ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 19.6.2018
ŽALOBA VEOLIE NA OBČANY ČR
SE ZAMÍTÁ

Veolii vadí lidé, kteří kritizují protiprávně instalovany provozní systém na kterém profituje. Pokusila se, aby soud nařídil povinnost zdržet tvrzení, že: Vztah společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. s koncernem VEOLIA, resp. společností Moravská vodárenská a.s. je protiprávní; Vlastnicko-provozní situace ve vodárenství ve Zlíně je tunelem století; Ve Zlíně je dlouhodobě nejdražší voda; Moravská vodárenská a.s. neinvestuje peníze vybrané za vodné a stočné zpět do infrastruktury.

Názor soudce Krajského soudu v Brně na žalobu Veolie, která se snaží umlčet občany ČR

Soud konstatoval: "Základní právo na svobodný projev je třeba považovat za konstitutivní znak demokratické společnosti, v němž každému je dovoleno vyjadřovat se k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící úsudky, když věcí veřejnou jsou i otázky související s hospodařením s vodou, která bezpochyby je věcí veřejného zájmu.

Konkrétní kritika je ta, při které potřebné výchozí podklady tvoří konkrétně uvedené skutečnosti. ... výroky žalovaných byly věcnou a konkrétní kritikou, protože žalovaní vysloveně uváděli, z čeho svůj úsudek dovozují a opírali se o zpochybňované a soudem posléze „zneplatněné“ usnesení valné hromady o prodeji části podniku VaK Zlín VEOLII, o zprávy zastupitelstva o stavu hospodaření VaK Zlín, o podklady ve formě filmu o působení VEOLIE v různých státech Evropy a o jejích praktikách ..."

ZDARMA ke stažení

    [op_file_download_item title="Usnesen%C3%AD%20Krajsk%C3%A9ho%20soudu%20v%20Brn%C4%9B%20-%20%C5%BEaloba%20Veolie%20proti%204%20fyz.%20osob%C3%A1m%20se%20zam%C3%ADt%C3%A1%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/11.2.10-ccc-vak-Zl-vh30-4-2004-usneseni-KSBrno.pdf" package="" level="" new_window=""]Soud%20dosp%C4%9Bl%20k%20z%C3%A1v%C4%9Bru%2C%20%C5%BEe%20%C5%BEalovan%C3%AD%20toliko%20vyu%C5%BEili%20pr%C3%A1va%20na%20kritiku%2C%20kter%C3%A1%20v%20posuzovan%C3%A9%20v%C4%9Bci%20byla%20pr%C3%A1vem%20p%C5%99%C3%ADpustnou%20a%20opr%C3%A1vn%C4%9Bnou%20kritikou%20a%20z%20tohoto%20d%C5%AFvodu%20nemohlo%20j%C3%ADt%20o%20neopr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%BD%20z%C3%A1sah%20do%20pov%C4%9Bsti.%22[/op_file_download_item][op_file_download_item title="Komise%20pro%20cenn%C3%A9%20pap%C3%ADry%20ji%C5%BE%20v%20roce%202004%20potvrdila%20nekal%C3%A9%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20kolem%20Vak%20Zl%C3%ADn" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/Rozhodnutí-KCP-k-Vaku-Zlín-26.10.2004.pdf" package="" level="" new_window=""]%3Cbr%2F%3EZ%C3%A1v%C4%9Br%20KCP%3A%20Spole%C4%8Dn%C3%A9%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20JIV%20a%20m%C4%9Bsta%20Zl%C3%ADn%20zahrnuje%20vysokou%20m%C3%ADru%20celospole%C4%8Densk%C3%A9%20nebezpe%C4%8Dnosti%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3E%22Z%20hlediska%20konkr%C3%A9tn%C3%ADho%20stupn%C4%9B%20spole%C4%8Densk%C3%A9%20nebezpe%C4%8Dnosti%20Komise%20zkoumala%20povahu%2C%20zp%C5%AFsob%2C%20dobu%20trv%C3%A1n%C3%AD%20a%20n%C3%A1sledky%20protipr%C3%A1vn%C3%ADho%20jedn%C3%A1n%C3%AD.%20%C3%9A%C4%8Dastn%C3%ADci%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20sledovali%20konkr%C3%A9tn%C3%AD%20c%C3%ADl%2C%20kter%C3%BDm%20bylo%20prosazen%C3%AD%20vstupu%20skupiny%20Veolia%20do%20c%C3%ADlov%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EP%C5%99esto%C5%BEe%20v%C4%9Bd%C4%9Bli%2C%20%C5%BEe%20fakticky%20ovl%C3%A1dli%20c%C3%ADlovou%20spole%C4%8Dnost%2C%20nab%C3%ADdku%20p%C5%99evzet%C3%AD%20neu%C4%8Dinili%20a%20do%20posedn%C3%AD%20chv%C3%ADle%20pop%C3%ADrali%20z%C3%A1m%C4%9Br%20prosadit%20spole%C4%8Dn%C3%A1%20vliv%20v%20c%C3%ADlov%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti.%20Proto%20je%20sp%C3%A1chan%C3%A1%20spr%C3%A1vn%C3%AD%20delikt%20t%C5%99eba%20kvalifikovat%20jako%20%C3%BAmysln%C3%BD%2C%20p%C5%99edem%20promy%C5%A1len%C3%BD%2C%20omisivn%C3%AD%20skutek.[/op_file_download_item]

Nic podobného nemusíme řešit, pokud je správa vody v rukou měst a ne koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Doc. Ilona Švihlíková" company="Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/10/svihlikova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Noam Chomský" company="Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Noam-Chomský-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme