OBRANA LIDÍ A VODY NA KLADENSKU ZAČALA V ROCE 2004 S CÍLEM VRÁTIT VODU LIDEM A UKONČIT PROTIPRÁVNÍ TUNEL VODÁRNY KLADNO

Dodávka vody a stamiliónové zisky z ní jsou v rukou fr. Veolie díky protiprávnímu jednání vedení vodárny VKM a Hadů na radnicích. Komplot stojí na lži, manipulaci, zradě, obcházení zákonů ČR a neschopnosti české justice prosadit právo - R. Novotný

Na soud se při obraně vody obrátil ekonom Radek Novotný, který 18 let žádá soud o komplexní posouzení důkazů, které předložil a to bez vytrhování ze souvislostí, což soudům uložil i Ústavní soud ČR, který v roce 2017 vyhrál.

18 let nikdo z politiků na Kladensku a Mělnicku nepomáhá bránit vodu a lidi, ani ukončit protiprávní stav. "Politici" lumpárnu realizovali a léta ji kryjí. V roce 2004 lidi zradili i ti, kteří se původně proti darebákům postavili, za trafiky v orgánech VKM.

Nález Ústavního soudu ČRtunel Vak Kladno - Mělník
Příběh zakladatele NFPOV

Jednání na valné hromadě VKM 15.9.2004 bylo mimořádně nemravné, stejně jako 30.4.2004 ve Zlíně. Jde o tunel, lidé na něj doplácí a "politici" vše udržují v chodu.

"Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti …

Vrchního soud v Olomoucipravomocné posouzení tunelu Vak Zlín

Ústavní soud dal Radkovi Novotnému za pravdu. Justice jedná v kauze komplotu kolem VKM protiprávně. Nařídil soudům vše řádně posoudit. 3 roky trvalo než soud opět začal ...

Ústavní soudu v roce 2017 v ústavním nálezu konstatoval, že obecné soudy porušují ústavní práva na spravedlivý proces a nařídil tunel řádně posoudit v čase a v souvislostech.

V Kladně jde o stejný tunel jako ve Zlíně, kde již soudci dali R. Novotnému za pravdu. Budou-li v Praze pracovat v souladu se zákonem, pak nemohou dojít k jiným závěrům. To vede k ukončení kšeftování s vodou na úkor lidí a měst v ČR a k odpovědnosti darebáků za tunel vodárny v Kladně.

Nález Ústavního soudu ČRtunel Vak Kladno - Mělník

R. Novotný odkázal soudce v Praze na závěry soudu v Brně z 14.3.2014 u obdobné tunelářské valné hromadě Vak Zlín, kde probíhalo obdobné protiprávní jednání. Doložil i zradu dvou "politiků" původně bránící lidi.

a) úprava vnitřních poměrů ve společnosti – zakotvení obranných mechanismů před nepřátelským převzetím ve stanovách VKM (čl. 13 Stanov společnosti)
b) vývoj a změny postavení největšího akcionář – kdy změna ovládající osoby
c) příčiny vzniku právního vztahu mezi největším akcionářem VKM a Česká spořitelna a.s., a a souboru právních vztahů mezi ČS a.s. a malými obcemi
d) obsah právních vztahů mezi největším akcionářem a Česká spořitelna a malými obcemi a Česká spořitelna
e) právní vztahy mezi ČS a postupníkem původně Česká infrastrukturní, a.s. a poté Středočeská infrastrukturní, a.s.
f) právní vztahy mezi Středočeská infrastrukturní, a.s. a VKM od roku 2002 do napadené valné hromady
g) Právní vztahy uvnitř spolku Svazek měst a obcí VKM, na předmětné valné hromadě měl pověření zastupovat akcionáře (pověření hlasovat na všech valných hromadách v roce 2004 pro p. Baloun, a p. Lid), co je cílem tohoto spolku, prosazení ustanovení Investiční komise dle smlouvy o provozování.

ZRADA? Po zvolení pana PaedDr. Miroslava Lida a Miroslava Balouna členy představenstva VKM na VH 28.4.2004 – tito členové představenstva měli prosazovat zájmy spolku Svazek měst a obcí VKM, ale jejich jednání vyústilo v to, že akcionáře spolku nezaregistrovali k účasti na VH dne 15.9.2004 - tito akcionáři na předmětné VH chybí. Tím byl zajištěn dostatek hlasů pro schválení smlouvy o prodeji s Veolií hlavními organizátory komplotu.

h) vývoj ve společnosti po napadené valné hromadě 15.9.2004

Důkaz: - usnesení ve věci VH 30.4.2004

Usnesení Krajského soudu v Brně ČRobdobný tunel Vak Zlín

Co si myslíte o "politicích", kteří udržují tok zisků z vody do Francie a odvolávají se proti rozsudkům umožňujícím čerpat stamilióny na investice do trubek z EU?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY A LIDÍ SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬