Pravda o vodě v Olomouci

Hospodaření s vodou je 100% v rukou fr. koncernu Veolia

Moravská vodárenská a.s., Veolia Olomouc a Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. VHS

Informace o firmách prodávajících vodu na Olomoucku

 Vodu prodává na Olomoucku fr. koncern Veolia od roku 2000, dle názoru některých, byl tento systém zaveden protiprávně

1) Společnost Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc - Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, byla založena podle ­ 172 obchodního zákoníku. Zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR. Společnost vznikla schválením privatizačního projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Olomouc. Do obchodního rejstříku byla zapsána 1.ledna 1994. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. do 31.3.2000 svůj vodohospodářský majetek sama provozovala. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 1.7.2008 činil 551.231.000,- Kč.

2) Město Olomouc si po privatizaci v roce 1994 ponechalo svůj infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací ve vlastnictví. Smlouvou mandátní a o správě a pronájmu z roku 1994 byl tento majetek pronajat k provozování právě okresní společnosti Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.

3) Od 1.4.2000 byla bez vědomí akcionářů VHS Olomouc pronajata vodárenská infrastruktura VHS Olomouc koncernu Veolia, konkrétně společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.. Tato společnost měla přitom již v roce 1997 své sídlo v sídle VHS Olomouc!

Jakou mohlo asi dopadnou výběrové řízení na provozování sítí? Navíc pronájem infrastruktury VHS Olomouc v roce 2000 proběhl bez vědomí ostatních akcionářů VHS Olomouc, kteří se to dozvěděli až v roce 2001 na valné hromadě projednávající výsledky hospodaření!

V roce 2000 podepsalo představenstvo VHS Olomouc, a.s. se společností STŘEDOMRAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. zavádějící provozní model a to bez souhlasu ostatních akcionářů vyjma města Olomouc a Uničov. Ostatní akcionáři se o zavedení provozního modelu s Veolií dozvěděli až na valné hromadě v polovině roku 2000. Proti tomuto postupu představenstva a proti zavedení provozního modelu podali akcionáři žalobu.

S žalobou uspěli, ale město Olomouc jim nabídlo odkoupení akcií a když města prodaly, ztratily legitimaci k dotažení soudního sporu.

4) STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. z koncernu Veolia VODA ČR, od roku 2008 přejmenovaná na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

5) Osoby odpovědné za stav v okrese Olomouc www.volby.cz

Složení představenstva, které realizovalo předání hospodaření s vodou na Olmoucku cizincům v roce 2000:

1)      Ing.Vladimír Procházka- zastupitel Olomouce za KDU-ČSL

2)      Ing.Ota Melcher                      - zaměstnanec VHS Olomouc

3)      Ing. Jaroslav Czmero    - náměstek prim.Olomouce za ČSSD

4)      MVDr.Vojtěch Grézl               - zastupitel města Litovel za NK

5)      Ing.Jiří Kočí                              - Olomouc

6)      Josef Krajčovič               - zastupitel obce Hlubočky navržený ODS

7)      Ing.Stanislav Pokorný   - zastupitel Uničova za ČSSD

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit