CO JE TO VODNÉ A STOČNÉ? CO PLATÍME V CENĚ VODY? Z ČEHO SE SKLÁDÁ CENA VODY?

O ceně vody rozhoduje ten, kdo ovládá prodej vody a peněžní toky z vody. Koncerny to ví, proto se i nekalými prostředky snaží prodej vody ovládnout. To se jim daří, jen pokud se část "poblitiků" zaprodá a začne pro koncerny pracovat v roli Trojských koňů. Soudy nám potvrzují, že přitom porušují  a obchází zákony. Právě tak se mnohdy cizinci dostali k našim studnám a poté dle, svých zájmů a priorit, rozhodují o vodě, její ceně a jejím zdražení.

Vy jdete po krku firmám, které ovládly zisky ... Špatně, kolaborujícím politikům.

Politik v roli Trojského koně

Cena vody se uvádí za 1 metr krychlový (tj. 1.000 litrů). Používá se i označení 1 kubík nebo m3. Celková cena vody se skládá z vodného a stočného.

Celková cena vody se skládá z vodného a stočného. Cena vody se uvádí za 1 metr krychlový (tj. 1.000 litrů). Používá se i označení 1 kubík nebo m3.

CO JE TO VODNÉ?

Je to platba spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě. Platba za odebranou pitnou vodu. Podklad pro vyúčtování vodného je údaj o spotřebovaném množství vody na vodoměru, což je měřící zařízení umístěné u odběratele. Vodné zahrnuje náklady za dodání vody a zisk dodavatele. Povinnost platit vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného za vodoměrem.

CO JE TO STOČNÉ?

Je poplatek za odvedení odpadní vody kanalizací a její vyčištění. Cena stočného činí cca polovinu z celkové ceny vody. Objem odpadních vod, který spotřebitel platí ve stočném, se stanoví z objemu vody, který do domácnosti přitekl, tudíž z údaje o objemu vody přivedené do domu na vodoměru.

Cena za stočné se počítá tak, že se odebraný objem vody vynásobí cenou za 1 kubík stočného.

Vodné stočné neboli cena kubíku vody dle vodárenských společností

Vodné stočnéPřehled dle vodáren

Co je to jednosložková a dvousložková cena vody?

Jednosložková cena vody

Je násobkem ceny vody (Kč) a množstvím odebrané (m3) vody (podle § 16 zákona č. 274/2001 Sb.). Jednosložková cena vody znamená, že za dané účtovací období zaplatíte za spotřebované množství vody  m3 , (naměřeném na vodoměru), tento objem vynásobený pevnou cenou vody stanovenou na začátku roku vodárnou.

Dvousložková cena vody

Fakticky znamená, že neodeberete ani sklenici vody a za vodu přesto zaplatíte. Díky tomu se dá zveřejnovat informace o cenách tak, že se spotřebitelé neorientují v tom, kolik platí a nemají srovnání s vodárnami, kde cena závisí  pouze na spotřebě vody. Prostě zaplatíte, i když nic nekoupíte.

Co se to stane, když koncern zavede dvousložkovou cenu vody?

Neodeberete ani kapku vody a přesto zaplatíte. Tím si zajistí zisk, který si pošlou do zahraničí.

Na většině území ČR je cena vody stanovena jako jednosložková, ale zejména zahraniční provozovatelé - např. Hradec Králové nebo Jižní Čechy - přechází na dvousložkovou cenu. Neúčtují  jen spotřebovanou vodu, ale zavedli paušální poplatek závislý na velikosti vodoměru = dvousložkovou cenu. Odběratelé paušál  zaplatí, i když neodeberou ani kapku.

U městských vodáren, které zavedly dvousložkovou cenu vody, ten paušál slouží k obnově infrastruktury, tzn. končí zpět v odvětví. Tyto vodárny nehoní zisky ani dividendy. Pak zde určitá logika i z pohledu občana existuje.

Nic nekoupím a zaplatím? Co je to za blbost?

Ztráty vody v potrubí kvůli haváriím a únikům a cena vody?

Ztráty v potrubí platíme v ceně vody také!

Pod-investovaná infrastruktura a honění zisků na úkor obnovy a oprav infrastruktury znamená ztráty v potrubí, kdy voda proteče děravýma trubkami do země. I tuto vodu zaplatíte ve vodném stočném.

Pokud šetříte, kupujete myčky a pračky s nízkou spotřebou vody, ale prodejci vody peníze vybrané od nás spotřebitelů neinvestují do náležitých oprav a snižování ztrát vodovodního řádu, pak šetření jen marnou snahou, protože nám naúčtují i ty ztráty z potrubí. V některých případech se jedná až o 20-25 % z celkového objemu.

ZTRÁTY VODYZaplatíme vše

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Žádný řádný hospodář si nevyplatí zisk, když ví, že mu schází peníze na investice, které potřebuje k podnikání. Je-li z vody "kšeft", pak to neplatí.

Vodné a stočné může sloužit k rozvoji vodárenského odvětví nebo k dolování zisků z vody

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
Olomouc

Stále více lidí chápe, že samo se nic nenapraví a proto nám pomáhají sebe i vodu bránit

 Darujte na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬