jsme i ostatní kandidáty

INFORMACE KANDIDÁTŮM NA PREZIDENTA

VĚŘÍTE SOUDCŮM NEBO SENÁTORŮM?

Petiční výbor senátu:

Vše je vyřešeno, požadavek nápravy je nedůvodný.

Soudce k vodárenství v ČR:

Veškerá faktická moc je v rukou koncernů.

V ROCE 2023 ZÁSTUPCE PETICE ZASLAL SENÁTORŮM DALŠÍ DŮKAZY A NOVÝ ROZSUDEK. POTVRZUJÍ, ŽE PETICE JE DŮVODNÁ.

"Protože máme v rukou další rozsudky (př. z října 2021 a srpna 2023), které potvrzují, co léta tvrdíme, tak vás opět veřejně informujeme a zasíláme vám je a znovu i důkazy k tomu, co se páchá. Dokazují, že senátoři byli při rozhodování o petici 1.7.2021 podvedeni. Dokazují, že všichni, kteří vám tvrdili, že to, co požaduje řešit petice VODA JE ŽIVOT je vyřešeno nebo se řeší, vám lhali, stejně jako ti, kteří prosazení dodržování zákonu vám presentovali jako snahu něco znárodnit." - R. Novotný

REAKCE P. HILŠERA? ŽÁDNÁ!

JAK O NÁPRAVĚ VE VODÁRENSTVÍ HLASOVALI VŠICHNI SENÁTOŘI?

 p. Vítková z KDU předložila senátorům návrh odmítnout požadavky nápravy  petice - prý je nedůvodná, protože vše co požaduje je již vyřešeno. Pro tento její návrh   hlasovalo 51 senátorů převážně ze stran odpovědných za tunely vodáren  - ODS - KDU - STAN - TOP 09, ale např. i Zelení!

www.pravdaovode.cz/pustme-politiky-k-vode

Zpracováno a zveřejněno nadačním fondem Pravda o vodě, díky podpoře občanů. Profily 27 senátorů, kteří obhajovali mandát v roce 2022 jsou ZDE.  Přehled o hlasování všech senátorů si stáhněte níže.

STÁHNOUT ZDARMA hlasování všech senátorů

JAK O "VODĚ" HLASOVAL VÁŠ SENÁTOR, KTERÝ V ROCE 2024 OBHAJUJE MANDÁT?

Za cca rok rozhodnete, koho z nich v senátu chcete a koho ne.

číslo obvodu sídelní město senátor hlasoval o petici vodárenský profil
8 Rokycany Pavel Karpíšek (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/karpisek-ano-ne/
11 Domažlice Vladislav Vilímec (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/vilimec-ano-ne/
14 České Budějovice Ladislav Faktor (BEZPP) PROTI https://pravdaovode.cz/faktor-ano-ne/
17 Praha 12 Pavel Fischer (BEZPP) PROTI https://pravdaovode.cz/fischer-ano-ne/
32 Teplice Bc. Hynek Hanza (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/hanza-ano-ne/
38 Mladá Boleslav Raduan Nwelati (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/newelit-ano-ne/
53 Třebíč Hana Žáková za STAN PROTI https://pravdaovode.cz/zakova-ano-ne/
56 Břeclav Rostislav Koštial (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/kostial-ano-ne/
62 Prostějov Jitka Chalánková (BEZPP) PROTI https://pravdaovode.cz/chalankova-ano-ne/
68 Opava Herbert Pavera (TOP 09) PROTI https://pravdaovode.cz/pavera-ano-ne/
2 Sokolov Miroslav Balatka (STAN) PROTI https://pravdaovode.cz/balatka-ano-ne/
5 Chomutov Přemysl Rabas (ZELENÍ) PROTI - PROTI https://pravdaovode.cz/rabas-ano-ne/
29 Litoměřice Ladislav Chlupáč (ODS) PROTI - PROTI https://pravdaovode.cz/chlupac-ano-ne/
44 Chrudim Jan Tecl (ODS) PROTI - ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/tecl-ano-ne/
20 Praha 4 Jiří Drahoš za KDU/STAN PROTI - NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/drahos-ano-ne/
23 Praha 8 Lukáš Wagenknecht za Piráty ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/wagenknecht-ano-ne/
26 Praha 2 Marek Hilšer (MHS) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/hilser-ano-ne/
50 Svitavy Michal Kortyš (ODS) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/kortys-ano-ne/
74 Karviná Petr Vícha (ČSSD) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/vicha-ano-ne/
80 Zlín Patrik Kunčar (KDU-ČSL) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/kuncar-ano-ne/
47 Náchod Martin Červíček (ODS) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/cervicek-ano-ne/
35 Jablonec n. Nisou Jaroslav Zeman (ODS) NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/zeman-ano-ne/
41 Benešov Zdeněk Hraba za STAN NEPŘITOMEN https://pravdaovode.cz/hraba-ano-ne/
59 Brno-město Mikuláš Bek za STAN a ODS NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/bek-ano-ne/
71 Ostrava-město Leopold Sulovský (Ostravak) NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/sulovsky-ano-ne/
77 Vsetín Jiří Čunek (KDU-ČSL) NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/cunek-ano-ne/
65 Šumperk Miroslav Adámek za ANO PRO https://pravdaovode.cz/adamek-ano-ne/

KDU MAŘÍ NÁPRAVU A UDRŽUJE TUNELY VODÁREN V CHODU? PROČ?

JE S ODS A KDU SPOLUODPOVĚDNÁ ZA TUNELY MĚSTSKÝCH VODÁREN

Tyto strany nechtějí, aby se to vyšetřilo a zastavilo. Hrozí, že se odhalí, že jsou spolupachatelé rozsáhlé organizované protiprávní činnosti.

 

NYNÍ VÍTE, JAK POLITICI O VODĚ JEDNAJÍ. DÁVÁ-LI VÁM SMYSL, ABY SE TO DOZVĚDĚLO PŘED VOLBAMI CO NEJVÍCE OBČANŮ, PAK JEJICH INFORMOVÁNÍ PODPOŘTE.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬