Kdo je odpovědný za to, že v Ostravě prodává vodu lidem koncern? Výroční zprávy.

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., OVAK a francouzský koncern SUEZ

Zajímavý názor na to, jak se k naší vodě dostali cizinci

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

*„Před cca 10 lety jsem vyprovodil ze své kanceláře coby tehdejší starosta města Vsetín několik zájemců i z jejich "zajímavými" nabídkami na odkup akcií Vak Vsetín a.s. Jako zástupce největšího akcionáře jsem poté prosadil změnu stanov tak, aby prodej akcií municipalit mohl být realizován až po povinné nabídce ostatním akcionářům-municipalitám. Dnes vidím, že jsem vývoj odhadl dobře...“ Jiří Čunek (KDU)

Vodu, vodárnu, prodej vody i cenu vody určuje v Ostravě fr. koncern Suez, který inkasuje i většinu zisků z prodeje vody

Prodejce vody, který prodává vodu přes infrastrukturu pronajatou od města Ostravy. Je pod kontrolou fr. koncernu SUEZ, který má ve společnosti majoritní pozici od roku 1996. Je řízena českými vodárenskými odborníky, kteří pracují pro fr. koncern SUEZ, který je majoritním vlastníkem společnosti.

O ceně V/S tak rozhoduje koncern a minoritně město. Cena vody obsahuje ziskovou marži prodejce vody, ta je z velké části vyplácená v dividendách. Město Ostrava má pouze 28% ve společnosti. Ze zisku tvořeného inkasem plateb za vodné a stočné vyplácí dividendy, které jsou rozdělovány mezi fr. koncern SUEZ, Statutární město Ostravu a 1 fyzickou osobu.

1)  Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje ve městě Ostrava společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971. Společnost OVAK a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. dubna 1992. Den vzniku společnosti je datován na 1. květen 1992. Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky.

2) Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v Ostravě.

3) V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 131 904 000,- Kč, když dne 28.12.1995 valná hromada rozhodla o snížení základního jmění z částky 1.250.811.000,- Kč na hodnotu 131.904.000,-Kč. Snížení základního jmění společnosti bude provedeno vzetím 1 118.907 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč z oběhu s tím, že tyto akcie budou společností vykoupeny za cenu 0,10 Kč za 1 kus akcie.

4) Více než 50% podíl ve společnosti OVAK a.s. vlastní fr. koncern SUEZ již do roku 1996. Necelou 1/3 akcií vlastní Statutární město Ostrava a 12% společnosti má dlouhodobě v držení fyz. osoba.

Přehled držitelů akcií na jméno s více než 5 % akcií v roce 2014.

Akcionář Podíl
SUEZ ENVIRONNEMENT 50,13 %
Statutární město Ostrava 28,55 %
RNDr. Lubomír Habrnál 12,05 %
Ostatní 9,27 %

Provozní model, resp. provozní smlouvy mezi městem a koncernem znamená, že investovat musí dál vlastník - město, ale zisky a peněžní toky z vody ovládá koncern.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1994

Konkrétní informace

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů závadná voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?

 

Společnost OVAK i prodej vody v Ostravě je v rukou fr. koncernu Suez 50,13 %. Město Ostrava má ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. pouhých 28,55 %. Společnost OVAK, nevlastní vodárenskou infrastrukturu, ale pronajímá si ji od statutárního města Ostrava a na ní prodává vodu lidem.

  • O vodárně z pohledu vlastnického a akcionářského
  • O vodárně a koncernu a o prioritách, které prosazují
  • O tom, zda vodárna čerpá nebo nečerpá dotace z EU
  • O vodárně a koncernu, o infrastruktuře a provozování
  • O vodárně a koncernu - ekonomika a investice

Výroční zprávy OVAK ke stažení

Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

Ostravské vodárny a kanalizace - Výroční zprávy 3

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Vlastník společnosti
fr. koncern SUEZ 50% a město Ostrava jen 28%
fr. koncern SUEZ 50% a město Ostrava jen 28%
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1997
V roce 1997 samotný OVAK koupil od FNM AKCIE OVAKU za 0,1 K/akcii a snížil o tyto akcie základní kapitál společnosti
Díky tomu se fr. koncern SUEZ stal ovládající osobou společnosti OVAK a město Ostrava mělo již jen 28% podíl
1996
FOND NÁRODNÍHO MAJETKU MĚL V ROCE 1996 V DRŽENÍ 89,55% AKCIÍ OVAKU
"Fond národního majetku" by měl být přejměnován na Fond zahraničních koncernů a jejich zisků
1996
VZ . . .
UZ . . .
1995
VZ . . .
UZ . . .
1994
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

DÁVÁ VÁM SMYSLINFORMOVAT LIDI O TOM CO SE DĚJE A POŽADOVAT NÁPRAVU? PAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

  • Svatopluk Kvaizar, bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

    „Pane Novotný! Děkuji především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chválabohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji“

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo