NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ZE DNE 10.10.2017 V KAUZE VAK KLADNO-MĚLNÍK
USNESENÍM NEJVYŠŠÍHO SOUDU ZE DNE 22.9.2015 BYLO PORUŠENO ZÁKLADNÍ PRÁVO NA SOUDNÍ OCHRANU DLE LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Nález ústavních soudců v kauze Vodárny Kladno-Mělník

"Ústavní soud i nyní - shodně se svými předchozími nálezy - úvádí, že ve věci nejde pouze o zákonná práva stěžovatele jako akcionáře VKM, ale též o jeho ústavní právo vlastnit majetek podle č.11 odst. 1 Listiny, související s povinností státu poskytnout menšinovým akcionářům náležitou ochranu, a to především před zneužitím postavení většinového akcionáře."

ZDARMA ke stažení