Jaký zisk platíte městské vodárně Vak Náchod v ceně vody za odběr kubíků vody?

Je prioritou Vaku zisk nebo investovat? Jaký zisk si kalkuje Vak do vodného a stočného? Kde končí?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Prodej vody na Náchodsku ovládají města přes Vak Náchod. Zisk není cíl, přednost mají investice a čistá voda. Za období let 2004 -2019 dosáhl zisk součtu, který si Veolie vytáhne v ceně vody od lidí ve Zlíně za pouhé 4-5 roků:

307.139.000 Kč

Prioritou městské vodárny není poslat zisky do zahraničí. Zisk z vodného a stočného, končí v regionu. V řešení sucha a v obnově trubek a ne v cizině. Končí tam, kde lidé vodu odebírají a města vlastní trubky.

Pravda o vodě v Náchodě

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Zkušenosti v zahraničí

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Kde politici protiprávně instalovali mezi vodu a lidi koncern, tam je cíl zisk a jeho vyvedení do ciziny. Příklad: Vak Zlín, Vak Prostějov, VHS Olomouc a fr. koncern Veolia.

I na Náchodsku proběhl pokus vyvést zisky z vodného a stočného na zahraniční koncern. Pan Čtvrtečka (ODS), starosta Náchoda, byl hlavní nositel této "iniciativy".

I zde jsme městům a obcím v době nájezdu na vodárnu poskytli informace o tom, o co jde. Města vodárnu před nájezdníky ubránila. Vak je řízen českými vodárenskými odborníky. Dominantní postavení v něm mají města. Vak Náchod čerpá dotace z EU. 

Zisky: V/S obsahuje ziskovou marži, která je k dispozici výhradně Vaku Náchod.

Spolupráce s rozumnými lidmi ve vedení města Hronov a Meziměstí na obraně vody a lidí v Náchodě vypadala takto

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM SMYSL LIDI INFORMOVAT A TRVAT NA TO, ŽE PRODEJ VODY MÁ BÝT SLUŽBA NE BYZNYS? PAK SE PŘIDEJTE...

 

Děkujeme🐬