Neplatnost usnesení valné hromady VKM 15.9.2004 řeší soudy v ČR téměř 20 let

KOLAPS JUSTICE V ČR: 18.9.20 SOUD PO 17 LETECH "ŘEŠÍ" JASNÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A ZRADU OBČANŮ PŘI INSTALACI KONCERNU K VODĚ NA KLADENSKU

Zisk z vody na Kladensku
Výroční zprávy VKM Kladno
Cena vody Kladensko
Soudy a státní zástupci
Ústavní nález Kladno

R. Novotný: Justice v ČR je neschopná nebo všehoschopná a rozhodně nefunguje

Instalace Veolie k stamiliónovým ziskům z vody na Kladensku, byla realizována protiprávně.

Soudkyně Míková léta vydává zoufalé závěry a dle názoru R. Novotného to dělá záměrně

Občany ani VKM nikdo z politiků na Kladensku a Mělnicku za cca 20 let nebrání. S obranou nepomáhá ani žádná politická strana v ČR

"Politici" lumpárnu zavedli a léta ji kryjí. Na soud se proto při obraně vody obrátil ekonom R. Novotný, který požaduje, aby soudy posoudily důkazy, bez vytrhování souvislostí a v časové řadě. Soudy to 17 let odmítaly udělat - nakonec jim to nařídil Ústavní soud ČR, který v roce 2017 R. Novotný vyhrál.

Lidé a okolní města na zradu darebáků doplácí

"Komplot stál a stojí na lžích, manipulacích, zradě, obcházení zákonů ČR a neschopnosti justice prosadit 17 let dodržování zákonů ČR" - R. Novotný

Ústavní soud dal Radkovi Novotnému za pravdu. Justice jedná v kauze komplotu kolem VKM protiprávně. Nařídil soudům vše řádně posoudit. 3 roky trvalo než soud opět začal ...

Ústavní soudu v roce 2017 v ústavním nálezu konstatoval, že obecné soudy porušují ústavní práva na spravedlivý proces a nařídil tunel řádně posoudit v čase a v souvislostech.

V Kladně jde o stejný tunel jako ve Zlíně, kde již soudci dali R. Novotnému za pravdu. Budou-li v Praze pracovat v souladu se zákonem, pak nemohou dojít k jiným závěrům. To vede k ukončení kšeftování s vodou na úkor lidí a měst v ČR a k odpovědnosti darebáků za tunel vodárny v Kladně.

Nález Ústavního soudu ČRtunel Vak Kladno - Mělník

Stejný tunel, jen v okrese Zlín, již pravomocně posoudil a rozhodl Vrchní soud v Olomouci

V Kladně se páchá stejná lumpárna jako ve Zlíně i aktéři jsou stejní.

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. ... Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné(viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti …

Závěr soudu v kauze tunelu Vak Zlín

Z prodeje vody se místo služby lidem stal v roce 2004 kšeft překupníků a cizinců

Soudcům v Praze byly předány i závěry soudců v Brně z tunelu ve Vak Zlín. Ke kauze VKM byl doložen důkaz o zradě dvou "politiků", kteří nejdříve bráníli vodu a lidi a pak se nechali namotivovat a lidi zradili.

a) úprava vnitřních poměrů ve společnosti – zakotvení obranných mechanismů před nepřátelským převzetím ve stanovách VKM (čl. 13 Stanov společnosti)
b) vývoj a změny postavení největšího akcionář – kdy změna ovládající osoby
c) příčiny vzniku právního vztahu mezi největším akcionářem VKM a Česká spořitelna a.s., a a souboru právních vztahů mezi ČS a.s. a malými obcemi
d) obsah právních vztahů mezi největším akcionářem a Česká spořitelna a malými obcemi a Česká spořitelna
e) právní vztahy mezi ČS a postupníkem původně Česká infrastrukturní, a.s. a poté Středočeská infrastrukturní, a.s.
f) právní vztahy mezi Středočeská infrastrukturní, a.s. a VKM od roku 2002 do napadené valné hromady
g) Právní vztahy uvnitř spolku Svazek měst a obcí VKM, na předmětné valné hromadě měl pověření zastupovat akcionáře (pověření hlasovat na všech valných hromadách v roce 2004 pro p. Baloun, a p. Lid), co je cílem tohoto spolku, prosazení ustanovení Investiční komise dle smlouvy o provozování.

ZRADA? Po zvolení pana PaedDr. Miroslava Lida a Miroslava Balouna členy představenstva VKM na VH 28.4.2004 – tito členové představenstva měli prosazovat zájmy spolku Svazek měst a obcí VKM, ale jejich jednání vyústilo v to, že akcionáře spolku nezaregistrovali k účasti na VH dne 15.9.2004 - tito akcionáři na předmětné VH chybí. Tím byl zajištěn dostatek hlasů pro schválení smlouvy o prodeji s Veolií hlavními organizátory komplotu.

Zrada:

  • V letech 2002-2004 lidi zradili někteří vlivní politici Kladna a Mělníku
  • V roce 2004 se k nim přidali i lidé kolem Balouna a Lida (Neratovice), kteří se původně lumpárně postavili. Dostali za to trafiky v orgánech VKM.

h) vývoj ve společnosti po napadené valné hromadě 15.9.2004

Důkaz: - usnesení ve věci VH 30.4.2004

Usnesení Krajského soudu v Brně ČRve věci stejného tunel ve Zlíně

Celý systém kolem vody musí být nastaven pro lidi a ne pro překupníky a pro ně pracující "politiky". Souhlasíte? Přidejte se.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY A LIDÍ a PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ A ZRADY POLITIKŮ SMYSL?! PAK SE PŘIDEJTE...

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬