Co je to vodné a stočné?

Všichni vědí, že lidem nic na světě nenahradí svobodný přístup k vodě, kromě velké části českých politiků

Cena vody neboli vodné a stočné

Se uvádí za 1 metr krychlový, což odpovídá 1 000 litrům. Jinak cena za 1 kubík nebo Kč/m3. Cena se uvádí souhrnně nebo zvlášť za vodné a za stočné. Prodejci vody (tzv. provozovatelé) stanovují vodné a stočné kalkulací.

Sečtou plánované oprávněné náklady a přidají si „přiměřený“ zisk. Součet tzv. úplných vlastních nákladů a zisku se vydělí plánovaným objemem dodané/vyčištěné vody v dalším roce. Tak vzniká cena vodného a stočného za 1 m3/Kč, kterou vodárna vyhlásí pro další kalendářní rok.

Vodné je úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě.

Vodné zahrnuje platbu za odebranou pitnou vodu. Jako podklad pro účtování vodného slouží údaj o spotřebovaném množství vody na vodoměru, což je měřící zařízení umístěné u odběratele.

Vodné je tedy platba za vodu dodávanou prostřednictvím vodovodu. Zahrnuje cenu dodané vody, náklady na její dodání a zisk dodavatele. Povinnost platit vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného za vodoměrem.

Ztráty v potrubí platíme v ceně vody také!

Pod-investovaná infrastruktura a honění zisků na úkor obnovy a oprav infrastruktury znamená ztráty v potrubí, kdy voda proteče děravýma trubkami do země. I tuto vodu zaplatíte ve vodném stočném.

Pokud šetříte, kupujete myčky a pračky s nízkou spotřebou vody, ale prodejci vody peníze vybrané od nás spotřebitelů neinvestují do náležitých oprav a snižování ztrát vodovodního řádu, pak šetření jen marnou snahou, protože nám naúčtují i ty ztráty z potrubí. V některých případech se jedná až o 20-25 % z celkového objemu.

Stočné je poplatek za odvedení odpadních vod kanalizací a její následné vyčištění.

Povinnost platit stočné vzniká domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Cena stočného většinou činí zhruba polovinu z celkové ceny vody. Objem odpadních vod, který spotřebitel platí ve stočném, se stanoví z objemu vody, který do domácnosti přitekl, tudíž z údaje o objemu vody přivedené na vodoměru.